Įsigyti romaną

GOMORA.LT

romanas

Saulius Rimkus

Laiškas skaitytojui

Jūs turbūt girdėjote apie pastarųjų dienų įvykius, kurie šiuo metu, plačiai aptarinėjami žiniasklaidos ir visuomenės, narpliojami ir painiojami, baigia apaugti gandais bei klaidingomis versijomis. Po visą šalį  ieškoma įvykių priežasties ir kaltininkų. Būdamas pakankamai blaivaus proto suvokiu, kad yra tik laiko klausimas, kada visų įvykių dalyvių, tarp jų ir mano, vardai bus paviešinti ir atiduoti teismui. Neabejoju, kad mane suras, todėl nesiruošiu slapstytis ar bandyti išvengti pelnyto atlygio už tai, ką padariau. Man tereikia vieno Dievo atokvėpio tam, kad permąstyčiau, kas įvyko, bei susitaikyčiau su pačiu savimi ir tais, kuriems prasikaltau. Čia rasite mano rašytus dienoraščius, kuriuos siunčiu nenorėdamas, kad visa ši istorija būtų išmesta į užmaršties šiukšlyną ar traktuojama kaip nesuprantama keleto protą praradusių žmonių savivalė.

Pagarbiai…,      

#01 KOVAS

PAVASARIS

   „Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus.”

Žydų priežodis

 Kovo 5 d.

„Negerk vienas!” – auksinė taisyklė, stropiai laužoma visų be išimties alkoholikų. Aš taip pat jos nesilaikau. Šiknon visus pamokslautojus, moralizuotojus ir kitus tos padermės skalytojus. Alkoholizmas – ne nuodėmė. Nuodėmė – atimantis norą gyventi vienišumas, supratimas, kad neturi nieko, kam rūpėtum ar kuo galėtum pasirūpinti pats. Žmogui būdinga turėti viltį, tikėjimą, mylėti ir būti mylimam. Viso to neturiu: nesu mylimas, tikėjimo beveik nebeliko. Darbą atlieku lyg robotukas, mechaniškai, nemąstydamas. Tie supisti kaimiečiai, nėra net su kuo pakalbėt. O jei nėra, tai koks tikslas su jais gaišti laiką geriant? Vakar užkasiau vienintelį man artimą padarą – Fernandą, mano nuostabųjį, supratingąjį Fernandą, geriausią draugą šlapimo spalvos akimis. Šiaip taip, springdamas pamokslo žodžiais, atlaikiau mišias, paskui užsidariau klebonijoje ir prisigėriau iki žemės graibymo. Ryte pabudau ant grindų, basomis, su sutana, apsišlapinęs. Tarsi kalėdinis kalakutas, patiektas savo sultyse. Dienos pradžia nieko gero nežadėjo.

Šiaip taip pakilęs nuo grindų, sumečiau drabužius į skalbyklę, palindau po dušu ir bandžiau prisiminti vakarykščių įvykių fragmentus. Nakvojau Kaune. Aplankiau vyskupą, gavau pylos už neatsakingą buhalterijos tvarkymą. Liepė parašyt raštą. Tuoj, tuoj prisiminsiu… Taip, liepė parašyt straipsnį naujajam „Šeimyninio gyvenimo įvadui”. Jei gerai pamenu, skyrių apie konfliktų su vaikais sprendimus. Humoristai prakeikti, ką jie sau galvoja? Norint rašyti apie problemų, susijusių su nederamu vaikų elgesiu, sprendimo būdus reikia mažų mažiausiai patirti tą nederamą elgesį. O kaip tu jį patirsi, jei vaikai tau pasiekiami tiek pat kiek Marsas? Su svetimais daug nepabendrausi, bet koks didesnis artumas kvepia kaltinimais pedofilija, o apie savus net svajoti nedrįsk. Tiesa, pažįstu ne vieną, kuris ryžosi sulaužyti celibatą, turėjo tam drąsos, bet kas iš to? Sužaloti vaikų, moterų, jų pačių gyvenimai, lydimi slegiančios kaltės, kuri jei ir negriaužia iš vidaus, nesukelia baisingų neurozių, primetama iš išorės įvairiausiomis pirštų badymo formomis. Bendraujant su dauguma kunigų niekuomet neapleidžia pojūtis, jog matai jų oficiozinį, visuomenei skirtą veidą. Veidą, kurį jie tau nori parodyti ir kuris neturi nieko bendra su tikruoju.

Ne taip seniai žurnalistai gatvėje užsipuolė dideliu apetitu pinigams pagarsėjusį, mūsų juokais vadinamos „Gerojo genėtojo” parapijos kleboną: „Sakykite, ar  jūsų namas statytas už bažnyčios pinigus? Kiek laiko gyvenate su moterimi? Ar jums priklauso motorinė jachta? Kiek metų jūsų sūnui?” „Jūs mane su kažkuo sumaišėte, aš tiesiog praeivis.” Dvėsk iš juoko po tokių siužetų. Niekas negalvoja, kaip jausis moteris, parodyta visai Lietuvai, kaip tyčiosis vaikai mokykloje iš pavainikio klebono sūnaus. Šie žmonės jau sumokėjo savo kainą, kam dar krapštyti neužgijusias žaizdas su licencijuoto teisuolio povyza? Kam nuo to geriau?

Taigi, gerokai po pietų grįžau į Kiesiškį, šį nusmurgusį kaimą, niekaip nesugebantį išsikovoti miestelio vardo, civilizacijos dykrą, gyvųjų žmonių kapinyną, –  grįžau namo. Jau prie keliuko į kleboniją perbalusiu veidu, keista gniaužydama rankas mane pasitiko Angelė. Iš jos povyzos supratau, kad atsitiko kažkas labai rimto, itin nemalonaus. „Fernandas, – ašarodama pratarė ji, – mes praradome Fernandą.” Greitai sužinojau visą istoriją. Man išvykus, šeimininkė nakčiai uždarė Fernandą virtuvės patalpose. Po kurio laiko jam pasidarė liūdna, o gal tiesiog prabudo pavasarinis potraukis nuotykiams bei dailiajai lyčiai, tad jis nusprendė bėgti, išsilaisvinti iš jo nežabotą polėkį ir būdą varžiusių sienų.

Fernandas ne be reikalo buvo pravardžiuojamas klebonuku. Stambaus sudėjimo, keturspalvio kailio, pūstos lyg voverės uodegos jam pavydėjo ne tik kiekvienas Kiesiškio katinas, bet ir šuo. „Katinai, kurie nebijo vandens, nebijo nieko,” – sakydavo kaimo bobutės; maniškis buvo tos giminės. Taigi, bandydamas sprukti iš jį įkalinusios situacijos Fernandas užšoko ant palangės, užsiropštė lango rėmu ir kažkokiam nelaimingam atsitiktinumui lėmus (čia nereikia pamiršti jo sočios, visavertės mitybos būdo) įstrigo nesandariai uždarytoje orlaidėje. Atsidūręs tokioje nepavydėtinai nepatogioje padėtyje, prakniaukė visą naktį, kol galiausiai jį suparalyžiavo. Paryčiais atėję kaimynai dar bandė gelbėti, nugabeno pas veterinarą, bet viskas veltui. Grįžęs radau savo katiną juodame polietileniniame maiše atmerktomis akimis. Taip jį ir užkasiau. Vienintelis dalykas, kuris mane ramina, –  dar ir dabar mano ausyse skambantys dažnai Fernando kartoti žodžiai: „Aš ne katalikas, galiu ir atgimti”.

Išsimaudžiau. Kaip visuomet, boileryje pritrūko karšto vandens, tad iš dušo išsiropščiau piktas, kalendamas dantimis, su devyniais prakeiksmais įstrižai lūpų. Nespėjus nė nusišluostyti, pasigirdo bedimas į duris. Beldė ilgai, kantriai, bet aš neatidariau. Tegu žinosi. Kaip ir kiekvienas, turiu teisę į privatumą. Viskas suderinta vyskupijoje: pirmadienis – laisva nuo bažnytinio galvos skausmo diena. Po kiek laiko pasigirdo keli duslūs vos girdimi šleptelėjimai ir vienas garsesnis. Kažkas (mano spėjimu – Diana, naujoji seniūnijos paštininkė, gamtos dosniai apdovanota iš koto verčiančiais klubais) įmetė porą vokų ir rajono laikraštį. Jokio noro juos peržiūrėti. Šį tą užkandau nenueidamas nuo šaldytuvo, po to užtraukiau langus ir išsitiesiau lovoje. Keista, seminarijoje mus mokė daugybės meditacijos variantų: meditacijos apie pasaulio sutvėrimą, degantį krūmą, avinėlio aukojimą, Dievo troškulį, amžinąją šviesą, laikų pabaigą, Kristaus kančią, pragarą… Man dabar labai praverstų meditacija apie dugną, o gal meditacija apie pragarą ir yra meditacija apie dugną?

Vakare per TV 1000 mačiau keisčiausią pasaulyje pornofilmą.  Filmo pradžioje jame nufilmuotos merginos kalba apie savo meilės patirtis. Būtent meilės. Jos pasakoja, ašaroja, liūdi, gailisi, springsta skausmu, o paskui, likusį laiką, dulkinasi tarsi užsuktos. Ir tai nėra suvaidinta. Seksas – taip, bet ne ašaros. Aš mačiau daugybę pastarojo dešimtmečio filmų, kuriuose vaidinusiosios aktorės pradedant Meryl Streep baigiant Haley Berry gavo oskarus už pagrindinio vaidmens atlikimą; matytojo porno merginos neabejotinai juos gautų, tačiau problema ta, kad jos nevaidino, verkė tikromis ašaromis. Žiūrint sekso scenas mane apėmė jausmas, tarsi regėčiau savo seserį ar gerą draugę. Scenos itin realistiškos, atviros. Norėčiau pasakyti, kad perjungiau, bet buvo ne taip. Vėliau nuleidau žiūrėdamas vokišką gonzo*, o nė kiek nepalengvėjo. Jei permiegočiau su kokia nupušusia davatka ar paštininke, neabejoju – rezultatas būtų toks pats.

 

———————————-

gonzo* –  pornografinio filmo apibūdinimas, kuriame filmuojamas ir pats filmo autorius (operatorius).

Kovo 6 d.

Rytas prasidėjo kaip niekad anksti. Pasirodo, vakar Stankūno sodyboje vyko eilinės išgertuvės, nors ką čia eilinės – ne kiekvienu gi metu susiginčijama politiniu pagrindu taip, kad pripjautum kaimyną. Suprasčiau – dėl bobos kokios ar puslitrio, o čia gi toks nematerialus dalykas. Kaip paaiškėjo, pagrindinė polemikos tema buvo nušalintojo prezidento galimybės grįžti į didžiosios politikos areną. Iš pažiūros, nors tuos veikėjus ne itin pažįstu – pamaldose nesilankydavo, abu disputo dalyviai turėjo būti aršūs nušalintojo šalininkai, bet pasirodo, kad ne. Kaip vakare raportavo užsukęs zakristijonas, debatus prakišęs politikierius (amžiną jam atilsį) anksčiau irgi žavėjosi priesaikos laužytoju, tačiau pasirodžius naujiems mūsų žemės gelbėtojams kardinaliai pakeitė pažiūras. Kaip žinia, nėr didesnio priešo už buvusį draugą: pora smūgių virtuviniu peiliu – ir aišku, kieno viršus. Tiesa, eksprezidento rėmėjas pasirodė padorus žmogus, nepraėjus nė pusvalandžiui po šiurpaus įvykio tvarkingai pasikabino malkinėje. Atvažiavę pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą, surašė protokolus ir vakarop sugrąžino kūnus. Į šermenis sugužėjo visas kaimas. Kažkas paskleidė gandą, kad pasirodys televizijos korespondentai, tai moterėlės apsirengė tarytum į veseliją, o ne į laidotuves. Prisidažiusios visos, sėte nusėtos papuošalais, vyrai sulaižyti, po kaklaraiščiais, vaikai ir tie nesnarglini – lyg per Velykas.

Palaidojom vakarykščio incidento dalyvius vieną šalia kito naujoje kaimo kapinių dalyje tvarkingai, su visomis iškilmėmis. Galės vėsiais vakarais diskutuoti apie politinį Lietuvos gyvenimą ar kortomis pliekti iš pendelių. Ilsėkitės, broliai, ramybėje. Beje, keistas dalykas – į gedulingas pamaldas susirinkusi publika suaukojo dvigubai tiek, kiek surinkdavom iš natūralia mirtimi mirusių artimųjų. Drama neša pinigus, šlovė žiūrovams!

Miniai išsiskirsčius palikau bažnyčią zakristijonui, o pas sėdau prie raštinės stalo tvarkyti pinigų. Nedaug kas gali taip pakelti nuotaiką, kaip gera rinkliava, gracingai lengvai byranti į tavo asmeninę kišenę. Kai gerai pagalvoji, darbas ne toks ir sunkus: tereikia paaukoti savaitgalius (ką prarandi, atsigriebi eilinėmis dienomis), klausytis parapijiečių, nieko jokiu būdu jiems nepatarinėjant, ir visuomet išlaikyti rimtą veidą. Šita vieta sunkiausia, bent jau man. Nors yra žmonių, gimusių rimtu veidu, tiems tai išvis ne darbas, o pasaka. Tiesa, yra dar ligonių lankymas ir laidotuvės viduržiemį. Tas tai tikrai bjauru. Ypač ligonių lankymas. Kad dar būtų miestas, ten žmonės švaresni, būstai ne tokie pridvokę, o čia ateini pas tokius kirmijančius – smarvė baisiausia, alkoholio ir šlapimo tvaikas, o jie dar liečiasi prie tavęs, bučiuoja ranką. Brr… Keiskim temą. Taigi man beskaičiuojant pinigus į raštinę įsiveržė zakristijonas, įraudęs toks, akys paklaikusios. Iš pradžių apšaukiau, kodėl amžinai nesibeldžia, netausoja mano ramybės bei privatumo, tada liepiau pasakoti.

– Nykštys… – tepratarė jis. –  Nykštys! – vapėjo dusdamas ir kažkaip nerangiai juokingai mosikuodamas rankomis.

– Nurimk, susimildamas nurimk, – kiek galėdamas tvardžiau juoką, o vaizduotėje lygiai taip mosikavau rankomis, rodžiau kvailas išraiškas ir šaukiau: „Nykštys!” – Ko čia taip užsivedei? Koks dar nykštys?

– Pavogė nykštį, kažkokie bedieviai per pamaldas pavogė Kristaus nykštį! – iš zakristijono veido spalvų kaitos supratau, kad jis į šį reikalą žiūri itin rimtai.

– Kurį nykštį? To Kristaus, kur priešais altorių, ar kurį kitą?

– Ne, to kur prie durų, virš švęsto vandens. Kam jiems prireikė Viešpaties nykščio? Nenešios bezbožnykų žemelė, oi nenešios.

Su įdomumu buvo galima stebėti, kaip zakristijono veide išgąstį ir baimę keitė nuožmus atpildo lūkestis. Manau, jis ėmė regėti gausybę Dievo rūstybės piršto vizijų, nenumaldomas kančias bei visus devynis pragaro ratus, laukiančius šios niekingos šventvagystės vykdytojų. Norėdamas sumažinti įtampą įlindau į sekciją ir ištraukęs butelį brendžio atvėriau kelią nuoširdžiam vyriškam pasisėdėjimui.

Vakare, palikęs vienas, gurkšnodamas likusį brendį, bandžiau nupiešti galimo nusikaltėlio psichologinį portretą. Greičiausiai, koks devyniasdešimt nuošimčių, kad vagystę įvykdė vaikas arba paauglys, jiems amžinai vėjai galvoje, galbūt norėjo prieš draugus ar kokią mergą pasirodyti arba taip pasielgė iš smalsumo. Pamenu, vaikystėje pats iškrėtęs kokią niekšybę praleisdavau gausybę laiko svarstydamas, kas man už tai gali būti, kokios bausmės būčiau vertas, o kokios ne. Tuomet, sudeginęs senelių tvartą ar slapčia stebėdamas nuogas kūningas kaimo mauduoles, maniau, jog už tuos reikalus turėčiau būti išplaktas iki sąmonės netekimo, o dabar baisu pagalvoti, kokio atpildo turėčiau sulaukti įvertinus dabartinį mano nuodėmingumą. Grįžtant prie vagystės, tai likę devyni procentai skendi tamsumoje, mažai tikėtina, kad ją galėjo įvykdyti kas nors iš tamsių kaimo moteriškių ar apgailėtinų  jų sutuoktinių, į vietinių alkoholikų darbą taip pat nepanašu. Kam jiems Viešpaties pirštas? Kelias kaimo davatkas visiškai atmetu, joms ranka nepakiltų, o jei ir pakiltų – per pusvalandį būtų atbėgusios išpažinties. Baisi tamsuma. Tiesa, lieka dar viena šimtoji. Galimų įtariamųjų ratą užveria mano romantinės pusės padiktuota versija apie jauną, fatališką, alkstančią gyvenimo potyrių moterį, dūstančią ankštuose provincialios visuomenės rėmuose, gaivalingai trokštančią išsiveržti iš nepakeliamo nuobodulio gniaužtų… Viskas, atrodo, atėjo metas autoerotiniams judesiams.

Kovo 7 d.

Pabudęs gerokai po pusiaudienio, šiaip ne taip išsiropščiau iš lovos, sklidinas didžios vilties aptikti kokias nors gaivinamųjų gėrimų atsargas. Turėjau  nusivilti – paieškos buvo visiškai bergždžios. Neradau nieko, išskyrus bažnytinį vyną ir kelis varganus lašus vakarykščio brendžio butelio dugne. Aišku, vynas taip pat gėrimas, bet kai jo ragauji šešias dienas per savaitę, ima pabosti. Visuomet galima daryti prielaidą, jog aš nepakankamai rafinuotas, mano gomurys neskiria niuansų ir panašiai. Bybio!  Pabandyk tu man būti gurmanu, kai šeimininkė vietiniame produktų kioske mišioms perka rašalą už 9,99 lt. Ir taip diena iš dienos: drabužiai skalbiami pigiausiais milteliais, pusryčiams – virti kiaušiniai arba kuri nors iš įgrisusių košių, vakarienei – kaimo bobučių suneštos dešros. Jei pietums kas išverda sriubos, apsibrauki datą kalendoriuje kaip šventę. O juk už tvarkymą ir maisto gaminimą moku pinigus. Sumautas Kiesiškis,  normalios gaspadinės nerasi, turi taupyti, kad galėtum lankytis mieste, vaikščioti į parodas, koncertus, teatrą. Tiek to, spėsiu išsiverkti, o dabar plačiau apie šios dienos įvykius.

Tik prabudęs turėjau imtis spręsti nykščio klausimą, nes žinia greita po kaimą pasklisti; tuoj bobulytės pradėjo rinktis, apžiūrinėti nusikaltimo vietą, dalintis įspūdžiais. Pasitaręs su zakristijonu nutariau išsikviesti Marceliną, geriausią stalių apylinkėje. Tas, būdamas neskubaus būdo žmogus, klebonijoje pasirodė prieš saulės laidą. Stovėdamas ant bažnyčios laiptų stebėjau, kaip dvi kolonas primenančios kojos manęs link neša sunkų, alaus statinę primenantį staliaus kūną. Rodėsi, jog šis procesas gali trukti visą amžinybę. Jis nėjo, o tiesiog kilnojo kojas laukdamas, kada po jomis pasisuks žemė.

– Padėk Dieve, – pagaliau prisiartinęs sušvokštė Marcelinas. – Kas per reikalas, kad manęs prisireikė?

– Tu geras stalius, Marcelinai, ar sugebėtumei Kristui nykštį išdrožti?

– Kaipgis, žinoma, kad geras, žinoma, kad sugebėčiau, – atsakė net nemirktelėjęs. Po to ilgai matavo, braižė popieriuje trūkstamą Jėzaus dalį, paskui nužvelgęs mane reikšmingai tarė: – Kainuos nepigiai. Kaip matosi, šis atpirkėjas turėjo tik vieną nykštį, katras užstojo antrąjį, tad nėra nuo ko nukopijuoti, reikės kurti naują. Taip pat reikalingas ypatingas sendintas medis, ne jaunesnis kaip šimto metų. Tokio medžio neturiu, vadinasi reikės kokį gerą daiktą laužyti, o tai, kaip žinia, nuostolis. Dažai dar, specialus lakas, vienu žodžiu, suma susidarys.

Neturėjau jėgų jam prieštarauti, kad tik greičiau viskas išsispręstų. Sutikau su visomis sąlygomis, pasižadėjau, kad nespausiu su terminais. Šiaip taip atsikračiau. Atlaikęs vakarines mišias, išsitiesiau lovoje, permečiau akimis spaudą, pasirąžiau ir atsidaviau miego deivių glamonėms. Kartais man sapnuojasi tokie sapnai… Miegą nutraukė šaižus skambučio garsas. Skambino tas pats Marcelinas.

– Na ko dar, Marcelinai? Juk, rodos, viską išaiškinau, dėl sąlygų sutikau.

– Klebone, niekaip negaliu užmigti. Vis galvoju apie Jėzaus panages. Juk po jomis turi ko nors būti, smėlio ar žemių kokių nors. Sakykit, kunige, kokia ta Golgotos žemė?

– Gal… Nežinau, Marcelinai… pažiūrėk po kitomis panagėmis.

Padėjau ragelį. Šis stalius mane pribaigs.

Kovo 8 d.

Ilgai lauktas vakaras, provincialaus kultūros maldininko išvyka į visų menų Meką. Vilnius priima pasiklydusį sūnų į savo glėbį. Kyla uždanga, veržiasi dūmai, žiūrovai sulaiko kvėpavimą… Orkestre, muziką! Ponios ir ponai, pristatau jums vienintelę ir nepakartojamą, stulbinamai pribloškiančią, stingdančią kraują šio vakaro žvaigždę Lorą Juodkaitę. Dieve, padėk man numirti jos glėbyje! Rūkas akyse sklaidosi, atsiveria palanki erdvė antros eilės tryliktos vietos teatro žiūrovui, ir vieno žmogaus pasaulis atgyja priešais nustebusias publikos akis. Tačiau tai tik iliuzija. Iš tikrųjų tėra viena atlikėja ir vienas žiūrovas. Jie sujungti nematomais saitais, daugybe gijų srūvančiais šiltais šviesos srautais. Tas ryšys yra būtiniausia egzistencinė jungtis, palaikanti bent vieno iš dvejeto gyvybinę funkciją. Žiūrovas užburtas, jam sunku paaiškinti, kaip galima mylėti žmogų, kurį regi dešimties metrų atstumu, skęstantį blausioje prožektorių šviesoje. Besisukanti tarsi mirties įsigeidęs dervišas, nesustabdoma, nepailstanti, neprieinama. LORA, AŠ TAVE MYLIU! Rėkia mano dūstantys plaučiai, šiurpstanti oda, vergiškas žvilgsnis, prakaito lašai smilkiniuose, gumulas, draskantis gerklę. Tirpsta pirštų pagalvės, šlampa delnai, laikantys nutrintą spektaklio programą:

„Salamandros sapnas. Paveikslas” –  įspūdingas šiuolaikinio šokio reginys, kurio idėja grindžiama salamandros mitu – viduramžiais tikėta, kad ši itin nuodinga amfibija yra ugnies deivė. Šokio spektaklyje gretinama grubi ir šalta estetika su karštu ekspresyvumu, muzika su tyla, bjaurumas su grožiu, natūralumas su dirbtinumu, žmogiška baimė su gaivališka stichija. Spektaklyje vaizduojama salamandra gyvena savo kokone – jis įkūnija ne tik kiautą, kuriame gyvena daugelis šiuolaikinių žmonių, bet ir kaukes, po kuriomis mes slepiamės, bei „plastikinę” nūdienos visuomenę, kurioje viskas turi būti įpakuota.

Nė žodžio nesumeluota, tai nuožmūs durklai, smingantys į kiečiausią odą, skrodžiantys asmenybės esmę, preparuojantys smegenis, žaidžiantys juslėmis ir efektais. Tikrų tikriausias dvasinis seksas, leidžiantis išsilieti vidiniu riaumojimu į judesio pritvinkusias sceninės erdvės įsčias.  Nežinau, ar vyrai turi kultūriškai erogeninių zonų, bet manosios egzistuoja neabejotinai. Sunkiai kontroliuoju jų keliamus gaivalingus virpesius, srūvančius nuo kaktos ligi pat kojų pirštų. Visas odos plotas tvinksi, kūnas sustingęs neįmanomai santūria poza. Išoriškai beveik neišsiduodant, gaisras degina vidų. Tai tęsiasi iki paskutiniojo judesio, finalinės natos, pauzės, nusilenkimo. Žiūrovai ploja penkias minutes, paskui išsiskirsto.

Palikęs bufete šurmuliuojančią publiką, spėriai nusileidžiu laiptais ir skubėdamas užeinu į tualetą. Prie praustuvų neatitraukdama akių nuo veidrodžio stovi pusamžė, plačiai išsižiojusi moteris, plonytėliu pieštuku vedanti lūpų kontūrus. Tvarkingas, inteligentiškas kostiumėlis su sage atlape, sijonas šiek tiek aukščiau kelių. Pravira moters rankinė padėta ant kriauklės, rodos, sprogsta nuo perpildyto niekniekiais turinio.  Metu į ją pašaipų žvilgsnį, atseit su kovo 8 – tąja, moteriškiausia diena metuose ir t.t.. Ši išspaudžia keistoką šypseną, o aš užsidarau kabinoje ir ramiausiai atlieku savo reikalus. Išėjęs moters nerandu. Matyt, susipratusi išsinešdino. Tik užvėręs tualeto duris pastebiu ant jų besipuikuojantį damų patalpos simbolį. Išvietė skirta moterims. Ir sugebėk man taip apsikvailinti.

Kovo 9 d.

Prabudus mano galvoje dažniausiai užgroja PJ Harvey: „Lick my legs, I‘m on fire.”* Rytais visuomet jaučiuosi karštas, kol išvystu savo atspindį vonios veidrodyje. Galvoju, kaip galima aprašyti stovinčio nuogo priešais patį save kūno jauseną, audringai praūžus kovo aštuntosios šventei? Atrodau taip pat gerai, kaip Elvis Preslis grįžęs po dešimties metų pertraukos į didžiąją sceną. Į visus šonus susitaršę tuoj imsiantys žilti plaukai, aukšta kakta, negailestingai išvagota raukšlėmis, paraudusiuos nuo nuovargio akys, siaubingai juodi paakiai, pakumpusi nosis, tankiai apžėlusios šnervės, stipriai atvėpusios ausys, plonos, isteriškos, sunkiai išspaudžiančios šypseną lūpos, smakras nei šioks, nei toks, ilgiausias kaklas, pernelyg platūs pečiai, ilgos randais nusėtos rankos, siaura plaukuota krūtinė, vešlus plaukų ruožas eina iki pat nuo šalčio susitraukusio penio, vos matomo per išdribusį pilvą, bamba, kažkada laikiusi save išgaubta, kreivos kaulėtos kojos, kojų pirštai ir tie plaukuoti. O kas svarbiausia, jaučiuosi dar blogiau, negu atrodau. Beveik neįmanoma patikėti, kad šis varganas neprižiūrėtas kūnas gali sužadinti aistrą nors vienai brandaus penkiasdešimtmečio neperkopusiai būtybei. Tiesiog stebiuosi, kodėl moterys be atodairos gula po manimi tarsi anos kareninos po nestojančiu traukiniu. Ką jos manyje randa? Niekuomet nieko nežadu, nesuteikiu progos net mažiausiai vilčiai, pabrėžtinai mėgaujuosi savo laisve, o jos vis tiek dūžta į mane tarsi laivai į barjerinį Madagaskaro rifą. Beveik visą gyvenimą įtikinėjau save, kad išvaizda žmonių bendravimui turi lemiamą įtaką. Deja, su metais gaunu vis daugiau ir daugiau šią tiesą paneigiančių faktų. Viešpatie, aš toks netobulas, bet juk tu mane tokį sukūrei.

_________________________

* Palaižyk mano kojas, aš degu. angl.

Kovo 11 d.

Valstybės nepriklausomybės atgavimo dieną atšventėme kaip visuomet, tradiciškai. Į dvyliktos valandos mišias gausiai susirinko apskrities oficiozai su seniūnu priešakyje. Iškilmingas pamokslas, maldos už brolius, kritusius kovoje, gėlės, viešai demonstruojamos dosnios valdžios vyrų aukos bažnyčiai. Po to vaišės, užstalė, vienu žodžiu, tokia rutina, kad norisi išvemti save patį ir dar į tą substratą nusivalyti kojas. Nutaikęs akimirką išnešiau kailį, palikęs visą ermydėlį nusileidau šlaitu prie upelės ir patogiai užkėlęs kojas ant akmenų užsirūkiau.

Pyzdon visus tuos išverstkailius perėjūnus. Dar vakar buvę kolūkių pirmininkais, kompartijos sekretoriais, šiandien jie vėl įsisiurbę valstybei į kaklą sunkia kraują kiek žabtai išneša. Tokiems negalioja įstatymai, neprivalu paisyti elementaraus žmogiškumo. Diena iš dienos tenkindami vis gausėjančius galingųjų poreikius šiems antžmogiams  vergauja tūkstančiai nuskriaustųjų. Nematydami dienos šviesos, neturėdami vilties ką nors pakeisti, tapti daugiau žmonėmis, mažiau konvejerio sraigteliais. Gyventojų protus sistemingai plauna žiniasklaida, pigūs brangaus gyvenimo būdo žurnalai, pikantiškos aukštuomenės kronikos kužda magišką „pirk arba mirk” užkalbėjimą. Vis daugiau žmonių kiekvieną rytą prabunda tuščiomis akiduobėmis, jų žvilgsnyje nėra nieko gyvo.

Ir kas pikčiausia, kas tikrai, tikrai pikta, tai faktas, kad būdamas jų vietoje elgčiausi lygiai taip pat. Maitinčiausi kitų lavonais be menkiausios sąžinės graužaties, ir syvai tekėtų mano veidu. Taip elgtųsi kiekvienas lietuvis. Tik duok jam kąsnį valdžios, pinigų ir nevaržomo gyvuliško sekso su bet kuo, kas tik pirmas pateks į lytinių organų regos lauką.

Nežinau, gal todėl, kad rūkiau „žolę”, o ne kretiniškas rusų gamybos „Marlboro light”, išvydau savo senelį, garbingai pasimirusį palaimingais 1989 mūsų viešpaties eros metais, atklibikščiuojantį  akmenuotu Vikstės krantu. Senelis ėjo oriai, lėtai, kartkartėmis pasiremdamas lazda, išlaikydamas jo metų brandai būdinga rimtį.

– Kas nors nutiko? Atrodai laimingas tarsi „Maximos” kasininkė, – pradėjo pokalbį su jam būdinga pajuoka.

– Užkniso čia viskas mirtinai, – tariau ištaikęs tinkamą progą pasiguosti. Šiaip su seneliu gali pasišnekėti tik apie politiką ir mergas. Kitų temų jis nepripažįsta. – Norėčiau išsikelti į didmiestį.

– Didmiesčiai yra ne kas kita, kaip padugnių veisyklos. Prapulsi tu ten. Nors ir čia prapulsi, nėra dabar kur normaliam žmogui pasidėti. Kas gali išgelbėti padėtį? Vidurinioji klasė, apie kurią taip svajojo Sąjūdžio laikų inteligentai, vadinę ją šalies gerovės garantu? Ar tie dvylika valandų per parą ariantys, besaikio vartojimo aistros apsėsti vergai, neturintys laiko niekam kitam, išskyrus pinigų kalimą ir leidimą, gali, o dar svarbiau, nori, keisti visuomenę, pripildyti ją kitokio, ne vien pinigų dievui palankaus  turinio?

– Nežinau atsakymo, tėvuk, į tavo klausimą. Kaip mane gyvą matai, nežinau. Aš šiame kaime toliau savo nosies nieko nematau, ir nėra jokių prošvaisčių, kad kas nors pasikeis, – bandžiau nors akimirkai atvėsinti ne juokais įsiaudrinusį senolį.

– Tuo atveju, jeigu vidurinieji nepajėgūs keisti esamą padėtį, jei juos tokia padėtis tenkina, tuo turi užsiimti kiti. – Kas tie kiti, jis taip ir nepaaiškino.

Kovo 12 d.

Šiandieną mane aplankė nuostabus vaikas. Būdamas septynerių metų amžiaus atpėdino devynis kilometrus iš Juodaduonių kaimo priimti pirmosios Komunijos. Be tėvų palydos, kuo galėjęs pasipuošęs, patsai į kelionę susiruošė, visus poterius išmoko savarankiškai. Klausiu, kas jam patarė pas mane ateiti? Niekas, sako, tiesiog perskaitęs iš kaimynų pasiskolintą bibliją nusprendė tapti krikščioniu. Tėvai alkoholikai juo visai nesirūpina, auga pats sau. Per žiemą susitaupė pinigėlių, nusipirko katekizmą, išmoko maldas ir atėjo pėsčias. Net susigraudinau beklausydamas. Suteikęs Komuniją, savo mašina nuvežiau jį atgalios į Juodaduonius, išgyriau kiek galėdamas artimiesiems, kad tokią puikią atžalą užaugino (kaip supratau, jiems į tai buvo visiškai nusispjaut) ir dar įdaviau pinigų, taip, kad tėvai nematytų. Kartais gėlės pražysta ir sąvartynuose. Bus iš vaiko žmogus, ne kitaip.

Kovo 15 d.

Ši diena yra 74-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. 44 m. pr. m. e. kovo 15-tą sąmokslininkai nužudė Romos imperatorių Gajų Julijų Cezarį. 1493-iais šią dieną Kristupas Kolumbas grįžo į Europą po pirmosios kelionės į Naująjį Pasaulį. 1820m. Meinas tapo 23 JAV valstija. 1892m. amerikiečių išradėjas Džesis Reno užpatentavo ekskavatorių. 1907m. Suomijos parlamento narėmis išrinktos pirmosios moterys. 1933m. Adolfas Hitleris paskelbė Vokietiją Trečiuoju reichu, uždraudė kairiuosius laikraščius ir košerinį maistą. 1990m. Michailas Gorbačiovas išrinktas pirmuoju Tarybų Sąjungos prezidentu. Ir dar, šiandien – tarptautinė vartojimo diena. Šiai dvokiančiai mirties kultūrai negailestingai uzurpavus pirmapradę, pamatinę laimės sąvoką visuomenei buvo primesta ydinga ir klaidinanti mintis, kad suvartojamų prekių kiekis yra lygus patiriamam laimės jausmui. Melas! Anksčiau ar vėliau tai suvoks kiekvienas, žvelgdamas į apgailėtinas savo subjauroto gyvenimo duženas. Tad būkite pasveikinti, mielieji supermarketų zombiai reklamų suvarpytomis smegenimis, atrajojantys madingus vakarykštės dienos brendus ir tikslinę auditoriją hipnotizuojančias žinutes. Skelbiu jums gerąją naujieną – pasaulio ekonomika kaista, akcijų rinkos smunka, bankai patirdami milžiniškus nuostolius užsidaro, kreditai tampa nepasiekiami, o jūs ir toliau perkate nereikalingus daiktus, važinėjatės didžiatūriais automobiliais, šiukšlinate, nuodijate aplinką teršalais. Teeina planeta velniop su savo ekosistema, ekonomika bei visais traukos ir termodinamikos dėsniais kartu paėmus. Išgyvenk akimirką, pasimėgauk viskuo, kuo gali, numalšink geidulį, juk kažkuriomis savo nemiklaus kūnelio vietomis, greičiausiai – stuburu, nujauti, kad ateina galas. Giltinė kaso dalgiu tavo nugarą, šnopuoja ir kužda tau į pakaušį: „Netrukus visi tuo paspringsite.” Gyvenk linksmai, žmogau, kas tau belieka.

Kovo 17 d.

Kartais atrodo, kad kai kurių dienų scenarijus rašo klounai. Štai kad ir šiandien – prieš vakarines mišias turėjau išklausyti ganėtinai tragikomišką išpažintį. Viena pasipiktinusi moteriškė skundėsi kaimynu, kuris esą neištikimas savo sutuoktinei su nebyle.

– O Sadoma, Gomora! – moters riksmas aidi per visą bažnyčią. – Jis daro TAI su kažkokia pasileidusia kurčnebyle, nepaisant to, kad jo žmona dangiškos išvaizdos būtybė, tikras grožio įsikūnijimas. Ar galite tuo patikėti? Nesuprantu, kuo ta kurčnebylė jį pakerėjo? Dar gerai, kad ne su kokia akląja ar bekoje. Ar Dievas mato, kur ritasi pasaulis?!

Bandžiau raminti ją, sakydamas, kad atgailos sakramentas skirtas nuosavų nuodėmių išpažinimui, o ne kaimynų linksniavimui, tačiau ji niekaip nesustojo, tad turėjau griežtai išprašyti lauk iš klausyklos. Žmonių į mišias susirinko nedaug. Tilpau į privalomas keturiasdešimt penkias minutes, po to skubiai užrakinęs bažnyčią pasislėpiau nuo visų klebonijoje. Kava ir laikraščiai lovoje, kas gali būti geriau? Taigi, ateinančios savaitės astrologės Jadvygos tantrinis horoskopas Avinui:

„Kiekviena pora analiniam seksui turi pribręsti, tam reikia laiko. Retai kada viskas pavyksta iš pirmo karto, nes dažniausiai bandoma per anksti, skubotai, kai partneriai dar neįgavę šimtaprocentinio pasitikėjimo vienas kitu. Kartais reikia perlipti per save tam, kad sutiktum atsiduoti ar pristabdytum nenumaldomą troškimą. Turite kontroliuoti savo seksualinį susijaudinimą. Svarbi įsiskverbimo į partnerę pajauta bei vienovė. Venkite per didelės pornografinės potekstės. Skubėjimas šiuose reikaluose visuomet pražūtingas dalykas, nes skubant galima sužeisti, ir taip atimti bet kokį tolesnį susidomėjimą šiuo reikalu. Apskritai, analinis seksas turi kažką homoseksualaus, uždrausto. Rytuose jogai tiki, kad išsiliejimas į juodąją moters angą atima iš partnerio žvėrišką energijos kiekį, todėl nerekomenduojama praktikuoti tokių santykių itin dažnai, nes tai gresia visišku vyro išsekimu, netgi mirtimi.”

Teeina visi pasaulio astrologai bybiop su tokiais horoskopais. Šiuos dalykus jie gali aiškinti vaikams su defektais, ne man. Prisiskaito žmonės visokių niekalų, paskui vaikšto Marijos žemės paviršiumi išpistomis smegenimis, apie nieką daugiau negalvodami. Pas mus kaime tokiems pasakytų trumpai ir aiškiai: „Go fuck your selfs in the ass.”*

————

* Išsikruškit. angl.

Kovo 18 d.

Vakarop pašokti iš lovos privertė įnirtingas beldimas į duris. Kurį laiką svarsčiau, ar atidaryti, kol galiausiai smalsumas paėmė viršų. Lauke, ant klebonijos slenksčio, stovėjo gerai įmitęs aukštaūgis žaliūkas, apdovanotas ilga varine barzda bei tankia į visus šonus susivėlusių plaukų kupeta, visiškai uždengiančia kaktą ir akis.

– Sveikas, klebone, yra kalba. Mano vardas Anastazas, dirbu vitražus bažnyčioms, o ir šiaip langus stiklinu. Pėsčias atkeliavau iš Vilniaus, priimk nakčiai pernakvot, nepavaryk prašančio, – bėrė žodžius kaip kruopas atvykėlis.

Turėjau pakviesti vidun. Kelios minutės apsižiūrėjimo, pora padrikų frazių, ir ėmiau suprasti, kad reikalai kvepia ne itin geru.  Permetęs akimis kambarius Anastazas nusviedė į kampą kelioninį krepšį  ir ilgam parimo ties langu.

– Pavasaris, moterys sprogsta kartu su medžiais, aš taip pat šiek tiek detonuoju. Kas čia per stulpai susmaigstyti prie kelio? Taip siaubingai transliuoja, gali bet kokią šventą mintį sujaukti. Negerai šitaip, bet tiek jau to. Gal turi ko nors degančio į burną, demonams apraminti? – nesulaukęs atsakymo pats ėmė landžioti po spinteles. – Kartu su Jėzumi galiu išgerti litrą degtinės, o vis tiek išlieku blaivus. Matai, be intymaus santykio su juo man žaibiškai lydosi smegenys.

Nesupratau, ką jis turėjo omenyje: alkoholį ar Jėzų, nepaisant to monologas tęsėsi. Svečias vis kalbėjo ir kalbėjo neužsičiaupdamas.

– Beje, dėl ko atvykau? Jėzus man pasakė, kad dėl tavęs vyksta kova ir kad turiu tave apsaugoti. Apsaugoti nuo demonų bei jų pakalikų. Visa savo egzistencija jaučiu – esi didelėje nuodėmėje. Turi magnetolą? Pasiklausysim, kaip Jėzus transliuoja per senus Hiperbolės įrašus. Esu paskutinis iš pranašų, tad išsiilk mano žodžio, ir mes kardu bei ugnimi atstatysime Jėzaus bažnyčią.

To man kaip ir visai pakako. Pasakiau, kad kaži kokio gėralo turiu galiniame kambaryje, kur nuėjęs tyliausiai atidariau langą ir pasipuošęs nudėvėtomis šlepetėmis bei pižama bėgomis nurūkau iki artimiausio kaimyno kviestis pagalbos. Anastazą išvežė rūškani tarsi apokalipsės raiteliai komisariato pareigūnai, nors, mano nuomone, būtų pakakę ir greitosios.

Kovo 19 d.

Vietiniame rajono laikraštyje atspausdintas piktas straipsnis antrašte „Griūvanti Kiesiškio bažnyčia”. Kažkokia jauna, neapsiplunksnavusi žurnalistė išdrįso užsipulti mano kuklią personą dėl varvančio parapijos maldos namų stogo bei dar keleto nežymių defektų pastato išorėje. Esą per paskutiniuosius dešimtį metų  visiškai apleidau XVIII a. architektūrinio ansamblio renovacijos darbus, prašvilpiau šiam reikalui skirtas paveldosaugos fondo lėšas ir dar bala žino ką nutaisiau. Be viso ko, jai užkliuvo mano griežtas būdas, atsainiai laikomos mišios, polinkis į alkoholizmą. Viskas parapijoje ne taip, iki klebono eilinę dieną neprisibelsi, klesti didžiausia netvarka. Vienu žodžiu -kaltina visomis mirtinomis pasaulio nuodėmėmis iš karto. Kas per gyvenimą nuodijanti pinda? Tokias viduramžiais degindavome ant laužo, nardindavome į vandenį ar bent jau padoriai išplakdavome rykštėmis. O dabar, ką gi tu šitai gamtos ir gyvenimo nuskriaustai vargetai padarysi? Gali duoti kepurę prišikti, dantį išmušti, galvą nukirsti ir dar ant kapo nusispjauti, vis tiek nieko neįtikinsi, kad ji meluoja. Reikės pašnekėti su vyskupu, gal bent jau pavyks tą velnio iškruštą bobą visiems laikams atskirti nuo bažnyčios. Ir iš kur tokios ant šios žemės atsiranda?

Kovo 20 d.

Į vakarines mišias susirinko penki žmonės. Visiškų bedievių ir netikėlių kraštas. Stačiai bankrotas, o vis tiek laikiau mišias pripelijusioje, šaltoje, pelių apspistoje bažnyčioje. Graužikai, ir tie religingesni nei žmonės. Nieko nekaltinu, net savęs, yra kaip yra, bet kažkas ne taip… Pradėjęs trisdešimt aštuntus metus ėdu šprotus iš konservų dėžučių, užuot kimšęs į skrandį šiltą mylimos moters ruoštą žuvienę. Tokia situacija negali būti priimtina jokiam žmogui. Absoliuti neprižiūrimo kūno ir sielos bejėgystė, gyvojo tikėjimo trūkumas. Matyt, nesu pritaikytas šiam muštro, celibato, religinių barkodų pasauliui. Pavargau būti vienas. Norisi nuvykti į Vatikaną, sukviesti žurnalistus ir demonstratyviai pasikarti ant Švento Petro bazilikos vartų.

Kovo 25 d.

Naktimis mane persekioja karo kovų vaizdiniai.  Absurdas, baimė, iracionalumas, chaosas. Kankina tokie nepakeliami košmarai, kad prabundu šlapias, visas išpiltas prakaito, drebančiomis rankomis  ir nebesuvokiu, kur esu. Siaubas, kiek vaikinų negrįžo, kiek apskritai nebeturi galimybės prabusti. Karo mašina negailestingai suima tave savo gniaužtais ir traiško taip, kad dažniausiai atiduodi gyvastį, o jei per stebuklą pavyksta ištrūkti, prisiminimai tave persekioja visą likusį gyvenimą. Norisi apsikabinti pagalvę ir linguoti, linguoti, kad tas sunkus slegiantis niekis, išsklidęs ore, ištirptų. Kartais pačiais paryčiais, auštant, atrodo, jog negaliu nė krustelti, nepajėgiu atmerkti akių. Didžiulis monstriškas gyvis, užgulęs visą kūną, šnopuoja į veidą. Juntu iš jo nasrų drimbančias seiles ant savo lūpų, bandau sujudėti – nepavyksta! Pašėlusiai daužosi širdis, sunku įkvėpti. Velnias, kaip nusivažiavau. O dar sloga, kosulys, odos bėrimas. Matyt, kažkur persišaldžiau, ne kitaip. Imunitetas visiškai nusilpęs, dirbu sirgdamas, visų apleistas, be šilto maisto, artimo globos. Visur dulkės, voratinkliai, klebonijoje šėtonas koją nusilaužtų. Išsekau ir fiziškai, ir dvasiškai, nieko nebenoriu, niekas nebesvarbu. Su liūdesiu prisimenu tuos laikus, kai rimčiau susirgus Fernandas išsitiesdavo man ant krūtinės, uždengdamas kaklą savo minkšta, pūkuota, daugiaspalve uodega, ir imdavo burgzti tarsi nedidelio galingumo dyzelinis varikliukas. Nuo to man visuomet palengvėdavo, o dabar… Neįsivaizduoju, kaip reikės iš viso to išsikapstyti.

Kovo 26 d.

Karščiuoju, negalėdamas normaliai judėti, kvėpuoti, melstis. Temperatūra 39′9 Celsijaus, gripas laužo kaulus, be perstojo muša karštis. Skauda akis, nosį, odą, krūtinę kamuoja beprotiškas dusulys. Klebonijoje nė vieno gyvo žmogaus, kad nors kas galėtų bent stiklą vandens paduoti, kaktą suvilgyti. Dingo visi kaip į žemę, išperos. Gerklė išdžiūvus, kraujuoja, spjaudausi kažkokia neaiškia medžiaga, panašia į gleives ar pasišlykštėtinas atplaišas, skylančias nuo liepsnojančių mano plaučių paviršiaus. Prisnargliavau ištisus tualetinio popieriaus kilometrus. Rodos, netrukus pats atgrasiausias manojo vidaus tūris užtvindys visą šią Dievo reikmėms paskirtą patalpą, galinga tėkme išsiverš į ištryptą klebonijos kiemą, paskandins šitame jovale visas kaimo gatves bei pastatus su jų sukruštais šeimynykščiais, jų nevispročiais palikuonimis ir keletu vargais negalais sukombinuotų naminių gyvulių. Pats, kaip tik sugebu, vilgau nuo marškinių atplėštą audeklą spirite, vynioju į polietileną ir rišuosi aplink kaklą. Karštis neslopsta. Bandžiau pasistatyti taures, nusideginau ranką. Angelės telefonas išjungtas, zakristijonas Molėtuose. Išgraužk, kad nori. Esu visiškoje duobėje – jaučiuosi siaubingai, nepajėgiu valgyti, neužmiegu. Trūksta paprasčiausio žmogiško rūpesčio, draugiškos rankos ant peties, kurios nesugeba atstoti net visuomet išganantis  alkoholis. Manęs niekas negelbsti, aš vienas kaip pirštas, styrantis eiliniam apaštalui tarp kojų.

Kovo 29 d.

Kiesiškyje man blogai, esu išsekęs nuo visiškos beprasmybės. Dvasią kamuojantis nerimas nepaliauja deginęs nė akimirką, jaučiuosi velniškai vienišas. Negaliu nieko daryti, dažniausiai gulinėju. Už lango dar viena prarasta pavasario diena. Kai aplinkui trinasi žmonės –  ištinka isterija, pasilieku vienas –  kankina apatija arba nerimas. Širdis permuša, kūnas sopa, o ego nebepakeldamas vienatvės pavargsta aukotis, trokšta būti atjaustas, mylimas. Totalus gyvenimo paralyžius. Celibato kryžius pasireiškia visu gražumu. Nėr kam manimi pasirūpinti. Vis neapleidžia siaubingas nesaugumo jausmas. Guldamasis nakčiai, lovoje įsivaizduoju virš savęs kabančią nedidelę pasidabruotą giljotiną. Ausyse taip ir skamba jos skleidžiamas „cak, cak”. Esu apimtas beprasmybės vėžio, kuris grauždamas vidų naikina mane tarsi geležį rūdys. Nežinau, ką daryti, išprotėsiu – ne kitaip. Tokia būsena lygi dvasinei mirčiai.

Dienos valandas leidžiu vienas, paskendęs liūdnose mintyse, viskam abejingas, nutolęs nuo viso gyvojo pasaulio, praradęs savyje kažką itin svarbaus ir neatšaukiamo. Religija, kunigystė, Dievo artumas man niekuomet nebuvo tvirta užuovėja, bet visgi turėjau už ko laikytis. O dabar tas sunkiai apčiuopiamas daiktas –  esminė gyvasties būtinybė – sulūžo mano viduje, sutrupėjo į mažutėlius šipuliukus, o paskui visam skausmingai ir negrįžtamai pasišalino iš organizmo su prakaito lašais, šlapimu bei kitomis dvokiančiomis išskyromis, palikdamas tuščią kevalą, kiautą be emociškai prasmingo turinio. Jau kelias dienas neišeinu į lauką, nesiskutu, nesiprausiu, beveik nevalgau, neįsileidžiu žmonių į namus. Varau juos lauk su nepakeliamai tūžmingu užgauliojimu, palydėdamas daugiaaukščiais prakeiksmais. Šie stebisi, žegnojasi, purto nuo blogų minčių apsunkusiais galvas ir pėdina šalin tarsi uodegas pabrukę šunys. Dažniausiai stebiu sustingusiu debilo žvilgsniu kokią nejudančią dėmę purvinose klebonijos lubose, bandydamas susigaudyti, kuriame likiminės sinusoidės taške atsidūriau ir kaip man iš to taško išsikapstyti.

Kovo 31 d.

O atrodė, kad diena bus tokia kaip visos. Niekuo neišsiskirianti, štampuota ant begalinio patologiškai banalių dienų konvejerio. Tikėjausi, kad niekas šioje žemėje nėra pajėgus nutraukti mano savigailos, savigraužos, savinaikos rutinos. Kur tau, negali būti taip blogai, kad neįvyktų kas nors dar blogesnio už jau esamą padėtį. Visatos dėsnis: „Tau blogai? Pabloginsim dar, ir tau pagerės.”

Žinia apie draugo žūtį pasiekė klausantis rytinės radijo laidos. Snūduriuodamas supamojoje kėdėje išgirdau trumpame dvyliktos valandos naujienų tarnybos pranešime nuskambėjusią frazę: „Šią naktį Kaune, Alsėdžių gatvėje kilusiame gaisre tragiškai žuvo „Lietuvos žinių” žurnalistas Audrius Šalna. Gaisro priežastys nenustatytos.” Viešpatie, kodėl tu pasiimi geriausius, o tokius pasaulio perėjūnus kaip aš laikai saugiame savo užantyje, neleisdamas nė plaukui nukristi nuo vėjų prikimštos galvos. Prieš akis iškyla bičiulio paveikslas. Regiu jį pirmosiomis mūsų pažinties dienomis, nedrąsų, baikščiai į nepažintą pasaulį žvelgiančiomis akimis. Vėliau –  kalnų perėjose kopiantį stačiausiais uolų šlaitais, naktį besišildantį prie vos rusenančio laužo. Galiausiai prisimenu grįžusį po tarnybos namo. Audrius mūšyje netekęs dešinės kojos, išdidus ir nepalaužiamas, niekuomet nedėvintis protezo, nenorintis maskuoti savo negalios. Niekad negirdėjau jo dejuojančio, besiskundžiančio sveikata, sunkia materialine padėtimi. O dabar tokia staigi, beprasmė mirtis. Gyvenimas žiaurus visais metų laikais.

#02 BALANDIS

Balandžio 1 d.

Mišių nelaikiau, susitariau, kad mane pakeistų gretimos parapijos klebonas, su kuriuo santykiai nors ir ne itin draugiški, bet žmogus jis geras, iškart suprato, jog reikalas rimtas. Išvažiavau anksti, visą kelią ligi pat Kauno skendėjau armijos laikų prisiminimuose.

Mus pašaukė aštuoniasdešimt aštuntais metais į tarnybą Kalnų Karabache. Buvome vieni paskutiniųjų lietuvių šauktinių, tarnavusių sovietų armijoje. Kraštas pasitaikė atšiaurus, nesvetingas. Kalnai, siaurutės perėjos, žmonės per anksti pasenusiais veidais. Atvykus į kokį atokų kaimelį susidarydavo įspūdis, kad su visomis to krašto moterimis permiegojo vienas ir tas pats vyras. Visi kaimo gyventojai vienodais incesto bei genų mutacijų sudarkytais veidais, kamuojami įvairiausių susirgimų. Ypač negražios atrodė jų moterys. Arkliški, stipriai į priekį atsikišę dantys keldavo itin nemalonius jausmus. Nebuvo nė minties su kuria nors iš jų numalšinti nuolat kamuojantį kūno geidulį. Jautėmės vieniši tarsi Tombovo vilkai, išplėšti iš gimtinės tarp svetimų, nesuprantamų, priešiškai nusiteikusių žmogystų. Užvalgius jų siūlomo maisto mus išmušdavo votys, susirgdavom dizenterija, skrandžiuose atsiverdavo žaizdos. Nepaisant to, negalėdavome atsisakyti. Toks poelgis būtų neapsakomai įžeidęs šeimininkus. Niekada negalėjai žinoti, ar šis saulėlydis tau nėra paskutinis.

Visoje divizijoje buvome tik trys lietuviai: Audrius, Gvidas Montvila ir aš. Laikėmės vienas už kito kaip už sienos. Rusų dalinyje beveik nebuvo, valdžią laikė čiurbanai*. Jei būtų tekę ten atsidurti vienam, ilgai nebūčiau tempęs. Iš pradžių vietiniai bandė kabinėtis, tačiau po to, kai keletas jų ilgam laikui atsidūrė karo lauko ligoninėje, su mumis pradėjo skaitytis. Buvome paskirti į snaiperių kuopą, dažnai reikėdavo eiti į budėjimus ar naktinius žygius, dalyvavome ne viename susišaudyme. Po dvejų metų tarnybos grįžome visai kiti žmonės.

Audrius buvo pašarvotas Jonavos gatvėje, „Paskutinės vilties” laidojimo namuose. Įėjus į prietemoje skendinčią patalpą iš karto padvelkė šalčiu. Šonuose degė kelios apvarvėjusios žvakės, centre – kabantis ore plieninis kryžius. Iš prie lubų pritvirtintų kolonėlių trūkinėdamas sklido prastos kokybės muzikinis įrašas. Grojo Bachą ar Hendelį, nesu tuo tikras. Karsto dangtis užvertas, ant jo paguldytos dvi baltos lelijos. Vienas skurdus vainikas iš Lietuvos žurnalistų sąjungos. Viskas. Jokių žmonių, išskyrus aukštą tamsiaplaukę vešliais, garbanotais, į kuodą surištais plaukais. Moteris man pasirodė labai patraukli. Priėjęs prie karsto, nulenkiau galvą, persižegnojau. Niekaip nepavyko sutelkti dėmesio maldai, negalėjau atitraukti akių nuo pabalusio švelnių bruožų veido. Garbanės skruostais ritosi ašaros. Akimirką mano žvilgsnis sustojo ties jos kaklą puošusiu precizišku spygliuotos vielos vainiko piešiniu. Kiekviena tatuiruotę nešiojanti moteris turi savo istoriją.

Pasiūliau jai savo nosinę. Moteris ištiesė ranką, stipriai sugniaužė, akimirką lytėjome vienas kitą, tada pakėlė akis, atitraukė ranką, įsižiūrėjo įdėmiai, bet ne veriančiai, greičiau glostančiai ir nusišluostė akis. Pasiūliau ne iš mandagumo ar gailesčio, ne tam, kad palaikyčiau slogią būties valandą, tiesiog pasinaudojau patogia proga susipažinti.

Praėjus kiek laiko išėjome į terasą parūkyti, ji giliai įtraukė dūmą ir įsižiūrėjusi kažkur į horizontą ištarė:

– Vakar visi Šilainiai staiga pusvalandį liko be elektros. Kažkoks vyras užlipo į elektros pastotę, išleido visą alyvą ir pasidegė. Jį taip ir rado suanglėjusį pastotės viršuje. Keista mirtis, niekad apie tokią nebūčiau pagalvojusi.

– Matyt, turėjo tam rimtą priežastį, gal sirgo kuo ar buvo įsimylėjęs, – man sunkiai sekėsi rasti tinkamus žodžius.

– Matyt, – moteris išpūtė dūmų kamuolį. – Esu parašiusi devyniasdešimt devynis eilėraščius apie skirtingus savižudybės būdus, bet pristigau drąsos nors vieną jų įgyvendinti, o jis nepristigo. Labai originalus būdas, sakyčiau, –  ji išlaikė nedidelę pauzę, po to prisistatė: –  Mano vardas Adrija, Audrius mane mylėjo.

Įsišnekėjus paaiškėjo, kad Adrija su Audriumi bendravo keletą metų, rodos, kurį laiką buvo meilužiai, ar kažkas panašaus. Esą ji sumokėjusi už laidotuves, nes Audriaus motina mirusi, o tėvas nežinia kur.

Dar mokydamiesi seminarijoje naudojomės snaiperių metodu, norėdami bičiuliams parodyti vieną ar kitą gatve žingsniuojančią ilgakoję gražuolę. Vadinome tai valandų skaičiavimu. Visa erdvė aplink žmogų padalinama į dvylika dalių, atitinkančių ciferblato padalas. Erdvę už nugaros nurodo šešios, ištiestos dešinės rankos kryptį –  trys, kairės –  devynios, erdvę esančią priešais tave –  dvylika. Tarpinės valandos sukonkretina taikinio dislokaciją, pvz.: Kaip tau ta aukšta brunetė pusę penkių? Ar matai tą kekšytę peroksidiniais plaukais antrą valandą? Taip pat naudojome vertinimo balais sistemą: aštuoni, devyni, dešimt, karalienė. Dėl karalienės buvo galima numirti. Sakydavome, kad nukabinus karalienę būtų niekšiška pasilaikyti ją sau. Tokia moteris nors kartą gyvenime turėtų būti pasiekiama kiekvienam vyrui. Tik tokiu atveju vyro nugyventas gyvenimas gali būti laikomas prasmingu. Adrija neabejotinai turėjo karališko kraujo.

———————————-

*Čiurbanas (čiurka) rus. – kelmas, ar nedidelė trinka, šiuo vardu vadinami armijoje tarnaujantys siauraakiai.

Balandžio 2d.

Laidotuvių procesijos metu žemę dengė dulksna. Pilkas, monolitinis pavasario dangus nebuvo gailestingas velioniui, tad patį vidurdienį Romainių kapinėse žmonių susirinko nedaug. Keli pensinio amžiaus kaimynai, pora Audriaus kolegų žurnalistų ir aš su naująja pažįstama. Karstui leidžiantis į duobę atsargiai stebėjau, kaip Adrijos plaukais laigę smulkūs lietaus lašai jungėsi į miniatiūrinį upelį, kuris tekėdamas laiba kaklo linija slėpėsi už švarkelio apykaklės ir ten garavo nuo tobulu kūnu sklindančio karščio. O siaube, net sakydamas atsisveikinimo kalbą negalėjau atitraukti nuo jos akių. Visiškas išskydimas, niekaip nesuėmiau savęs į rankas. Žydų Dievas buvo teisus – kiekviena moteris turi kažką iš velnio. Manau, ji pastebėjo mano susidomėjimą nors to ir neišdavė. Nukritus paskutiniams žemės grumstams Adrija ant kapo ranka nubrėžė kryžių, po to, priėjusi prie manęs, pašnibždėjo į ausį:

–  Kunige, ar sutiktumėte su  manimi papietauti?

Adrijos pasiūlymas man pasirodė netikėtas. Šiek tiek sutrikau, išlemenau kažką apie tai, kad iki vakaro būtinai privalau nuvykti į Kiesiškį. Tada ji palinko dar arčiau manęs glostydama manąsias ausis aksominio tembro balsu.

– Vienas mano pažįstamas VDU dėstytojas paleido į pasaulį gana taiklią frazę: intelektualas, kuris nesugeba bent vieną kartą per dešimtį metų pasižiūrėti į akis prostitutei ir pakviesti ją pietų, – ,,tikras intelektualas”. Manau, jis teisus, nors sakė tai su didele ironijos doze. Negali atsitverti nuo tamsiųjų gyvenimo pusių, nes taip save riboji, uždarai horizontus, tampi pasmerktas lindėti sandariame stiklo taros kalėjime. Nėra skirtumo, ar perskaitėte tūkstantį knygų, ar vieną, jei nepasinaudojate žiniomis, tikrindamas jas realiame čia ir dabar gyvenime. Sutikite, labai prašau.

Sutikau, kas bus – tas bus. Tik drovėdamasis paprašiau nesikreipti į mane Jūs, nes tai labai įpareigoja. Tada sėdome į automobilius ir patraukėme į netoli esančią kaukazietiškų patiekalų užkandinę. Adrija vairavo naują „Lexus” firmos sedaną, tad man nejučia iškilo klausimas apie jos pajamas ir finansinę nepriklausomybę. Apskritai, būtų naudinga sužinoti, kas ji tokia ir ko jai iš manęs prisireikė.

– Audrius pasakojo, kad tu išgelbėjai jam gyvybę, – pratarė Adrija prie pietų stalo, lėtais, atsargiais judesiais maišydama kavą.

– Gelbėdamas jį kartu saugojau ir savo kailį. Audriaus sužeidimas suteikė priežastį pasišalinti iš kovos lauko. Nešiau jį  užsivertęs ant pečių, tad kartu jis buvo ir skydas, pridengiantis mano nugarą. Dar neaišku, kuris kurį išgelbėjo. Apskritai, metai, praleisti kariuomenėje, buvo ypač sunkūs, stebiuosi, kaip pavyko išgyventi iki šių dienų.

– Jei jau kalbame apie išgyvenimą, tai noriu įvardinti priežastį, dėl kurios Jus, atleisk, tave čia pasikviečiau. Mane kankina labai rimtos abejonės.

– Abejonės dėl ko?

– Policija atlikusi gaisro priežasčių tyrimą nustatė, kad namas užsidegė nuo lovoje neužgesintos cigaretės, o juk Audrius niekuomet nerūkė. Vartojo išimtinai alkoholį, netgi žolės netraukdavo. Esą ji ir tabakas kenkia sveikatai, o alkoholis nedidelėmis dozėmis gydo ir kūną, ir sielą.

– Jeigu jie taip nustatė, vadinasi, turėjo tam pagrindo. O net jei gaisras kilo ne nuo neužgesintos cigaretės, o tarkim nuo blogos elektros izoliacijos, koks skirtumas? Vis tiek rezultatas tas pats – amžino poilsio buveinė po velėna.

– Skirtumas yra ir jis esminis. Nuo blogos elektros izoliacijos namas negalėjo užsidegti, nes elektra jam buvo atjungta jau kelis mėnesius. Audrius neįstengė susimokėti prisikaupusių skolų. Jis vos prasimaitindavo. Pensija minimali, kartais ką nors uždirbdavo iš publikacijų dienraštyje, bet to tikrai nepakako.

– Nelabai suprantu, kur link suki. Vienokios mirties priežastys ar kitokios, Audriaus mūsų tarpe nebėra. Žinau, kad tau jis buvo brangus, aš jam taip pat jaučiau kuo šilčiausius jausmus, bet jo nebesugrąžinsi.

Mano žodžiai neatšaldė Adrijos įkarščio. Pamojusi oficiantui ji užsisakė porciją martinio ir vienu mauku ištuštinusi stiklą ėmė pasakoti neįtikėtiną istoriją, kuria aš nė per nago juodymą nepatikėjau, na, bent jau iš pradžių. Esą Audrius dienraštyje „Lietuvos žinios” publikavo straipsnių ciklą, nukreiptą prieš didžiųjų šalies prekybos tinklų dominavimą rinkoje. Tyrė įvairias machinacijas, susijusias su žiauriu darbuotojų išnaudojimu, finansinį piktnaudžiavimą bei nesiskaitymą su tiekėjais. Be to, jo mirties vakarą kaimynai matė prie namų stovėjusį įtartiną prabangų visureigį. Tokios mašinos tame rajone niekuomet niekas anksčiau nėra regėjęs. Vienu žodžiu, ji įtaria smurtinę Audriaus mirtį ir norėtų, kad aš padėčiau jai ką nors išsiaiškinti. Pasiūlymas manęs nesužavėjo. Akimirką Adrija man pasirodė lengvai trenkta pamišėle, norinčia savo nesveiku užsidegimu apkrėsti mano varganą, ir taip negaluojančią ekosistemą. Iš kitos pusės, vadinamasis tyrimas (Viešpatie, į ką aš įklimpau!) suteiktų puikią galimybę priartėti prie moters, kurios taip geidžiu, padėtų atrasti raktą nuo geležinės jos genitalijų vartų spynos. O ir amžiną atilsį Audriui esu šį bei tą skolingas. Ką gi, kiekvienas pamišimas vertas tiek, kiek sugebi juo sudominti kitus. Dvejojančia širdimi, stipriu niežuliu kelnėse ir angeliško tyrumo veido išraiška sutikau pasidomėti draugo mirtimi, ir  į tai nedelsiant sulaukiau žaibiško Adrijos pasiūlymo:

– Tave reikėtų pristatyti Henriui ir mano vyrui. Tie du niekšeliai sukasi prekybos srityje, tad gali būti, jog pažintis su jais padėtų sužinoti daugiau apie Audriaus mirtį.

– Papasakok man apie savo vyrą, – velnias, ji turi vyrą! Kas galėjo pagalvoti, kokia nesėkmė.

– Nidas – labai komplikuota asmenybė. Ne visai sveiko proto motina maitino jį krūtimi iki šešerių metų amžiaus. Jau būdamas pirmokėlis dar parbėgdavo namo per pertraukas iš mokyklos „pažįsti papo”. Kiemo vaikai dėl to žiauriai iš jo tyčiojosi. Gal todėl ir užaugo toks savotiškas. Kai susipažinome, jis nebuvo turtingas. Tik pradėjusi tapyti, labai abejojau savo kaip menininkės sugebėjimais. Jis paėmė tris mano paveikslus, nunešė į Dailininkų sąjungos galeriją ir paliko juos tenai nurodęs prie kiekvieno penkių tūkstančių litų kainą. Maždaug po mėnesio atsirado pirkėjas visoms trims drobėms. Kažkoks turčius iš Rusijos. Tą pačią dieną Nidas nuėjo į galeriją ir paveikslus atsiėmė. Tas poelgis paliko man didžiulį įspūdį. Nuo to laiko aš nesu pardavusi nė vieno savo paveikslo. Nidas superka visus mano darbus, tad aš nesu jų savininkė.

– Labai gražus gestas. Nesuprantu, kodėl tu jo nekenti?

Akimirką išvydau, kaip Adrijos veidas persimainė. Ji įkvėpė oro, užmerkė akis ir po kurio laiko ėmė pasakoti.

– Anksčiau mes daug keliavome, išvykdavome kur nors beveik kas antrą mėnesį. Lankėmės Katmandu, Samarkande, Naujojoje Gvinėjoje, tačiau vėliau jam tai pabodo. Kartą buvome apsistoję viename Balio viešbučių. Buvau trečią mėnesį nėščia. Patį pirmą vakarą Nidui pasirodė, kad flirtavau su vienu vyriškiu viešbučio terasoje. Mes kurį laiką maloniai kalbėjomės. Įprastas pokalbis apie keliones ir architektūrą. Jis nieko nesakė, tiesiog nuėjo į kambarį. Grįžusi išsitiesiau nuoga ant lovos, atsiverčiau vietinį turizmo gidą, ėmiau skaityti.

Nidas atsidarė barą, tada priėjo prie manęs ir apliejo paimtu iš baro viskiu, išpylė butelį. Mečiau į jį pagalvę, pašokusi nuo lovos, maudamasi kelnaites ėmiau reikalauti, kad jis išeitų. Jis šypsodamasis pareiškė, kad niekur neis. Tada pagrasinau, kad pati išeisiu. Nidas puolė prie durų, užrakino jas, o ištrauktą raktą įsikišo į kišenę. Aš puoliau prie telefono, Nidas nuraukė laidą, apsuko mane nugara į save, griebė už plaukų, parvertė ant žemės ir ėmė smaugti. Tapau bejėgė kaip nors pasipriešinti. Tuomet pajutau jo alkūnę ant savo sprando, o kitą ranką ant nosies ir burnos. Ėmiau stigti oro. Jis leido man akimirką įkvėpti ir vėl užčiaupė burną, dar labiau suspausdamas kaklą alkūne. Iš visų jėgų stengiausi nuplėšti jo ranką nuo savo veido. Man pavyko, atgavusi porai sekundžių kvapą pradėjau rėkti apie kūdikį, galvodama, kad tai Nidą paveiks, tačiau jis dar stipriau užspaudė kaklą ir burną. Tada kiek atsitraukė ir smogė man į pilvą. Aš paplūdau kraujais. Po kurio laiko patraukė nosį bei burną slėgusią ranką ir man, dar nespėjusiai atgauti kvapo, tiesiai į veidą išpylė  butelyje likusį viskį.

Vos atsipeikėjusi rėkiau ir maldavau, kad paleistų mane. Nidas vėl pradėjo tampyti mane už plaukų. Nežinau, kaip ištrūkau, bet atsigavusi toliau maldavau pasigailėjimo. Kai išvydau jį vėl artėjantį su atkištomis rankomis manęs link, puoliau prie durų ir ėmiau jas  trankydama klykti (aišku, lietuviškai). Staiga Nidas paėmė mano ranką ir padavė raktą. Atsirakinau ir basomis, vos negriūdama išbėgau į koridorių, ten stabtelėjau, nes šmėstelėjo vienintelė mintis – užrakinti jį, kad manęs daugiau nebepasiektų. Nidas, tarsi nieko nebūtų buvę, su šypsena veide tarė: „Gal tau batus atnešti?” –  ir išėjo į koridorių. Nieko nelaukusi puoliau į kambarį ir užsirakinau. Nidas dar kažką sakė, tačiau nebeklausiau, sukniubau ant žemės ir puoliau į isteriją. Mane ištiko priepuolis. Koridoriaus gale dar išgirdau jo žodžius: „Nieko sau nepasidaryk.” Kaip tu tikriausiai supratai, vaikelis neišgyveno.

– Tai labai skaudi istorija, jis tikras žvėris, – buvau šokiruotas Adrijos pasakojimo.

– Mes visi esame kažkiek žvėrys.

– Ką tu turi omenyje?

– Kartą Audrius įdomiai apibūdino savo terbikę, pririštą prie jo diržo. Odinė ji tokia, indėniška. Jis sako: čia yra omuo. Omuo gali būti didelis arba mažas. Priklauso nuo to, ką turi omenyje (terbikėj).

Balandžio 4 d.

Baigęs visas tas kalbas, Jėzus tarė savo mokiniams: „Jūs žinote, kad po dviejų dienų bus Velykos, ir Žmogaus Sūnus bus atiduotas nukryžiuoti”.

Tuomet aukštieji kunigai bei tautos seniūnai susirinko į rūmus vyriausiojo kunigo, kuris vadinosi Kajafas, ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir nužudyti. Bet jie sakė „Tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio”.

Evangelija pagal Matą 26, 1 -5

Praėjo du tūkstančiai metų nuo Viešpaties prisikėlimo, o ant šios žemės niekas nepasikeitė. Išsigandę galimos pirkėjų reakcijos bei neabejotinos konkurentų sėkmės šalies prekybos tinklai ignoravo Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimą nedirbti per didžiąsias šventes. Nepaisant Jo Ekscelencijos perspėjimų dėl tūkstančių prekybos įmonių darbuotojų, negalėsiančių švęsti Kristaus Prisikėlimo, tiek dėl žlungančio visuomenės pasitikėjimo stambiųjų verslininkų atsakingumu ir gera valia, pastarieji nusprendė gvieštis maksimalaus pelno. Pirmoji prekybininkų tarpusavio susitarimą neprekiauti per didžiąsias šventes sulaužė MAXIMA, vėliau tai padarė visas IKI prekybos tinklas, galiausiai prisijungė ir RIMI Lietuva. Duoto žodžio laikėsi tik NORFA.

Balandžio 8 d.

Rodos, paskutiniu metu mane užvaldžiusi psichopatologinė būsena kuriam laikui aprimo. Naujas miestas, nauja pažintis, naujas gyvenimas. Šiomis dienomis į Kiesiškio parapiją sunku prisiskambinti. Dienos metu, vakarais, o ypač naktimis jums atsiliepia įkyrus pypsintis signalas, pranešantis aiškiai ir nedviprasmiškai: telefono ryšys užimtas, bandykite surinkti vėliau. Nenutrūkstantys žodžių srautai, sakiniai, istorijos skrieja įkaitusiais laidais  žiebdami kibirkštis tarp taško A ir taško B tarsi dviejų netikėtai atradusių viena kitą planetų. „Merkurijus – Žemei, girdžiu Jus gerai, šitos salos ir vandenynai užburia. Esu visiškai praradęs save tobuliausių reljefų akivaizdoje.”, „Žemė – Merkurijui, už šiuos žodžius turėsite atsakyti, lauksiu rytojaus vizito.”

Balandžio 9 d.

Vos įžengus į patalpą padvelkė senstelėjusiu kvapų mišiniu, kuriame vyravo aliejinių dažų, smilkalų bei prakaito tonai. Kvapas skverbėsi į nosį aistriai glostydamas šnerves. Tai buvo erdvus raudonas kambarys, išklotas juodomis ąžuolinių lentų grindimis, daugybėje vietų gausiai suteptomis dažais. Ant žemės voliojosi spalvotos šilkinės pagalvės, kambario sienos veik aklinai nukabinėtos paveikslais, stumdomas veidrodis uždengtas tamsiu audeklu, molinis ąsotis, sklidinas beprotiškai aukštų, lubas siekiančių nendrių, rūbų pakaba kampe, masyvus krištolinis sietynas kambario viduryje, molbertas.

Gulėdama lovoje su baldakimu, kurio šoninės užuolaidos buvo nuleistos, Adrija vėdinosi ryškiaspalve permatomų nėrinių vėduokle.

– Tu visada toks rimtas ar moki ir nusišypsoti?

– Aš beveik visuomet šypsausi, ypač fotografijose. Dabar nesišypsau įvairovės dėlei. Rimtai. Kur galima rasti tualetą?

Jos vonioje, kosmetikos lentynėlėje stovėjo vibratorius, tiksliau taip vadinamas dildo, nes vibratoriai tėra elektroninė įranga, tuo tarpu dildo preciziškai atkartoja falologinį vyro grožį. Neabejotinas vienatvės požymis. Ilgai neužsilaikiau, tiesa, įdėmiai apžiūrėjau nedidelį bidė, tikėdamas užuosti kokį moterišką kvapą, bet jis buvo sterilus. Grįžus į kambarį prie manęs pribėgo šuo ir įdėmiai apuostė.

– Auginu tris šunis, buldogus. Jų amžius aštuoneri, devyneri ir vienuolika metų. Nidas juos visus padovanojo man per Kalėdas. Kaip tikriausiai pastebėjai, dešimtų metų šuo neišgyveno. Jie visi serga skirtingomis ligomis. Bardui negerai su akim, Deniras šlubuoja, o Morisui vėžys. Kiekvienas gauna skirtingus vaistus, kiekvienam reikalinga priežiūra. Tau gali pasirodyti, kad tai tik šunys, bet tai viskas, ką turiu.

– Mano santykis su šunimis pakankamai savitas. Esu jų ragavęs.

– Kartais matau regėjimus, todėl tikiu tavimi. Galiu daug apie tave papasakoti, – Adrijos balsas įgavo švelnų vyrų viliotojos tembrą.

– Malonėk pasitelkti savo regėjimus ir papasakok, kas aš per žmogus.

– Galiu pabandyti, jei nepataikysiu – pataisyk mane. Matau daug kančios, skausmo ir liūdesio. Tu buvai ramus, geras vaikis, tradicinių pažiūrų ir moralės normų, spėju, kad netikintis. Vaikystė ir jaunystė tavo lengva nebuvo, mokykloje mokeisi gerai, patirdamas sunkumus visada ieškojai sau vietos ir realizacijos. Po virtinės didelių išbandymų bei praradimų netikėtai atradai tikėjimą. Esi gana racionalus, nors kartu ir svajotojas, kartais per toli nuklystantis nuo realybės. Su tavim gali bendrauti tik labai ypatingi žmonės, tu retai būni atviras. Esi originalus, moki būti linksmas, bet dažnai užsisklendi savo mintyse ir pyksti ant idiotų, banalybės bei viso pasaulio. Esi tvirtas ir užsispyręs, nebijai sunkumų. Savo tikslą dažniausiai pasieki, tačiau per daug to neafišuoji, – Adrija įtraukė dūmą. – Su moterimis tau sunkiau. Joms tu patinki ir trauki savo ramumu, santūrumu, paslaptimi, tačiau po kiek laiko viskas pasidaro per daug painu, tau norisi laisvės, erdves. Turi kompleksų (kas jų neturi), todėl tau trūksta žmogaus, su kuriuo jaustumeisi gerai. Žinai, aš kažkada kūriau, tapiau paveikslus, buvau maištininkė. Viskas man neatrodė taip beprasmiška: tėvai buvo gyvi, nevyko jokie asmeniniai karai, neegzistavo draudimai, taisykles. Galėdavau paveikslais išlieti visą neapykantą, visą blogį, kuris į mane smelkėsi, turėjau dovaną. Tačiau tai praėjo, supratau, kad aš ne Marytė Melnikaitė ir nieko viena nepakeisiu, nustojau kovoti. O tu nesikrimsk, jei ką pasakiau ne taip. Reiktų tave geriau pažinti, kad suprasčiau, kas tu per paukštis. Tarp kitko, tu esi gražus vyras. Toks tikras vyriškas vyras.

– Dėkoju, tavo žodžiai glosto širdį. Turiu pripažinti, pataikei kokius devyniasdešimt procentų. Vienintelė vieta, kuri, mano manymu, neatitinka, – tai kompleksai. Nesu labai kompleksuotas, tiesa, kartais varžau save pirmojoje charakteristikos dalyje išvardintais dalykais, bet taip elgiuosi sąmoningai, – šiek tiek melavau, žinoma. Nenorėjau griauti savo herojinio įvaizdžio. – O apie tave negalėčiau daug pasakyti. Tu man – nežinoma žemė. Tiesa, du dalykai: pirma –  tavo IQ persismelkęs seksualumu, o tai , mano nuomone, yra stebėtinai puikus dalykas, ir antra   – tu labai graži krintant rytmečio lietui.

– Kaip matau, pamoką apie komplimentus esi gerai išmokęs, real gentleman. Noriu tave nupiešti, nusirenk ir įsitaisyk krėsle, – ji susirangė lovoje,  atlaisvėję šilkinio chalato atlapai atidengė krūtis. Tada paėmusi į rankas piešimo lapą įdėmiai stebėjo, kaip mano drabužiai vienas po kito atsiduria ant buduaro grindų. Atsisėdęs laisvai pražergiau kojas, gamta mane pakankamai apdovanojo, neturiu ko drovėtis.

Piešė susikaupusi, atidžiai vedžiodama paviršių plonutėle plunksna, retkarčiais merkdama ją į tamsios masės indą, pastatytą ant žemės. Kurį laiką tylėjome, sekdami vienas kitą akimis. Netrukus pajutau erekciją, šiek tiek įsikandau į lūpą, kad nenušvisčiau palaimingo idioto šypsena. Ji niekaip nereagavo, tik pratarė:

– Tušą naudoju tam, kad negalėčiau ištrinti. Man patinka negrįžtami procesai.

Po gero pusvalandžio Adrija pakilo nuo lovos ir lengvu mostu nusimetusi chalatą, apgręžė piešinį.

– Ką manai?

– Išties paveikslas panašus į mane. Tik mano instrumentas jame pavaizduotas ne itin korektiškai. Sakyčiau, mastelis ne visai tikslus.

– Na tą dar reikia įrodyti. Apsiavus batelius mano ūgis – du metrai. Ar esi dulkinęs dvimetrinę moterį?

– Nemanau, kad galėčiau atsisakyti…

Seniai neturėjau moters. Adrija paėmė mane grubiausiu iš žinomų leistinų būdų. Lytėdamas jos intymiausias vietas, skęsdamas kvapuose, regėdamas, kaip ji blaškosi, kandžiojasi, braižo nugarą, šnopuoja į mano veidą, išsiliedamas ir jausdamas jos lengvą virpėjimą, pasinėriau į goslią, nepermaldaujamą tamsą. Žvėris manyje paėmė viršų, ir aš lengvai pasidaviau. Paskutiniai jos ištarti žodžiai prieš mums užmiegant:

– Būk geras, apkamšyk mane. Aš tikra sušala.

Balandžio 10 d.

Tik reklamose žmones pažadina paslaptingas kavos iš Brazilijos kvapas, mane tuo tarpu prabudino spyris basa koja į šoną.

– Labas rytas, kaip miegojai, brangusis?

– Regėjau sapną. Saulėtą vasaros dieną einu taku, kuris driekiasi žaliuojančios pievos pakraščiu. Šalia teka sraunus upelis. Išvystu jame įsibridusias dvi jaunas indėnes, skurdžiai prisidengusias savo  nacionaliniais drabužiais. Toliau einam kartu, tiksliau jos mane vedasi. Tylomis, nepasakiusios nė žodžio. Prieiname didžiulę grotą, tokią uolą su įėjimu į vidų. O joje nenusakomo gylio ir platumo įduba, užpildyta skaidraus vandens, gal kokių trisdešimties metrų gylio ir penkiasdešimties skersmens. Vaizdas regimas iki pat dugno: ten oloje, po vandeniu, didžiulė menė, tarsi kas būtų viską įrengęs, o paskui užliejęs vandeniu. Židinys, sunkus granitinis stalas, meškos kailis ant grindų, odiniai foteliai, sienos nukabinėtos paveikslais, didžiulės žalvarinės žvakidės, o prie stalo išskleidusi rankas stovi milžiniška rudakailio sniego žmogaus iškamša. Indėnės meta į vandenį raudonus žiedlapius, kurie lėtai grimzta į dugną. Vaizdas bauginantis, sukaupiu visą drąsą ir tam, kad įrodyčiau savo vyriškumą, brendu į šaltutėlį vandenį ir plaukioju. Išbridus sapnas baigiasi.

– Geras sapnas, nors manau, kad jame nėra nieko mistiško. Turbūt jis  išryškina kažkokią labai svarbią tavo gyvenimo siekiamybę, kurią tu įsivaizduoji turįs išsikovoti arba įrodyti, kad esi jos vertas.

– Gal ir tavo tiesa, žavingoji, nesu dėl to tikras. Šiaip ar taip, dėkui už įžvalgą.

– Ai, baik, čia antroko supratimas. Žinai, išvis nelabai tikiu sapnų aiškinimu, jei juos aiškina ne pats sapnuojantis. Tik tu geriausiai žinai, ką tai gali reikšti, o tie vadovėliniai dalykai… na, jie gali būti kaip pramoga  arba, aišku, yra kolektyvines pasąmonės dalykai. Tie tokie gal ir bendresni.

– Žinai, kas juokingiausia? Tas vaizdas vis stovėjo man prieš akis, o kai papasakojau jį tau, mano vaizduotėje sniego žmogaus iškamša ėmė šokti.

– Gerai, pokštų šiai dienai pakaks. Aš tik dulkinuosi kaip beprotė, visus kitus dalykus atlieku itin racionaliai. Tad dabar galime pakalbėti apie reikalus, – jos veidas įgavo rimtumo išraišką. Adrija pakilo iš lovos, apsigaubė chalatu ir klestelėjo ant krėslo. – Norint patraukti mano vyro, o ir visos jo kompanijos dėmesį, tau reiktų užimti vietą kokioje nors reikšmingoje Kauno bažnyčioje, tokioje, kuri jiems atrodytų svarbi. Tada tave pristatysiu visai tai išsipusčiusiai publikai. Turėsi pasirodyti visu gražumu. Po to reikės prieiti prie kiekvieno iš jų atskirai, užmesti jauką. Manau, kad labai pasistengus, mums gali kas nors ir išdegti, – Adrijos akyse ėmė žaisti mažytis išdykęs chameleonas.

– Po Mikutavičiaus mirties Įgulos bažnyčia merdi. Neturėtų būti sunku gauti vikaro vietą Sobore. Pasišnekėsiu su vyskupu, manau, tai galima išspręsti. Kaip manai, pažindinantis su visa ta kompanija, man eksponuoti šviesiąją ar tamsiąją savo asmenybės pusę?

– Ištvirkimas čia pageidaujamas. Jei apsimesi kitu, nebūsi tuo, kas esi, jie tave atskleis.

– Tai kuo man prisistatyti? Kunigu? Manau, tokio jie dar neturėjo.

– Tu geros nuomonės apie save, kas be abejo sveikintina, – plačiai nusišypsojusi Adrija nusirąžė, tuo tarpu aš nusprendžiau eiti prie reikalo esmės.

– Gera nuomonė apie save dar niekam nepamaišė, – įkvėpiau ir sekundėlei sulaikiau plaučiuose orą. – Žurnalistinis klausimas: kokie artimiausi mūsų ateities planai?

– Jei klaustum Andriaus Kubiliaus, jis atsakytų: „Su šitais planais aš dar nesu susipažinęs. Čia reikia klausti ne manęs. Kol kas ne mano kompetencijoj šitas dalykas. Komisija atliks tyrimą, tada bus galima nuspręsti.” O jei klausi manęs, padėti būtų įdomu, bet didelių vilčių į mane nedėk. Vis tiek galų gale aš žmones tik įskaudinu ir pati pasiklystu savo jausmuose. Tiesa, tau reikės naujų drabužių ir automobilio.

Balandžio 14 d.

Norėdamas kiek galima spėriau sutvarkyti savo persikėlimo į Kauną reikalus nutariau aplankyti savo studijų laikų bičiulį, šiuo metu vyskupijos kurijoje užimantį aukštas pareigas.

– Benedicamus Domino, – pasisveikinau tik įžengęs pro duris.

– Dėjau skersą, – Salvijus kaip visuomet buvo puikiai nusiteikęs. – Koks velnias tave atnešė? Šimtas metų! Kaip išsilaikęs?

Viengungiškas Salvijaus buto apstatymas išsiskyrė ypatingu neturtu, tiesiog pabrėžtina panieka bet kokiai prabangai. Viename kambaryje – darbastalis, sofutė, sienos, iki lubų užgriozdintos įvairiausio plauko literatūra: laikraščiai, knygos, enciklopedijos, žodynai, daugybė žvakių. Kitas kambarys puikavosi sena viengule lova su paprastu mediniu kryželiu virš jos, drabužių spinta ir daugiau nieko. Persimetus keliomis frazėmis Salvijus grįžo iš miegamojo nešinas škotiško viskio buteliu.

– „Black higlander” – geriausias viskis pasaulyje. Nekeisčiau jo net į visas pasaulio kekšes,- bičiulis su neslepiama artėjančio malonumo laukimo išraiška dėstė taures. Po kelių stiklų viskio ir pluošto studijų laikų prisiminimų pasinėrėme į karštą diskusiją.

– Jėzus prisikėlė! Jis yra viskas! Nejuokinkit. O jei nebūtų prisikėlęs, atlikęs keleto magiškų triukų, tiesiog sakęs tai, ką sakė, ir numiręs? Ar tai būtų mažiau svarbu bei reikšminga? Tarp to, kaip turėtų būti, ir to, kas yra, tikrovėje žiojasi didžiulė properša. Dažnai svarstau, ar mes nesame saujelė apsimetėlių, siurbiančių iš žmonių pinigus? Megatinklas su daugiau nei milijardu vartotojų.

– Taip, bet ne visi praktikuoja, ne visi aukoja.

– Kurgi! Parodyk man bent vieną savo pažįstamą, kuris buvo palaidotas be dvasininko paslaugų. Ar tikrai mūsų atnešama nauda verta aukojamų pinigų, ar mes nemulkiname tikinčiųjų? Nejau bažnyčia yra vienintelis apynasris, laikantis žmonijos žvėrį? Ar jai vienai priklauso visos išimtinės teisės? – Salvijus ne juokais įsiaudrino. – UAB „Romos katalikų bažnyčia” nekilnojamo turto nuosavybės teisėmis ir įtaka nepralenks joks pasaulinis verslo koncernas ar konglomeratas. Visos tos kalbos apie sielovadą bei neturtą – ūkų ūkai, piktavališkas akių dūmimas. Vienas tikrai vertas dėmesio dalykas mūsų versle tai nuodėmių atleidimas. Krikštas, sutvirtinimas, ligonių patepimas – nieko apčiuopiamo, konvejeriu atliekami ritualai, o štai nuodėmių atleidimas kas kita. Niekas taip nemažina neurozių skaičiaus kaip išpažintys. Čia aš linkęs įžvelgti tam tikrą praktinę naudą. Yra nuodėmių, kurių žmogus tiesiog negali sau atleisti, o kunigas gali. Bet ar tikrai? Kas bus, kai po mirties milijonai žmonių degs liepsnose šaukdami: „Kodėl?! Juk mūsų nuodėmės buvo atleistos, mums pažadėjo…” Kartais man norisi, kad popiežiaus vietą užimtų nėščia homoseksuali juodaodė moteris. Gal tuomet mūsų struktūrose padvelktų nauji permainų vėjai. Vieni žmonės tiki, kad Dievas yra, kiti tiki, kad jo nėra. Iš esmės abu dalykai paremti tikėjimu. Dievui nusispjaut, tiki tu juo ar netiki. Tai nekeičia jo egzistencijos. Šitas klausimas svarbus tik tau pačiam. Bažnyčia visą laiką turėjo laikytis kairės, kategoriškai būti silpnųjų pusėje, o dabar ji tik snaudžia paskendusi privilegijose, sotaus ir ramaus gyvenimo užutėkyje. Vatikano šviesuoliai turėtų jausti, kad tai ilgai nesitęs, kad žmonės nustos eiti vien tik iš inercijos. Jei nebus suteiktas naujas, geresnis pagrindas burtis, būti drauge, bažnyčios ims tuštėti. Jos jau tuštėja. Kur racionali, agresyvi, sisteminga vartotojiškos visuomenės kritika, nuolatinis raginimas sustoti, ne monotoniškas pareiginis burbėjimas, o tikri pavojaus varpai?

– Manau, kad bijomasi atbaidyti pasiturinčius tikinčiuosius, prarasti tikėjimo vartotojus ir pinigų šaltinį. Juk tokiu atveju daugelis turtingųjų nusigręžtų, o iš vargšų ne ką tepaimsi.

– Visos religijos kada nors išsigimsta, nes jas kuria žmonės – netobuliausi Dievo sutvėrimai. Nors mes negalime spręsti, kurie iš mūsų esame teisūs, o kurie nuklydę. Bala nematė tos bažnyčios, pašnekam apie ką nors kitą. Juk ne šiaip sau mane aplankei.

Per daug nesileisdamas į smulkmenas išdėsčiau jam savo reikalo esmę. Tada kuriam laikui nutilome. Nejaukiai jausdamasis žiūrinėjau stiklo dugne žaidžiančias viskio liekanas.

– Iš esmės mums turi rūpėti tik du dalykai: tobulėjimas ir Dievo pažinimas. Kūryba ir mitologija, – kažkaip įdėmiai nužvelgęs Salvijus stengėsi sugauti mano žvilgsnį. – Kerštas tai blogio gyvasties pratęsimas. Neapdairus jėgų suteikimas jo antrajam kvėpavimui. Tavęs negąsdina tai, kad palikęs savo parapiją tapsi niekuo, turėsi arti kaip eilinis vikaras, paklūstantis visiems viršesniojo nurodymams? Ne kartą esu matęs, kaip dreba doriausi kunigai mindami vyskupo slenkstį, o užtarimą turintys niekšeliai atidarinėja duris koja. Na, gal ne koja, bet labai panašiai.

– Negąsdina. Esu tam pasirengęs. Mūsų įsivaizduojamos siekiamybės nerealios, hierarchija yra visur, net gamtoje. Galime ją maskuoti, įvynioti į kokią tik sugalvojame apgaulę, bet ji visada egzistuoja. Bažnyčia, kaip ir kariuomenė, iš esmės yra asmenį represuojanti institucija. Tą suvokiau dar studijuodamas. Iš tų laikų, kai dar mokėmės seminarijoje, pamenu vieną altaristą, kuris buvo senas, turėjo per šimtą metų. Taigi visiems, pirmą kartą sutiktiems, jis pasakodavo istoriją apie tai, kaip pirmaisiais studijų metais Maironis neišleido jo į tėvo laidotuves. Pagalvok, kiek laiko praėjo, o jis vis dar tai prisiminė. Tokie dalykai nepasimiršta. Perkėlimui įgyvendinti reikės pinigų?

– Vienas kitas švento Petro skatikas nepamaišytų, bet manau, kad to neprireiks. Padarysiu viską, ką galiu.

Išsiskyrėme gerokai po pusiaunakčio, prieš tai  tvirtai vyriškai apsikabinę. Gera žinoti, kad dar turi tikrų draugų.

Balandžio 16 d.

Po ilgo prieštaravimų ir ginčijimosi laikotarpio pasidaviau Adrijos įkalbinėjimams, tad šiandien leidomės į kelionę po naujosios lietuvių liaudies buities ir amatų muziejų. Tenai (dėl savaime suprantamų priežasčių man nesinori minėti to gigantomanijos išgimdyto monstro pavadinimo) Adrija išrinko man padorų velveto kostiumą, tris poras naujos patogios avalynės, taip pat krūvą džinsų, marškinių, džemperių, kvepalų ir netgi kremo rankoms. Žodžiu, atnaujino mano garderobą iš peties, ir dar už visa tai pati sumokėjo, už ką esu jai be galo dėkingas. Ponios ir ponai, iki šiol apie mano rengimosi stilių galima buvo pasakyti tik tiek, kad jo neturėjimas ir yra pats stilius. O dabar prieš jus stovi naujas žmogus, tik ką iškeptas šviežutėlis metroseksualas, arba metroaštuoniasdešimtšešių seksualas, jei būtume tikslūs. Vaikštinėjant po begalines parduotuvių, boutique, shopų, išparduotuvių alėjas mano dėmesį patraukė išskirtinės būtybės, užburiančios savo išoriniu trapumu, elegancija, grožiu ir, žinoma, liūdesiu. Kalbu apie tipinę šiuolaikinio turtuolio moterį. Ji niekuomet neina greta savo vyro, o tipena iš paskos. Nuolankiai tipenanti moteris, paslaugiai siūlanti savo pasturgalį jos prekių pirkėjui. Gamtos dovanotas grožis mainais į daiktus, prabangą, niekingus blizgančius dirbinėlius ar netgi kvapus. Tai galimybė ištarti: „Aš esu pono X dulkinama kalė, jis kartais nuleidžia į mano vidų. Būkit tokie mieli, žavėkitės manimi, nes aš to verta!”

Kuo atkreipia dėmesį Adrija, kas tikrai mane žavi ir traukia, tai faktas, kad žvelgdamas į ją matau visai kitokią moterį, autentišką ir savarankišką asmenybę, atsparią visai tai nevaldomo daiktiškumo magijai. Regiu ją visiškai kitoje šviesoje nei tas prekybos centrų fėjas. Tokią pat trapią, taip pat su liūdesiu veide, tačiau šis liūdesys kitoks, sukeltas ne begalinio nuobodulio ar pasišlykštėtino savo apgailėtinos egzistencijos suvokimo, o kažko didingesnio, labiau bauginančio. To, ko esmės man iki šiol nepavyko apčiuopti.

Vakare, grįžę į Adrijos namus, kartu žiūrėjome senus filmus su Hemfriu Bogartu: Kasablanką, Key Largo, Maltos sakalą. Adrija turėjo milžinišką kino kolekciją. Šiaip mane vemti verčia nuo senojo Holivudo, bet Hemfris tikrai šio to vertas. Jo filmai greičiausiai palieka tam tikrą hipnotizuojantį poveikį, nes vėliau, pagautas kažkokio romantinio jausmo, netikėtai prasitariau:

– Nors kunigams ir nedera šokti, kartais įsijungiu muziką ir šoku vienas tuščiuose namuose. Pasiduodu melodijai ir viską pamirštu. Net tai, kad Jis visuomet mane stebi.

– Nėra tokio įstatymo, galinčio uždrausti žmogui šokti. Stokis.

Ji pakilo nuo krėslo, įjungė muzikinį centrą ir paėmusi mane už rankų ėmė žavingai judėti pagal braziliškos bosanovos melodiją. Plastiški liekno kūno judesiai tarsi gėrė mažųjų būgnelių ritmą. Švelniai judančios rankos, klubai ir netgi besiplaikstantys plaukai transliavo pribloškiantį, šiek tiek laukinį energetinį lauką. Pirmą kartą gyvenime šokau su moterimi. Paauglystėje nevaikščiojau į šokius, paskui kariuomenė, seminarija. Linko kojos, jaudinausi, bet  buvo taip gera ir tikra.

Balandžio 18 d.

Nenumaldomos audros artėjimo nuojauta. Sėdėdamas klebonijos terasoje gurkšnoju portveiną, stebiu baltų ir juodų debesų tuntus, raižančius salvadorišką dangų, skrodžiančius jį Korėjos ryklių ar Kinijos tigrų pavidalais. Paskutinis mano vakaras Kiesiškyje. Keista, kad jaučiu sentimentus šiam velnio užkampiui, prastiems, netašytiems kaimo žmonėms, jų bėdoms ir rūpesčiams. Negalvojau, kad bus taip sunku atsisveikinti.

Naktį pėsčiomis nuėjau iki kapinių. Perbridęs drėgnus žolynus atsisėdau ant šlaite įrengto suolelio, ten įkvėpęs gaivaus oro gūsį nužvelgiau mėnesienos nutviekstus koplytstulpius, paminklinius akmenis, kryžius. Kai pagalvoji, kiek visokiausių žmonių, kiek neįtikėtinų likimų guli po mano kojomis, atskirti plonutėliu žemės sluoksniu. Gausybė skirtingų veidų, charakterių, istorijų, nusivylimų, nuodėmių palaidota tokiame mažame žemės lopinėlyje. Visa planeta – milžiniškas kapinynas su begaline nuolat mirštančių ir atsinaujinančių ląstelių ekosistema. Žmogus tėra taškas visatoje. Kad tai suprastum, netgi nebūtina į viską pažvelgti iš viršaus. Tereikia akimirkai užsimerkti, ištiesus ranką perbraukti pulsuojantį mozaikos paviršių, tą mažą gabalėlį, kuris prieinamas kiekvienam. Šis veiksmas padeda suvokti du elementarius dalykus – priešais tave užburiantis, paslaptingas, vienu metu žiaurus ir apdovanojantis pasaulis, nė velnio nepasiduodantis pažinimui. Niekada nežinai kodėl kartais gyvenimas su žmogumi elgiasi tarsi plačiai kojas skečianti kekšė, o kartais užlaužia rankas už nugaros ir bruka į subinę be jokio išankstinio perspėjimo.

Taip man bemąstant mėnulį užgožė debesys, viskas paskendo visiškoje tamsoje. Palikęs kapinių teritoriją patraukiau plentu, nematydamas nieko aplinkui. Tvyrojo absoliuti tyla, tik kartkartėmis pasigirsdavo kokios praskrendančios pelėdos ūbtelėjimas, ar kažkur sušlamėdavo krūmas. Gyvendamas mieste to niekuomet nepatirsi, betono džiunglės niekada neužmiega. Pagaliau, artėjant aušros metui, dešinėje įsižiebė žiburėlis, po to dar keli, tarsi ranka įjungiamos žvaigždės. Gerokai suplukau, kol pasiekiau kleboniją. Nuo jos slenksčio akies krašteliu sugavau senąjį stalių, paliekantį bažnyčią.

– Sveikas, Marcelinai, ką čia darai tokiu ankstyvu metu? Nejau Viešpaties pirštą išdrožei?

– O kaip gi, gatavas mažutėlis. Medį reikėjo pasendinti, kitaip skirtųsi nuo likusio kūno, o tai būtų gryniausia sarmata. Girdėjau, išvykstat? Va, kaip tyčia su savimi paėmiau. Kiba ženklas koks ar ką? Tu padabok, pasakyk, a matosi skirtumas? Ne? Taip ir galvojau, meistravai padirbta, nieko neprikiši, tiesa? – Marcelinas nušvito iš pasitenkinimo. – Rimtas darbas. Naktimis, prieš užmigdamas, vis galvodavau apie tai, kiek žmonių jį bučiuos, lytės tikėdamiesi sveikatos ar kokios kitos Dievo malonės.

Atsisveikinom šiltai apsikabinę. Kitus šeimynykščius palikau dar miegančius, susikroviau lagaminus į mašiną ir išvažiavau. Kam be reikalo ašaras laistyti, jų gyvenimas pakankamai graudus ir be manęs.

Balandžio 19 d.

Kiti miestai man visuomet atrodė šalti, painūs, klaidinantys savaisiais labirintais, dangstantys tikrąjį veidą, tuo tarpu Kaunas buvo sąlyginai aiškus, suprantamas. Visais laikais turėjęs tvirtą, neperlaužiamą stuburą miestas neatleido veidmainystės, puikybės, pagyrūniškumo. Tą išvysti ne iš karto, turi būti kantrus, nuoseklus stebėtojas, kol uždanga ima slysti ir tavo akyse atsiveria tikrasis miesto paveikslas. Kad ir kaip būtų keista, žmonės čia mažiau žiūri į tavo statusą, finansines pajamas nei Vilniuje ar kokiame kitame Lietuvos didmiestyje. Kaune dėmesys kreipiamas į asmenybę, gebėjimą bendrauti, artikuliuoti mintis. Čia ne taip dažnai išgirsi sostinėje įprastų frazių: „teisingas laiko leidimas”, „teisingas bendravimas”, „teisingi žmonės, draugai, restoranai, aprangos kodas, šunų kirpyklos”.

Šiknon tuos pasikėlusius Vilnijos krašto masturbatorius, rėkiančius, kad Kaunas – fekalinės kultūros miestas, kur Nemunas taip nešvankiai bučiuoja Nerį. Neteisūs jie nei per nago juodymą. Miestas turi ir žino savo vertę nepaisant to, kad kartais jam trūksta švaros, kosmetikos, protu bei sąžine pasižyminčios vadovybės. Čia vis dar gali susipažinti su mergina neturėdamas prabangaus automobilio arba turėdamas tik automobilį ir nieko daugiau, gali praleisti jame pribloškiančią nauja patirtimi naktį. Mieste daug vienišų žmonių, atvykusių iš visos šalies studijuoti, ieškoti darbo, įsitvirtinti, pabėgti nuo praeities. Visuomet rasi su kuo praleisti vakarą. Jau dabar vidumi jaučiu, kad esu daugiau kaunietis negu lietuvis. Neturiu nieko bendra su vilniečiais, jų bangliška Užupio gyvensena, pret-a-porte, ruso-lenkišku slengu, klubine narkotikų kultūra (Kaune normalūs žmonės geria). Lygiai taip pat manęs niekas nesieja su žemaičių jūros jausmu, dzūkų miškais, ar kaimu. Nesakau, kad esu geresnis už juos, tiesiog kitoks, savaip autentiškas.

Riedėdamas Donelaičio gatve artėju prie Įgulos bažnyčios, geriu akimis mane apglėbusį miestą, senus smetoninius pastatus, parduotuvių vitrinas, žmones. Prie perėjos laukianti žavi ilgaplaukė mergina meta į mane žvilgsnį, po to palenkia galvą, ir pro jos praviras lūpas ištįsta ilga, kokių dvidešimties centimetrų seilė, kurį laiką pasitabaluoja ore, tada mergina ją įtraukia. O taip, aš Kaune.

Balandžio 20 d.

Naktį praleidau kurijoje, ten man rekomendavo žmogų, galintį išnuomoti būstą Viliampolėje prie tilto į senamiestį, visai netoli miesto centro. Du kambariai antrajame aukšte, balkonas, atskiras įėjimas, bendra virtuvė, kaina daugiau negu priimtina. Paskambinus duotu numeriu, paaiškėjo, kad namų, kuriuose turėčiau apsistoti, savininkas šiuo metu sveiksta ligoninėje po operacijos, tačiau kraustytis galiu jau šį vakarą. Name yra dar vienas nuomininkas, kuris mane įsileis. Po pusryčių sutariau susitikti su naujuoju savo viršininku, karo kapelionu, Įgulos bažnyčios klebonu, rektoriumi Titu Karilevičiumi.

Ir štai aš kylu stačiaisiais Soboro laiptais, einu pro masyvius senovinius vartus, užrašą lubų skliaute: „Tu esi Petras – uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.” Lipu nedidele pakyla, praeinu erdvėje sustingusią rūpintojėlio skulptūrą, kol galiausiai atsiduriu prieš jį, per anksti pražilusį kresną keturiasdešimtmetį vyriškį.

– Sveikas atvykęs, žinojome apie tamstos pasirodymą, bet vakar turėjome išvykti kariuomenės reikalais, tad atleisk, kad turėjai dieną sugaišti. Negalima pasakyti, kad labai apsidžiaugėme naujuoju paskyrimu, darbo nedaug, patys susitvarkome, bet kadangi jau atvykai, tai būsi priimtas. Svarbiausia, gyvenk ramiai, neišsišok ir mudu su tavimi neturėsim jokių problemų. Tinka?

– Pažadu pasistengti.

– Gerai, šiuokart pokalbį tuo ir užbaigsim.

Reikia pasakyti, klebonas paliko man visai neblogą įspūdį. Šaltas, ramus, dalykiškas, greičiau priminė valstybės tarnautoją nei žmonijos sielų ganytoją. Tikiuosi sutarsim.

Palikusį maldos namus mane pasitiko siaubingai subjuręs oras. Nuvykus kraustytis į nuomojamą butą audra visiškai pasiuto. Aplinkui pliekė žaibai, lietus krito lašais sulig pagyvenusios damos karoliais. Vėtros vietomis taip įsisiautėjo, jog laužė medžių šakas, negailestingai lenkdamos juos prie žemės. Duris radau neužrakintas, tad ilgai nedvejojęs įėjau į vidų ir pagal nupasakojimą radęs laiptus pakilau į viršų. Namas, statytas dar praeito amžiaus pradžioje, dvelkė pelėsiais bei dar kažkokiu keistu kvapu, kurio man taip ir nepavyko atpažinti. Antro aukšto koridoriuje prie durų į gretimus apartamentus išvydau paliktas japoniškas kurpaites – getas. Neilgai svarstęs pabeldžiau. Netrukus pasigirdo tylūs, lengvučiai, vos girdimi žingsniai.

–  Kas jūs tokis esate? – laužyta lietuvių kalba pasiteiravo duris pravėrusi japonė. Prisistačiau, paaiškinau, kad aš naujasis nuomininkas, o Steponas, būsto šeimininkas, vis dar ligoninėje, namo grįš ne anksčiau kaip penktadienį, po to paklausiau jos vardo.

– Kobayashi Aiko Konatsu, – mano veidas, matyt, išspaudė kvailoką išraišką, nes ji pasitaisė: – Galite mane vadinti Kristina, taip būti patogus.

Mergina pakvietė mane arbatos. Pažadėjau susinešęs savo daiktus ateiti. Manieji kambariai pasirodė pakankamai jaukūs, miegamasis, tiesa, nelabai erdvus: plati lova, spinta su slankiojančiomis durimis, komodėlė, kėdė drabužiams, toršeras. Kaip ir viskas. O štai antrasis kambarys nudžiugino didžiule knygų spinta, kurioje buvo galima rasti visko, pradedant enciklopedijomis, pasaulinės literatūros klasikų kūriniais, įvairiais istorijos žinynais, baigiant šiuolaikine lietuvių poezija. Seniai ruošiausi perskaityti Vonegutą, Folknerį, Prustą,  dabar turėsiu tam puikią progą.

Sunešęs daiktus, nusispyriau batus ir kritau į lovą. Monotoniškas lietaus garsas migdė. Tikriausiai būčiau užsnūdęs, jei ne kvietimas arbatos. Prisiverčiau susikaupti, šiaip ne taip susišukavau plaukus, pasikvėpinau ir perėjęs siaurutį koridorių pasibeldžiau į  Kristinos duris.

Netrukus buvau įleistas. Susėdome ant pagalvių prie žemo arbatinio stalelio, prasidėjo tradicinis arbatos gėrimas. Nesu ritualų gerbėjas, bet šį kartą su malonumu stebėjau grakštų, tiesiog poetišką pasirodymą. Pirmiausia mes nusiplovėme rankas, tada buvo įnešti indai, arbatinis, gausybė įvairių įrankių. Turėjau juos visus apžiūrėti, tuo tarpu šeimininkė uždegė smilkalus, užkaitė vandenį, specialia šilkine servetėle nuvalė indus. Po to ėjo ilgas arbatos ruošimo procesas, pilstymas, gėrimas. Visą laiką tylėjome. Tikriausiai, jei būčiau estetas, vien nuo šio proceso būčiau galėjęs patirti daugkartinį pasitenkinimą. Baigiantis ceremonijai užsimezgė įdomus pokalbis. Paaiškėjo, kad baigusi mokyklą mergina prieš pusmetį atvyko į Lietuvą studijuoti lietuvių kalbos ir etnokultūros. Tam reikalui pasirinko Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Žmonės jai čia patinka, šilti, draugiški. Tiesa, maistas labai savotiškas, japoniškas skrandis tokio nepakelia. Dar išgirdau gausybę komplimentų šalies menams, ypač dailei ir teatrui. O jau lietuviška muzika… Visai tokia pati kaip Japonijoj, klaiki iki begalybės. Tai pasakiusi ji prisidengė burną ir garsiai nusijuokė. Paskui šiek tiek papasakojo apie savo šeimą. Tėvas valstybės tarnautojas, mama šeimininkauja namuose, iš trijų seserų ji jauniausia. Prakalbus apie šeimą prasiveržė stipriai jaučiamas liūdesys.

–  Jau tris dienas šitie namai nieko nėra. Aiko Konatsu būti labai nelaiminga, nematyti jokie žmonės.

Po šių žodžių nieko nesakiau, tiesiog apkabinau ją per liemenį ir prisispaudžiau arčiau savęs. Japonė drebėdama apsivijo rankomis mano kaklą, veidą įremdama į krūtinę. Žmogui, gimusiam krašte, kuriame ankštai gyvena daugiau kaip šimtas milijonų tautiečių, sunku pakelti vienatvę. Tai buvo lengva suprasti. Ilgai ir švelniai glosčiau jos nugarą,  šnabždėjau kažką paguodžiančio. Mergina po truputį rimo. Sėdėjome susiglaudę, man nesinorėjo jos paleisti. Po kurio laiko ji šiek tiek atsitraukė ir žvelgdama tiesiai į mano akis pratarė:

–  Aš būti dėkinga, jei jūs norėti patirti su manimi seksualinė sueitis.

Nesiruošiu teisintis, puikiai suvokiu, ką padariau. Pergulėti su visiškai nepažįstama moterim, nors ką ten moterim, mergaite, man nėra naujiena, bet… taip yra vienas bet. Aiko Konatsu nusivedė mane į savo miegamąjį, pati nusirengė drabužius, atsigulė ant matraco, patiesto ant grindų, iškėlė ir sukryžiavo viršum savęs kojas. Dauginimosi mechanizmai greiti įsijungti. Teliko užgulti ją, įeiti į vidų pro tankiai apželdintus kūno vartus, patenkinti abipusį seksualinį alkį, artumo troškulį. Tai nebuvo taip paprasta, jutau tam tikrą makšties pasipriešinimą, prireikė kelių bandymų, kol pagaliau pradėjome ritmingai judėti. Veiksmui įgaunant vis didesnį pagreitį glaustėmės skruostais, aikčiojom, dejavom, sunkiai šnopuodami vienas kitam į veidą, pirštai susinėrė taip stipriai, kad man pagaliau išsiliejus kurį laiką neįstengiau jų atgniaužti. Aiko akių vokai ėmė virpėti, kūnas pasidavė švento Vito šokiui. Tai, kad japonė patyrė savo pirmąjį kartą, supratau tik atgulęs šalia. Guolis ir visa patalynė atrodė kaip po senovės lietuvių mūšio su kryžiuočiais – kalavijuočiais. Aiko Konatsu šypsojosi, vėliau tepratarė „dėkui”. Susirinkęs rūbus spėriai išėjau į savuosius kambarius.

Balandžio 21 d.

Jarmuschas buvo teisus: kava ir cigaretės – viskas, ko reikia, kad prikeltum mirusį. Stokis ir eik, Lozoriau, tavęs laukia nauja diena. Rytas prasidėjo ypatingu vizitu. Tai pirmoji mano pažintis su prekybos centro Savanorių prospekte direktoriumi. Pasistatėme mašiną siauroje gatvelėje netoli Ąžuolyno parko. Namas, ties kuriuo sustojome, niekuo neišsiskyrė iš aplinkinių. Žema tvora, tvarkingas kiemas su nedideliu vandens fontanu, raudono granito laiptai, dekoruoti barokine ornamentika. Adrija atidarė vartelius, užlipo laiptais ir paskambino. Paklusniai nusekiau paskui. Netrukus, pasigirdus žingsniams, duris atvėrė pliktelėjęs linksmo veido vyriškis tankiais, tvarkingai sušukuotais ūsais. Jo apranga išdavė jį esant ne itin pedantišką, gal net šiek tiek nevalyvą.

– Sveikas Henri, susipažink su naujuoju Įgulos bažnyčios vikaru, jis mano nuodėmklausys.

– Mano vardas Henrikas. Draugai vadina Henriu. Prašom užeiti, – naujasis pažįstamas parodė svetingumo gestą. Eidamas plačiu koridorium kumštelėjau Adrijai į pašonę.

– Kodėl jam pasakei, kad aš tavasis nuodėmklausys? Pagal bažnyčios regulą, žiniai, kad lytiškai santykiaudamas su moterimi dar ir atleidžiu jai nuodėmes, pasiekus bažnyčios hierarchus, mane ekskomunikuotų nedelsiant. Tai mirtina nuodėmė.

Tuo tarpu šeimininkas rūpestingai palydėjo mus į svetainę.

– Gerai, kad užsukote, bus su kuo praleisti laiką. Tušti žmonės, jie gali valandų valandas šnekėti nieko nepasakydami. Kartais atrodo, kad mano žmona šneka ištisomis reklaminių rašinių ir klipų frazėmis. Baisus sudaiktėjimas. Tarsi viduriuotų žodžiais, ne kitaip. O dar tas seksas… Grįžti iš darbo kaip išdulkintas, o ji niekaip neatstoja, negana ir negana. Namai pragarai, – Henris ilgesingai užsižiūrėjo į padengtą vaišėmis stalą. Nukrautas vaisiais ir saldumynais, stalas turėjo vieną išskirtinį privalumą – šachmatų lentą, ant kurios buvo tvarkingai išdėliotos taurelės su dviejų spalvų alkoholiniais gėrimais.

– Sužaiskime partiją: viskis arba degtinė. Koks tamstos pasirinkimas?

– Renkuosi degtinę, tik perspėju, kad šachmatininkas iš manęs nekoks.

– Nieko baisaus, aš irgi lošiu dėl proceso.

Žaidimui prasidėjus varžovų jėgos pasirodė apylygės. Nukirtus priešininko figūrą, šis vienu užsivertimu privalėjo sunaikinti taurelės turinį. Adrija laikėsi nuošaliai, tuo tarpu Henris pasidavė filosofiniam alkoholio poveikiui.

– Gėrimą prilyginčiau lytiniam aktui. Moteris galima pažinti pagal jų mėgstamiausią laiko leidimo lovoje būdą. Oralinės dažniausiai būna poetiškos, nevaldomo temperamento ir su polinkiu į nuotykius. Vaginalinės – viršuje karštos, linkusios dominuoti. Misionierės  – nuobodžios, praktiškos. Analinės  linkusios į isteriją, dažnai turi šiokių tokių mentalinių sutrikimų. Ai, ir dar tos, kurioms patinka perversijos: mušimas, virvės, myžimas, vaidmenys. Tos tai visai: iš pažiūros –   pelyčių pelytės, o kai šnipštels į ausį: „galėtumėme tą ir tą…” Galvoji, kad tik nesusivemtum tai darydamas. Tuo tarpu vyrus, – tęsė įsiaudrinęs sugėrovas, – atspindi jų pasirinkta alkoholio rūšis. Man arčiausiai širdies vyrai, geriantys degtinę. Aiškūs ir tiesūs, jokios fanaberijos, tokiais galima pasitikėti. Linksmiausia girtauti su maukiančiais viskį. Ypač su tais, kurie vienu mauku gali susipilti butelį, o paskui lyg niekur nieko sėstis prie vairo ar išeiti į dalykinį susirinkimą. Tie tai tikrai nuostabūs: patiri ne išgertuves, o nuotykį. Tekilas, rakijas, martinius, sakę laka pižonai. Pažiūrėkite, koks aš rafinuotai ekskliuzyvinis. Dėjau ant tokių! Vyną geria mėmės ir ekscentrikai. Nemėgstu nei tų, nei tų. Tau tikriausiai žinoma, kad šampano gurkšnojimas pedikų užsiėmimas. Trauktinės… Nepažįstu nė vieno, kuris jas vartotų. Ką tu geri?

– Viską.

Balandžio 29 d.

Grįžusį po rytinių mišių namie mane pasitiko Aiko Konatsu ir beveik temte nutempė į kauniečio avangardisto Ramūno Kišono dailės darbų parodą, eksponuojamą apleistose buvusios Kauno radijo gamyklos patalpose. Tiesą pasakius, likau priblokštas. Ne tai, kad darbai man pasirodė labai įspūdingi ar vizualūs, kiek faktas, kad menininkas visus juos, tarp jų ir autoportretą, nutapė varpa. Tiksliau, įvairiomis nuosavo penio stangrumo būsenomis. Spalvų gama ir paveikslų gabaritai įkvepia, o dar ta stulbinanti atmosfera – prietema, skambi šizofreniška muzika, liepsnos. Be Aiko ir manęs, į parodos atidarymą atėjo dar penki žmonės, tarp jų ir pats dailininkas šokiruojančia į visas puses netvarkingai sušiauštų, žaliai dažytų plaukų šukuosena, girtas kaip pėdas, aršus ir aistringas, tarsi ką tik nuo grandinės paleistas šuo ar paskutinę minutę nuo kartuvių nukabintas dekabristas. Kai tapo aišku, kad daugiau į atidarymą žmonių nesusirinks, Dzenas (tokiu vardu Kauno bohemos sluoksniuose pagarsėjo kūrėjas) laikydamas vienoje rankoje atkimštą vyno butelį kita išsitraukė iš kišenės atlenkiamą peilį ir demonstratyviai supjaustė pirmą po ranka pasitaikiusį savo kūrinį.

– Žmonės turi būti dėmesingi savo artimiesiems ir aplinkai, – įsiaudrinęs rėkė meno demiurgas. – O dabar jie yra pasikėlę žąsinai… Pasakyti esmę? Pasakyt esmės neįmanoma. Na, tarkim, kuo tavo katinas skiriasi nuo šios patalpos sienų? Yra daugybė aspektų, kuriuos žmogus turėtų tyrinėti. Žmogus nustoja mokytis – tai didžiausia klaida, kurią galima padaryti. Tuomet lieka tik darbas, judesys ir miegas. Žmonės užmiršta, kad jie skiriasi nuo gyvulių. Žmonėms ant to visiškai nusišikt. Tai yra nuodėmė.

Visuomet žavėjausi pseudomenininkais, galinčiais prišikti viduryje kambario ir čia pat paaiškinti, kaip tai gražu bei teisinga. Tuo tarpu tikro meno receptas lig šiol išliko paprastas – sudaužai savo gyvenimą į šukes, po to suklijuoji iš jų mozaiką. Džiaugiuosi atsikraustęs į Kauną. Čia mano kultūrinis libido įgauna erdvę, kurioje galima pasireikšti po troškių provincijos gniaužtų. Gyvenimas verda, įvykis veja įvykį. Lafa, kaip sako šiuolaikinis jaunimas. Beje, prieš miegą gavau žinutę nuo Adrijos: „Nusiteik, rytoj eisime į pokylį.”

Balandžio 30 d.

Iš namų Adrija mane paėmė aštuntą. Mašina palikusi miestą pasuko Klaipėdos kryptimi. „Pamatysi, bus smagu” – tik tiek tepratarė ji, po to pagarsino automobilyje skambančią muziką. Už kokių dvidešimties kilometrų išsukome iš autostrados, dar gerą gabalą kelio riedėjome žvyrkeliu. Kelias pasitaikė duobėtas ir dulkinas, kratė. Galų gale už posūkio išvydau didelį vandens telkinį, parką bei namų kompleksą, įsikūrusį pačiame parko viduryje. Pravažiavę vartus sustojome automobilių parkavimo aikštelėje, talpinančioje apie šimtą transporto priemonių vienu metu. Buvome vieni pirmųjų svečių, pasirodžiusių šventėje. Tik atvykusius mus pristatė vilos šeimininkui, pakvietė pasivaišinti gėrimais. Šeimininko sesuo maloniai organizavo trumpą ekskursiją po vilą, papasakojo apie savo pomėgį piešti ant dekoratyvinių čerpių paviršiaus. Kelių tūkstančių kvadratinių metrų vila turi centrinį pastatą su dviem teminiais sparnais. Abiejuose sparnuose viskas atlikta levandų ir saulėgrąžų variacijomis: sienų spalvos, virtuvė, vonios kambariai, komodos, lovos, patalynė, netgi kvapai patalpose. Po pasivaikščiojimo patraukėme prie švediško stalo. Visi garsiai šnekėjosi tarpusavyje, juokavo kažką, stovėdami užkandžiavo.

Neturėdamas ypatingai ką veikti, patraukiau apsižvalgyti. Už namo aptikau didžiulį lauko baseiną. Keletas žmonių ilsėjosi pintuose iš vytelių krėsluose, stebėdami, kaip prie vandens žaidžia vaikai. Įsitaisęs tokiame krėsle netyčia nugirdau dviejų jaunuolių pokalbį. Vienas iš jų, laibas šatenas, maždaug dvidešimties, sėdintis invalido vežimėlyje, atsainiai kreipėsi į jaunutę padavėją:

– Aš prisiminiau apie savo kokteilį, o jūs?

Ta nuraudo ir beveik tekina nubėgo tenkinti pageidavimo. Vaikinas metė pasitenkinimo sukelto efekto sklidiną žvilgsnį įkandin merginos, tuo tarpu jo kompanionas, smulkutis, raginius akinius dėvintis šviesiaplaukis, pasislinkęs arčiau pratarė:

– Norėjau tavęs paklausti, ką tu manai apie savo tėvo įmonės duomenų apsaugos sistemą?

– Neabejotinai yra geresnių. Egzistuoja specifines funkcijas vykdančių virusų, jie blokuoja apsaugos programų atsinaujinimą ir skenavimo mechanizmus. Tarkim, tu samdai sistemos sargą. Kaip jis gali apsaugoti tavo sistemą, jeigu jis nėra hakeris ir pats neįsilaužinėja į kitas duomenų bazes? Instaliuos naujausias apsaugas? Jos tokios pat prastos, kaip ir buvusios prieš tai. Jei sistemoje kelis nuliukus pakeitei į vienetus, tai dar nieko nereiškia. Aš pats kuriu tokius virusus, kurių pagalba įsibrovus į bet kokį p.c.* galiu ne tik prieiti prie visų ten esančių bylų, naudojamų slaptažodžių, veiklos strategijų, banko sąskaitų, asmeninių dienoraščių, bet ir juos sekti, valdyti, keisti. Taip pat turiu priėjimą prie bet kurių pokalbių ir pažinčių svetainių, vyriausybinių institucijų vidinės korespondencijos, galiu sekti bet kurį susirašinėjimą.

– Bet tam, kad patektum į duomenų bazes, jie turi parsisiųsti virusą.

– Tai labai paprasta, paprasčiau negu manai. Tu gali gauti laišką iš mokesčių inspekcijos, muitinės ar net pačios vyriausybės. Ne kartą buvome įsilaužę į jų tinklapius. Galų gale man nesunku patekti į bet kurios tavo draugės ar pažįstamos paštą ir atsiųsti tau jos atostogų fotografiją. Tu matysi nuotrauką, ją parsisiųsi, o mano virusas jau bus išskleidęs sparnus, – plika akimi galėjai matyti, kad pašnekovas jautė malonumą pasipuikuoti prieš savo draugą.

Tolesnio pokalbio nenugirdau, nes atėjusi Adrija nusitempė mane žiūrėti, kaip pjaustomas ant laužo keptas jautis. Vėliau tą savimi pasitikintį dvidešimtmetį man pristatė kaip Aleksandro, vilos, kurioje vyko pokylis šeimininko, sūnų. Jo motina žuvo avarijoje, po kurios Albertas –  taip, atrodo, vadinosi vaikinas – visam laikui liko iki pusės suparalyžiuotas.

Tuo tarpu nuo baseino mes patraukėme vaišintis.

– Ar žinojai, jog švenčiame Valpurgijos naktį? – įsikibusi man į parankę paklausė  Adrija. – Tai senovės germanų pavasario šventė, turinti šimtametes tradicijas. Buvo tikima, kad šią naktį raganos išteka už velnių ir kad tai jų vestuvių puota.

Prisėdome prie lauke padengto stalo, ant kurio išdėstytas taures pildė banketą aptarnaujantis personalas. Visų akivaizdoje pobūvio šeimininkai patys pjaustė didžiulį jautį, vaišino svečius, po to buvo įnešti įvairiausių rūšių pelėsiniai sūriai bei prancūziškas vynas. Pobūvio svečių nuotaikos įsisiūbavo, vis dažniau galėjai matyti girtėjančius įaudrintų diskusijų dalyvių veidus, puota ėmė panašėti į tradicinį lietuvišką balių. Šalia su dviem stiklais rankoje prisėdo iš kažkur atsiradęs Henris. Bandė įsiūlyti rusiškos samanės, bet aš, tiesą pasakius, nekokios nuomonės apie šį trijų varymų alkoholinį gėrimą. Išgeri ne daugiau kaip penkias taureles ir lūžti. Visatos dėsnis.

Netikėtai mano dėmesį patraukė itin  ekstravagantiškai apsirengusi svečių pora. Angelina ir Marius Sutkai, kaip juos pristatė Henris, už akių vadinami madam Swarovski ir Dziundzium, didžiulio viešbučių ir restoranų tinklo savininkai.

– Toji Angelina, – dėstė toliau bičiulis, – siaubingai jachidna boba, pamišusi dėl visokiausių blizgučių. Ištekėjo už turtingo verslininko ir visiškai paspaudė jį po savo padu. Vaikinas tiesiog prarado save. Tokios susireikšminusios pindos turi gerą dešimtmetį savo tikslams pasiekti. Po to viskas, finito la comedia, jos iškrenta iš gundančių gražuolių rinkos tiesiai į sąvartynus. Nustoja egzistuoti jų trokštamiems turčiams. O tuomet viskas: skėsk kojas neskėtusi, ką sugriebei per savo trumpą žydėjimą, tas tavo. Jei apsižioplinai, kaltink tiktai save. Beje, šios moterys naudoja labai brutalią strategiją: kuo blogiau elgiesi su vyru, tuo labiau jis tave myli. Keista, bet žinau pavyzdžių, kada tai tikrai pasiteisino. Pažinojau vyriškį, kuris taip nusirito, kad leido moteriai ant jo šlapintis. Tiesa, kai ši sumanė dar ir nusišikti, jis jos atsikratė. Vis dėlto egzistuoja kažkokios padorumo ribos.

Toliau jo nesiklausiau, pastvėriau stiklinę su rusišku samagonu ir susiverčiau visą iš karto, kažkaip liūdna už visą vyrų giminę pasidarė. Kas buvo po to, ne itin prisimenu, žinau tik, kad užlipęs ant stalo šaukiau: „Banketas baigtas, cirkas užsidaro, klounai, žonglieriai ir prostitutės žygiuoja namo”. Bet, matyt, gerieji žmonės manęs pagailėjo, į namus pristatė gyvą ir sveiką

.————————

*Asmeninis kompiuteris angl.

#03 GEGUŽĖ

Gegužės 1 d.

– Ar labai blogai vakar pasirodžiau? – tai buvo pirmas klausimas, kurį graužiamas kaltės jausmo ryte telefonu uždaviau Adrijai.

– Viskas gerai, – nuramino ji. – Užsirekomendavai kaip reikiant, jie tikrai tave pastebėjo. Lauksim, kas bus toliau. Dabar gali dienelę kitą pailsėti, apmąstyti reikalus, jei ką nors pavyks sužinoti, būtinai pranešiu.

Adrijai padėjus ragelį, išsitraukiau iš po lovos butelį mineralinio vandens ir mano skrandį, inkstus bei kepenis užliejo šiokia tokia palengvėjimo banga. Kvailai, žinoma, vakar išėjo. Dažniausiai geriu vienumoje, tuomet tokių fokusų nekrečiu, tiesiog atsiduodu beprasmiam gyvenimo liūdesiui, seilėtai vapėdamas į kokią nutriušusią pagalvę. Blogų blogiausia, visiškai prisišniojęs, surenku kokios nors senos pažįstamos telefono numerį ir valandą kitą deklamuoju jai įvairiausius nešvankius eilėraščius arba skaitau ištraukas iš „Giesmių giesmės”, kas iš esmės – vienas ir tas pats. Gaila, kad šįkart nepavyko tinkamai pasirodyti, bet Adrija sako – Adrija žino. Ji geriau tuos žmones pažįsta, nutuokia apie jų moralines nuostatas, įpročius ir papročius. Gal ir gerai, kad manys, jog esu toks pats sugedęs, kaip ir jie. Tuomet mažiau manęs drovėsis bei saugosis.

Neturėdamas aiškių dienos planų, nusprendžiau pasigaminti pusryčius, o už pusryčių stalo perkratyti visus savo smegenų stalčius, kad surasčiau kokią nors seniai užmirštą sritį, kurią man būdinga maniera esu begėdiškai apleidęs, ir įvesčiau ten būtiną tvarką. Gvidas Montvila! Taip, ir dar kartą taip, Gvidas Montvila. Sunkiai suimu savo siauru, apgailėtinu, niekam tikusiu proteliu, kaip galėjau po Audriaus žūties pamiršti trečiąjį mūsų tarnybos Kalnų Karabache laikų kompanijos narį, bičiulį iki mirties, tokį paprastą, nuoširdų bei tikrą Gvidą, draugą, viršilą ir brolį viename asmenyje. Kuo užimtas mano protas? Nejau tai nuolatinio nuodijimosi alkoholiu, begėdiško lėbavimo su bobomis ir besaikio gyvenimo būdo sukeltos destrukcijos pasekmės? Reikia kažką daryti. Tokiu reikalu kaip manasis vienas daug nenuveiksi, būtina turėti sąjungininkų. Tuo labiau, kad Gvidonui Audrius buvo ne mažesnis draugas nei man. Manau, jis sutiktų prisidėti, tik reikia kažkokiu būdu su juo susisiekti.

Užrašinėje Gvido telefono numerio neaptikau, tačiau radau adresą daugiabučio Žemuosiuose Šančiuose. Tik nuvykęs sužinojau, kad Gvidas ten seniai nebegyvena, butas iš jo atimtas už skolas, o pats jis „kaliūzėje, kur jam ir vieta”. Šią naujieną išgirdau iš kažkokio pilvoto kreivasnukio tipo, dosniai apdovanoto niekuomet jo neapleidžiančia kretiniška veido išraiška, daugiau sužinoti nieko nepavyko. Reikės kelias dienas paskirti detalesnėms paieškoms. Gvidą iš po žemių iškasiu, ir neaiškins man čia visokie nuopisos, kur jam vieta ar ne vieta.

 

Gegužės 2 d.

Įeinantį į spygliuotų tvorų apjuostą kalėjimo teritoriją, žengiantį siaurutėliais, menkai apšviestais, grotuotais koridoriais mane kamavo nerimas. Gvido likimas, o kartu ir manasis, priklausys nuo to, kokį įspūdį man pavyks padaryti griežto režimo pataisos namų direktoriui. Svarbu, kokia bus rytinė jo nuotaika: ar pačiulpė jam vakar sutuoktinė ir ar niekas neerzino kelionės į darbą metu. Alvydas Baltrušaitis visą savo gyvenimą praleido stropiai plušėdamas įkalinimo įstaigų sistemoje. Buvo jos dalis: varžtelis, spyruoklė, sraigtas, o galiausiai ir smagratis. Pasiekęs karjeros viršūnę jis vadovavo daugiau nei trims šimtams darbuotojų, su kuriais prižiūrėjo kelis tūkstančius kalinių. Viskas  spręsis čia ir dabar. Tai supratau tik žengęs pro kabineto duris, kur mane pasitiko beformė, apkūni, ūsuota būtybė.

– Sveiki, esu Kauno Įgulos bažnyčios vikaras, – prisistačiau ryžtingu balsu, – atvykau pasiteirauti apie savo bičiulį Gvidą Montvilą. Mano žiniomis jis kali jūsų įstaigoje.

– Taip, turime tokį. Tuojau pažiūrėsiu dokumentus, – pratarė kalėjimo direktorius ir pakilęs iš krėslo ėmė raustis sieninėje spintoje, storais riebaluotais pirštais sklaidydamas aplankus. – Gvidonas Montvila, Antano, 1969-jų metų gimimo. Ketveri metai griežto režimo už sunkų tyčinį kūno sužalojimą. Trečią kartą kalinamas karceryje.

– Sakykite, kodėl jis buvo nuteistas?

– Bylos duomenimis, gyvenamajame daugiabučiame name įvyko konfliktas –  kaimynas žiauriai mušė savo žmoną. Gvidonas puolė jos ginti, sumušė kaimyną. Tas parašė pareiškimą policijai. Žmonai liudyti prieš vyrą atsisakius, Gvidonas gavo ketverius metus griežto režimo pataisų kolonijoje. Jis visiškai su niekuo nebendrauja, netgi nekalba. Jau tris kartus sėdėjo karceryje už sunkų kitų kalinių sužalojimą. Kartą, norėdami padaryti gaidžiu, jam bandė miegančiam per lūpas perbraukti lytiniu organu. Žmogus, mėginęs tai padaryti, dabar turi vienu išsikišimu mažiau.

– Gal būtų galima traktuoti tai kaip gynybą?

– Gvidą išlaikėme karceryje daugiau kaip mėnesį, bet tai nelabai tepagelbėjo. Jis vėl įsivėlė į nemalonumus. Kiti nuteistieji jo baidosi, bijo kartu eiti į dušą.

– Ar galėčiau su juo pasimatyti?

– Šiuo metu ne. Kalėjimo nuostatai draudžia lankyti nuteistuosius, patekusius į karcerį. Palaukite porą savaičių, kol jis iš tenai bus išleistas.

– Viršininke, mes su Gvidu pažįstami nuo jaunų dienų. Jis geras žmogus, nėra nieko be reikalo nuskriaudęs. Galbūt galima rasti kokių nors lengvinančių aplinkybių, kurios galėtų lemti jo greitesnį išėjimą į laisvę?

– Na, jis neblogas stalius, – kolonijos direktorius minutėlę susimąstė. – Firminėje kolonijos parduotuvėlėje esame pardavę kelis jo surinktus virtuvės baldų komplektus. Pažiūrėsiu, ką galiu padaryti, gal kas ir išeis.

Palikau koloniją apimtas niūrių minčių. Kaip gali būti, kad už tokį kvailą nusižengimą žmogų ketverius metus pūdo kalėjime, kankina ir netgi nėra kam pasiskųsti. Tikiuosi, kad mano vizitas privers tą nusipenėjusį mėsos kalną nors kiek pajudinti savo subinę ir abu smegenų vingius.

 

Gegužės 6 d.

Prieš kelias savaites su Henriu išsikalbėjome apie literatūrą.

– Paskutinė knyga, kurią skaičiau – „Plėšikas Hocemplocas”. Atrodo, buvau penktoje klasėje, – droviai prisipažino Henris.

– Knygą ne gėda atsiversti bet kuriame amžiuje, – nuraminau draugą. – Rasiu tau kokią tinkamą.

Ilgai negalvojęs, ėmiau ir padovanojau jam Charles‘o Bukovskio romaną „Moterys”. Pamaniau, kad tokiam veikėjui kaip Henris bus artima begalinio alkoholizmo ir hipertrofuoto seksualinio elgesio tematika. Pagrindiniam šios knygos herojui, besitrinančiam žemutiniuose Amerikos gyventojų sluoksniuose, autoriaus alter ego, terūpi trys dalykai: ugninis vanduo, besaikis krušimasis ir žirgų lenktynės. Laisvu nuo šių užsiėmimų laiku jis aprašo savo vėjais švaistomo gyvenimo potyrius, nepraleisdamas jokių padoraus skaitytojo rėmus laužančių perversinių detalių. Visos nekorektiškos situacijos, vulgarūs, šokiruojantys tarpusavio santykiai knygoje perteikti taip sąžiningai atvirai, jog nekyla jokių abejonių, kad tai nesumeluotai tikra. Spėju, Henriui knyga patiko, nes šiandien svečiuose pas Adriją vos išvydęs mane priėjo ir nedrąsiai palinkęs prie ausies, išpyškino:

– Tavo knygą perskaičiau per tris dienas. Turiu laiko rytais, anksti prabundu. Labai lengvai skaitoma, tik žinai, aš tam vyrukui, Činanskiui, nepavydžiu. Gaila man jo, gyvenimas panašus į maniškį, tik jis žmonos neturi, o aš meilužes rečiau keičiu. Vakar, beje, nukabinau Lietuvos fitneso čempionę, neįsivaizduoji, ką lovoje išdarinėja. Geriau buvo tik su viena gimnaste jaunystės laikais ir dar su vokiečių kalbos mokytoja. Klausyk, ar dar žinai panašų gyvenimo būdą propaguojančių rašytojų?

Na štai, svarbiausia sudominti. Dabar gaus skaityti Eduardą Limonovą, gal kada nors ir iki Džoiso nusikapstysim. Mano nuomone, jam visai nepamaišytų pastudijuoti ir „Karlsoną, kuris gyveno ant stogo”, nes tas uogienę mėgstantis veikėjas pačiame jėgų žydėjime – kaip iš akies trauktas Henris, rimtai.

 

Gegužės 10 d.

Užvakar žmonėms tarnavau vienuolika valandų be pertraukos, vakar trylika. Po pamaldų už mirusias motinas maratono dar reikėjo dalyvauti šešiolikmečio pakaruoklio laidotuvėse, iki pat išnaktų klausyti anoniminių alkoholikų grupės narių išpažinčių, o kur dar sužadėtinių ruošimas vedybiniam gyvenimui, ekskursantai, įvairaus plauko interesantai, verkšlenantys krizės prispausti verslininkai, marios tikinčiųjų. Įgulos šefas spaudžia pinigus, nesamdo pagalbos iš šalies, tad man reikia suktis tarsi dresuotai cirko beždžionėlei. Užkniso juodai. Ryte, vakare – jokios ramybės, visai nuo kojų nusivariau. Aukoju nervus ir kraują. Aiko Konatsu matysiu tik pirmadienį popiet, nes šiandien po vakarinių pamaldų sušiktas grigališkų choralų koncertas, kuriame privalu dalyvauti, o ryt ryte dar dvejos laidotuvės. Pavasario giltinė negailestingai šienauja kasdien tiek jaunus, tiek senus nesirinkdama. Kaip aš nuo viso šito pavargau, man trūksta Aiko. Bet geriau vėliau negu niekad. Pasiilgau to saulės spindulių nubučiuoto rytiečių madonos veido.

Gegužės 11 d.

Tomas, taksistas, su kuriuo netikėtai turėjau garbės pabendrauti po laidotuvių skubioje piligriminėje kelionėje iš Soboro į Zapyškio koplyčią, priėjo pakeliui beveik išpažinties – na, nuodėmes išpažino, bet atgailos nepaprašė (nors buvau pilna darbine forma ir sidabriniu dailide po kaklu): rastas kelių mėnesių amžiaus prie įėjimo į sportbačių fabriką „Inkaras”, vaikų namuose ilgai neužsibuvo, įvaikintas putlios geraširdės matronos ir nuolat rūškano anoreksiko visada riebaluotais plaukais, meilės šiems nejautė, augo lepinamas, bet be saugumo jausmo, vogė iš parduotuvių, maisto sandėlių, daržovių bazės, metė mokyklą, keturiolikos pabėgo nuo įtėvių, beveik metus gyveno prie Neries palapinėje, vogė šunis ir juos pardavinėjo, vairavo kolūkyje traktorių, kad išvengtų kariuomenės gulėjo psichuškėje, vedė diskotekas, tiems kam per trisdešimt, nesėkmingai boksavosi nelegaliose kovose, dirbdamas fūristu vežė kontrabandą – cigaretes ir „kai ką rimčiau”, prekiavo padirbtais kvepalais ir netikra juvelyrika, užsidirbęs devyniasdešimtaisiais atidarė striptizo klubą, kuris išsilaikė tik metus, nes pats ištisai dulkino šokėjas, bet toms nemokamai nepatiko, užsėdo ant kamščio, atleistas iš prekybos centro apsaugos už prekybą porno žurnalais, bandė dirbti vestuvių generolu, bet nepaėjo kuomet kelis kartus įsivėlė į muštynes su svečiais, yra smogęs jaunajai, vogė varinius laidus ir metalą nuo antkapių, išbarškino geriausio draugo dukterį, užstatė jai vaiką ir pabėgo, sudalyvavo apiplėšime, kuris blogai baigėsi, kad išsipirktų susemto sėbro tylėjimą teko parduoti inkstą, o dabar kaip ir apsiramino, taksauja jau tris metus, viskas kaip ir stabilu, tiesa, prieš gerus du metus buvo kelis kartus padurtas peiliu nestabilaus keleivio su paranoidine psichoze, pernai teko pristatyti kažkokius neaiškius bachūrus į susišaudymą, bet būna ir malonių momentų, yra transportavęs kelias jaunas nimfomanes ir dar sėkmingai nutrenkęs stirną, taip, kad mašinai beveik nieko, o žvėrienos kepsnių ir konservų įvalias. O kaip jūsų nuobodžios dienos ir naktys slenka?

Gegužės 12 d.

Visą šios dienos popietę su Aiko Konatsu vartėmės lovoje. Seksas gerokai mus nukamavo, tad laiką leidome klausydamiesi lyriškos Rufuso Wainwrighto muzikos, rūkydami geros kokybės žolę, kurią jai įsiūlė vienos senamiesčio vyninės barmenas. Prie žolės puikiai tiko pokalbiai apie konceptualųjį nūdienos meną bei visą lietuvių dailę apskritai. Kaune didžiausią įspūdį Aiko paliko Čiurlionis, sužavėjęs savo filosofiškai santūria tapybos bei muzikos sinteze ir itin lietuviška širdį draskančia melancholija. Teiginiai, kad Čiurlionis artimas japonų mentalitetui, nėra iš piršto laužti. Prieš pusmetį Aiko nusiuntė jo darbų albumą savo šeimai į Hokaidą, po to turėjo siųsti dar tris bei krūvą įvairiausių reprodukcijų. Giminaičiai ir šeimos draugai jas graibstyte išgraibstė.

Dabartinės menininkų kartos Sigito Staniūno, Šarūno Saukos, Laisvydės Šalčiūtės darbus Aiko jaudinančiai apibūdino kaip paveikius, savitus, dvasingus, nešančius senąją Europos tradicijos vėliavą. Mes ne europiečiai, o indai, kalbantys šimtaprocentinio grynumo sanskrito kalba, natūralizuoti ateiviai iš Azijos, paprieštaravau nenorėdamas sutikti. Esam atšiaurūs pasiutę šunys, mums tik duok kokį Brunoną nukirsdinti. Šalies vyriausybė, tiesa, užsiėmė europinio mastelio subinlaižyba, bet čia tik šiaip, dėl akių, kad į ES priimtų. Netrukus prabus jauno, tūžmingo kraujo baltų gentys, parodys nusenusiai, išsivadėjusiai Europai, iš kur kojos dygsta. Kalbu ir pats savimi netikiu – sumautas kapitalizmas atima paskutines tautinio identiteto iliuzijas. Aiko Konatsu nepritariamai linguodama galvą patikina, kad mes sena, labai sena europinė kultūra. Kuo ji ilgiau čia gyvena, tuo stipriau tai jaučia. Šis kraštas – dalis vakarų, to niekaip nepaslėpsi, porina ji godžiai traukdama paskutinį žolės dūmą. Nieko, su mūsų istorija sąskaitos dar nesuvestos, atkertu kuo griežčiausiai. Kovingi Lietuvos sūnūs ir dukterys atėjus tinkamam laikui parodys nirčią savo dvasią. Dar išgirsite apie šlovingą, narsią, akiplėšišką mūsų tautą savo santūrioje Japonijoje. Po šių žodžių abu prapliumpam plaučius draskančiu juoku.

Vėliau iš Aiko pasakojimo sužinau apie mūsų devyniasdešimtmetę kaimynę Martą, kuri rūko, vartoja alkoholį, atrodo kaip priešmirtinės būklės Smetonos laikų vyža ir yra visiškai apsėsta sekso. Ji dažnai užsuka pas Aiko į svečius pasiskolinti kosmetikos ar kremo, kartu ir pasipasakoja atverdama širdį. Pasirodo senolė ne tik varvina seiles svajodama apie priešingą lytį, bet ir pasitelkia milžiniškas pastangas įgyvendinti tas svajones savo lovoje. Sunku tuo patikėti, tačiau kartais jai iš tiesų pavyksta. Kas nors atsiliepia į nemokamus laikraščių ar radijo stočių skelbimus. Dažniausiai tai būna paskutinių parako atsargų neišvaistę Martos bendraamžiai, bet kartkartėmis pasitaiko ir koks jaunesnis iškrypėlis. Tokiomis dienomis Marta spindi tarsi jūros pakrantės švyturys ar prekybos centras per Kalėdas. Galima tik stebėtis, kokius neįtikėtinus dalykus daro su žmonėmis gamta.

 

Gegužės 14 d.

Nuo šiol šią šviesią, saulėtą kalendorinę dieną galiu minėti kaip rekordinį savo asmeninės melagysčių kartelės įveikimo triumfą. Per mažiau nei penkias valandas pavyko pameluoti vienuolikai žmonių. Tokio įrašo mano asmeniniame CV dar nėra buvę. Taigi, pradėsiu nuo pradžių…

Ryte sulaukiau netikėto skambučio iš kurijos. Pakvietė asmeninio pokalbio su dekanu. Velnias, kaip ne laiku! Tik pasitelkus visokeriopus artistinius sugebėjimus pavyko išsisukti pasakomis apie netikėtą peršalimą, balansuojantį ties komos riba. Tuomet užsuko Henris su pasiūlymu pasiimti mane į trijų parų žvejybą Varėnos apylinkėse. Priskiedžiau jam apie neeilinius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, kuriuose trūk plyšk turiu dalyvauti. Šiaip taip atsikabino. Popiet, vykdamas į parapiją, už greičio viršijimą sustabdžiusiam patruliui pasiteisinau vėlavimu į laidotuves. Paleido su atsiprašymais. Beveik ant bažnyčios laiptų į skverną įsitvėrusiai senučiukei, kuriai būtinai prisireikė išpažinties, pasakiau, kad ateisiu po pusvalandžio. Šventas naivume! Savo viršininkui, Jo prakilnybei, oriajam Įgulos bažnyčios klebonui, rektoriui Titui Karilevičiui išklojau apie kartą per dvidešimt metų vykstantį iškilmingą mano garbios giminės susitikimą Jūžintų miestelyje, sergančią mamą, kurią būtina aplankyti, neprižiūrėtus šeimos kapus. Skiedžiau tol, kol gavau leidimą išvykti. Tada tą pačią istoriją norėdamas susiderėti dėl pavadavimo pakartojau jaunam Vytautinės vikarui Vaidotui Urbšiui. Tas šiek tiek padvejojęs sutiko, bet užsiprašė dvigubai nei įprasta: atseit, atsisako labai pelningo pasiūlymo sutuokti vienos firmos direktorių. Sutariau, nes kitų galimų variantų tiesiog nebuvo. Vėliau pripūčiau žavingiausios pasaulyje miglos į žvairuojančias parapijos apskaitininkės akis, norėdamas išpešti iš jos šiek tiek grynųjų. Pavyko gauti net daugiau, negu reikia. Tada atšaukiau savaitgaliui suplanuotą vakarienę su Adrija, kas ją gerokai įsiutino. Prireikė pažadėti porą audringų pasimatymų ateinančią savaitę. Juokingiausią iš visų šios dienos melagysčių suskėliau vaistinėje, kur užmiršęs nusiimti koloratę bandžiau įsigyti prezervatyvų. Tik varstomas nustebusios vaistininkės žvilgsnių susiėmiau ir nemirksėdamas paneigiau savo kunigystę, prisistatydamas aktoriumi, tiksliau statistu iš netoli filmuojamo norvegų dokumentinio serialo. Dar turėjau prisiekti Aiko Konatsu, kad dienos, praleistos prie jūros, bus pats ryškiausias atsiminimas jos gyvenime, nors žinant jauną Aiko amžių bei tobulą kūno ir dvasios vaizdą tai tėra neabejotina, bjauriai akis badanti melagystė. Viešpatie, kaip aš nusiritau?! Desertui liko įtikinti patį save, kad nė vienas iš šios dienos melų neiškils į paviršių ir man pavyks išlipti iš balos sausam, spindinčiais batais.

 

Gegužės 18 d.

Savaitgalis Neringoje prabėgo kaip viena neįtikėtina, bet labai laiminga akimirka. Naktys su Aiko ilgesnės nei dienos, kai ji rieškutėmis semia vandenį iš jūros ir tekina neša iki manęs smėlėtu nudistų paplūdimiu, pila jį ant vešliai plaukais apželdintos krūtinės, po to stumia siaurą vandens ruoželį savo rytietišku lakštingalos liežuvėliu iki bambos ar netgi šiek tiek žemiau ir bučiuoja ten, kur bučiuoti leidžiama tik meilužiams. Mes nesivaržome žmonių, tačiau nesame beprotiškai įsimylėję, tiesiog milžiniška abipusės simpatijos trauka verčia mus išdarinėti tokius dalykus, nuo kurių lūžta viešbučių lovos, vaistinėse baigiasi prezervatyvai, o kopose poilsiaujantys žmonės priversti paskubinti savo nerūpestingai romius žingsnius.

Po daugelio metų pertraukos mano blyški tarsi lavono mėnesienoje oda įgavo rausvai rudą atspalvį, plaukai nuo sūraus jūros vandens ir saulės ėmė banguoti, o vyriškiausia manojo organizmo dalis, veikiama jodo prisotinto pajūrio oro bei pritrenkiančio liepsnojančios Aiko Konatsu vaginos magnetizmo, stovėjo tarsi piratų burlaivio stiebas, ant kurio bet kokiomis gamtos sąlygomis galima kelti „linksmąjį Rodžerį”.

Dienos prie jūros praėjo ne veltui, vėl jaučiuosi jaunas ir geidžiamas. Per vieną parą Aiko savo siaurutėlėmis lūpytėmis bei plonutėliais, beveik perregimais pirštais iš manęs išsunkė tiek, kad užtektų apvaisinti visas tinkamo amžiaus japonų moteris ir dar liktų keletui dailesnių būtybių iš Kurilų salų. Be to, pirmadienis nuo šiol skelbiamas analinio sekso diena. Gyvenk linksmai, mirk jaunas! Nepaisant visų artėjančios Apokalipsės prognozių nuostabusis šešėlių teatro vaidinimas tęsiasi, ir aš jį išgyvenu aukščiausia įmanoma pavara.

 

Gegužės 20 d.

Skambino iš kurijos dėl namo, kuriame gyvenu, šeimininko. Atrodo, kad po operacijos jam taip ir nepavyks išsikapstyti. Namą, taip pat  ir visą likusį savo turtą Steponas užrašė bažnyčiai. Kadangi senolis ant pirštų skaičiuoja priešmirtines valandas, liko paskutinė krikščioniška pareiga, kurią kurijos veikėjai nusprendė užkrauti ant mano gležnų pečių. Prieš vėją nepapūsi, turėjau važiuoti. Blogiau už paskutinį patepimą, teikiamą namuose, tėra paskutinis patepimas, suteiktas ligoninėje. Klaiki procedūra. Namuose net mirštantis žmogus turi šiokią tokią ramybę ar viltį, kad viskas kaip nors išsispręs. O ligoninės atmosfera sugniuždo net ir pačius stipriausius. Tas chloro, vaistų, prakaito bei šlapimo mišinio tvaikas mirštančiojo palatoje gali palaužti net patį tvirčiausią tikėjimą. Baisu! Mirštantys žmonės turėtų būti išleidžiami namo, tarp savo sienų, į savo patalus, savo artimųjų rankas. Mano didžiausios baimės visgi nepasiteisino. Palatoje manęs nelaukė dar vienas apmusijęs, giltinės nubučiuotas skeletas. Šviesus Stepono Balsio veidas greičiau spinduliavo išraišką žmogaus, geležinkelio stotyje pasitinkančio traukinį, vykstantį į šiltųjų šalių kurortą, o ne pasmerkto mirti. Sidabro pilkumos akyse tarsi nuolatinė šypsena švytėjo visiškas atsipalaidavimas ir ramybė. Akimirką pagalvojau, kad senoliui tikriausiai aptemo protas ir man pavyks prasisukti greitai bei neskausmingai. Priglaudžiau prie ligonio lūpų kryžių ir puse balso traukdamas „Asperges me Domine…*” švęstu vandeniu apšlaksčiau patalpą. Tada paklausiau, ar ligonis nori atlikti gyvenimo išpažintį. Pasigirdus netikėtam „Taip” turėjau išprašyti personalą už durų ir atsidėti sakramentui.

– Prisėskit šalia, kunige. Pokalbis bus netrumpas, – duslus garsas pravėrė suskeldėjusias Stepono lūpas. – Paskutinį kartą išpažinties buvau 1938 m. birželio mėnesį, per apaštalus Petrą ir Paulių. Tuomet man buvo šešiolika. Po dvejų metų užėjus rusams tris iš septynių mūsų kaimo šeimų išvežė. Todėl kai vokiečiai prakišo karą ir rusai pasirodė antrą kartą, mes jau žinojome, ko iš jų galima tikėtis. Beveik visi gyvi likę kaimo vyrai pasitraukė į mišką. Tarp jų ir aš, snarglius su šaunyku. Žinia, kad niekas taip nebrandina vyrų kaip ginklai ir kraujas. Iš pradžių naiviai tikėjomės, kad pasipriešinimas ilgai nesitęs, vienu ar kitu būdu priversime rusus pasitraukti, gal net pati Amerika padės. Paskui paaiškėjo, kad viskas gerokai įklimpo. Tarp savųjų  atsirado išdavikų, kurie išėjo į stribus, padėjo rusams žudyti kraujo brolius. Mano partizanų būryje buvo 45 vyrai, slapstėmės Suvalkijos krašte, maždaug ties Eglynėliais. Daugelį maistu rėmė tėvai ar šiaip geri žmonės iš aplinkinių kaimų. Lauknešėlius man ir savo sužadėtiniui Aliui nešdavo sesuo. Vargani buvo tie lauknešėliai, bet vienaip ar kitaip pramisdavome. Išsikasę bunkerius toje vietoje išsilaikėme beveik pusę metų. 1945-jų spalį pasklido kalbos, kad apylinkėse slapstosi iš Rusijos pasitraukęs vokiečių būrys. Maždaug po savaitės grįždamas iš žvalgybos juos sutiko vienas mūsiškių. Pamojo vokiečiams prieiti arčiau ir kaip mokėdamas ženklais pasisiūlė palydėti lig bunkerių. Mūsų vadovybė nieko pikto neįtarė, priėmė juos, pradėjo šnekėtis, visus sušaukė arčiau, o vokiečių vis daugėjo ir daugėjo. Kaip vėliau sužinojom, tie vokiečiai, pasirodo, buvo persirengę enkavedistai, rusų mirties daliniai. Sustoję kiek galima platesniu ratu jie neperspėję paleido į mūsiškius ugnį, per trumpą laiką paklojo beveik keturiasdešimt vyrų. Laimei, tuo metu su Alium bei dar vienu vaikinu, kurio vardo dabar jau nepamenu, buvau pastatytas sargyboje, gerokai atokiau nuo kitų. Klausotės manęs, kunige? – senolis išlaikė ilgoką pauzę. – Tai va, prisimenu tik šūvių pliūpsnį man virš galvos ir pušies skeveldras, byrančias į pakaušį ir nugarą. Parkritom trise ant žemės, tada šiaip ne taip, šliaužiant pilvais, paskui bėgant keturpėsčiom, kulkoms draskant aplinkines samanas mums pavyko ištrūkti iki pelkynų, kur pusantros paros praleidome iki kaklo vandenyje, kol pagaliau bėglių ieškoję šunys pasitraukė.

Apie mūsų būrį enkavedistų vadovybė sužinojo padedama vietinių stribų, mirtinai nukankinusių penkias mūsų kaimo merginas, tarp jų ir mano seserį. Joms gyvoms buvo nulupta kojų oda, išdurtos akys, nuplėšti skalpai. Ypatingu žiaurumu pasižymėjo vienas iš jų – Zenius Visgirdas, kuris ir vadovavo visai operacijai. Mums su Alium pasprukus, pavyko gauti suklastotus dokumentus, liudijančius kitą tapatybę bei tai, kad esame atitarnavę sovietų armijoje. Likusius metus iki pat Stalino mirties 1953 m. bastėmės po visą Lietuvą, priversti keisti gyvenamąją vietą, kai tik kas nors rimčiau susidomėdavo mūsų asmenybėmis. Gyvenome baimėje ir nežinioje. Nudvėsus Stalinui laikai pasidarė ramesni, tad visam atsikraustėme į Kauną, kur ramiai leidome savo dienas iki pat 1994-jų, kai Alius vaikščiodamas po Žaliakalnio turgavietę atsitiktinai sutiko jį – Zenių, šauniausią prekyvietės mėsininką, tikrąją naujosios Lietuvos pažibą. Žinoma, stribas Aliaus nepažino, buvo praėję beveik penkiasdešimt metų, bet Alius atminė viską. Susitikę ėmėmės spręsti, kaip būtų teisingiau pasielgti. Neketinome jo žudyti, mes juk ne kokie galvažudžiai. Troškome įvykdyti teisingumą: nuteisti, išsakyti tiesą į akis ir po to palikti bjaurybę gyventi, persekiojamą savo kaltės.

Patykoję ryte prie turgavietės įgrūdome Zenių į senutėlės Aliaus „Pabedos” bagažinę ir nepratarę nei žodžio pasileidome Kleboniškio miško kryptimi. Mintyse jau repetavau kaltinimo žodžius, nuosprendį, regėjau jo veidą iš siaubo ir gėdos paklaikusiomis akimis. Deje, mano vizijai nebuvo lemta išsipildyti. Iš baimės ar siaubingo netikėtumo Zenių ištiko širdies smūgis, jis mirė mašinos bagažinėje taip ir nespėjęs sužinoti, kodėl jį pagrobėme, neišgirdęs mūsų pasmerkimo, nuosprendžio, kurį taip tikėjomės išsakyti. Viskas veltui… Kaip vėliau supratau, kerštas neturi prasmės, nes Viešpats pats nubaudžia jam prasikaltusius. Ir žinot, kunige, kas keisčiausia, aš dėl nieko nesigailiu. Pragyventa ne veltui, daug mačiau, daug patyriau, susiklostė viskas taip, kaip susiklostė. Tamsta dabar pas mane gyveni, tiesa? Džiugu, kad tokiam geram vyrui namai pasitarnaus. Palieku juos būdamas ramybėje, sutarime su savimi. Kaip ta japonų mergaitė laikosi? Nesakykit jai, kad mirštu. Nėra reikalo tokį gerą žmogų bergždžiai liūdinti. Gyvenimas per trumpas, kad jį švaistytum slogiems dalykams.

– Gerai, nesakysiu.

– Sutarta, – Steponas švelniai palietė manąją ranką ir gestu parodė, kad laikas nešdintis. Aš taip ir padariau.

_________________

* Apšlakstyk mane, Viešpatie… lot. k.

 

Gegužės 22 d.

Ak, kodėl aš jaučiu, kad su pavasariu baigiasi mano katino dienos. Vasaros kaitra pavydžiai gviešiasi pavasario žalumos atimdama iš gamtos jaunystę. Nejau gyvenimas negali būti toksai idealus kaip šiandien? Kai per vieną dieną mylėjausi su dviem nepasotinamai laukinėmis dar netyrinėtos Žemės dievybėmis. Ryte pas mane į kambarį draugiško vizito netikėtai užsuko tekančios saulės šalies diplomatė, o popietę tenkinau alkaną savo tamsiosios globėjos žvėrį. Adrija, šis kartas buvo kažkas tokio! Reiktų matytis dažniau. Moterys kaitina mano klampų kraują, gelbsti nuo raukšlių ir žilų plaukų smilkiniuose. O ko verta prieskoniais tekanti itališka virtuvė bei pritrenkiantis styginių kvartetas Kauno Rotary klube! Turtuoliai moka linksmintis, šitoje srityje jiems nėra lygių. Didžiausiems Lietuvos pižonams vertėtų dažniau švęsti savo jubiliejus. Būtų mano valia, lankyčiausi jų uždaruose renginiuose visomis lyginėmis savaitės dienomis ištisus metus ir dar draugų atsivesčiau. Tokių klounų kaip Viktor Uspaskich ar Manto Petruškevičiaus kompanijoje jaučiuosi tarsi žuvis, išplaukusi į platesnius vandenis. Visuomet rasi su šiais žmonėmis apie ką pašnekėti. Tiksliau šnekės, žinoma, jie, o tu tik linkčiosi galva, mirksėsi akytėmis ir mandagiai šypsosies. Tokie jau personažai, užtat maistas ir gėrimai vakarėlyje nemokami, vaišinkis kiek tinkamas, nors per pusę susprok. Visa vakarą maukiau dvidešimt penkerių metų senumo konjaką, ir kad tu ką – iš renginio išėjau beveik blaivus. Mane tiesiog išspjovė į šurmuliuojančią gatvę. Mieste kažkokios šventės ar minėjimas, ant kiekvieno kampo kilnojamos virtuvėlės, gyva muzika, žonglieriai, akrobatai, ugnies rijikai, airių ir hiphopo šokių kolektyvų pasirodymai, beprotiškas balaganas ir triukšmas. Tiesiog pasinėriau į minią, ir ši mane nunešė pasroviui senamiesčio kryptimi. Tada pėsčiomis perėjęs senąjį tiltą neskubėdamas pasileidau namų link. Danguje mėnulis, aplink kniaukia katės, oras vėsiai gaivus, o viduje kažkoks neapsakomas gerumas. Mąstau apie tai, kad vienatvės kančia, kartėlis, gyvenime patirtos nuoskaudos galėjo paversti mane bjauriu, už tai keršijančiu visam pasauliui, skaudinančiu artimas sielas monstru, bet kažkodėl nepadarė. Stebuklas, ne kitaip!

 

Gegužės 27 d.

Yra tokia Andriaus Mamontovo daina iš pirmo jo solo albumo „Pabėgimas”, greičiau net ne daina, o melodija, nes joje nėra žodžių, vadinasi „Atsisveikinimas aerouoste”. Rami tokia, tačiau daug išsakanti, tarsi tylus atodūsis begaliniame visatos šurmulyje. Šiandien Aiko Konatsu išvyko atgal į gimtuosius namus, pas šeimą ir artimuosius. Greičiausiai mūsų išsiskyrę keliai daugiau niekada nesubėgs į vieną, ir tai pats paskutinis mudviejų pabuvimas drauge. Taip jau nutiko, kad kažkurioje iš bekraščių dangaus knygų Didžiojo likimų demiurgo mums buvo nulemta patirti viens kitą, ir tuo viskas pasakyta. Paskutinę savaitę prieš jos išvykimą beveik nesiskyrėme. Tarsi ištirpome nuodėmėje, visiškai atsiduodami nevaldomai dviejų kūnų chemijai. Net nežinau, kuo galėčiau tai pateisinti, galbūt yra dalykų, stipresnių už Dievo įstatymų ar bažnytinės regulos baimę. Protas nepaklūsta tikrovei, netiki ja, siekia priešintis savo nepakeliamai karmai. „Japonai vyrai nuobodūs, vienodi, nuspėjami, visuomet paklūstantys vyresnybei, o tu būti kitas, tiek išore, tiek vidus, unikalus, savitas. Aš būti labai laiminga su tavimi,” – šnabžda Aiko glostydama mano skruostą. Ak, daugiau nereikia žodžių! Atsisveikindami vyrai visuomet pravirksta pirmieji.

 

Gegužės 31 d.

Pagaliau įvyks susitikimas su Gvidu, kurį tik prieš dvi dienas išleido iš karcerio. Smarkiai jaudinuosi, bijau, kad kalėjimas nebūtų padaręs neatitaisomos žalos bičiulio psichikai. Treji metai žvėryne gali palaužti bet ką. Guodžia tik mintis, kad dar nuo sovietinės armijos laikų neteko sutikti antro tokio tvirto vaikino, kaip Gvidas. Net tarnybos viršininkai privengė prieš jį kelti balsą, nekalbant apie kokius nors dembelius. Pasimatymų kambaryje mane pasitinka kresnas, raumeningas žmogysta apsiblaususiomis akimis, užsiželdinęs vešlią, anglies juodumo barzdą, tokią, kokias paprastai vyrai nešioja tolimuosiuose rytuose. Atsitraukęs kėdę prisėdu prie stalo.

– Kaip tu čia?

– Normaliai…  – šiaip taip išspaudžia.

– Žinai, aš tave nustebinsiu. Vis dar turiu tavo dovaną nuo armijos laikų, ji pakankamai gerai išsilaikius ir dažnai naudojama.

– Kokią dovaną? – akimirką Gvidas tikrai pasirodė nustebęs.

– Ar pameni bent pats, kas tai? – stengiausi kaip nors pritraukti jo dėmesį.

– Neįsivaizduoju, – papurtė galvą bandydamas raustis atmintyje.

– Taigi turiu daiktą, kurį gavau iš tavęs praėjus pirmiesiems tarnybos metams. Buvo tokia mada anksčiau – keistis dovanėlėmis. Tai metalinė gertuvė  alkoholiui su įspausta Tarybų sąjungos simbolika. Man ji patiko ir tada, o dabar apskritai su ja niekuomet nesiskiriu.

– Greičiausiai būsiu pamiršęs, – Gvido veidą persmelkė kažkas panašaus į šypseną. – Džiaugiuosi, kad išsaugojai. Aš kažkaip stengiuosi neprisiminti tų laikų, sunkūs buvo metai, – bičiulis kuriam laikui nutyla, susimąsto.

– Sėdėdamas čia dažnai galvodavau apie nišą vienoje Škotijos bažnyčioje. Ji buvo aprašyta laikraštyje „Argumentai ir faktai”. Įėję į tą nišą žmonės prapuola, patenka į kitą išmatavimą ir niekada nebegrįžta. Todėl ta niša uždaryta lankytojams, o informacija apie ją slepiama.

– Nebijai, kad įžengęs į nišą patektum pas kanibalus ar į kokią biurokratinę respubliką?

– Žengčiau neabejodamas, bet kur geriau nei čia. Norėčiau patekti į laikmetį, kuriame nėra parako, jokių šaunamųjų ginklų, tik geležis ir plienas – pačios civilizacijos įsčios. Tokios sąlygos parodytų, kas ko vertas.

– Ištrauksiu tave iš šios vietos. Prieš šį susitikimą kalbėjau su įstaigos viršininku, jis sakė išsiuntęs rekomendacijas, per porą mėnesių turėtum atsidurti laisvėje. Galėsi važiuoti į savo Škotiją.

#04 BIRŽELIS

VASRA

         „Fantastai stebuklais tiki dar mažiau negu prostitutės meile.”

Sergej Lukjanenko

Birželio 3 d.

Apie tai, kad plaukiosime jachta, sužinojau prieš dvi dienas. Henris mane perspėjo, kad susirinks nedidelė vyrų kompanija, „nusiteikusi gerai prasiblaškyti”. Šie žodžiai nesukėlė didelio įtarimo, tad džiugiai priėmiau pasiūlymą ir, kaip buvo tartasi, vakare be penkiolikos šešios atvykau į jachtklubą. Visi jau laukė. Būriavosi linksmi, gerai nusiteikę, netgi šiek tiek nekantraudami. Be Henrio ir Adrijos vyro Nido, buvo dar penki vyriškiai, iš kurių pažinau tik Aleksandrą, vilos, kurioje vyko Valpurgijos pokylis, šeimininką. Kaip vėliau paaiškėjo, likę vyriškos draugijos nariai –  plastinės chirurgijos klinikos vyriausiasis gydytojas Ervinas Vaitkus, miesto mokesčių inspekcijos viršininkas Linas Povilionis, „Lietuvos banko” valdybos narys Germanas Tilys bei farmacinės firmos savininkas Haroldas Bruderis. Vėliau iš Henrio išgirdau, kad jaunas, per anksti pradėjęs plikti trisdešimtmetis Haroldas, vadovaudamas tarptautinei farmacijos įmonei, uždirbo milžiniškus pinigus iš kažkokio retai pasitaikančio vaikiško susirgimo. Kelionėmis po egzotiškus kraštus bei stambiomis dovanomis, suprask – kyšiais, papirkinėdamas Rytų Europos regiono gydytojus jis pasiekė, kad dėl šios ligos operuojamų vaikų skaičius patrigubėtų. Vietoje ilgai besitęsiančio gydymo kraujo ar plazmos perpylimu mažųjų pacientų tėvai buvo primygtinai įtikinėjami ryžtis operacijai, nepaisant to, kad tokio pobūdžio gydymas dažnai baigiasi nesėkme ar netgi vaikų mirtimi. Vaistai, skirti šios ligos pooperaciniam gydymui, kainuoja milijonus. Už vieną kursą būtų galima nupirkti medikamentų maždaug tūkstančiui mažųjų pacientų, sergančių analogiška liga. Nuostabus žmogus, nieko nepasakysi.

Išgėrę po bokalą alaus patraukėme į krantinę, kur mūsų laukė aštuoniolikos metrų ilgio gražuolė, didžiausia šiuo metu Kauno mariose plaukiojanti jachta „Sofija II”. Iki dvidešimties žmonių talpinantis laivas, pavadintas mirusios Aleksandro žmonos atminimui, atrodo išties įspūdingai. Niekuomet nebuvau tokiame svečiavęsis. Į visokiausius prietaisus, virves, liukus žiūrėjau išpūstomis akimis. Jachtos apdailoje vyravo juoda ir auksinė spalvos, kajutkompanijoje įrengta palydovinė televizija, baras, auksu dekoruotas dušas bei didžiulė dvigulė lova. Akys tiesiog raibsta nuo prabangos. Visiems pakilus į denį Aleksandras su Henriu, kuriam šis darbas tikriausiai nebuvo naujiena, atrišę virves užvedė motorą. Jachta pajudėjo ėmusi lengvai skrosti marių paviršių. Bijodamas staigaus siūbavimo prisėdau nugara remdamasis į bortą.

Už uosto vartų išplaukėme į atvirus vandenis, tada reikėjo pakelti bures. Nidas bandė man aiškinti įvairiausių virvių bei trosų paskirtį, tačiau aš apie tai nė velnio nesusigaudžiau, tiesiog gėrėjausi gamtos peizažais, pakrančių ir Pažaislio vienuolyno vaizdais. Šalia sėdėjęs Henris taip pat ilgai žiūrėjo į tolumą, kartkartėmis siurbčiodamas iš skardinės alų. Mes ilgai tylėjome nesakydami vienas kitam nė žodžio, po to jis kažkaip ilgesingai pratarė:

– Nežinau, kaip seniai pasaulio vaizdo paradigma fekalizavosi mano sąmonėje. Nebematau jokios pateisinamos žmogaus egzistavimo prasmės, viskas tiesiog akyse virsta į išmatas.

– Apie ką tu čia?

– Apie tai, kad pasaulis prarado savo pirmapradį grožį. Mes rausiamės globaliame sąvartyne, maudomės atmatose, krykštaujame kaip vaikai plodami katučių. Ai, geriau išgerkime, nervai nelaiko, kai pagalvoji.

Ir mes išgėrėme, gana neblogai, sakyčiau, netgi įtikinamai išgėrėme, nes netrukus mane aplankė vizijos. Tolumoje išvydau keturias motorines valtis, ryžtingai plaukiančias mūsų pusėn. Kiekvienos jų korpuso priekyje stovėjo po dvi visiškai nuogai išsirengusias merginas. Ilgiems jūros deivių plaukams tarytum vėliavoms plaikstantis vėjyje, mane apėmė nenumaldomas noras persižegnoti, ką nedvejodamas ir padariau. Kad tai ne miražas, supratau tik pastebėjęs smarkų savo bendrakeleivių pagyvėjimą, džiaugsmingus šūksnius bei komentarus. Priartėjusios valtys švartavosi iš abiejų jachtos pusių. Sirenoms su aktyvia  įgulos narių pagalba ropščiantis į denį, mano akys parklupo ties mergina, atplaukusia paskutiniąja valtimi, nešančią savyje visą įmanomą Faunos ir Floros žavesį. Autostrados ilgumo kojos, stangrus, liaunas kūnas, šviesus plaukelių ruožas ties šakotumu, nedidelės stačios krūtys, siauri pečiai vertė ją ne moterimi, o visų vyrų svajone. Įžambios rytietiškos merginos akys keistai derėjo su baltais pečius siekiančias plaukais, prisirpusiomis bučiniui lūpomis, aštriu veido siluetu. Mane apėmė nenumaldomas noras ją užvaldyti, praleisti kartu gyvenimą, naktį, valandą, blogiausiu atveju pasilaikyti už rankų.

Tikriausiai iš mano lūpų išsprūdo kažkas panašaus į „Dieve tu mano…”, nes tai išgirdęs Nidas paguodė:

– Nesijaudink, šios merginos ne prostitutės, jos švarios. Dauguma jų dirba užsienyje, filmuojasi įvairiuose pornofilmuose. Susipažinome su jomis per Erviną, jis moterų tobulinimo specialistas, turi daugybę tokių klienčių.

– Tai su jomis galima žiūrėti pornografiją?

– Su jomis galima daryti pornografiją. Tikros profesionalės, be to jos čia savo noru, ne už užmokestį. Tiesiog sutiko prasiblaškyti.

Aleksandras tuo tarpu iš kažkur ištraukęs stumdomą staliuką su šampanu ir saldumynais įpylė merginoms po taurę. Jos pasklido po denį, tad ištaikęs tinkamą progą, priėjau prie man patikusios merginos, laikančios saujoje plytelę šokolado.

– Nesuprantu, kaip tu nuo jo nestorėji? – pratariau ieškodamas tinkamos pokalbiui temos. Mergina tylėdama atsilaužė dar vieną plytelę šokolado, jos lūpos sugavo šypseną. Ta šypsena, iš proto galima išeiti dėl tokios šypsenos.

– Mano vardas Silvija, gali vadinti mane meilute, nors šiaip vyrai sako: …ei, kale! – jos balse girdėjosi aiškios ironijos gaidos.

– Vadinsiu tave Silvija. Gražus vardas, būtų gaila ignoruoti tokį vykusį tėvų pasirinkimą, – komplimentas greičiausiai pasiekė tikslą, nes netrukus tarp mūsų užsimezgė pokalbis.

Naujoji mano pažįstama spinduliavo gaivališku gyvenimo džiugesiu, svaigino nežabotu vėjavaikiškumu ir visu tuo, ko aš, būdamas iš prigimties piktas bei niūrus, niekuomet neturėjau. Sužinojau, jog ji gimė ir užaugo Panevėžyje, baigusi vidurinę mokėsi kosmetologijos, ilgą laiką gyveno Vokietijoje. Šiuo metu dirba „Venus” seksualinių reikmenų parduotuvėje, augina sūnų, ruošiasi studijuoti socialinius mokslus, vairuoja „Mini Cooperį”, klausosi Any Lennox, turi potraukį šokoladui ir retkarčiais filmuojasi pornofilmuose.

–  Filmuojuosi tik siužetiniuose pornofilmuose, tikiuosi padaryti karjerą. Kol kas, tiesa, pagrindinių vaidmenų negaunu, bet ir už epizodus moka neblogai. Daugiausia darbo Danijoje, ten pornografija legali, geros darbo sąlygos, dauguma filmų kuriama eksportui. Tai rimta industrija su režisieriais, prodiuseriais, scenaristais, apšvietėjais, grimuotojais, apšildančiu personalu (pimpalų statytojomis), buhalterija. Pasaulinės pornorinkos apyvarta siekia 60 milijardų dolerių per metus. Turbūt žinai, jog ketvirtadalis visų interneto naršyklių užklausimų skirtos pornografijos paieškoms? Šį darbą pasiūlė intymių reikmenų parduotuvės savininkė, kuriai darydavau makiažą. Apsispręsti nebuvo lengva. Šiaip aš domiuosi visai kitais dalykais: gamtos mokslais, sociologija, vaikų psichologija. Iš pradžių ėjau iš proto dėl to, kas ką pagalvos. Gyvenau viena, reikėjo išlaikyti sūnų, norėjosi pratęsti studijas. Raminau save, jog man už tvarkingą gyvenimą medalio niekas neduos, reikia gyventi taip, kad pati nieko nesigailėčiau. Jeigu filmuojiesi keliskart per metus, nesudegi taip, kaip darydama tai diena iš dienos. Saugausi, kad taip nenutiktų, nes tai reikštų mano asmenybės pabaigą. Nimfomanėms, žinoma, darbas lengvesnis negu toms, kurių pagrindinis tikslas užsidirbti. Mano akimis, tai tik verslas, toks pats kaip ir visi kiti. Nesmagu, aišku, kai gatvėje atpažįsta, bet toks jau darbo pobūdis.

Tiesą pasakius tuo metu net nelabai girdėjau, ką jinai kalba, sąmonė fiksavo žodžius, bet ausys, glostomos šilkinio balso tembro, skleidė sidabro rūką priešais akis, aš salau ir girtėjau vienu metu, jaučiausi apsirijęs natūraliausių pasaulio narkotikų, sulig kiekvienu žodžiu ar judesiu ji darėsi man artimesnė, brangesnė, sava.

Laikas netruko prabėgti, daugelis iš plaukusiųjų spėjo pasinaudoti kajutkompanijos teikiamais privalumais, o mes tiesiog sėdėjome visą vakarą šalia ir kalbėjomės. Vienu metu net išdrįsau paimti ją už rankos, tik tiek. Silvija atrodė kaip meno šedevras, prie kurio baisu prisiliesti, nes jis gali subyrėti, išnykti negrįžtamai, ir tu daugiau niekada jo nebeišvysi. Atsisveikinus mane apėmė liūdesys, galvojau apie ją kaip apie tobulą Dievo sutvėrimą, patekusį į savitas likimo aplinkybes. Koks keistas, klaidus ir nenuspėjamas būna mūsų gyvenimas.

– Grandiozinės krūtys, – grįžtant namo svajingai tylą nutraukė Henris. – Kaip matau, jos vaginotumas nepaliko tavęs abejingo. Tai sveika, bičiuli, velnioniškai sveika. Niekuomet nesupratau jūsiškių celibatų, užsidarymo celėse. Tiesa sena kaip pasaulis: gamta – visų dievų Dievas.

– Ar galėtumei gauti jos telefono numerį?

– Be  problemų, brolau.

 

Birželio 5d.

Henris negavo Silvijos telefono numerio, tačiau sužinojo parduotuvės, kurioje ji dirba, adresą. Ten ją galima surasti kiekvieną darbo dieną nuo vienuoliktos iki dešimtos. Henri, tu tikras draugas.

Užėjęs į parduotuvę išvydau Silviją už prekystalio kantriai besišnekučiuojančia su eiliniu lankytoju.

– Sakykite, jūsų partneris moteris ar vyriškis?

– Moteris, – kažkodėl susidrovėjo klientas.

– Tada rožiniai antrankiai jums netiks. Moterų paprastai jie neužveda. Siūlyčiau pabandyti juodus. Tiesa, neseniai gavome naują partiją ypatingų šaldančių prezervatyvų. Jie prailgina ir praturtina pojūčius. Patariu išbandyti.

– Gerai duokit pakelį, nors ne, geriau du. Ir dar kokių nors eterinių aliejų odai. Manoji juos dievina.

Jų pokalbio metu ramiausiai apžiūrinėjau „Venus” vitrinų ekspoziciją. Daugybė įvairiausios paskirties daiktų, iš kurių atpažinau tik vibratorius, falo imitatorius, dirbtines vaginas, į makštį talpinamus šratus, sadomazochistinės paskirties inventorių, penio erekciją didinančias pompas bei ypatingą apatinį trikotažą. Visi šie daiktai sudarė apie dvidešimt penkis procentus parduodamų prekių pasiūlos. Likusios malonumo šaltinių dalies paskirtis man buvo nežinoma, tad pagavau save besipiktinantį asmeniniu neišprusimu, tuo, kiek daug šiame gyvenime praleidau. Milžiniškas pasirinkimas. Pasirodo, galima įsigyti dirbtinę makštį, atlietą pagal autentiškus 280 kg. sveriančios raudonplaukės moters organus, su tos moters fotografija ant pakuotės viršelio. Aš nustebęs.

– Keistoka vieta, – tariau vis dar žvalgydamasis aplinkui.

– Nemanyk, kad čia lankosi tik iškrypėliai ar žmonės, turintys problemų.

– Hmm… kas sakė, kad aš turėjau omenyje iškrypimus? Aš tiesiog pasakiau, kad nesu su tuo iki šiol susidūręs. Tik tiek. Žmonių būna įvairių, kaip ir
pasirinkimų. Tokių dalykų per trumpą laiką pažinti neįmanoma. Galima tik susidaryti įspūdį.

– Darbas seksšope kažkiek primena socialinę veiklą, – išėjus pirkėjui pasidalino Silvija. – Žmonės ateina visokie, daliai jų reikia kam nors išsišnekėti, kitiems pasiguosti, tretiems gauti patarimą. Prisiklausau tiek istorijų. Kartais klientai gali visą gyvenimą išpasakoti.

– Tai tu taip pat savotiškas nuodėmklausys?

– Tikriausiai. Eime išgerti kavos? Dabar kaip tik turiu laisvą pertraukėlę.

Maloniai pasisėdėti išsirinkome netoli esantį  jaukų egiptietišką restoranėlį. Silvija papasakojo apie savo sūnų, penkerių metų berniuką, niekada nemačiusį tėvo. Ernstas Jandlis rašė, kad užteks dviejų gyvūnų: maskulin, feminin, kad badydami kits kitą, prakaituodami, šnopuodami, rėkdami arba tylėdami sukurptų naują žmogų. Silvija nusprendė, kad jį užauginti visiškai pakaks ir vieno. Taip pat išgirdau istorijų apie jos gerą draugą italą, kuris gyvena kaimynystėje ir yra gėjus, manieringas, moteriškas, bet tikras draugas, kuris niekada neišduos. Kai susipažino, iš pradžių nebuvo aišku, kaip su juo bendrauti: kaip su vyru ar kaip su drauge. Vėliau, po kelių metų bendravimo, tapo tikrai geromis bičiulėmis. Dar ji papasakojo apie darbą užsienyje, vokiečius, kurie jai pasirodė itin šalti žmonės, už pinigus galintys mamą parduoti.

– Ne visi gal, bet dauguma tikrai, – tvirtino įsikarščiavusi. – Pasenusį žmogų jie  kaip baldą ar seną televizorių meta į gatvę ar geriausiu atveju į senelių namus išgrūda ir pamiršta. Tokie tai žmonės! O kartą lankydamasi Švedijoje susipažinau su skulptoriumi Olafu Lindbergu, kuris teigė, jog šešerius metus savo studijoje laiko akmenį ir niekaip nenusprendžia, kaip su juo pasielgti, nekyla jokių idėjų. Jis daug kartų įvairiais rakursais fotografavo mano veidą, matavo kūno linijas. Maždaug po pusmečio gavau personalinės parodos plakatą, kuriame mano dvimetrinė skulptūra, iškalta iš juodo akmens. Kiek žinau, dabar ji eksponuojama viename Stokholmo muziejų. Gali tuo patikėti? Beje, tarp mūsų nieko nebuvo.

– Ir tokiu poelgiu norėdamas pavergti moters širdį, žmogus nerado rakto į tavo   miegamąjį? Vargšelis.

– Aš pakankamai laisva asmenybė. Nemėgstu būti varžoma, kontroliuojama, užkariaujama. Jau penkerius metus gyvenu viena. Esu toks žmogus – jei nėra gerai, nereikia iš viso.

Tą akimirką prasiskyrė dangus ir ant mano pečių nusileido patsai angelas Gabrielius su visa gauja serafimų, cherubinų bei arkangelų. Pakylėjo mane gerus dešimčia centimetrų virš žemės, pritaisė sraigtinius, lengviausio efemero sparnus, o  vietoje nimbo ant akių paliko žėrinčius visomis vaivorykštės spalvomis akinius, rodančius pasaulį visiškai nauja perspektyva. Velniop tuos pamaivas gėjus, pasisavinusius savo simbolikai tokį gamtos stebuklą. Aš atgimiau visiškai nauju žmogumi – ubermenšu, besąlygiškai ir neatšaukiamai pasmerktu meilei. Jeigu tavęs negalima užkariauti, reikės pačiam pasiduoti į nelaisvę. Mano legionai sudės prieš tave ginklus, Cezari, aš atsiduodu į tavo rankas. Nusprendžiau tylomis ir klastingai nusišypsojau.

 

Birželio 8 d.

Atvėrusi duris Silvija vilkėjo šviesias kreminės spalvos kelnes ir juodą palaidinę, ant kurios puikavosi užrašas: „Fuck me if you can”.

– Brangioji, ar tu tokia graži, ar mano akys iškelia tave viršum bažnyčių?

– Poetas… – nusijuokė Silvija, laibais pirštais suveldama plaukus. Tada apsikabinusi lyžtelėjo mano ausį ir pabučiavo į kaklą. – Varom užkariauti miesto. Šio vakaro iš mūsų niekas neatims. Beje, tu pats atrodai lyg už tūkstantį eurų nakčiai, – tarė merkdama akį.

– Dėkui, tu labai maloni. Tūkstantis eurų… Manau, gali sau tiek leisti.

Vakarienės pasikviečiau ją į prabangų restoraną Žaliakalnyje. Buvau iš anksto užsakęs stalelį terasoje, nuo kurios atsiveria puiki žemutinio miesto panorama. Kaip ant delno galima mėgautis Neries, senamiesčio, miegamųjų rajonų vaizdais. Po kelių vyno taurių įsidrąsinęs pasiteiravau, kaip ji žiūri į mano, kaip kunigo, pašaukimą, ir ar tai neturės neigiamos įtakos galimam tolimesnių mūsų santykių vystymuisi.

– Kunigai man atrodo lygiai tokie patys vyrai kaip ir visi kiti. Kol augau Panevėžyje, dažnai aplankydavau amžiną atilsį Tėvą Stanislovą, gyvenusį Paberžės kaime. Su juo turėjom šiltą vidinį ryšį, jis krikštijo mane, taip pat mano Juozapą. Pasikrikštijau, kai man buvo aštuoniolika. Pamenu, laikydavo mane už rankos ir šypsodavosi taip švelniai seniokiškai. „Lyg paną Mariją už rankos laikyčiau,” – sakydavo jis. Dovanų gaudavau visokių: žvakių, atvežtų jam maldininkų iš pietų Amerikos, filosofinių knygų, kvapniųjų aliejų. Geras buvo žmogus. Tavo tarnyba man nė motais. Labiau jaudinuosi, ar tavęs nešokiruos mano profesinės srities ypatumai. Darbas vis dėlto itin specifinis.

Vakarui įsibėgėjus kalbėjomės apie daugelį dalykų. Silvija prasitarė, kad nuo mažens svajojo tapti archeologe. Turėjo dėdę archeologą, kuris vaikystėje imdavo ją į kasinėjimus. Dėdė niekuomet nebuvo vedęs. Dažniausiai jiedu trankydavosi po senovines sodybas, tyrinėdavo jas, ieškodavo praeities reliktų. Yra iškasę ne vieną vokiečių kareivio kapą. Nors šiaip tai dažniausiai nieko nerasdavo. Vyresnėse klasėse yra leidusis į tikrą archeologinę ekspediciją po kuršių žemes.

Papasakojau jai apie savo vaikystę, vasaras, kurios prabėgo Gelgaudiškyje, mažame Suvalkijos miestelyje netoli Šakių. Seniai, seniai jame buvo filmuojamas garsusis Tarybinės Lietuvos kino šedevras „Tadas Blinda”. Tėvui netgi pasitaikė nusifilmuoti masinėse scenose. Jis velnioniškai tuo didžiavosi. Rodant filmą visuomet mes, visa šeima,  nekantriai laukdavome kelių neabejotinos tėvo šlovės akimirkų, o likusią serijos dalį varžėmės pastabumu dėl filmo pabaigos titrų, kuriuose šmėkštelėdavo tėvo pavardė.

Dar papasakojau apie tai, kad tėvas, paprastas, niekuo neišsiskiriantis kaimo žmogus, nuo jaunystės buvo šiek tiek tuščiagarbis, turėjo polinkį į didybę. Metams bėgant ši jo savybė stiprėjo. Ir štai, artėjant garbingam šešiasdešimtmečio jubiliejui, tėvas sugalvojo užsakyti savo portretą, kuris įamžintų jo sunkų gyvenimą šioje žemėje, o kartu ir papuoštų namus. Kadangi tuo metu Gelgaudiškio miestelyje negyveno joks dailininkas, prireikė važiuoti į Šakius, palikti savo fotografiją, pagal kurią tapomas paveikslas per keletą savaičių buvo baigtas. Diena, kurią tėvas išvyko atsiimti taip trokštamo meno kūrinio, pasitaikė lietinga. Negana to, lyg bjaurus, tiesiog šėtoniškai audringas oras nebūtų pakankama bausmė save ant pjedestalo svajojusiam iškelti žmogui, tėvui susuko vidurius. Susuko taip staigiai ir netikėtai, kad tik išėjęs iš dailininko dirbtuvių, nespėjęs nueiti nė pusės kelio iki autobusų stotelės, šis prisidirbo į kelnes, privarė kaip reikiant. Lyja, žaibuoja, dangus maišosi su žeme, o reikia priimti siaubingą sprendimą: arba važiuoti namo autobusu, kuriame tave beveik visi pažįsta – taip gandas apie šį incidentą dešimtmečiams pasklis po apylinkes,- arba pėdinti namo pėsčiomis penkiolika kilometrų, žengti per patį audros sūkurį. Tėvas pasirinko pastarąjį variantą. Visą kelią ėjo prieš vėją, sukandęs dantis, kiaurai merkiamas lietaus, gąsdinamas baisinių dangaus rykščių, vilkdamas sunkų kūną ir protą slegiantį nešulį. Vakarop pasiekė namus. Netaręs mums nė žodžio nuėjo į malkinę, pasiėmė kirvį ir sukapojo paveikslą į šipulius. Daugiau apie jokius šlovingos jo gyvasties įamžinimus negirdėjome nė žodžio.

Naktį, prieš pat vidurnaktį, nusprendę praleisti laiką kine, su Silvija nuvažiavome į „Megą”. „Nuodėmės užkalbėjime” visi tokie inteligentiški, susikaupę, drovūs. Salėje mirtina tyla. Staiga, Smoriginui valgant katę, Silvija prapliumpa galingu, gaivališku juoku. Vienintelė visoje salėje. Manau, mes visi – nenormalūs, sutrikę. Pamišėliškas Kosto personažas Go pasigardžiuodamas kemša sumuštinį su kate – žvėriškai juokingas epizodas, o visi tyli juodai užspaudę subines. Kaip gi čia taip: išskirtinė publika, VIP seansas, nepatogu, imsi juoktis, ką kiti pagalvos? Kaip maža šioje žemėje natūralių žmonių, varge tu mano, kaip maža. Apskritai filmas paliko „Nuodėmės įsikalbėjimo”, o ne užkalbėjimo įspūdį. Jame pavaizduotos ne tikrosios nuodėmės, o žmogaus silpnumas, bejėgiškumas susidūrus su tuštuma. Apžvelgdamas salėje esančius žiūrovus spėjau, kad filmas patiko tik man ir Silvijai, nes spraudžiantis išėjimo link tarp eilių skriejo snobizmo persunkti pareiškimai, dedantys Puipą į šuns dienas. Niekuomet nemėgau filmų, kurie neslegia. Juose trūksta kažko neapčiuopiamai būtino. Aišku, tai šiek tiek makabriškas požiūris, bet toks jau esu. Skonio reikalas, žinoma, nors aš įsitikinęs, kad apie tokius dalykus reikia kalbėti. Apie tuštumą, skylę žmogaus viduje, kuri plečiasi negailestingai jį rydama.

Po filmo sėdome į miniatiūrinį Silvos Cooperį ir palikę ištuštėjusį prekybos centrą visu greičiu pasileidome apmirusiomis miesto gatvėmis. Silvija vairuoja tarsi išprotėjęs F-1 lenktynininkas. Negalėjau atsistebėti, spiegiantys mašinos ratai nurimo tik paryčiais vienoje romantiškiausių Kauno vietų, Aleksoto apžvalgos aikštelėje. Net ir tokiu vėlyvu metu ten būriavosi daugybė porų, geriančių vyną tiesiai iš butelių, apsikabinusių, aistringai glostančių, bučiuojančių, ryjančių vienas kitą. Priešais mus atsivėrė niūri menkai apšviesto miesto panorama. Kaunas tiesiog skendo prietemoje. Tegalėjai atskirti Aleksoto tiltą, rotušę ir kelias miniatiūrines senamiesčio gatveles. Iš mašinos nelipome. Silvija užkėlė kojas ant automobilio panelio, leisdama mano rankai glostyti jos gausiai sudrėkusį tarpkojį. Niekas nekreipė į mus jokio dėmesio.

– Žinai, kuo tu man labiausiai patinki? – ištariau žiūrėdamas tiesiai jai į akis.

– Kuo?

– Viskuo.

– Važiuojam pas mane, – nusišypsojo Silvija, o po to kažkaip droviai nuleidus akis tarė: – Tikiuosi, tai tavęs nenustebins, bet aš turiu auskarą klitoryje.

– Aš laisvo elgesio vyras, mane sunku nustebinti.

Silvijos namuose mes išsidrėbėme milžiniškoje dvigulėje lovoje, karštligiškai plėšdami nuo savęs drabužius. Silvija godžiai lyžtelėjo mano lytį, tada įsisiurbė visu pajėgumu. Man ėmė stigti oro. Po kiek laiko pakilusi lig mano veido paklausė: ar galima dar? Viešpatie, koks vyras atsilaikytų prieš tokį klausimą? Praėjus keletui minučių ėmėmės abipusių veiksmų. Charmsas buvo teisus – moterų tarpkojai išties kvepia geriau negu gėlės. Visuomet galvojau, kaip tinkamai įvardinti moters lytinius organus. Tariant pyzda, putė, pizė ar dziundzė akyse iškildavo ryškūs netašytų kaimo bernų portretai, iškreipti debiliškos šypsenos veidai, kvailokai primerktos įkypos akys ir idiotiškas krizenimas. Šie įvardinimai niekam tikę, sugalvoti tų, kurie visiškai nenusimanė apie daikto vertę bei subtilumus. Vagina skamba per daug šaltai, moksliškai. To žodžio negali tarti  neprarasdamas noro ir ugnies. Tai, ką turėjo Silvija, buvo išskirtinio žavesio objektas, primenantis gyvą pulsuojantį Viduržemio jūros koralą ar kažką labai panašaus. Šlovė gamtai, sukūrusiai tokią vaiskią rožinę spalvą ir tokį makšties tamprumą! Tiesa, kaip vėliau pati prasitarė, dėkoti reikėjo ne gamtai, o plastikos chirurgams, nes jai pasirodė, kad anga kiek per plati, tad atsidavė ginekologinei chirurgijai, ir daktarai ją susisiaurino. Dievinu moteris apdovanotas ankštomis makštimis. Visas suplukęs, kritau nelygioje kovoje su stichija. Vos spėjus atsitraukti, sėkla gausiai ištryško ant Silvijos pilvo ir gaktos. Nudribau šalia sunkiai stigdamas oro. Silvija gulėjo rami.

– Nesijaudink, viskas gerai, niekuomet nejaučiu orgazmo.

 

Birželio 9 d.

Viešpatie, kokia ji graži rytais, tik nubudusi. Be makiažo, blizgesių, tušo. Niekas nemato jos tokios, niekas net neįtaria, kokia ji tuo metu, kai netraukia gatvės praeivių žvilgsnių, netrina kėdžių plačiose lauko kavinių terasose, nealsuoja stebėdama veidrodinėse miegamojo lubose ją užgulusius kūnus. Aš mėgaujuosi kiekviena Silvijos odos pora, jos užpakaliu, krūtimis, dantų sukandimu. Ji keri tobula, beveik anormalia savo grožio estetika. Daugumos žmonių seksualumas nėra universalus, dažniausiai tai tėra vienokia ar kitokia forma pasireiškiantys jėgos žaidimai. Norisi tikėti, kad šie santykiai kitokie, išskirtiniai, tokie, kurie atsiranda tik ypatingu būdu išsidėsčius žvaigždynams. Besitvarkydama po nakties susivėlusius plaukus Silvija pasirąžo, atsidūsta ir šypsodamasi pažvelgia tiesiai į mano traiškanotas akis.

– Turiu tau vieną klausimą, nenori neatsakyk, bet vis tiek paklausiu. Man įdomu, kokios priežastys paskatino tave pasirinkti kunigystę? Visgi turėjo būti kažkas ypatingai svarbaus, nulėmusio tokį apsisprendimą.

Nelengva rasti teisingą atsakymą, nors kausimas nėra netikėtas. Daugelis mano kolegų tokiu atveju pateikia standartinį frazių rinkinį apie juos nelauktai aplankiusį stebuklinį momentą ar pašaukimo nuojautą. Skirtingai nuo jų nusprendžiu atsakyti nuoširdžiai.

– Po tarnybos sovietų armijoje košmaro, po to, kai turėjau žudyti realius žmones, dalyvauti tikruose susišaudymuose, buvau patekęs į pasalas, grįžus namo man kažkaip reikėjo surinkti save į vieną. Buvau labai išsibarstęs, tiek dvasiškai, tiek mentaliai. Žinojau, kad nebebūsiu toks, koks buvau prieš išvykdamas. Bijojau, kad visi pastebės skirtumą, sakys: čia kitas žmogus, liguistas beprotis tuščiomis, paklaikusiomis nuo siaubo akiduobėmis.

Dvejus metus gyvenau benediktinų vienuolyne beveik nepalikdamas man paskirtos celės. Praėjus dar pusmečiui pasiryžau stoti į seminariją. Niekuomet rimtai nesusimąsčiau, ar tai tikrasis mano kelias, tiesiog pasinaudojau patogia galimybe pabėgti. Būdamas kunigu neprivalai nieko įsileisti į savo vidų, gali guosti kitus tuo pat metu tapdamas neprieinamas žmonių pažinimui. Tai labai patogu išgyvenant potrauminę būseną – nebejauti skausmo.

– Bet neįsileisdamas į vidų žmonių tu prarandi galimybę išgyti. Žmogus negali išgelbėti pats savęs, tam jam reikalingi artimieji.

– Gal tai ir tiesa, nors man atrodo, kad jau nebėra ką gelbėti.

– Nuo šiol šis pasiteisinimas negalioja, ruoškis didelėms permainoms, – Silvija užgulė mano pečius palinkdama prie pat veido. – Nežinau, ar tai tau patiks, bet apie save taip pat turiu kai ką pasakyti. Pirma, aš beveik niekada nemeluoju. Antra, niekuomet nesu buvusi kam nors neištikima ir to paties tikiuosi iš kito. Žinoma, jeigu nepatikėsi pirmuoju mano teiginiu, antrasis neteks prasmės.

– Dėkui už atvirumą, galiu atsakyti tuo pačiu. Pirma, beveik visuomet meluoju. Antra, niekuomet nebūnu ištikimas. Sakau tai visiškai nuoširdžiai.

– Bet čia gali galioti ta pati taisyklė – jei visuomet meluoji, tai dėl antros dalies pamelavai taip pat. Štai koks melagis! – po šių žodžių į mane nuskriejo pagalvė, ir prasidėjo tikros lovos peštynės. Dūkom kaip apkvaitę tol, kol nuo juoko pristigome plaučiuose oro. Gera, kai gali atsipalaiduoti nežiūrėdamas į save per daug rimtai. Nurimus kovoms Silvija nedrąsiai pasiteiravo manęs apie maistą.

– Šaldytuve turiu tik kiaušinių ir mandarinų. Ką norėtum, kad tau pagaminčiau?

– Kiaušinienę su mandarinais.

– Jokių problemų.

Ir ji tikrai pagamino. Skaniausią kiaušinienę, kokią tik esu valgęs. Kiaušinienę su mandarinais, pabarstytą kariu ir baziliku, su nei per daug nei per mažai paskrudintu skrebučiu. Auksas, ne moteris.

– Pavalgęs tu man primeni Budą, – pareiškė krykštaudama ir atsisėdo šalia manęs lotoso poza.

– Čia dėl mano apskrito išsipūtusio pilvo?

– Visai ne, tai dėl šypsenos ir begalinės ramybės veide.

Kažkuri iš rusų rašytojų yra pasakiusi, jog meilė tai ne seksas ir ne stogas virš galvos. Meilė tai sielų giminystė. Rusai šiuos reikalus supranta. Kartais pagalvoju, kas būtų nutikę, jei būtumėme nesutikę vienas kito, ir tuomet mane apima siaubas. Gvidas pasakytų, kad egzistuoja paraleliniai pasauliai, kuriuose taip ir yra.

 

Birželio 10 d.

Silvijos draugai užsakė privačių namelių kompleksą ant stataus skardžio prie Nemuno. Nuošali vieta, nuostabūs vaizdai, atsipalaidavusi dvylikos pašėlusių žmonių kompanija ir dvi paros absoliučioje neryšio zonoje. Užsivežėm rimtos muzikinės aparatūros, dūmų mašiną, marinuotos žvėrienos, porą dėžių Hennessy, tekilos, kubietiško romo ir nusiteikimą atitrūkti aukščiausia pavara. Tą vakarą per neįsivaizduojamo dydžio kolonėles ant repeato Scooteriui plyšaujant “In the mid-night hour! She cried: More! More! More!” mes pabandėm visko: nuo magiškų grybų, ekstazi, rūgšties iki tyro lyg šventosios Agotos ašaros kokso. Vyrukas parūpinęs šių įspūdingų vasaros gėrybių sakėsi parvežęs jas iš Švedijos ir, atsargumo dėlei, prieš tai saugumo sumetimais išbandęs visa tai ant savęs. Tam kad įsitikintų, jog medžiagos veikia taip kaip turėtų. Be nemalonių staigmenų. Taigi, viskas buvo 100 proc. patikrinta, patikima, tip top. Auščiausios prabos kokybė. Be to tas afigienas bičas dar turėjo su savimi vaistinėlę su papildomos pagalbos priemonėmis, vitaminais, lašelinėmis, adrenalinu. Jei kam pasidarytų konkrečiai bloga. Žodžiu ne žmogus, o vaikštantis lobis. Silvija įsispraudusi į trumputį raudoną languotos škotiškos medžiagos sijoną, balta krūtis vos išlaikančia nėriniuota palaidine ir pilkomis, aukščiau kelių užtemptomis kojinėmis atrodėl lyg latvių melžėja iš seksualios “Karvutė Mū” saldainių reklamos. Žiūrint į ją akys tiesiog salo tarsi nuo medaus.

Vakarėjant išsimaudėme nuogi Nemune. Merginos pynė gėlių vainikus ir leido su žvakutėmis į upę. Vėliau iš gretimos pamiškės partempėme porą didelių rastų laužui. Reivas buvo toks kietas, kad visą naktį nemiegojom ne tik mes, bet ir visi paukščiai, bebrai bei danieliai aplink keliolikos kilometrų spinduliu. Kaip neatvyko joks piktų kaimiečių iškviestas džiaugsmą malšinantis represinis ekipažas, protu nesuimama. Šokom, mėtėme kirvius į seną ąžuolą, dainavome, žaidėm butelį. Viskas kaip gerai šventei priklauso. Nuo muzikos žemė vietomis drebėjo. Nors gal tik taip atrodė, nes tralialiuškės buvo tokios stiprios, kad vienu metu galėjau prisiekti, jog galiu matyti muziką. Atrodė, kad rankomis liečiu garsinius virpesius tarsi arfos stygas. Nesu tikras nuo kurios gundančios Silvijos kūno vietos sušniojau lemiamą paskutinį takelį, kuomet paryčiais vietoje sąmonės įsijungė autoatsakiklis. Nulūžau kažkur jau švintant, netoli visų nuogalių apleistos pirties, po vis dar blyškiai spindinčia Kasiopėja, ramiai tarsi angelo glėbyje nugrimzdęs į goslius, skandinančius sapnus. Po pietų pabudau žvalus kaip agurkėlis. Taip ir toliau!

Birželio 12 d.

Anksti ryte, kol Laisvės alėjos dar neužplūdo minios susirūpinusių savo itin svarbiais  reikalais miestiečių, gali stebėti daugybę vargingų išmaldos kaulytojų, zujančių pirmyn atgal centrine miesto gatve, kovojančių vienas su kitu dėl palankesnės darbo vietos po saule. Su jais dažnai galima pamatyti mažą geltonkailį šunytį –  pereinamąjį elgetų trofėjų. Šuns šeimininkas greičiausiai jį nuomoja, nes žmonės, regintys vargšą negandų prispaustą gyvūną, aukoja daugiau. Tai puiki marketingo strategija. Rusijoje šiam tikslui naudojami kūdikiai, ramybės dėlei girdomi degtine ir migdomaisiais. Ačiū Dievui, iki to dar nenusigyvenome. Niekada neaukoju ubagaujantiems, tačiau šią dieną nusprendžiau kitaip. Tikrai, mano širdis taip pat ne Rodeno rankų darbas. Mėsa ir kraujas, nieko daugiau. Atlaikęs rytines pamaldas, netgi nepersirengęs darbinių drabužių patraukiau savo mašinos, pastatytos „Neries” viešbučio kieme, link. Diena pasitaikė šilta, saulėta, dangus neįprastai giedras, jokio debesėlio, net žmonės kažkokie kitokie, besišypsantys, tarsi laimingesni negu visuomet.

Staiga tarsi iš niekur priešais mane išdygo liesas rudaplaukis berniūkštis. Gal kokių trylikos metų, nudrengtais džinsais, purvinu švarkeliu. Veide liūdniausia gailestingumo maldaujanti išraiška. Nuleidęs akis vaikis kreipėsi į mane nedrąsiai, aukštu, beveik falcetiniu balsu: „Dėde, gal paaukotumėte litą, aš labai alkanas.” Būdamas išskirtinai geros emocinės bei fizinės savijautos, nusprendžiau dargi pasijusti kilniaširdis ir padaryti daugiau. Maloniai pasiūliau šiam vargšui berniukui nupirkti bandelę ar spurgą artimiausioje kavinukėje. Po šio dosnaus gesto tikėjausi išgirsti padėką ar bent išvysti dėkingumu švytinčias akis. Tačiau, o varge, negaliu tuo patikėti: tas mažas nuopisa pasiuntė mane tenai, iš kur pėsčiomis nebesugrįžtama, ir dar, lyg to būtų negana, parodė aukštai iškeltą išdidų vidurinįjį.

Nuo šiol šis epizodas užbraukia mano, kaip mecenato, karjerą galutinai. Dėjau kryžmą ir skersą ant visų planetos maldautojų, kaulytojų, verkšlentojų, jų vaikų ir vaikaičių iki dvidešimt septintos generacijos imtinai.

 

Birželio 15 d.

Po rytinių mišių už Sakalauskų giminės mirusiuosius degalinėje prisipylęs pilną baką kuro patraukiau tiesiai į Silvijos namus. Kelios akimirkos lifte, duslus skambutis į duris, raktų barškesys ir nevaldydama savo džiaugsmo ji užšoka ant manęs, apsikabindama juosmenį kojomis.

– Nuo tavęs sklinda tokie fluidai, kad pastoti galima.

– Nejau tau seksas svarbiausias dalykas pasaulyje?

– Na, ne pirmas, o antras pagal svarbumą. Pirmas yra kvėpuoti. Spėk, kokios spalvos mano apatiniai?

– Silvija, šiuo metu tu nedėvi apatinių.

– Tiksliai į taikinį, kaip visuomet tu nenuginčijamai teisus. Važiuojam kur nors į gamtą, kol nesudraskiau tavęs į gabalus ir nesurijau viso priešpiečiams.

Mes patraukėme prie Kauno marių. Pravažiavę populiariausias poilsiautojų vietas pasistatėme mašiną ties Pažaislio vienuolynu. Pėsčiomis nuėję gerą kelio gabalą atsidūrėme jaukiame, pirmykščius Edeno sodus primenančiame paplūdimyje. Vaizdas būtų buvęs beveik idiliškas, jei ne pirmųjų planetos gyventojų palikuonių aplink gausiai išmėtytos šiukšlės.

– Turi būti visiškas kretinas, kad atvažiavęs į tokią vietą, užuot mėgavęsis ja, šiukšlintum ir dergtum, kur papuola. Jei tik žinotum, kaip aš tokių nekenčiu, – Silvijos akys virė nuožmiu įniršiu. Galėjai neabejoti, kad būdama Romos laikų imperatoriene ar šiaip kokio žymaus patricijaus sugulove tokius šiukšlintojus ji nedvejodama atiduotų tigrams sudraskyti.

Išsirinkę patogią poilsiui vietą, pasitiesę languotą škotišką pledą, sugulėm šalia atsiduodami saulės vonių glamonėms. Prieš tai turėjau didelę garbę nuo galvos ligi kojų pirštų įdegio kremu ištepti tobulą gamtos kūrinį. Tad atgulęs saulės atokaitoje, mąsčiau apie tai, kad šią akimirką Kūrėjas tikriausiai man šypsosi sėdėdamas savo dangaus skliaute, romiu žvilgsniu glostydamas prieš akis vangiai besisukantį Žemės burbulą, stebėdamasis mažutėliais skruzdėliukais, susikibusiais rankomis Jo paties kažkada projektuotame paplūdimyje.

– Ar tu kada buvai įsimylėjęs? – paklausė ji, traukdama iš krepšelio piknikui skirtas vaišes.

– Daugybę kartų. Tokie dalykai nutinka staiga ir paprastai ilgai netrunka – įsimyliu, perdegu, praeina. Turbūt man tai būdinga nuo vaikystės. Puikiai prisimenu savo pirmąjį įsimylėjimą. Būdamas šešerių su tėvais atostogavau nedideliame Kudepstos kurorte prie Juodosios jūros. Ir štai visai dienai išsiruošėme keliauti traukiniu į Sočį. Siaubingas karštis, nepakeliama tvankuma kankino nuo pat paryčių. Aplankėme begalę vietų, daugybę turistinių objektų, iš kurių nė vienas neįsirėžė mano atmintyje. Miestų architektūra tuo metu mane mažai domino. Vakare, šiek tiek atvėsus orui, pasiekėme uostą, garsėjantį neregėto ilgio krantine, tankiai apsodinta didžiausiomis, kokias tik esu matęs, palmėmis. Ten nusipirkę ledų pasileidome žingsniuoti molu. Jūra buvo visiškai rami, vietoje įprastinės bangų mūšos tesigirdėjo vėjas, žaidžiantis palmių viršūnėse, ir kartkartėmis praskrendančių paukščių balsai. Akimirka, kai į mano horizontą įžengė neaukšta smulkutė mergaitė, banguojančiais palaidais plaukais, pasipuošusi šviesia nėriniuota suknele, laikanti savo mažoje rankelėje akinančio baltumo skėtį, greičiausiai pats ryškiausias vaizdas, įsispaudęs atmintyje per visą netrumpo mano gyvenimo istoriją.

– Tu išvydai ją, o kas buvo toliau? – degdama moterišku nekantrumu pertraukė Silvija.

– Nieko. Mergaitė kurį laiką ėjo krantine lygiagrečiai su mumis, vėliau nusuko į gretimą alėją, tad nebeliko nieko kito, kaip stebėti ją tolstančią, kol galiausiai išnyko iš regos lauko, o aš gavau stiprų antausį nuo tėvo už ištirpusius rankoje ledus.

– Nuostabi istorija.

– Greičiau efemeriška, kaip ir visos kitos istorijos, nutikusios su manimi vėliau.

– Papasakok dar kokių nors istorijų.

– Smalsumas visų nuodėmių akstinas, – tariau kiek galima rūstesniu balsu, grūmojančiai iškeldamas į dangų pirštą.

– Ir kas man už tai bus?

– Gausi į kailį.

– Aš noriu į kailį.

Ant mano veido nutūpė boružė. Jai ropinėjant skruostu, sugriebusi fotoaparatą Silvija suspėjo pagauti akimirką, kurioje pilkuma nėščios mano akys žolės fone įgavo dangišką spalvą. Po to pasitrynusi rankas į žolę ir šūktelėjusi: „Žiūrėk ką moku!” atsistojo ant rankų juokingai tabaluodama kojomis.

– Silvija, į tave galima žiūrėti kaip į meno kūrinį. Grožėtis, tiesiog grožėtis nenorint ir nesitikint nieko kito.

– Eksponatų rankomis neliesti, muziejus laikinai užsidaro remontui. Iš tikrųjų tai šiandien – mano dienos, jei dar nesupratai.

 

Birželio 17 d.

Šiandien susipažinau su penkiamečiu Silvijos sūnumi, žavingiausiu vaiku pasaulyje, netvarkingai į visas puses pašiauštais plaukais, mėlynomis tarsi lazuritas akimis. Grynakraujė Silvijos kopija vyrišku pavidalu, tikras stebuklo įsikūnijimas. Berniukas pribėgo prie manęs ir tiesdamas ranką tarė:

– Sveikas, mano vardas – Spaidermenas, o tu kas toks būsi?

– Tadas Blinda, – atsakiau kiek svyruodamas.

– Kasyk sliekui pažastis, nepažįstu tokių. Greičiau tu man panašus į Žaliąjį gnomą, – šūktelėjo vaikis ir tekinas nubėgo į virtuvę, iš kur pasigirdo Silvijos pylos atgarsiai apie tai, kaip nemandagu šitaip bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Nuraminau ją, kad nieko baisaus. Po kiek laiko vaikas priėjo prie manęs ir pasitaisė:

– Iš tikrųjų aš tau pamelavau, mano vardas Juozukas. Ką nors man atnešei?

– Deja, nežinojau, kad šiandien susitiksim, kitą kartą atnešiu ką nors būtinai, pažadu.

– Negražu prašinėti, geriau pats pasidalink, ką turi, – Silvija vis dar kuitėsi virtuvėje, bet tai jai nesutrukdė užsiimti pedagoginiu auklėjimu.

Juozukas įkišo rankas į kelnaičių kišenę, ištraukė iš jų krūvelę saldainių, pažiūrėjo į saują, po to į mane, po to vėl į saują.

– Imk, bet tik vieną. Kad tu žinotum kaip sunku dalintis saldainiais, kad tu žinotum…

Juokais paėmiau du, todėl iškart sulaukiu tiesioginės akivaizdaus nepasitenkinimo išraiškos – spyrio į koją.

– Ak tu taip, tuojau tau parodysiu „kiškių bažnyčią”, – pasakiau timptelėdamas jį už ausų.

– Nieko gero, mačiau ir įspūdingesnės architektūros,- suniurnėjo nepatenkintas Juozapas delnais trindamas raustančią ausį. Atrodo, pamatai bičiuliškiems santykiams pakloti. Keisti sutvėrimai tie vaikai, niekad negali žinoti, ko iš jų galima tikėtis.

 

Birželio 20 d.

Buvo užsukusi Adrija, klausė, kur aš tiek laiko prapuolęs, gal atsitiko kas, o gal pykstu ant jos dėl kokių nors man vienam žinomų priežasčių. Pasakiau, kad ne. Teisinausi nelauktai užgriuvusia darbų gausa, guodžiausi visiškai mane paralyžiavusia depresija ir tuo, kad klebonas išvykęs atostogų, tad ant mano pečių užgulė visi parapijos rūpesčiai. Nežinau, ar ji manimi patikėjo, bet gal kuriam laikui atstos. Šiuo metu įvairiausiomis idėjomis bei mintimis užgrūstai mano galvai svarbiau pasipriešinimas jėgos struktūroms, kapitalistų dominavimui, klasių kovos ir maišto retorika nei visą kraują ir spermą išsunkiančios deivės. Mieliau velkuosi savo žydrąjį megztuką su Che Gevaros ženkleliu, nei atsiduodu beprasmėms sekso orgijoms miegamajame. Pavargau būti beviltiška, gyvenimo tikslo neturinčia ameba. Laikas kilti iš pelenų, laikas keistis! Mano sprendimas vienas – būti labiau dėl kitų, nei dėl savęs. Būtina užstoti visus pasaulio engiamus silpnuosius, mažutėlius, lūzerius, ginti žmogaus teises ir įvairialypiškumą. Tiesą pasakius, man net chaosas atrodo įdomiau nei hierarchija, elito, konglomeratų, pinigų, nuogų papų ir spec. tarnybų valdžia. Taip vadinama vaizduojamoji demokratija. Šiknon visus oligarchus, korporacijas ir jų kartelinius susitarimus! Anksčiau ar vėliau išmuš atpildo valanda. Gal apsigaunu revoliucingomis idėjomis ir kovingu nusiteikimu beprasmiškai maitindamas dvasios demonus, bet tai mano lemtis, manasis kelias ir aš jį nueisiu ryžtingai, be reikalo nesigręžiodamas atgalios. Gerai jau, šiek tiek įsijaučiau su tuo kovinės dvasios įkarščiu. Reikia spausti stabdžius. Be to, šios dienos įraše būtina paminėti dar vieną nepaprasto svarbumo įvykį. Popietę namuose ant sofos tingiai vartydamas Nyčės „Stabų saulėlydį” netikėtai sulaukiau Gvido skambučio.

– Nežinau, kaip tu tai padarei, bet tau pavyko. Mane paleis pirmadienį po pietų. Jei gali, atvažiuok pasiimti.

– Geresnių žinių negalėjau tikėtis, džiaugiuosi už tave, Gvidai. Turėsi kur apsistoti?

– Esu sukaupęs pakankamai pinigų, išsinuomosiu kambarį pagal skelbimą. Dėl to nesijaudink. Tiesiog stebuklas, kad tau pavyko ištraukti mane visais metais anksčiau, nei priklauso. Žmogau, lieku tau skolingas.

– Nesirūpink, dėl manęs pasielgtum lygiai taip pat. Lauksiu tavęs prie išėjimo.

Ką gi, likimas pamažu sukasi į mane savo šviesiąja puse. Lašas po lašo vanduo ėmė lietis ir ant manojo keršto malūnų. Nagai taip ir niežti imtis kokio nors radikalaus reikalo. Kantrybės, prašyčiau kantrybės, netrukus ateis laikas vėdinti šio kekšių lizdo tvaiką.

 

Birželio 21 d.

Nenorėdamas pražiopsoti Gvido paleidimo į laisvę prie kolonijos vartų nuvykau visa valanda anksčiau negu būtina. Man pačiam sunku patikėti, kad pavyko išrūpinti bičiuliui amnestiją. Vis dėlto bažnytinis statusas dar šio to vertas net ir šiomis dienomis. Jaudinausi dėl vieno – ar laikas, praleistas įkalinimo įstaigoje, nepalaužė Gvidono žmogiškos esybės? Kaip pavyks mums bendrauti po tiekos nesimatymo metų? Viskas išsisprendė gan greitai, kai išeinančio pro kalėjimo vartus draugo veidą nušvietė nepakartojama ekskliuzyvinės kokybės  šypsena, kurią būtų galima paaiškinti tik tuo, kad į laisvę ištrūko žmogus, apdovanotas blogos lemties neperlaužtu stuburu. Įsėdę į mašiną apsikabinome, dar ilgai plekšnojome vienas kitam per petį. Paskui pasigirdo trumpas „Važiuok” ir mašina beprotišku greičiu pasileido Kauno kryptimi.

Atvykę nurodytu adresu, palikome negausią mantą pas naujojo Gvidono būsto šeimininkę. Tuomet, sumokėję nuompinigius už du mėnesius į priekį ir atidėję visas bėdas bei rūpesčius kitai dienai, pasileidome šėlti į miestą, kur žibėdami subtiliu humoru bei neeilinio guvumo intelektualiniais proveržiais baruose ir kavinėse kabinome baltaplaukes mėlynakes Laisvės alėjos lėles. Vakaras neabejotinai pasisekė. Deklamuodami antikinę poeziją, vaišindami dailiąją lytį kokteiliais su absentu, leidomės apkerimi ir sugundomi. Po to netgi rašėmės ant popierinių servetėlių telefonų numerius, iš anksto žinodami, kad niekada nepaskambinsime. Dar pamenu, naktiniuose arabų baruose lepinome skrandžius aitriais rytietiškais patiekalais, grožėjomės į alkoholio sujauktą tikrovę nelauktai įsiveržusiais ekstazėje besisukančias sufijais ir pilvo šokėjomis. O paskui mane ištiko tamsa. Praleidom tokią pašėlusią naktį, kad ryte užuosdamas į plaukus bei drabužius įsigėrusius citrusinio kaljano dūmus buvau priverstas skambinti draugui ir klausti: „Ar tu prisimeni, kas buvo vakar?”

#05 LIEPA

Liepos 1 d.

Silvija augina baltą korela papūgą, apdovanotą neįtikėtina aristokratiško grožio skiautere. Dar turėčiau pridurti, kad ši papūga itin padykęs patinėlis, vardu Žanas Polis. Paukštis taip pavadintas didžiojo prancūzų mąstytojo Žano Polio Sartro garbei. Silva netgi išmokė jį keleto įmantrių frazių. „Pragaras – tai kiti. Pragaras – tai kiti…” – plėšia gerklę plunksnuotasis, kai išalksta. „Mano ketinimai – tai aš pats,” – čiauška patenkintas, kad jį glostai. Rytais, išskridęs iš neuždaryto narvelio, cypsėdamas ir čiauškėdamas Žanas Polis tempia nuo Silvijos antklodę, daužo sparnais, žnaibo ausis ar nosį, kol neiškentusi įkyraus puldinėjimo šeimininkė gracingai vangiai ištiesia ranką leisdama pusantro sprindžio didumo masturbatoriui atlikti savo nešvarų reikalą. Gamta nepaliauja mus stebinti keisčiausiomis seksualumo formomis. 

Kad ir Sergio, Silvijos kaimynas – gėjiškiausias padaras žemėje, kokį kada sutikau. Italas, aštuonerius metus gyvenantis Lietuvoje, stilistas – revoliucionierius, t. y. du viename, jei neskaičiuosime seksualinės pakraipos. O jau jo išvaizda, tai neduok Die: lieknutis, perdžiūvęs, baltais kojas aptempiančiais džinsais, viršutinę dalį dengia blizgūs atlasiniai marškiniai, stambūs medžio karoliai aplink kaklą, plius smakrą puošianti ožio barzdelė. O manieros… Vienu žodžiu, gėrėme ramiai arbatą, kol aš nesusivaldęs paklausiau:

– Ne itin gerai suprantu, kaip ten pas jus vyksta pasiskirstymas vaidmenimis. Kaip nusprendžiama, kas atliks vyro, o kas moters vaidmenį?

Į klausimą Sergio sureagavo stojiškai, nė mažiausio ženklo, kad būtų išmuštas iš vėžių. Atsakė ramiai, santūriai, tiksliai parinkdamas žodžius.

– Klausimas pakankamai sudėtingas. Nėra visiškai griežto suskirstymo, tačiau labai sunku rasti tikrai vyrišką gėjų. Jau atrodo, vyras kaip ąžuolas, raumenys užpumpuoti, tankiausi ūsai, barzda, o vis tiek išgirsti prašymą padaryti jį iš nugaros.

– Ką gi, Dievas sukūrė visus žmones, taip pat ir gėjus. Negalima smerkti žmogaus dėl jo seksualinės orientacijos ar to, koks mylėjimosi būdas jam labiau priimtinas.

– Amen! – tepratarė Sergio ir mes broliškai susidaužėme bokalais.

Po kurio laiko Sergio pasakojo, kad jo abu tėvai mirė nuo vėžio, brolis žuvo avarijoje, sesuo, vienintelis jam likęs artimas žmogus, susirgo išsėtine skleroze. Jis mąstė, ar tai nėra bausmė už jo pasirinktą gyvenimo būdą, visas klaidas bei nuodėmes, kurias jam teko patirti. Nuoširdžiai prisipažinau, jog nežinau atsakymo. Pabandžiau nuraminti, jog labai galimas daiktas, kad tiesiog toks gyvenimas. Pokalbiui galutinai įsibėgėjus, prasitariau italui apie savo domėjimąsi prekybos centrų problema. Jis šią žinią sutiko su dideliu entuziazmu.

– Galėčiau tave supažindinti su savo bičiuliais, susibūrusiais į komuną Aleksote. Jie gyvena nelegaliai užgrobtame skvote ir vadina save kapitalizmo laikų antropologais, operuojančiais priešmirtinės būsenos visuomenės kūną. Į vis didėjantį susvetimėjimą, augančią turtinę nelygybę jie atsako įvairiausiomis akcijomis, provokuojančiais performansais, informacijos apie žmonių teises skleidimu. Neabejoju, jie tau turėtų patikti.

Sutarėme pas tuos žmones nuvykti savaitgalį. Atrodo, ten organizuojamas kažkoks renginys ar konferencija. Sergio užtikrino, kad turėtų būti įdomu. Pagyvensim, pamatysim. Gyvenimas pilnas netikėtumų, niekad nežinai, kur rasi, o kur tave apiplėš. Na, bet pabandyti verta, šiaip ar taip nelabai turiu už ko užsikabinti.

 

Liepos 2 d.

Ryte palikęs Silvijos namus išskubėjau į darbą. Nemalonumai neapleido manęs nuo pat pradžių. Kieme paliktą mašiną radau nuleistomis padangomis, kažkokie niekšai supjaustė visus keturis automobilio ratus. Neturėdamas ką daryti pėsčiomis patraukiau į autobusų stotelę. Gal šimtą metų nevažiavau viešuoju transportu, įspūdžiai nepakartojami. Ypač patiko girtų vidutinio amžiaus vyriškių porelė, sėdinti ant galinių troleibuso pasosčių. Šie nesidrovėdami išsiskėtę per keturias keleivių vietas lukšteno ir spjaudė saulėgrąžas ant grindų, garsiai postringaudami apie tai, kad kitose šalyse per šventes miestai labiau papuošti, tvarkingesni, vyrauja aukštesnė visuomenės kultūra, kitoks požiūris į žmogų. Norėjosi paimti tuos du išgamas už atlapų ir papurtyti taip, kad vietoje apsišiktų. Tipiškas lietuvio požiūris: visur geriau nei pas mus, todėl galim sau leisti būti imbecilais.

Išlipus iš troleibuso sekėsi dar blogiau. Nespėjau nei atsikvėpti, kai priešais mane Laisvės alėja žingsniavęs studentiško amžiaus jaunuolis visa jėga atbulas tėškėsi galva į grindinį ir ėmė pasiutusiai kratytis purtomas traukulių. Vaikiną greičiausiai ištiko epilepsijos priepuolis. Parklupęs pakėliau jo galvą nuo žemės, pakišau po ja savo odinę rankinę ir ėmiau dairytis aplink akimis ieškodamas pagalbos. Praeiviai žengė pro mus visiškai abejingi, nuduodami, kad nieko nepastebi. Mano rankos, drabužiai skęsta kraujyje, ant šaligatvio ima formuotis baisus kraujo klanas, visiems į tai nusispjaut. Šiaip taip sugraibęs telefoną skambinu greitajai, sako, žiūrėkit, kad tik neužspringtų liežuviu. Bandau jį pražiodyti, tikrinu pulsą, ar dar nenusibaigė, atrodo, tik apalpo. Greitoji neatvažiuoja, greičiausiai pritrūko ekipažų, reikia laukti. Drebėdamas klūpau ant grindinio, o žmonės žengia pro šalį lyg niekur nieko. Diena pasitaikė puiki, saulėta, negi gadinsi sau nuotaiką dėl tokio supisto menkniekio kaip žmogaus gyvybė. Pagaliau pasirodo pagalba, medikai suleidžia vaistų, praplauna žaizdą, paguldo be sąmonės gulintį vaikį ant neštuvų, išveža nežinoma kryptimi. Tikriausiai gyvens…

Negana to, tarsi šiai dienai būtų nepakankamai, po pietų reikėjo laidoti du mažamečius vaikus. Prie mokyklos mamos akivaizdoje juos nukirto šaligatviu važiavęs visureigis. Abu žuvo vietoje. Visureigio vairuotojas paspruko iš įvykio vietos. Visiškai sudaužyti gyvenimai – motina iš karto atsidūrė psichiatrinėje,  laidotuvėmis rūpinęsis tėvas kalbėdamas staiga nutildavo, keletui minučių įsižiūrėdavo į kažkokį tašką, paskui nebeprisimindavo apie ką kalbėjęs. Pasak jo, pražilo per vieną naktį. Nepajėgus net verkti, drebančiomis rankomis tiesė man pinigus. Paėmiau, dabar gailiuosi. O juk galėjau neimti.

 

Liepos 7 d.

Silvijos gimtadienio proga suorganizavau nedidelę ekspediciją į Kauno gynybinius fortus. Pasikvietę Gvidą, Sergio, keletą Silvos draugių, tam tikslui iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorijos klubo išsinuomojome Pirmojo pasaulinio karo laikų uniformas, kuprines, maskuojančias gertuves, prožektorius, kareiviškus kastuvėlius ir porą apynaujų metalo ieškiklių. Septynių ryžtingai nusiteikusių lobių ieškotojų visiškai ekipiruota ekspedicija leidosi į nuotaikingą žygį. Gertuvės pripildytos, sumuštiniai supakuoti, rankoje kompasas, daugiau dėl grožio nei dėl praktinės naudos, nuotaika pakili. 

Kasinėjimus pradėjome Rokuose. Sugaišę beveik pusdienį teradome kelias aprūdijusias šovinių tūteles ir tiek, tačiau tai nebuvo svarbiausia. Su malonumu buvo galima stebėti visuotinį grupės entuziazmą ir ryžtą. Ypač džiaugiausi dėl Silvijos, ji tarsi grįžo į senų laikų vaikystės prisiminimus, rankomis žarstė žemę, aikčiojo dėl kiekvieno aptikto niekniekio. Gera matyti ją tokią laimingą. Tik nuvykus į Aleksotą viena iš Silvijos draugių aptiko carinės Rusijos laikų kareivio diržo sagtį. Džiaugsmo pilnos kelnaitės. Visi ėmė ieškoti su dvigubu įkarščiu. Šiaip ar taip, atrodo, mums ėmė šypsotis sėkmė. Radome kažkokių metalo atplaišų, galbūt artilerijos sviedinių skeveldrų, taip pat keletą rusiškos kareivių uniformos sagų. O paieškas perkėlus į Julijanavą, forte aptikom šikšnosparnių. Merginas kaip vėju išnešė lauk ir jokiu prašymu leistis atgal jų nebeįkalbėjome. Liko naršyti išorę. Čia sėkmė ir parodė mums savo auksinius dantis. Gvidas metalo ieškikliu aptiko gerai išsilaikiusį vokiečių kareivio ordiną ir skiautę munduro, o netoliese netyčia iškasėme kažkokius palaikus, tvarkingai subertus į firminį prekybos centro „Rimi” maišelį. Matyt, kažkas čia kasinėjo jau prieš mus. Kaip tik tuo metu Sergio užvedė kalbą apie tai, kad kasinėjimas galbūt nėra jau toks legalus ir nekaltas dalykas, kaip kad manėme iš pradžių. Tad bendrai nutarėme užbaigti šios dienos paieškas ir susirinkę daiktus patraukėme ieškoti vietos poilsiavietei.

Vakarop, susėdę prie laužų, atkimšom sklidinas tauriųjų gėrimų gertuves, iš kuprinių buvo ištraukti sumuštiniai, sausainėliai, dešrelės. Alkoholis liejosi laisvai, visur bučiniai, draugiški apsikabinimai ir šnekos apie anapusybę. Oras pasitaikė šiltas ir jaukus, kaip reta. Net mašalai ir visi kiti skraidantys kraujasiurbiai elgėsi padoriai, nelindo į akis. Neilgai trukus tamsų naktinį dangų sudrebino dainos. Kompanija šėlsta, plėšo balsus, o paskui nuskamba keli dainos akordai ir beveik visi kaip susitarę pravirkstam.

 Nuo mano lango lig tavo durų

tūkstantis varstų.

Per visą naktį po visą miestą

šešėlių žingsniai.

Švaistūnas klevas žvangantį auksą

pavėjui žarsto.

Iš lapų saujos rudenio nebesurinks.

Namo grįžom pertekę gausybe įvairiausių emocijų. Nežinodami, kaip geriau atsikratyti susikaupusių jausmų, atsidavėm beprotiškam, stogus plėšiančiam geismui. Dėl pašalinio, dideliu kiekiu suvartoto alkoholio poveikio niekaip negalėjau baigti, tad Silvijai teko pasidarbuoti ranka. Apglėbusi mane šlaunimis ji ėmėsi veiksmų, smaukydama mano vyrišką obeliską su tokia aistra ir nirtuliu, kad jai prilygti galėjo nebent aukščiausios klasės frezuotojos iš senų tarybinių kino kronikų. Kelios minutės trinties ir šėlstantis geizeris ištrykšta į tvankų miegamojo orą. Imu trūkti deguonies, veidas nevalingai spinduliuoja šypsenas, širdis daužosi techno muzikos ritmais, o smulkūs plieniniai spermatozoidai lyg kibirkštys pažyra pilvu, Silvijos plaštaka, kaulėtais šonais, pasiekia paklodę, pūkinę antklodę, lovos kojas, grindis, įsigeria į jų tarpus, dantimis pragriaužia betoną ir milžiniška banga užlieja nieko blogo neįtariančius kaimynus, kaip tyčia jaukų savaitgalio vakarą susėdusius ratu prie televizoriaus. Taip, reikia pripažinti, išėjo visai neblogas rankų darbo orgazmas. Gimtadienis pavyko kaip reikiant!

 

Liepos 10 d.

Prieš pirmąjį susitikimą su pasipriešinimo grupės aktyvistais smarkokai jaudinausi. Tiesa pasakius, negalėčiau aiškiai pasakyti kodėl, bet prisiklausęs kalbų, kokie čia visi idėjiniai, ryžtingi, pasiaukojantys, jutau neabejotiną pagarbą žmonėms, savo laiką ir jėgas eikvojantiems tokiai prasmingai, o kartu ir beviltiškai kovai. Renginys vyko Aleksote, viename Rąžės gatvės namų įkurtame skvote. Atvykome per patį susirinkimo įkarštį. Pabeldus į duris, dvi jaunos hipiškos išvaizdos merginos nusivedė mus tamsiais dulkėtais koridoriais į antrąjį pastato aukštą. Erdvaus kambario viduryje negailėdamas balso stygų nedidukas liesas oratorius valdė gausiai susirinkusią auditoriją ne prasčiau už Adventistų bažnyčios pamokslininką.

– Jungtinių Tautų paskelbtas žmogaus socialinės raidos indeksas rodo, kad 500 turtingiausių pasaulio žmonių pajamos kartu sudėjus šiuo metu viršija 416 milijonų skurdžiausiai gyvenančiųjų lėšas. Klausiu – kaip tai galėjo nutikti? Vartojimas tapo pagrindiniu pertekusios žmonijos dalies pasilinksminimo būdu. Lietuvoje prekybos centrai virto šiuolaikinėmis vartojimo bažnyčiomis. Sotūs turčiai springsta gėrybių pertekliumi negailestingai eksploatuodami negalinčius apsiginti darbuotojus. Prekių ir paslaugų kainos auga beprotišku tempu. Taip vystantis situacijai netrukus žmonės stovės milžiniškose eilėse prie konteinerių, kovos dėl kiekvieno į prekybą išmesto maisto produkto su pasibaigusiais vartojimo terminais. Šiluminiuose mazguose nebeliks laisvo kvadratinio metro nakvynei. Kita visuomenės dalis atvirkščiai – skęs piniguose, tik su jais nebus ką veikti. Siūlysi eiliniam santechnikui milijoną už čiaupo pataisymą, o jis spjaus tavo pusėn ir siųs velniop, nes duonos kepalas parduotuvėje kainuos du milijonus. To neturi būti, privalome tam pasipriešinti!

Salėje nuaidėjo gausūs plojimai. Kai kurie plojo net atsistoję. Patalpoje ėmė trūkti oro, o vyriškis tęsė:

– Bėda ta, kad šiuolaikinis vartojimas nemažina žmonijos skurdo, nes jo pobūdis visokeriopai skatina naujų, tobulesnių prekių, paslaugų bei potyrių troškimą, kuris išgaunamas nuolatos dirbtinai stimuliuojant alkio pojūtį. Ištrinama riba, kurią pasiekęs žmogus galėtų pasijusti laimingas. Nepaisant tavo įgyto turto ar padėties visuomenėje, medijų pasaulis visuomet parodys žmogų, lydimą gerokai didesnės sėkmės negu tavoji, turintį daugiau materialinių gėrybių, geresnę išvaizdą bei stulbinantį pasisekimą tarp priešingos lyties atstovų. Tad neliks nieko kito, kaip dar labiau pasitempti minant nenutrūkstamos gamybos konvejerio pedalus. Tai uždaras ratas, iš kurio praktiškai nėra vilties išsikapstyti.

Susirinkimui artėjant į pabaigą  paprašiau Sergio supažindinti mane su šios grupės vadovu, bet šis mane patikino, kad anarchistų tarpe tokių nėra, visi esą lygiaverčiai. Tada prie mūsų priėjo keletas judėjimo aktyvistų, tarp jų ir mano minėtas oratorius. Tuojau pat užsimezgė pokalbis.

 – Turite suprasti, mes elgiamės taip ne tam, kad sulauktumėm šlovės ar pasimėgautumėm tikrais, reikšmingais dalykais šiame snūduriuojančio nuobodulio persunktame pasaulyje. Tiesiog darydami tai, rizikuodami viskuo, kas mums brangu, jaučiame atnešantys tikrą, apčiuopiamą naudą, – dėstė Robertas, liesas aukštaūgis, į kasą surištais plaukais dizaineris, kurį Sergio pristatė kaip pagrindinį grupės meninių performansų sumanytoją. –  Stengiamės priešintis įvairioms manipuliavimo visuomene formoms, siekiame sudaryti struktūras, galinčias atlaikyti galingųjų spaudimą. Informuojame negailestingai išnaudojamus žmones apie jų teises ir laisvę rinktis, kovoti, spręsti jiems rūpimus klausimus.

Tuomet paklausiau, ar judėjimo dalyviai turi kokių nors žinių apie sunkias supermarketų personalo darbo sąlygas, darbuotojų išnaudojimą bei galimą profesinių sąjungų kūrimąsi Lietuvos prekybos centrų tinkluose. Man buvo atsakyta, kad šiuo metu  tai viena opiausių problemų, kurią grupės nariai nuolatos stebi ir bando spręsti. Šioje srityje jau dabar yra nemažai pasiekta. Nors prekybos centrų darbuotojai ir judėjimo aktyvistai nuolat susiduria su agresyviu prekybos įmonių savininkų pasipriešinimu, pasitelkus titaniškas pastangas profesines sąjungas pavyko įkurti trijuose iš keturių didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų. Taip pat streikais, įvairiomis protesto akcijomis bei pasinaudojant viešaisiais ryšiais pavyko pagerinti personalo darbo sąlygas ir apmokėjimą. Tačiau vienas, pats stambiausias prekybos tinklas laikosi tarsi neįveikiama tvirtovė ir jiems svyra rankos nežinant, kokiu būdu galima būtų išspręsti beviltiškai įstrigusią situaciją. Bet kokie socialinio aktyvumo požymiai tinkle represuojami, o nepaklusnūs darbuotojai iš karto atleidžiami be jokio perspėjimo. Visas tinklo kolektyvas laikomas nežinioje ir baimėje. Vilties, kad artimiausiu metu kažkas pasikeis, praktiškai nėra.

Grįžtant namo ištuštėjusiomis miesto gatvėmis mane apėmė negera nuojauta. Galimas daiktas, Audrius buvo atkapstęs kažkokią tiesą, kuri šiems prekybos monstrams galėjo kainuoti reputaciją ar daugiaženkles sumas. Ką reiškia vieno žmogaus gyvybė tiems, kurie kiekvieną dieną lipa per konkurentų galvas, smaugia ir plėšia stumdami kitus į neišvengiamą pražūtį? Viskas uždengta ūkais, paslėpta po devyniais užraktais, rasti kaltus tiesiog neįmanoma. Mašina traiško žmogų, ir tai taip įprasta, kad niekas nė piršto nepajudins tam, kad ką nors išsiaiškintų. Bet viskam savas laikas. Neabejoju, jog anksčiau ar vėliau man pavyks atsidurti tinkamu laiku reikiamoj vietoj, ir tuomet te Dievas būna jiems gailestingas.

 

Liepos 14 d.

Kažkaip daug negalvodamas prasitariau Henriui apie tai, kad niekuomet nesu lankęsis kazino. Nesu patyręs, ką reiškia kvėpuoti tvankiu, azartu ir prakaitu persmelktu lošimo salių oru, būti pakerėtam besisukančios ruletės žavesio, nežinau, ką reiškia sušukti „Zero!” ar kauliukais išmesti „gyvatės akis”. Norėjau išgirsti dalinamų kortų šiugždesį, patraukti skambančią lošimo automato svirtį, atsainiai krupjė ant stalo pažerti žetonus. Henris nuramino mane pareikšdamas, kad toks noras labai paprastas ir nesunkiai įgyvendinamas, tad nuvykome į kur kas įdomesnę vietą –   privatų pokerio lošėjų klubą Eigulių rajone, įkurtą viename nuosavo  namo požemyje. Ten susirinkus nemažam būriui solidžių, išimtinai vidutinio amžiaus vyriškių vyksta azartiški naktiniai lošimai. Patekęs į klubo patalpas netrukus pasijutau veikiamas ypatingą nuotaiką sukuriančios aplinkos bei laisvai į kairę ir dešinę pilstomų stiprių gėrimų. Atrodo, atsidūriau nesavame kailyje, tarsi būčiau stumiamas milžiniškų troškimo gniaužtų patirti tai, ką tiek kartų buvau regėjęs kine ar skaitęs grožinės literatūros šedevruose. Henriui glaustai supažindinus su pokerio taisyklėmis bei esminėmis šio kortų žaidimo strategijomis nusprendžiau lošti statydamas nedideles pinigų sumas, palaipsniui keldamas statymų kartelę. Pasiteisinimui turiu pasakyti, kad pradžioje žaidimas prie pokerio stalo žvėriškai sekėsi. Per mažiau nei valandą išlošiau apie porą tūkstančių litų. Statymams vis didėjant kortos ėmė sprūsti man iš rankų. Beatodairiškai didinau statomas sumas tikėdamasis kaip nors atsigriebti. Susumavus rezultatus iš žaidimo pasitraukiau visiškai basas, pralošęs viso mėnesio parapijos rinkliavą. Maldavau grąžinti juos atgal, šliaužiojau keliais, šaukiausi Dievo ir šių žmonių gailestingumo malonės –  viskas veltui. Henris pasakė, kad gyvenime nėra regėjęs tokio azartiško žmogaus. Abu pasitarę nusprendėm, kad tai bus gera pamoka, ir ateityje į tokias vietas man nevertėtų kelti kojos.   

 

Liepos 17 d.

Kitos dienos po apsilankymo pokerio klube virto pragaru. Jaučiausi tarsi be tėvų leidimo į šokius nuėjusi ir ten išžaginta nepilnametė. Viešpatėliau, kaip reiks pasiteisinti klebonui, parapijiečiams, visai bažnytinei vadovybei už iššvaistytus tikinčiųjų pinigus? Pasakyti, kad pamečiau arba mane apiplėšė gauja skustagalvių vyrukų? Turint omenyje tamsias mano kunigavimo Kiesiškyje istorijos peripetijas, kaip Dievą myliu, niekas nepatikės. Mintyse jau ėmiau regėti kitos savaitės dienraščių antraštes: „Naujasis Įgulos vikaras išvogė bažnytines aukas”, „Sugautas dar vienas Kauno kunigas, pinigus švaistęs moterims ir pasilinksminimams”, „Gėda ir ištvirkimas Kaune”. Tris paras sukau galvą, kaip išsikapstyti iš tokios beviltiškos padėties. Trečios paros vakarą užgniaužęs paskutinius savigarbos ir išdidumo likučius nusprendžiau kreiptis į Adriją, kuri vienintelė galėjo mane ištraukti iš tokios sumautai tragiškos situacijos.

Sūnų paklydėlį liūdesyje skęstančiomis akimis Adrija pasitiko šiltu apkabinimu, prancūziško Bordo taure rankoje ir pačios ruošta vakariene. Skaniausias maistas pasaulyje, o kąsnis stringa gerklėj, nors tu ką. Net vynas neatlaisvina gomurio. Matyt, atrodžiau iš ties apgailėtinai, todėl kai Adrija pastebėjo, kad primenu jai liūdnojo vaizdo riterį, ilgai nedelsiau ir springdamas ašaromis bei širdį draskančia rauda išsiliejau ant draugiško peties. Išklojau viską, dalį kaltės suversdamas Henriui, atseit, įkalbėjo, sugundė, o aš, kvailys, ėmiau ir pasidaviau. Adrija išklausė istoriją ramiu veidu, tada paklausė ,,kiek?” ir tuoj pat paėmusi iš valgomojo komodos stalčiaus ant stalo padėjo du paketus po dešimt tūkstančių litų.

– Užteks?

– Užteks, net nežinau, kaip tau atsidėkoti…

– Renkis.

Štai tokiu glaustu dialogu galima perteikti visą mūsų pokalbio esmę. Išsitiesę ant grindų, čia pat greta vakarienei paserviruoto stalo, nuplėšėme nuo savęs drabužius ir aistringai apdovanoję viens kitą alkano žvėries bučiniais atsidavėme jokių stabdžių nepripažįstančiam geismui. Vertinant seksą sinefilo akimis, mums išėjo kažkas panašaus į „Paskutinio tango Paryžiuje” ir „Šou merginų” mišinį. Pradžioje, man atsigulus ant nugaros, Adrija ryte rijo dėkingą mano vyriškumo išraišką, nuo šio veiksmo aš ėmiau dusti, o priartėjus prie lemiamo sėklos išsiveržimo užsėdo mane nugara į veidą ir po keleto laukinių judesių klubais ištryškau į ją kaip šėlstantis geizeris į stingstantį nuo šalčio Islandijos orą. Šį tobulą kūno bei dvasios aktą drąsiai galima pripažinti vienu labiausiai nepakartojamų patyrimų mano gyvenime. Ceremonijos vedėjau, įneškite į sceną Oskarą! Nepamenu kada jautęs ką nors panašaus. Tikiuosi, ši pasileidusi moteris vartoja kokią nors kontracepciją, kitaip Švento arkangelo Mykolo parapijoje turėsim vienu klapčiuku daugiau.  

 

Liepos 21 d.

Tarp vyskupijos kunigų sklando nuomonė apie Kauno miesto paradoksus: Prisikėlime klebonauja moralinis numirėlis, Ganytojuje – verslininkas grubijonas, Matulaityje – atsilikėlis psichopatas, Juozape – liežuvautojas. Įdomu, ką jie kalba apie mane?

 

Liepos 25 d.

Jau kelias dienas kamuoja siaubingas danties skausmas, kūną muša temperatūra, šaltkrėtis. Ačiū Dievui, yra kam mane pavaduoti parapijos reikalais ir slaugyti šeimyniniame gyvenime. Palikęs bažnytines pareigas Karmelitų vikarui atsidaviau į mylinčias Silvijos rankas. Šventosios Silvijos, kaip aš ją dabar vadinu. Dar niekada nesijaučiau taip mylimas ir globojamas, kaip šiomis dienomis. Rūpestingoji Raudonojo kryžiaus savanorė deda man tvarsčius ir kompresus, matuoja temperatūrą, ruošia maistą neatsitraukdama nuo manęs nė per žingsnį. Silvijos blynai su jos pačios virta žemuogių uogiene verti apdovanojimo. Mano namų virtuvėje įsikūrė stebuklinga pasakų šalies šeimininkė, tikras kulinarijos genijus, ne kitaip. Manau, per šią savaitę pasitaisysiu geru penketu kilogramų. Visgi rojun gali pakliūti ir su skaudančiu dantimi burnoje.

#06 RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 4 d.

Tokia diena, kai norisi išsitiesti ant sofos ankštame psichiatro kambarėlyje ir skirti šiek tiek dėmesio savianalizei. Herr Doktor, šiomis dienomis jaučiuosi nutolęs nuo savo pirmapradžio pašaukimo, smarkiai apleidęs Kristų ir motiną Bažnyčią. Nenoriu vaidinti nekalto ar aukos, bet dėmesys religijai slopsta sulig kiekviena diena. Imu jausti tuštumą, didžiulę properšą tarp to, kas esu, ir to, kuo deduosi esąs. Nežinau, ar dar yra pasaulyje jėgų, galinčių sutaikyti mano nuožmiąją haidiškąją pusę su dievobaimingu, dangaus malonės meldžiančiu misteriu Džekilu. Atleiskit, kad pateikiu tokią banalią analogiją, bet šiais laikais gyvename citatų pasaulyje, tad nieko nepadarysi. Visuomet maniau, kad pagrindinė mano asmenybės bėda yra nemąstymas apie savo elgesio pasekmes. Man neužtenka vadovautis kitų patirtimi, trokštu visur ir visuomet viską išbandyti savo kailiu. Aš nežinau, ką reiškia posakis „būti savimi”, nes nuo pat mažumės gyvenu dvigubą  gyvenimą. Be šio antra oda tapusio pavidalo jaučiuosi siaubingai nuobodus pats sau. Visi regi mano išorinio fasado dekorą, tad šis dienoraštis, kaip ir šiandienis pokalbis su Jumis, herr Doktor, yra tarsi tolimas Doriano Grėjaus portreto pusbrolis. Šiuo atveju dienoraštis yra bjaurus ir atstumiantis subjektas, o ne aš. Atleiskit man už kartais specialiai tekste norimą pabrėžti perversiją bei akivaizdų nuorodų į intelektą nebuvimą. Kartais suvokiu save tarsi sujauktus Pedro Almodovaro ar Larso von Triero filmus, be prikišamo moralo ir turiningos esmės. AŠ ESU SILPNAS, BEVALIS ŽMOGUS, NUO KURIO PATĮ SAVE IMA NEVALDOMAS JUOKAS…

 

Rugpjūčio 8 d.

Tarptautinė Orgazmo diena. Silvija gosliai vedžioja lūpomis po mano penio paviršių, viena ranka tvirtai suėmusi sėklides, kita prispaudusi kaklą taip, kad negalėčiau pajudėti. Juntu, kaip kūną išmuša karštis, kylantis pilvu, krūtine, kol galiausiai pasiekia smilkinius, kurie ima nervingai tvinkčioti. Jos judesiams vis spartėjant, kulminacija atrodo nebeišvengiama, tad iš visų jėgų stengiuosi susivaldyti trokšdamas, kad pojūtis tęstųsi kuo ilgiau. Galop Silvijos lūpos paima viršų ir mano inertiškas palengvėjimas išsilieja jai tiesiai į veidą, negailestingai užtvindydamas burną, nosį ir netgi šiek tiek akis. Silvijos tai nė kiek nesuglumina. Nusivaliusi juoda šilko paklode mano gyvybės syvus ji atgula šalia, kojomis apglėbdama mano pečius, ir nepraėjus keletui minučių užsnūsta, atsiduodama padažnėjusiam kvėpavimui bei sapnams, apie kurių prigimtį neturiu jokios apčiuopiamos informacijos. Dėl to mane kamuoja nedidelis gailestis, nes sapnai geriausiai apibūdina žmogų. Nori ką nors pažinti – sužinok jo sapnus. Mes taip ir užmiegame: jos veidas įremtas į manuosius lytinius organus, mano į jos.

Nubudęs stebėjau, kaip ji gulėdama šalia sprendžia sudoku, kaip kyla ir leidžiasi siaurutėliai antakiai, kaip pirštų galiukai žaidžia su nepaklusnia plaukų sruoga, kaip mainosi veidas atspėjus teisingą skaičių kombinaciją, kaip virpa jos šnervės godžiai košdamos orą, kaip ji stipriai prikanda lūpą nerasdama tinkamo sprendimo. Matydamas šį šviesų, nerimo neapsunkintą veidą, padariau tai, ko jau seniai nebuvo mano poelgių arsenale –  nuoširdžiai padėkojau Viešpačiui už galimybę visa tai regėti. Dieve, kad tu žinotum, kokia palaima! Niekuomet taip gerai nesijaučiau.

–  Ar mes  esame šeima? – netikėtai paklausė ji.

–  Manau, be penkių minučių šeima, – atsakiau šiek tiek sutrikęs. Toks klausimas mane išmušė iš vėžių, nebuvau jam pasirengęs. Atsistojau ir kažkaip nervingai nuėjau į virtuvę, trankiai sudėjau į kriauklę nešvarius indus, atsukau vandenį. Keista, daugybę metų stūmiau į šalį mintis apie šeimą. Buvo beveik neįmanoma suvokti, kad galiu būti kam nors reikalingas. Argi gali kitas žmogus trokšti susijungti į vieną, turėti bendros ateities viltį su manimi, tokiu netobulu Viešpaties tvėriniu? Protu nesuvokiama.

–  Ar jau praėjo penkios minutės? – suskambo balsas iš gretimo kambario.

–  Taip, praėjo.

–  Vadinasi, nuo šiol esame šeima.

Manau, Silvija nuoširdžiai tuo džiaugėsi, nors tai ir tebuvo humoras. Kiekviename pokšte yra dalis tiesos, o gerame ta dalis vyrauja.

 

Rugpjūčio 13 d.

Po ką tik įvykusio astronominių mastelių sekso voliojausi su Silvija lovoje. Kažkas pasibeldė į buto duris. Galvojau, neatidarius nueis, tačiau tas kažkas buvo labai atkaklus, beldė vis smarkiau ir smarkiau. „Belskite ir bus atidaryta,” –  šmėkštelėjo mano galvoje, tad susisupęs į rožinį Silvos chalatą, įsispyręs į tokios pat spalvos šlepetes nuėjau pažiūrėti, kas mus Viešpaties valia tokią nuostabią dieną aplankė. Už durų stovėjo du labai keistos išvaizdos kostiumuoti tipeliai – ilgšis ir dručkis. Pasipuošę į atlapus įsegtomis vizitinėmis kortelėmis stovėjo išdidūs, pasitempę, keistai vartydami akis. Kostiumai gerokai aplamdyti, batai numintais galais, rankose po mažutėlę knygelę ir rožinį. Porelė atrodė tarsi ką tik nužengusi iš senos XX a. pradžios begarsės kino komedijos. 

–  Sveiki, ar norėtumėte išgirsti apie tyrą meilę ir gyvenimą kartu su Jėzumi? – pradėjo pokalbį ilgšis.

– Dėkui, bet aš pakankamai informuotas tikėjimo klausimu, o tyra meilė dalykas reliatyvus, – atsakiau ramiai, neįžeidžiančiai.

–  Jūs tikintis? – įsiterpė į pokalbį storuliukas.

–  Šiek tiek, iš esmės propaguoju katalikybę. Kas jus dar domintų?

– Tikriausiai paveiktas tokio netikusio tikėjimo dar nesate girdėjęs apie Tikrąją Jėzaus bažnyčią?

– O ar yra netikrų Jėzaus bažnyčių?

– Daugybė, – ilgšis susižvalgė su storuliuku, atseit, ar jau tinkamas metas varyt agitaciją ar dar ne. Šis pritariamai nuleido akis, suprask, galima. Ilgšis to ir telaukė.

 – Imkime kad ir jūsų Romos katalikų bendruomenę, labai netikus. Ydingi papročiai, palaida moralė. Girdėjote apie tai, ką išdarinėja jūsų kunigai, o ką bekalbėti apie eilinius tikinčiuosius? Besaikis ištvirkimas, amoralumas, klestinti paleistuvystė. Arba tarkim, jeigu Jėzus būtų pakartas, o ne nukryžiuotas, tai kaip jūs, katalikai, žegnotumėtės? Va šitaip? – ranka isteriškai apveda apie kaklą. – Jėzus mums aiškiai pasakė – stotis ir eiti, ryžtingai atverčiant visus netikėlius į tikrąjį pažinimą, visus pasiklydusius, skęstančius tamsoje ir nuodėmėje. Keliaujame per pasaulį sėdami Dievo žodį, vienintelę tikrąją sėklą, žymėdami neprotingus kitų religijų šalininkus eretikų vardu. Tie, kas ne su mumis, degs baisiose pragaro liepsnose ir nebus jiems jokio pasigailėjimo. Katalikų bažnyčia – tai moteris, buvusi  neištikima vedybų įžadams, Babelės ištvirkėlė. Ji buvo ištekėjusi už Dievo, o paskui nuėjo paleistuvauti su šėtonu. Tokia sąjunga yra anti-Žodis, anti-Dvasia, taigi ir anti-Kristus. Taip, broli mano, tu teisingai mane išgirdai, ANTIKRISTAS, ne kitaip!

Ne, galvoju, mielieji, šito tai jau per daug. Jūs man dar atsiimsite.

– Gerbiamieji, jūsų žodžiai pasiekė mano širdį, –  pradedu švelniu, draugišku tonu, kiek galima minkštindamas balsą. – Esu smarkiai sudomintas Tikrosios Jėzaus bažnyčios siūloma alternatyva. Jūsų apsilankymas mano namuose tikra atgaiva nuo kasdienybės rūpesčių pavargusiai širdžiai.

Pamokslautojų veidai pastebimai nušvinta. Priešais save jie jau regi pasiklydusią avį, be penkių minučių pakliuvusią į jų sumaniai paspęstus tinklus.

– Kaip prisiekusiam homoseksualui, didelės nuskriaustų ir žeminamų mažumų dalies atstovui, man bus garbė įsilieti į jūsų dvasingą bendruomenę. Šiame mieste jaučiuosi be galo vienišas. Pats visagalis bus atsiuntęs jus tokią sunkią man valandą. Matote, visai neseniai mane paliko vaikinas ir aš…

Sakinio pabaigti neprireikė. Vyrukus kaip viesulu nunešė, nespėjau net atsisveikinti. Nurūko laiptais į apačią bėgomis, tik padai matėsi.

– Kas tokie buvo užėję? – pasiteiravo Silvija maudamasi ant savo stangrių blizgančių blauzdų naujas šilkines kojines.

– Šiaip, geri žmonės. Klausė kelio sudėtingame nūdienos pasaulyje.

 

Rugpjūčio 19 d.

– Sveikas Henri, kaip sekasi?

– Ar žinai, kad šis klausimas pagal Froidą? Yra seksas – sekasi, nėra sekso – nesiseka. Mano kardo makštys šiuo metu atostogauja Preiloje, ramuma visiška. Žinai, buvo žmona kaip žmona – namų gyvūnėlis. Tik suteikiau darbą – iškart sparnai prasikalė. Prasidėjo lakstymai, korporaciniai vakarėliai, afteparčiai. Vos neišsiskyrėm. Kaip tau atrodo, jei gyveni kaip šuo su kate, tai toks gyvenimas daugiau: šuniškas ar katiniškas? Man pačiam tai kas, seniai nematau reikalo kvaršinti tokiais dalykais galvos. Dabar laikomės kas sau ir tiek.

– O kokie reikalai su ta fitneso čempione?

– Sakoma, žmogus ne puodynė, priėjęs nepabarškinsi. Aš galiu prieiti ir pabarškinti. Ne su viena yra taip nutikę. Kalbant apie čempionę, tai reikalai nekokie. Nežinau kodėl, bet ji visuomet baisingai įsitempusi, niekaip neatsipalaiduoja. Vaikščiojantis raumenų kalnas, o tik kas –  iškart į ašaras, visai nestabili. Dievaži, niekaip nesuimu, kaip galima vakare vadinti niekšu, amoraliu ligoniu, o ryte jau Dievu žemėje, stebuklingu gyvenimo vyru. Šiza kažkokia tai, visiškas nesusipratimas, mečiau ją.

– Nieko nepadarysi, nelemta tai nelemta. Aš taip pat turiu įdomių naujienų. Klebonas praeitą mėnesį nusamdė naują apskaitininkę parapijos buhalterijai tvarkyti. Nieko tokia visai, kokių dvidešimt šešerių metų, gan patrauklios išvaizdos, žodžių kišenėje neieško. Nesusilaikiau, įvedžiau vardą, pavardę į „Google” paiešką. Ir ką tu manai? Vienoje socialinių tinklų anketoje prie jos pavardės puikuojasi pluoštas sadomazochistinio pobūdžio fotografijų bei įrašas: „mėgstu lateksą, grupinį seksą ir plakimą rimbu.” Kaip tau mūsų įstaigos personalas?

–  Baik jau, radai kuo stebėtis, nebe tie laikai. Man jau seniai atrodo, kad žmonės skirstosi į dvi kategorijas – į tuos, kurie mėgsta grupinį seksą ir plakimą rimbais, ir tuos, kurie prisipažįsta, kad mėgsta. Beje, vakar buvau kai kur.

–  Kur, jei ne paslaptis?

– Kaip ir pasimatyme, turbūt. Su viena verslininke iš Kaišiadorių. Tiesa, ji ištekėjusi, turi porą vaikų.

–  Ir?..

–  Ir…  dar ne visai… bet jau…. na, kaip ir nedaug trūko.

– Turi skonį probleminėms boboms, užuojauta. Spėju, kad tu, kaip nuolatinis moterų vartotojas, išsiugdei falą su nevykusiu polinkiu, kuris nuolat įvelia tave į kokius nors nemalonumus.

– Tai jam visuomet kuo puikiausiai pavyksta, dėkui už pastebėjimą. Nors moterys paprastai mane domina grynai iš anatominės pusės, šioji visai miela. Dargi graži,  maloni, simpatiška.

– Neabejoju, kitaip nebūtų ištekėjusi.

 

Rugpjūčio 24 d.

Iš Adrijos pasakojimų žinojau, kad Aleksandro, vieno iš aštuonių didžiausio Lietuvos prekybos tinklo vadovų, vilos, kurioje šventėme Valpurgijos naktį, šeimininko, žmona žuvo siaubingoje avarijoje, po kurios vyresnysis sūnus Albertas liko sėdėti invalido vežimėlyje, o jaunėlį papuošė bjaurus randas per visą skruostą. Jei tikėtume gandais, tąkart tarp Aleksandro ir jo žmonos įvyko barnis. Naktį ji pasiėmė vaikus ir, apsvaigusi nuo vaistų ar alkoholio, sėdusi prie vairo nesuvaldė mašinos. Iš vilkiko, į kurį trenkėsi automobilis, išskriejęs metalo lakštas nupjovė Sofijai galvą.

Ryte gerokai nustebau sulaukęs Aleksandro skambučio, o dar labiau itin draugiško kvietimo apsilankyti šią popietę jo namuose. Ilgai nesvarstęs sutikau, tad po geros valandos jau spaudžiau vilos durų skambutį. Vidun įleido tvarkanti namus senyva kambarinė. Prisistatęs pasakiau jai, kad kartą esu čia lankęsis, tad kelią iki sporto salės rasiu pats. Kadangi į patalpą įėjau niekieno nepastebėtas, galėjau netrukdomas stebėti, kaip Aleksandras moko jaunėlį sūnų žaisti rusišką biliardą.

– Jei nepataikai, visuomet turėk omenyje, jog kažką padarei ne taip. Susikoncentruok. Viską lemia tavo protas. Jei nepasitelksi proto, treniruokis nesitreniravęs. Visuomet žaisk su stipresniais už save. Tik taip gali tobulėti. Rungdamasis su silpnesniais už save varžovais atsipalaiduoji, tampi pažeidžiamas. Niekada nežaisk veltui, visuomet kovok dėl prizo. Tarkim, lažiniesi su kuo nors iš pusryčių gaminimo, ir tavo priešininkas pralaimi. Įsivaizduok, kaip jis žais po savaitės, visą tą laiką ruošęs tau maistą, – tuo metu pakėlęs nuo stalo akis Aleksandras pastebėjo mane ir draugiškai pamojęs pasiūlė sekti paskui jį.

– Turiu sukaupęs ypatingą kolekciją, – pasakė spausdamas ranką. – Norėčiau jums ją parodyti. Tikiuosi, manieji žaislai paliks tinkamą  įspūdį.

Pakilę į viršutinį vilos aukštą pasileidome ilgais vingiuojančiais koridoriais, kurių gale pasiekėme puošnų, tačiau nedidelį darbo kabinetą. Aleksandras priėjo prie masyvios, Rokoko stiliaus raižiniais dekoruotos senovinės spintos, pravėrė duris ir įėjo į vidų. „Ši demoniška metafizika neabejotinai pradžiugintų Gvidą,” –  pagalvojau tylomis ir mintyse nusišypsojau. Spintos viduje buvo durys, slepiančios įėjimą į slaptą patalpą.

Patekus į vaiskiai oranžinį kambarį mus pasitiko monstrai – keturios lubas siekiančios kraugeriškos akmeninės statulos, parvežtos greičiausiai iš kokios nors kelionės po Karibus. Viena patalpos siena nukabinėta daugybe senovinių ginklų, tiek šaltųjų, tiek šaunamųjų. Kita kambario dalis padalinta į plačias lentynas, nuo viršaus iki apačios visiškai užpildytas sunumeruotomis žmonių kaukolėmis. Kai kurioms iš jų keli tūkstančiai metų, kitos atkeliavusios iš vienuolynų kriptų, piliakalnių, žydų kapaviečių. Kaukolės atrodė kraupiai: senos, pajuodusios, nuo laiko ištrupėjusiais dantimis. Ne viena su skylėmis smilkiniuose ar pakaušyje, kas akivaizdžiai liudija smurtinę jų savininkų mirtį.

– Ar nusimanote apie dvidešimtojo amžiaus dailę? – paklausė Aleksandras smalsiai stebėdamas, kaip susižavėjęs klaidžioju akimis po jo daugybę metų kruopščiai rinktą ekspoziciją.

– Neypatingai. Mano kiti narkotikai – seksas ir gera literatūra. Dėl sekso, žinoma, pajuokavau, iš tiesų tai alkoholis ir literatūra.

– Man pačiam nepatinka vaizduoti didį intelektualą, nes toks nesu, tačiau turiu pakankamai žinių bei proto atskirti, kada juo apsimeta kas nors kitas, toks tikrai nesantis. Beprotiškai siutina žmonės, nuolat vartojantys savo kalboje tokius žodžius kaip „simuliakras”, „diskursas”, „naratyvas”. Niekingi menkaverčiai apsišaukėliai, negalintys atverti burnos neištarę eilinio totalaus nupezėjimo. Džiaugiuosi, kad Jūs su manimi atviras. Žinote, kas tai yra? – Aleksandras ranka parodė į uždengtą storu stiklu paveikslą.

–  Ne, nelabai, – drobė nekėlė jokių asociacijų.

– Tai Kandinskis. Tiksliau, rusų dailininko Vasilijaus Kandinskio vėlyvojo Dessau  periodo paveikslas. Prieš ketverius metus įsigijau jį „Christie‘s” aukcione, atsiėjo aštuonis milijonus eurų.

– Darbas neabejotinai to vertas, – pagyriau, neturėdamas daugiau ką pasakyti.

– Džiaugiuosi, kad taip manote, – pastebimai prašviesėjo Aleksandras, po to vėl apniuko. – Noriu pasikalbėti su Jumis apie vieną man svarbų dalyką. Mano vyresnysis sūnus ligoninėje, jis miršta. Noriu, kad pabudėtumėte prie jo, suteiktumėte paskutinį patepimą, jam išėjus palydėtumėte į paskutinę kelionę. Sutinkate?

–  Žinoma, tai mano pareiga ir pašaukimas.

– Gerai, atvykite rytoj dešimtą valandą į Universitetines klinikas. Eime, aš jus palydėsiu.

 

Rugpjūčio 25 d.

Klinikose prieš vizitą pas Aleksandro sūnų susitikau su gydytoju. Iš glausto pasakojimo supratau, kad  nusilpus jaunuolio imunitetui įsimetė infekcija, nuo kurios supūliavo visa limfmazgių sistema, vėliau atėmė plaučius. Gyventi jam liko kelios valandos. Albertas gulėjo palatos viduryje išblyškęs, su deguonies kateteriu nosyje, prijungtas prie griozdiškų aparatų, kurie pumpuodami orą leido labai nemalonius garsus. Patalpos oras dvokė chloru ir dar velniai žino kokiomis dezinfekcinėmis medžiagomis. Prieš įeidamas, kad neįneščiau mikrobų, turėjau užsivilkti medicininį chalatą, ant batų apsiauti polietileno maišus, o veidą užsidengti kauke. Vaikinas tegalėjo matyti mano akis.

– Na štai – kunigas, vadinasi mano reikalai visai prasti, – pratarė pastebėjęs mane įeinant. – Aš mirštu, tiesa?    

–  Apsilankyti manęs paprašė tavo tėvas, sakė, kad turi šiokių tokių problemų su sveikata. Visada gerai, kai gali su kuo nors pasišnekėti. Kaip dabar jautiesi, Albertai?

–  Tėvas… Iki avarijos tėvas nekreipė į mane jokio dėmesio. Būdavo… – vaikinas akimirkai nutilo. –  O ir dabar nelabai jam rūpiu, tiesiog atlieka pareigą ir tiek. Ar jūs ką nors girdėjote apie mano mamos mirtį? Prieš septynerius metus ji žuvo autoavarijoje, nuo to laiko Aleksandras kenčia nuo vadinamojo gepardo komplekso. Su bet kuria moterimi ar vyru gali sugulti lovoje tik vieną kartą, antrąkart jam tai tiesiog nepavyksta fiziologiškai. Todėl partnerius keičia taip pat dažnai kaip ir prezervatyvus. Tikrų tikriausias prakeikimas, ne kitaip. Anksčiau, jaunystėje, tam, kad permiegotų su kokia nors į akį kritusia mergina ar moterimi tėvas turėdavo išeikvoti milžinišką kiekį energijos ir laiko, kopti į kalnus, ryti liepsnojančias špagas, išrasti iš naujo dviratį ir panašiai, o dabar tam pačiam tikslui pasiekti jo padėties žmogui tereikia  vienos, daugių daugiausiai dviejų valandų ir visiškai minimalių pastangų. Šis faktas beprotiškai liūdina. Be medžioklės ritualo seksas nebetenka prasmės. Pasislinkit arčiau, papasakosiu jums vieną epizodą. Eilinė situacija: šeštadienio vakarą Aleksandras privažiuoja su savo prabangiu Bentley prie autobusų stotelėje stovinčios blondinės, lėtai nuleidžia langą. Blondinė nušvinta kaip saldainio popierėlis, tikėdamasi, kad tuoj ją kabins. Tėvas įdėmiai nužiūri merginą nuo galvos iki kojų, parodo iškeltą vidurinįjį pirštą ir nuvažiuoja.

– Atėjau čia pasišnekėti apie tave, ne apie tavo tėvą.

– Po avarijos nieko nebegaliu su moterimis. Visiškas gyvenimo paralyžius, tarsi milžiniška siena, sudėliota iš begalybės įvairaus gylio depresijų, neurozių ir totalaus vidinio nepasitikėjimo. Man nestovi net nuo juodžiausių sadomazochistinių japonų pornofilmų. Galite tuo patikėti? Niekada nesu mylėjęsis, neturiu jokio asmeninio gyvenimo, o virtualus knisa juodai. Galiu bendrauti su merginomis pažinčių svetainėse, bet kai jos pasisiūlo susitikti, man šakės. Esu visiškai bergždžias šiuo klausimu. O dar nuolat persekioja siaubingi košmarai apie motinos mirtį. Sapnuoju, kad kažkoks nuopisa mechanikas galėjo važinėtis mamos automobiliu, sugadinti stabdžius. Noriu jį pamokyti, regiu daugybę pasibaisėtinų kankinimo būdų, nuolat pabundu visas išpiltas prakaito, dažnai prisišlapinęs į savo paties patalus.

Nelabai turėjau ką į tai atsakyti. Vaikino atvejis man pasirodė itin sunkus. Alberto būklė buvo tokia kritiška, kad visa, kas jį dar kiek palaikė šioje žemėje, tebuvo pyktis ir nuoskauda dėl neteisybės, kurią jam teko patirti. Su tėvo turtu bei ryšiais ir protu, kuriuo neabejotinai buvo apdovanotas, Albertas būtų galėjęs tapti bet kuo, kuo tik sumanytų užsigeisti: bankininku, ministru, miesto meru, andergraundo menininku, baleto šokėju – bet kuo. Sunku, beveik neįmanoma, parinkti tokią akimirką teisingą tinkamą žodį. Citatos iš biblijos čia nepadės.

– Ar gali rasti kokių nors gerų minčių ar prisiminimų, kad ir apie tėvą? – paklausiau, tarsi griebdamasis paskutinio šiaudo.

– Aleksandras finansavo šiuolaikinio meno skulptūrų parką Kauno pakraštyje, – pratarė Albertas valandėlę pamąstęs. Jo veidas šiek tiek prašviesėjo. – Investavo į jį keletą milijonų nesitikėdamas jokios grąžos. Tokios beprotiškos metalinės instaliacijos, bežiūrint į jas stogą nuneša. Mano akimis, poelgis pakankamai garbingas. Vienas iš nedaugelio tų, kuriais jis galėtų didžiuotis. Dar prisimenu tokį nutikimą vaikystėje, buvau dar visai mažas. Tėvas grįžo girtas namo po eilinio dalykinio vakarėlio, rankoje turėdamas dovaną. Tokį sudedamą elektrinį geležinkelį su garvežiu „Lora”. Mes visą vakarą jį konstravome, paskui žaidėme iki išnaktų, tik aš ir tėvas. Žaidėme… – su kiekvienu žodžiu vaikino balsas silpo, jis įsikibo į mano ranką ir ilgai nepaleido. Palikau jį miegantį, nujausdamas, kad tai paskutinis mūsų susitikimas šiame gyvenime.

 

Rugpjūčio 29 d.

Išskridusi į kelių dienų komandiruotę Italijoje, kur turėjo filmuotis, Silvija paliko man prižiūrėti Juozapą. Stebiuosi, iš kur toks pasitikėjimas mano pedagoginiais sugebėjimais, na, bet kaip bus, taip. Tiesa, prieš jai išvykstant gavau instrukciją:

– Kartą mūsų rajone toks Donatas nesilaikė duoto žodžio, tai kažkas ant jo daugiabučio sienos užrašė: DONCĖ NEBACHŪRAS! Jis vėliau N ir E užtepliojo, bet vis tiek visiems buvo aišku, kas parašyta. Jei ką rimtai reiktų padaryti ar norėtum būti dėl ko nors užtikrintas, paklausk: „Juozapai, ar tai bachūro žodis?” Jei atsakys, kad taip, gali būti dėl jo ramus.

Naktį nuvežęs Silviją į Karmėlavos oro uostą planavau ryte ilgiau pamiegoti, bet tas velnio vaikis klykdamas įšoko į mano lovą.

– Radiatorius kapsi.

– Koksai radiatorius?

– Na tas, kur vardą turi.

– Kuris, Juozuk?

– Gyvatukas.

Turėjau kviesti santechniką. Vėliau atsibeldė įtūžę kaimynai, atseit užliejot, pridarėt finansinių nuostolių, dabar reikės sąskaitas apmokėti. Pasiunčiau juos velniop. Žūtbūtinai reikėjo prasiblaškyti. Nusprendėme papusryčiauti kurioje nors miesto užeigų. Juozapas apsistojo ties McDonald‘u. Bandžiau priešintis, bet tai buvo beviltiška. Sumauta amerikiečių užkandinė, nuožmiai valdanti vaikų skrandžius bei protus.

 – Nenusimink, gal kada nors ir tavo kieme apsivers sunkvežimis su saldainiais, – matydamas mano prastą nuotaiką nuramino vaikiščias. Šmikis, dar drįsta tyčiotis iš manęs.

Užsisakėme po porą sūrainių, Fantos ir ledų porciją. Atsisėdęs iškart sulaukiau priekaištingo mažiaus žvilgsnio.

–  Prašau, nesėdėk išsiskėtęs kaip skėtis, nemandagu.

– Vaikams nedera mokyti suaugusius elgesio. Tai taip pat nemandagu.

– Aš ne vaikas, aš paauglys! – riktelėjo penkiametis Juozukas.

– Gerai, Juozuk, tu paauglys, – vaikas nurimo. – Skanus maistas?

– O bybis jį žino, ateinu čia dėl nemokamų žaislų, ne dėl maisto, – išrėžė žiūrėdamas tiesiai man į akis. Manasis žandikaulis atvipo iš nuostabos. Smarkiai užsikosėjau springdamas gėrimu.

– Nesakyk taip, Juozapai, negražu šitaip kalbėti.

–  O kaip man tai vadinti?

– Vadink kaip nors kitaip, kokiu gražesniu žodžiu. Tarkim, gali sakyti peliukas. Taip niekas nesipiktins, o tu galėsi teisingai išreikšti savo mintį, – patariau kantraus pradinių klasių mokytojo balsu.

– Peliukas tau į kairę akį. Niekas iš to neišeis, – rimtu veidu pareiškė mažasis keikūnas, įnikdamas į padavėjos atneštą ledų porciją. 

– Žinok, jei dar kada keiksiesi, žaislų negausi.

– Palauk, palauk, vieną dieną susivienys visi pasaulio juozukai ir tau atkeršys, – vaiko veidą nušvietė šypsena. Pagaliau radome bendrą sutarimą.

Likusi dienos dalis praėjo puikiai. Aplankėme zoologijos sodą, pasisupome senais Vytauto parko atrakcionais. Vakare, pažiūrėjęs vaikams skirtą laidelę, išsivalęs dantis, guldamas į lovą Juozapas paklausė:

– O tu turi vaikų?

– Ne, neturiu, Juozuk.

– O kodėl?

– Kunigai paprastai neturi vaikų. Sunku gauti vaiką dirbant tokį darbą kaip mano.

– Gal aš tau tikčiau? Pažadėk, kad pagalvosi apie tai. Aš visai neblogas.

– Žinau tai.

– Bachūro žodis?

– Bachūro žodis, Juozuk.

 

Rugpjūčio 31 d.

Dar viena beprotiška diena su Juozapu, dar vienas nuotykis. Imu priprasti prie to vaikiščio. Po darželio nusivedžiau jį į kino teatrą. Rodė holivudinę animaciją apie kažkokius dinozaurus ar panašiai. Įspūdžių pilnos kišenės, vaikas pirmą kartą buvo kine. Grįžus namo nuo pokalbių apie reptilijas man net galvą paskaudo, vos paguldžiau į lovelę. Toks mielas jausmas už širdies griebia, sunku nusakyti. Tarsi tikri tėvystės rūpesčiai. Vakare sulaukiau Silvijos skambučio.

– Leidžiu laiką su italais. Jie tikrai linksmi, įdomūs žmonės, bet, tiesą sakant, labai tavęs pasiilgau. Po ilgos darbo dienos nesinori nieko kito, kaip išsitiesti lovoje ir viską pamiršus užsnūsti tavo glėbyje.  Kaip Juozapas? Susitvarkai su juo?

– Kuo puikiausiai. Su Juozapu viskas gerai. Tarp mūsų užsimezgė tvirta vyriška draugystė. Man tavęs taip pat trūksta. Praėjo tik kelios dienos, o jau imu lipti sienomis, laužo kaulus tarsi kokiam narkomanui. Kitą kartą išvažiuodama palik bent kokias apatines kelnaites ilgesiui numalšinti, kitaip neištversiu.

– Turiu tau gerų naujienų – kelnaičių yra, tiek švarių, tiek naudotų. Švarios komodoje miegamajame, dėvėtos vonioje, spintelėje po veidrodžiu. Gerai praleisk laiką.

– Praleisiu, laimingai.

Ilgai nelaukęs išsiliejau į Silvijos kvapo persunktą kelnaičių medžiagą. Koks palengvėjimas! Man nė kiek ne gėda dėl savo elgesio, tampu priklausomas. Prakeikta biologija atveria smūgiui silpniausias žmogaus vietas, daro jį pažeidžiamą, juokingą, atima bet kokią valią priešintis, po to palinkusi  ties veidu šnopuoja į jį iššieptais lūpų kampučiais. Tu esi niekis, žmogau, niekio nuopisa. Aš esu viskas – tobuliausias iš narkotikų, amžinoji ugnis, visatos perpetuum mobile. Jūs visi tik apgailėtinos besidulkinančios mašinos, trokštančios bet kokia kaina patenkinti savo geidulį. 

#07 RUGSĖJIS

RUDUO

   „Gal, kaip retsykiais pamanydavau, manyje vis dėl to slypėjo šioks toks humoristas, o tada viskas gerai. Tik tas humoristas dar nepakankamai atsiskleidė, nes man dar nebuvo iš tiesų bloga.”

                                                         Hermann Hesse

Rugsėjo 2 d.

Vakaras Kauno valstybiniame dramos teatre, klaustrofobiškas šiuolaikinio šokio spektaklis „8 kvadratiniai metrai”. Aukšto lygio perversija, įtikinantis buitinis realizmas, niekinė pasaulio beprasmybė ir skurdas, kerinti ankštos erdvės pajauta, puiki šiuolaikine estetika alsuojanti muzika. Tango šėlsta ir liejasi per kraštus. Žmogiškosios prigimties menkumo metafora kabo tirštame salės ore tarsi kirvis. Kiekvienas scenos veikėjas, užsidaręs savo asmeniniame mikrokosme, patologiškai realus ir įtikinamas. Ko vertas triukas su atgyjančia vovere! Vyrauja purvas, goslumas, frustracija. Nepriekaištingai tiksli choreografija, kompozitorių neabejotinai iškviečiau bisui. Neeilinis reginys lietuviško teatro padangėje. Aktoriai puikiai susitvarko su jiems patikėtomis užduotimis. Gytis Ivanauskas kaip visuomet žaviai homoseksualus.

 

Rugsėjo 3 d.

Viena lietuvių poetė yra parašiusi, kad „žmonės, su kuriais mes miegam, yra tik žmonės, su kuriais mums atsitikdavo užsnūsti”*. Tikriausiai taip ir yra, nes miegas, kurį šiuo metu patiriu, yra dieviškas miegas, lova, kurioje miegu, yra dieviška lova, moteris, su kuria miegu, – dieviška moteris. Dabar ankstyvas rytas, 7:30. Po kambarius sklinda sodrus kakavos kvapas ir šaižūs anime filmukų garsai. Senokai nubudęs Juozapas, prieš eidamas į darželį, vartoja dieninę japoniškos animacijos dozę, pasigardžiuodamas prancūzišku raguoliu bei gėrimu, dėl kurio aš pats vaikystėje galėjau padaryti viską. Netgi atsikelti iš lovos. Atkeliu galvą nuo naktį mane mylavusios pagalvės, pasirąžau, įsispiriu į šlepetes, apgraibomis, beveik neatmerkdamas akių, nuslenku iki vonios, nusiprausiu veidą šaltu vandeniu, atlieku gamtinius reikalus. Tada skusdamasis įsipjaunu veidą, riebiai nusikeikiu, atplėšiu skiautę tualetinio popieriaus, pridedu prie žaizdos. Skambutis į duris. Kaimynė, vedanti savo vaiką į darželį, paima kartu ir Juozuką. Silvija padėkoja, išstumia paskubomis aprengtą berniuką pro duris, mojuoja linkėdama geros dienos. Durys užsiveria. Greitai nusimetam negausius rytinius drabužius, mylimės, po to gulime ilgai glostinėdami, bučiuodami vienas kitą. Pagaliau Silvijai metas eiti į darbą. Puodelis karštos aviečių arbatos, atsibučiuojame, viskas. Likusi dienos dalis nublanksta prieš šį paprastą rytinės laimės jausmą, kuriam prilygti negali niekas pasaulyje. Niekas.

______________________

* Ilzė Butkutė

 

 Rugsėjo 6 d.           

Norėdamas detaliau susipažinti su prekybos centrų specifika kreipiausi į Nidą, kaip žmogų, atsakingą už viso gigantiško tinklo pardavimų strategiją, prašydamas organizuoti nedidelę ekskursiją po didžiausiomis prekybos erdvėmis Kaune disponuojantį prekybos paviljoną. Šiam mandagiai sutikus, kelionę pradėjome nuo tiekimo skyriaus patalpų, kur be atvangos knibždėjo gausybė elektrokrautuvų, vos spėjančių gabenti prekes iš didžiagabaričių tinklo ženklu pažymėtų sunkvežimių.

– Jei įjungtumėm muziką, atrodytų, kad šie mechanizmai šoka, – su neslepiamu pasididžiavimu pratarė Nidas. – Prekes gabename iš didžiųjų logistikos centrų, išdėstytų išilgai magistralės ir pagrindinių šalies transporto terminalų. Daugiausiai vežam iš Kinijos, taip pat iš Taivanio ir Singapūro. Didžiąją europietiško importo dalį sudaro maistas ir gėrimai. Net smulkios įmonės, nuomojančios mūsų patalpas prekiauti dizainerių drabužiais, viską veža iš Azijos. Šiais laikais net ir mokėdamas didžiulius pinigus negali tikėtis įsigyti kokybiškų daiktų.

Einant į triukšme skendinčias gamybines patalpas Nidas beveik išrėkė:

– Sunkiausia susitvarkyti su personalu, baisus atsilikimas ir nedisciplinuotumas. Pavyzdžiui, kad ir keiksmažodžiai. Pas mus kaip meistrai kalba – „Pripisai juostą, jobinai, prichujarinai su svarke, ir vsio, bybio ašaros.” Bandžiau išmokyti keiktis lietuviškai. Frazė „tarpkojis eskalatoriaus motorui” geriausia, ką pavyko iš jų išspausti. Šiaip visiškai beviltiški – penki keiksmažodžiai, du norminės kalbos žodžiai. Pražilti galima su tokiais.

Vėliau išgirdau istoriją apie tai, kaip tinklas kūrėsi, kokie gyvenimo universitetus praėję žmonės stovėjo prie jo ištakų. Pasirodo, iš pradžių akcininkai grūmėsi tarpusavyje tarsi būrys Bengalijos tigrų, uždarytų ankštame narve. Buvo pasiryžę vienas kitam gerkles perkąsti dėl mažiausio menkniekio. Tuomet išleidus papildomą akcijų emisiją į savininkų gretas buvo priimtas dar vienas žaidėjas pusiausvyrai palaikyti. Tik to žmogaus autoritetas bei asmeninė charizma padėjo išlaikyti visus kartu rinkoje, kur džiunglių sąlygomis išlieka tik patys stipriausi. Iš Nido pasakojime paminėtų užuominų supratau, kad kalba eina apie Aleksandrą. Esą jis atsakingas už visų gaisrų ir konfliktų gesinimą. Konkurentams susidūrus su naujo prekybos monstro grobuoniškumu tinklo vadovai ėmė sąmoningai vengti bet kokios viešumos, net menkiausio visuomenės dėmesio. Jų niekada neišvysi madingų žurnalų viršeliuose, nesutiksi švenčiančių įprastuose aukštuomenės vakarėliuose, jie nedalina interviu, atsisako atsakinėti į bet kokio pobūdžio klausimus.

Prekybos sektoriaus pelningumas gerokai didesnis nei pramonės. Vienintelis grupę dominantis dalykas – pinigų darymas. Procesas dėl proceso. Darbo jėgos apmokėjimas čia nėra lemiamas veiksnys, todėl gerokai nustebau, kai paklaustas apie tinklo darbuotojus ginančios profsąjungos įkūrimo galimybę Nidas nusijuokė man tiesiai į veidą:

– To tiesiog niekada nebus.

 

Rugsėjo 9 d.

Dar prieš armiją, ankstyvoje paauglystėje, Gvidas buvo vienišius. Įsitaisęs didžiulį fotoobjektyvą miesto gatvėse apsimetęs vietinio laikraščio korespondentu fotografuodavo merginas, po to išryškinęs nuotraukas įnirtingai smaukydavosi. Iš pradžių bandė fotografuoti mažu aparatu, nieko neišėjo, o didysis Zenit Sniper iškart leisdavo merginoms suprasti – tai MENAS.

– Alio, Gvidai, girdi mane? Kaip sekasi laisvėje, turi kokių įdomesnių naujienų?

– Na, kad dabar lyg ir ne – pasinėriau į fotografiją. Vis traukia laboratorijon. Pradėjau rinkti informaciją ir medžiagas cianotipijai.

– Taip, taip, kažkur girdėjau, mokslas – mūsų protų šviestuvas, tik nekalbėk burtažodžiais.

– Pastaruoju metu jų išmokau daug: latensifikacija, hipersensibilizacija…

– Jėga. Pasakyk dar kokių.

– Aktininė heliografija, talbotipija, kalotipija.

– Tai kaip nors susiję su aktais?

– Su fotografijos apdorojimu, istorija ir technika.

– Apskritai, kada bus malonioji dalis? Ar tik pastatus fotografuosi? 

– Iš architektūros fotografavimo galima daug uždirbti.

– Taip, bet malonumas, malonumas, Gvidai… Būčiau fotografas, fotkinčiau tik nude la Femme, ne kitaip…

– Žinojai, kad iki 1950 m. lanksčių foto medžiagų pagrindas buvo nitroceliuliozė? Veikiant laikui ir tam tikroms sąlygomis ji gali sprogti, tam net nereikia sąlyčio su oru.

 – Ak, ta chemija – malonumas šachidams. Vienžo, jei kada imsi fotografuoti ką nors daugiau vizualiai jaudinančio, duok žinią. Nuo architektūros man nestovi.

Puikiai pasišnekėjom. Padėjęs ragelį nuėjau į virtuvę atsikimšti butelio škotiško. Silvija tuo metu ruošė vakarienę Juozapui. Akivaizdu, kad mano elgesys jai entuziazmo nesukėlė.

– Nenoriu tavęs įžeisti, bet man atrodo, jog tu per daug svaiginiesi, – pratarė nepakeldama akių nuo indų.

– Atsiprašau, bet man pamokslų nereikia.

– Tu pamokslauji kiekvieną sekmadienį, bet aš tau to neprikišu.

– Kada paskutinį kartą tu matei mane geriantį?

– Vakar.

– O dar prieš tai?

– Užvakar.

– Ei, čia buvo tas pats butelis, jo neskaičiuojame.

– Pirmadienį taip pat gėrei.

– Kokio šūdo, negi tu viską žymiesi kalendoriuje?

– Ne, tiesiog rūpi man ir tiek.

Po šio pokalbio nusprendžiau su gėrimu užrišti. Šiaip ar taip vyras, nesugebantis parodyti valios ar bent ją primenančių pastangų, yra mazgotė. Nenoriu toks pasirodyti Silvai, be to, pats jau kuris laikas suvokiu, kad į svaigalus įklimpau daugiau, negu reiktų. Metas susiimti. Su Silvija man norisi dalintis viskuo, netgi savimi. Tad tegul šis dalybų objektas įgauna geresnių, jo vertę keliančių bruožų. Osana aukštybėse! Teišsipildo viskas pagal mano žodį! O jeigu ne – žabas man į šikinę, ir ne kitaip. Norėdamas kiek sušvelninti susidariusią padėtį nuėjau į miegamąjį pasirašyti seksualinės taikos sutarties. Silvija gulėjo lovoje akis uždengusi plonomis agurkų skiautelėmis.

– Nežinau, ar tau kas nors sakė, bet taip gulėdama tu panaši į miegančiąją gražuolę.

– Aš ir esu miegančioji gražuolė. Žiūrėk, kaip ramiai guliu, net akių vokai ir antakiai nejuda.

– Atvirai kalbant, situacija labai patogi – galiu daryti su tavimi, ką tiktai noriu, negalėsi nė krustelt, kol tavęs nepabučiuosiu. Greičiausiai iki gražuolei prabundant ją lankė marios vyrukų, tuntai išvykdavo nieko nepešę. Nepažadindavo ir tiek. Gali būti, kad pasinaudoję miegalės kūnu jie tiesiog nenorėdavo prisiimti atsakomybės.

– O gal miegančioji neišsiduodavo, kad nemiega? Dėl proceso. Galbūt ji kantriai laukė to vienintelio arba tiesiog norėjo gerai pasidulkinti.

– Daug vandens nutekėjo nuo tų laikų, dabar jau niekas nesužinos, kaip iš tiesų viskas buvo. Metas parodyti, kuo gamta mane gausiai apdovanojo. Galbūt vis dėlto nuspręsi, kad dėl TOKIO dalyko verta budintis.

 

Rugsėjo 11 d.

Vakaras pasitaikė kaip niekad. Su Henriu bare prisigėriau tiek, kad pamečiau piniginę, tris kreditines korteles ir dar gerokai susistumdžiau su baro apsauga.  Korteles greitai pavyko užblokuoti, tad nuostolius patyriau nedidelius – apie tūkstantis litų, plius vienas kitas galimai sulaužytas šonkaulis.

Šiaip ar taip, vakaro prisiminimai puikūs. Žiūrėjome baletą ar varjetė, nežinau, kaip tiksliai apibūdinti. Nedidelėje klubo aikštelėje ant dvidešimties centimetrų aukščio pakylos penkios identiško sudėjimo merginos iš Sankt Peterburgo šoko Čaikovskio baletų ištraukas. Įdomiausia, kad vienintelė šokėjas dengusi apranga – puantai ir plunksnų vėduoklės rankose. Merginos judėjo lengvai, elegantiškai pirštų galais vos liesdamos grindinį. Publika stebėjo pasirodymą visiškoje tyloje, godžiai rydama kiekvieną išlavintų kūnų judesį, rankų mostą, žvilgsnį. Salės oras virpėjo. Galėjai girdėti, kaip greta sėdintys vyriškiai, šnopuodami sunkiai įkvėpiamu deguonimi, mintyse pildo ilgamečių seksualinių fantazijų sąrašus. Konvejerinė spermatozoidų gamyba patalpoje vyko geometrinės progresijos pagreičiu, kol galiausiai viskas išsiliejo audringų ovacijų banga ant parketinio įstaigos grindinio, sienų, barokinių krištolinių sietynų. Kelios salėje sėdėjusios žiūrovės, pasipuošusios ankštais vyriško kirpimo kostiumais, kaklaraiščiais bei trumpomis berniukiško stiliaus šukuosenomis, plojo, švilpė, pašėlusiai trypė kojomis nė kiek nenusileisdamos vyriškai auditorijos daliai. Kai efemeriško susidūrimo su „aukštuoju menu” apžavų paveiktas Henris pabandė jėga prasibrauti į užkulisius, apsauginių buvome draugiškai išprašyti lauk.

 

Rugsėjo 12 d.

Nenorėdamas girtas pasirodyti Silvijos akyse nakvojau vienas savo bute Vilijampolėje. Gerokai po vidurnakčio mane pažadino keistas triukšmas, kurį geriausiai galima būtų įvardinti žinomu terminu – garsas, tarsi kažkas stengtųsi nesukelti jokio garso*. Tiesiog nubudusį apėmė jausmas, kad gretimame kambaryje yra svetimas. Pirmiausia ką padariau, tai pasistengiau sulaikyti kvėpavimą ir šiek tiek nusiraminti. Kelioms akimirkoms viskas nutilo, tada gana aiškiai išgirdau ištraukiamo rašomojo stalo stalčiaus girgždesį, po to dar vieno stalčiaus. Pasigirdo šiurenimas, tikriausiai įsibrovėlis naršė po mano užrašus ir dokumentus. Kiek galėdamas tyliau nuleidau ant žemės kojas, pakilau rankomis atsirėmęs į lovą ir tylutėliai prisėlinau prie iki galo neužvertų kambario durų. Pro plyšį priešais mane atsivėrė nuostabus vaizdas. Nugara į mane stovintis tamsiai apsirengęs žmogysta palinkęs ties rašomuoju stalu be jokių skrupulų rausėsi mano popieriuose. To buvo per daug. Puoliau į kambarį, smūgiu į galvą parverčiau jį ant žemės ir ėmiau ilgai įnirtingai spardyti kojomis daugiausiai taikydamas į veidą. Štai ir ilgai lauktasis mano nervų išbandymas, niekšelis ne su tuo susidėjo, dabar su kaupu gaus įsitikinti, ko esu vertas. Įsibrovėlis vaitojo, inkštė, mėgino užsidengti rankomis. Spardžiau be jokio pasigailėjimo tol, kol sukniubo praradęs sąmonę. Turėdamas laiko apkrausčiau vagies kišenes, kuriose neradau nieko, išskyrus ryšulėlį raktų bei miniatiūrinį atsuktuvą. Jokių asmens  tapatybę nurodančių dokumentų ar ko nors kito, galinčio tarnauti nors menkute užuomina. Neskubėdamas įsižiurėjau į gulinčiojo veidą. Smulkutis, maždaug trisdešimt penkerių metų vyriškis, niekada man anksčiau nematytas, vešliais vario spalvos plaukais, strazdanotas, švariai nuskustais skruostais. Tokį tikrai būčiau įsiminęs. Dėl viso pikto nufotografavau jį mobiliuoju telefonu, tada nutempiau bejausmį kūną į balkoną, vargdamas užkėliau ant turėklo ir bakstelėjęs koja nuspyriau žemyn. Mano svečias dusliai atsitrenkęs į žemę suvaitojo. „Gyvens bjaurybė,” – tarstelėjau sau tyliai užverdamas balkono duris. Likusią nakties dalį nemiegojau. Taip elgiausi ne tiek apimtas baimės dėl galimo išpuolio pasikartojimo, kiek dėl užplūdusios emocijų bangos. Senokai buvau patyręs tokį adrenalino kiekį.

____________________

* citata iš John Irving romano „Našlė vieneriems metams”

 

Rugsėjo 17 d.

Nidas buvo neteisus. Žvelgiant iš šios dienos perspektyvų, raidė „X” įgauna visiškai kitokią prasmę. Tai tarsi kryžius, prie kurio daugybę metų be jokio gailesčio buvo kalami vargšai, niekieno neginami žmonės, dienas ir naktis priversti lenkti nugaras už minimalų vergišką atlygį, kurio nemenką dalį dar suėsdavo nuolatinės inventorizacijos, nuostoliai bei nurašymai. Ir še tau, kad nori, kas galėjo pamanyti, jog vieną nuostabią dieną likimo svarstyklės netikėtai pakryps silpnųjų, negalinčių apsiginti pusėn. Taigi, stulbinamai pribloškianti istorinė naujiena: pirmosios didžiausio Lietuvos prekybos tinklo profsąjungos, įkurtos Kauno Šilainių filialo parduotuvėje, vadovu tapo čia penkerius metus apsaugininku išdirbęs Mindaugas Vaišnoras, kresnas keturiasdešimtmetis vyriškis, nepabūgęs spaudimo ar galimo prekybos centro vadovybės susidorojimo. Jam pavyko suburti draugėn trisdešimt aštuonis prekybos salės, kasų bei lauko priežiūros darbuotojus ir padaryti tai, apie ką net baisiausiame sapne nesapnavo saujelė viską į savo rankas tvirtai suėmusių vergvaldžių. Tą pačią dieną, kai buvo įkurta profesinė sąjunga, o jos atstovai viešai pasisakė daugiau nebesitaikstysią su išnaudojimu, prekybos tinklo vadovybė nedelsdama pareiškė, kad profesinės sąjungos gali prisidėti prie įmonės žlugdymo ir atnešti nepataisomą žalą visiems Lietuvos vartotojams. Esą jie apskritai nesupranta, kam reikalingos profsąjungos tokioje pažangioje išsivysčiusios demokratijos šalyje, kaip Lietuva, kur visus darbuotojus geriau nei bet kokios profsąjungos gina Darbo kodeksas ir daugybė kitų teisinių aktų.

Verslininkai, tiesa, pamiršo pasidalinti kita naudinga informacija. Mano žiniomis, tinklas, palyginti su kitais didžiaisiais Lietuvos prekybos centrais, savo darbuotojams siūlo patį mažiausią atlyginimą. Pradedantis kasininkas  uždirba apie 900 litų. Tokia alga mokama neatskaičiavus mokesčių. Darbo valandos nenormuotos, be to, tinklo darbuotojai priverčiami pasirašyti visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurias prisiima atsakomybę padengti nuostolius dėl pasibaigusio galiojimo prekių, pavogtų daiktų, klientų per neatsargumą sudaužytų butelių ar stiklainių. Visa tai darbuotojui išskaičiuojama iš atlyginimo. Nepasirašę tokios sutarties į darbą nepriimami. Tad vis dėlto yra šiam pasaulyje kažkoks teisingumas, laikai keičiasi. Su dideliu susidomėjimu stebėsim, kas bus toliau.

 

Rugsėjo 21 d.

Paragintas Sergio pasidomėjau bažnyčios požiūrio į homoseksualizmą klausimu. Katalikų bažnyčios katekizme sakoma, kad būtina vengti bet kokios nepagrįstos homoseksualių asmenų diskriminacijos, tačiau kaip yra iš tikrųjų?

Šiemet ES pirmininkavusi Prancūzija pasiūlė JTO Žmogaus Teisių Chartijos 60-mečio proga dekriminalizuoti homoseksualius santykius.  Į tai oficialus bažnyčios asmuo, nuolatinis šv. Sosto atstovas prie Jungtinių Tautų Organizacijos Selestinas Migliore pareiškė, kad Vatikanas nepritars Prancūzijos parengtam projektui, kuriuo JTO siūloma siekti, kad homoseksualumas būtų dekriminalizuotas visame pasaulyje. Anot jo, pritarus Prancūzijos parengtam projektui, gali atsirasti „kitų diskriminacijos formų”, o homoseksualių sąjungų nepripažįstančios šalys patirs kitų valstybių „spaudimą”. Taigi, tokiu būdu nostalgiją inkvizicijai tebejaučiantis Vatikanas solidarizavosi su Afganistanu, homoseksualus baudžiančiu mirtimi, Alžyru, numatančiu 3 m. kalėjimo, Bahreinu – 10 m. kalėjimo (vyrams), Bangladešu – 10 m. arba kalėjimas iki gyvos galvos, Brunėjumi – 10 m. kalėjimo, Džibučiu – 10-12 m. kalėjimo, Egiptu – iki 17 m. kalėjimo, Eritrėja – 3-10 m. kalėjimo, Gvinėja – 6 mėn.-3 m. kalėjimo, Bisau Gvinėja – sunkiųjų darbų stovyklos, Iranu – kalėjimas, kankinimai, mirties bausmė, Libanu – 1 m. kalėjimo, Malaizija – 20 m. kalėjimo, Maldyvais – 10 m. kalėjimo (vyrams), Mauritanija – mirtis, Maroku – 6 mėn.- 3 m. kalėjimo, Omanu – 3 m. kalėjimo, Pakistanu – 2 m. arba iki gyvos galvos, Kataru – 5 m. kalėjimo, Saudo Arabijos Karalyste – mirties bausmė, Senegalu – 1 mėn.-5 m. kalėjimo, Siera Leonės Respublika – kalėjimas iki gyvos galvos, Somaliu – 3 mėn.- mirties bausmė, Sudanu – 5 m.- mirties bausmė, Sirija – 3 m. kalėjimo, Tanzanija – 25 m. kalėjimo, Gambija – 14 m. kalėjimo, Tunisu – 3 m. kalėjimo, Turkmėnistanu – 3 m. kalėjimo (vyrams), Jungtiniais Arabų Emyratais – mirtis, Uzbekistanu – 3 m. kalėjimo, Jemenu – kankinimai ir mirtis.

Po tokių bažnyčios hierarchų pareiškimų matau aiškią misiją savuoju gyvenimu prisidėti prie pozityvaus pokyčių proceso tam, kad bažnytinė Romos valdžia greičiau apsispręstų neversti žmonių eiti prieš jų pačių prigimtį, sveiką protą ir Dievo valią. Anksčiau ar vėliau nugalėjus demokratijai bus nustotas niekinti žmogaus kūnas ir pripažintos prigimtinės teisės į įvairiapusį lytiškumą. Palaimintų kunigų šeimos, gėjų santuokos, antros vedybos, šeimos planavimas bei moterų kunigystė atras vietą bažnyčios gyvenime. Galbūt tuomet mūsų krikščioniškoje bendruomenėje kils mažiau pedofilijos skandalų, homofoniško persekiojimo, kitoniškumo diskriminacijos apraiškų.

#08 SPALIS

Spalio 1 d.

Brėkštantis Kauno dangus kaip reta giedras ir (nepabijokime to žodžio) žydras. Prabudusio miesto parkus glamonėja ruduo, žmonės šypsodamiesi šildosi saulės atokaitoje, upėse mirksta paskutinai žvejai, gatvių šlavėjai nervingai gniaužo rankas nujausdami lapkritą. O vienas apsnūdęs miestietis atsikėlė ta koja ir pratarė sau tyliai: „Šiandieną būsiu geresnis nei vakar. Mylėsiu savo moterį, elgsiuosi su ja tarsi su dievybe. Būsiu dėmesingesnis aplinkiniams, jautresnis kenčiantiems. Nebežiūrėsiu pornofilmų dažniau kaip kartą per savaitę. Nepiktnaudžiausiu svaigiaisiais, nerūkysiu žolės. Paklaustas, kodėl mano veidą puošia šypsena, draugiškai atsakysiu: šią dieną pasaulis man šypsosi, aš tiesiog atsakau taip pat.”

 

Spalio 5 d.

Anot naujienų agentūros EFE, Ribeirao (San Paulo valstija, Brazilija) katedroje tikintiesiems buvo įrengta nauja aukų rinkimo sistema. Aukoti naudodamiesi kredito kortele tikintieji galės jau nuo pirmadienio. Naujoji sistema tikintiesiems leis ne tik aukoti, bet ir atsiskaityti už paslaugas – krikštynas (21 USD) ar vestuves (110 USD). Pirmadienį šventinama sistema veiks tik ne mišių metu – per mišias aukos bus renkamos tradiciškai. „Jei sistemą naudotume per eucharistiją, mišios taptų komercinėmis”, – paaiškino Zanardo, kunigas, be kita ko studijuojantis įmonių administravimą. Jis patikino, kad naujoji sistema įdiegta atsižvelgiant į tikinčiųjų prašymus. Ši sistema pakeis senąją prie bažnyčios durų buvusią geležinę dėžutę, į kurią buvo dedamos aukos.

Tuo tarpu Suomijoje siekiama įdiegti sistemą, kuria tikintieji galėtų pinigus aukoti SMS žinutėmis, nors ir nedalyvautų mišiose. Anot Oulu miesto katedros kanauninko Matti Pikkarainen šį klausimą jau kitą mėnesį ketina svarstyti nacionalinis Bažnyčios susirinkimas. Bažnyčia esą pasirengusi tokiam „šiuolaikiškam” sprendimui. „Neišeidami iš namų paaukoti taip pat galėtų ir tie, kurie klausosi mišių per radiją, televiziją ar internetu. Šiuo metu žmonės retai lankosi bažnyčioje”, – apgailestavo dvasininkas.

Va taip, brangūs broliai ir seserys, sakėte norite sulaukti reformų, Bažnyčia pasiruošus keistis, skelbiame jums gerąją trečiojo tūkstantmečio naujieną – pinigai kalba, o mes klausomės uoliai ištempę ausis, kaip ir visuomet!  

 

Spalio 8 d.

Dienos metu, palaužtas darbo parapijoje, palinkau virš raštinės stalo ir užsnūdau. Mane retai lanko košmarai, bet šis pasitaikė įstabus. Nežinia kaip atsidūriau kalėjimo kameroje. Atsipeikėjau tamsoje, prirakintas grandinėmis prie elektros kėdės. Aplinkui nė gyvos dvasios. Negaliu pajudinti riešų, burna užklijuota, o virš galvos ore kybo milžiniškas megafonas, iš kurio sklinda isteriškai šiurpus Silvijos balsas:

– Tu, arogantiškas šūdžiau, sumautas pisuokli, kodėl nuolat sakai, kad mano gyvenimas neturi prasmės?! Aš dėkinga likimui už kiekvieną į mane sulindusį pimpalą. Manai, kad ryju, skečiu kojas ar leidžiu panardyti į tamsiąją, tuo būdu siekdama patenkinti tavo apgailėtiną menkavertį geidulį? Negi visi vyrai tokios perdėtai geros nuomonės apie save? Jau pakankamai su jumis atsipista, laikas iškloti teisybę: nė velnio, tai netiesa. Gultis su vyrais mane verčia vienui vienintelis faktorius – tai nežabotas mano pačios tarpkojo alkis ir niekas daugiau. Nėra geresnio narkotiko už seksą. Kartais per dieną turiu nuo dešimties iki dvidešimties tikrų vyrų, su kietais, daug kietesniais nei tavo. Niekuomet neturėjai pasiūlyti nieko vertingo, ko nors, kas galėtų mane nors kiek sudominti. Pasiilgau, kad kas gerai mane išdulkintų, paimtų jėga, o ne pezėtų apie kažkokius jausmus ar aukštesnes materijas. Tokius kaip tu vartoju tuzinais, tarsi higieninius paketus per mėnesines. Panaudojai, atvėrei šiukšliadėžę, išmetei. Kam tu toks reikalingas? Užsipisk grabais su savo gyvenimo prasmės paieškomis, dievotyra ir visa ta pederastiška juodaskvernių instancija. Man tavęs nebereikia, sukramčiau, išspjoviau, laisvas.

Pabudau visas šlapias, išpiltas prakaito, delnuose glemždamas švarką, kuriuo buvau užsiklojęs. Dvokianti nelaimės nuojauta skverbiasi pro mano šnerves paralyžiuodama iš baimės styrantį kūną. Nebežinau, ko griebtis. Jausmas toks, kaip vaikystėje, kai sapnuose regėdavau verdančius akvariumus su gyvomis žuvimis viduje. Po to visuomet kas nors nutikdavo. Kas nors tragiškai baisaus ir neatšaukiamo, galinčio sulaužyti mano gyvenimą iš esmės.

 

Spalio 14 d.

Marmurinis ruduo, rūkai, melancholija, menas. Be meno kaip be oro dūstu, vanduo užlieja mano plaučius, sprogdindamas visa, kas gyva mano liūdnoje esybėje. Gal todėl šis savaitgalis tikra atgaiva. Visas tris dienas lankiausi „Kauno kino festivalio” renginiuose. Peržiūrėjau aštuonis filmus, per dieną po du. Pradedant švediškuoju „ABBA – The Movie”, baigiant graudžiai juokingu serbų režisieriaus Stefano Arsenijevič darbu „Meilė ir kiti nusikaltimai”. O kur dar sudėtingas, gilus, nekomercinis Airijos kinas. Toks menas ne glaisto, o drasko randus, atnaujina kraujuojančias žaizdas, primena mums, kas gyva ir tikra. Pasikroviau, išjaučiau, bet ir išsiderinau vienu metu. Nenusakomai gera pasinerti į svaigius sapnų ir vizijų pasaulius, nes gyvenime realybė dažnai elgiasi priešingai – apgaubia ir paskandina savyje tarsi begarsis, juodai baltas brolių Liumjerų kinas ir niekuomet nepaleidžia.

Tarp kitko, su didžiu liūdesiu turiu pastebėti, kad mano vakarų fronte telkiasi debesys. Kažkas negerai, tik dar negaliu tiksliai pasakyti kas. Jaučiuosi pakankamai vienišas net ir tada, kai ji guli šalimais, šneka apie kažkokius jai rūpimus dalykus, pasakoja savo nuotaikas, dienos įvykius, kurie niekaip su manimi nesusiję. Arba dar blogiau, įvykius, kurie susiję su asmenimis, vyrais, kurių vietoje galėjau būti. Tokiomis akimirkomis jaučiuosi visiškai vienas. Nežinau, ką daryti, esu bejėgis ir sutrikęs, praradęs gebėjimą priimti racionalius sprendimus.

 

Spalio 15 d.

Mane pasiekė žinia, jog Šilainių prekybos centre įkurtos profsąjungos vadovas Mindaugas Vaišnoras vos per mėnesį gavo tris drausmines nuobaudas ir buvo atleistas iš darbo. Jam pareikšti priekaištai už itin prastą apsaugos organizavimą ir aplaidumą darbe, nors aptariamu periodu neužfiksuota nė viena vagystė ar kitoks prekybos centro turto niokojimas. Tuo pat metu papeikimai buvo išrašyti dar dešimčiai profsąjungos aktyvistų, septyni iš jų jau nebedirba tinkle. Įmonės atstovai suskubo patikinti, kad šis atleidimas visiškai nesusijęs su profesinės sąjungos jų parduotuvėje atsiradimu. Esą atleistieji padarė tokių pažeidimų, kurių įmonė netoleruoja. Akivaizdu, kad darbuotojai nusižengė pagrindiniam prekybos centrų dievukų įstatymui: „Nekurk profesinių sąjungų!”, kitų galimų nusižengimų čia ir su mikroskopu neįžvelgsi. Nėra jokių abejonių, kad verslininkai siekia sunaikinti jiems neparankų darbuotojų susivienijimą. Tikiuosi, nukentėję judėjimo aktyvistai apskųs tinklo vadovų sprendimą teismui, tačiau bylinėtis su milijardinėmis lėšomis disponuojančia pinigų sunkimo mašina dalykas ganėtinai beviltiškas.

 

Spalio 17 d.

Susipykom visiškai, dėl kažkokio menkniekio. Ji nustojo kalbėtis, išėjau trenkęs durimis, palikau raudančią ant vonios grindų. Norėjosi sudaužyti viską į šipulius, negrįžtamai. Po to grįžau, apsikabinom, apsiverkėme kartu, nurimom, mylėjomės visą naktį kaip niekada. Tarsi koks apsėdimas ar negera lemtis. Kas gali pasakyti, kur veda tokie santykiai? Kokia jų prasmė? Jaučiuosi labai pavargęs…

 

Spalio 19 d.

Tik įėjęs pro Silvijos buto duris pajuntu, kad kažkas ne taip. Ji pasitinka mane koridoriuje, užstodama kelią į kambarius. Žvelgia labai keistai, lyg koks kiaulystę iškrėtęs šuo, kaltai vizgindama nesamą uodegą. Akys liūdnos, lūpų kampučiai virpčioja, veidas šlapias nuo ašarų. Bando kažką sakyti, bet iš burnos neišsiveržia joks garsas, dantys sukanda skruostus. Įsivyrauja nejauki tyla. Stovime vienas prieš kitą metro atstumu, baikščiais žvilgsniais tyrinėdami erdvę. Mano galvoje sukasi tūkstančiai įvairiausių minčių, šimtai variantų baisumų, kurie galėjo nutikti. Kad tik viskas gerai su Juozapu, kad tik jam nebūtų ko nors atsitikę. Viešpatie, pasigailėk, kad tik ne su Juozapu. Galiausiai ji prataria:

– Nežinau, kaip tau tai pasakyti, bet būk geras, pabandyk tai priimti šaltai, – Silvija gniaužo rankas, jos balsas dreba. – Iš Romos parsivežiau prancūzišką slogą – triperį. Pasigavau jį nuo kažkokio vengrų aktoriaus „Pompėjos naktų” filmavime. Tau taip pat vertėtų pasitikrinti.

Mano reakcija į jos žodžius siaubinga. Keiksmai ir prakeiksmai išsiveržia iš vidaus tarsi Vezuvijaus lava, amžiams sunaikinusi prakeiktą visuotinių nuodėmių irštvą.

– Kale, kaip tu galėjai man šitai iškrėsti?! Ką tu sau galvojai šitaip nesisaugodama? Ar bent gali prisiminti, su keliais nuokrušomis esi gulėjusi per savo supistai trumpą gyvenimą?

– Nežinau, sunku suskaičiuoti. Manau, koks šimtas penkiasdešimt bus. Tačiau gyvenau tik su dviem, ir vienas iš jų buvai tu, kiti – tiesiog nevykę nuotykiai arba darbo partneriai. Tai tiktai darbas, varginantis, sekinantis darbas, nieko daugiau, – galėjai girdėti, kaip ji tankiai kvėpuoja, po to sunkiai rydama vidinį skaudulį drasko nuo savęs papuošalus. Akys pilnos ašarų, lūpos šykščiai sučiauptos. Dar akimirka ir ji užsikniaubia į pagalvę. Aš išeinu.

Lauke įkvėpiu gurkšnį oro, pasaulis aplinkui pašėlusiai sukasi, žemė maišosi su dangumi, viskas griūva. Kažkaip įsėdu į mašiną, autopilotas nuvairuoja iki artimiausios poliklinikos, be eilės prasibraunu į registratūrą, sakau, skubus atvejis, duokit siuntimą, nuo to priklauso mano gyvybė. Aiškiai perdedu, matyt, atrodau išties dramatiškai, nes registratorė, įteikusi taloną, pavymui dar sušunka: „Eikite be eilės!”

514 kabinetas. Sena bjauri venerologė, tikriausiai nebarškinta nuo praeito tūkstantmečio laikų, palinksta ties mano sergančiu peniu, užsideda akinius, įsižiūri, atšoka ir kartėlio persmelktu veidu ištarška tarsi įsiutusi rašomoji mašinėlė:

– Tai pasibaisėtina! Ką jūs sau galvojate, kunige? Ar susimąstote apie tokį palaidą gyvenimo būdą, jo padarinius? Kur jūsų padorumas?!

Nužvelgęs ją įdėmiai, su tariama užuojauta, tylutėliai pratariu:

– Sunkus tamstos darbas, daktare. Tarsi banko kasininkės – pinigų krūvos, o visi svetimi, ne Jūsų. Kaip visa tai ištveriate?

Urologės veidas keistai virpteli, burna žiojasi kažką sakyti, nervingai iškyla drebantis rodomasis pirštas, ji klaikiai rikteli:

– Neškite iš čia savo šlangą. Durys ten!

Užsisegęs klyną oriai išeinu. Turėsiu susirasti kitą specialistą, mažiau puritonišką, daugiau diskretišką, labiau vyrą.

 

Spalio 21 d.

Nepakeliamas sopulys maudžia juodu nerimu užnuodytą kraują pumpuojantį mechanizmą. O kas, jei ji niekuomet nepaskambins, ištrins mane iš savo atminties, mobilaus telefono, skverų, alėjų, parkų, kuriais kartu vaikščiojome, naktų, kurias praleidome susiglaudę, kvėpuodami, lytėdami, rydami vienas kitą. Nebeliks dialogų, šypsenų, prisilietimų, svajonių, planų, o galiausiai vilties, kad viskas gali būti kitaip, geriau, negu iš anksto nulemta. O kas, jei aš jos daugiau niekuomet neišvysiu, ir jos atvaizdas, prisiminimai apie ją blausis mano atmintyje nykdami tarsi nuostabios smėlio pilys, pustomos negailestingo vėjo. Nejaugi statinio grožis privertė mane jį sugriauti? Aš kvailys, bukaprotis, visiškas inbicilas, paleidau iš savo rankų svajonių moterį, žmogų, kurį taip mylėjau, vienintelę kada nors turėtą šeimą. Ji kankina tyla, abejingumu. Tikriausiai kentėdamas turiu ją paleisti eiti savo keliu, bet tai neįmanomai sunku. Skausmas, tuštuma, depresija, vienišumas… Manoji religija nesuteikia vilties. Kas man atleis? Buvau apgailėtinas egoistas. Iš manojo vidaus bjaurasties randasi šis neatšaukiamas pasmerkimas vienatvei. Skendint nežinioje beviltiškumo persmelkta būsena apglėbia tarsi vėžys, negailestingai ėsdama pačią mano esmę. Įsiaudrinu nuo nežinios, pavyduliauju, verkiu. Širdis randuota, nestipri, galva maišosi. Turiu darbų, bet ta kančia… Būsena, kai nieko nebegaliu daryti. Jau tris savaites blaivus, bet ir tris dienas vienas. Esu gyvas tikėjimu, kad pakelsiu didžiausią Dievo bausmę – save ir Ją. 

Nėra pasigailėjimo ir atleidimo man šioje žemėje už tai, ką padariau. Viešpatie su visais viešpačiukais, būk man teisingas.

 

Spalio 23 d.

Automobiliu vos neįvažiavau į Nerį. Esu apsirijęs vaistų, nesimaudęs, nesiskutęs, psichiškai persitempęs. Nepamenu, kad būčiau kada tokioj duobėj, jaučiuosi visiškai suskilęs, draskomas viduje demoniškų dvasių, pertemptu protu, nuo nemigos išsekusiu organizmu, visiškai apleistas ir vienas. Kaip tyčia, vakar turėjau laidoti jaunutę dvylikos metų mergaitę, siaubingai vėžio sudarkytu kūnu. Tarsi man savų nelaimių negana. Dievas visa jėga leido patirti pagundų ir nuodėmės dugną, mirties baimę ir neišvengiamą bausmės artėjimą. O siaube, jaučiu, kad palikdamas Silviją tarsi kažką nužudžiau. Man nėra atleidimo. Jėzau, ką daryti?! Nuotaikos mainosi nuo rezignacijos, nuolankumo iki savigailos ir pykčio. Nieko šiame gyvenime nebenoriu, viskas slysta iš rankų, totali apatija, baigta. Todėl, į viską spjovęs, nusprendžiau pasinaudoti „paskutinės minutės” pasiūlymu su grupe Kauno arkivyskupijos kolegų leistis į maldininkų kelionę po Izraelį, aplankyti įsimintinas Šventosios žemės vietas. Kurijos pagalba gavau nuolaidą bilietams, todėl kelionė atsieis trečdaliu pigiau nei įprasta. Galbūt tai padės užsimiršti, išlaižyti žaizdas. Niekas taip neapvalo proto, kaip nauji horizontai. Rytoj manęs laukia varginantis lakstymas po parduotuves. Reikia įsigyti kelioninį lagaminą, sportbačius, maudymosi reikmenis, kremo nuo saulės, fotoaparatą, turistinių brošiūrų, žodžiu, visa tai, ko po kelionės daugiau niekuomet nebeprireiks. Velnias, kaip nekenčiu tąsytis po netikėliams skirtus prekybos molus, matuotis gamykla dvokiančius drabužius, atsakinėti įkyrioms pardavėjoms. Mieliau jau tiesčiau asfaltą saulės atokaitoje ar gramdyčiau samanas nuo geležinkelio pabėgių. Už ką man visa tai, Viešpatie? 

 

Spalio 25 d.

Lėktuvas pakilo be sutrikimų. Šiek tiek užgulė ausis, tad stengiausi to pojūčio atsikratyti žiovaudamas. Malonus vyriškas balsas per mikrofoną pranešė: „Šiuo metu skrendame 10 000 metrų aukštyje, temperatūra už borto minus 70 laipsnių Celsijaus. Patogiai įsitaisykite, galite atsisegti diržus.”

Visi atsisegė, atsipalaidavo, pradėjo megztis pokalbiai. Pašnekesiai vyko išmintingai pasirenkant neformalias laisvalaikio, kelionių, automobilinių naujovių temas. Buvo juntama ganėtinai pakili turistinė nuotaika ir netgi šioks toks draugiškumas, paprastai nebūdingas mūsų klano nariams, vyresnybės akivaizdoje.

– O kaip žmonės laidos, kai didesnė dalis vyskupijos kunigų išvykę į užsienį? – neatsargiai sudrumsdamas tik bepradėjusią įsivyrauti darną pasiteiravo Karmelitų bažnyčios vikaras Vaidevutis Markevičius. Klausimas sulaukė staigaus Šančių klebono atsako:

– Dėl to problemų nebus. Morgo darbuotojai prifarširuos šaldytuvus iki viršaus nabašnykais, o mes grįžę sulaidosim per dieną savaitės normą ir tiek tos bėdos. Jeigu grįšim gyvi, sveiki, žinoma. Man, pavyzdžiui, įdomu, jeigu sudužtų lėktuvas, kas nors iš čia esančių patektų į dangų?

– Stiuardesė, – mestelėjau atsainiai ir tuoj pat pasigailėjau. Visi, sėdintys aplinkui, kažkaip keistai į mane sušnairavo. Po nejaukios pauzės turėjau priverstinai pabaigti frazę. – Na, ir, be abejo, vyskupas, šventas žmogus.

Per saloną nusirito palengvėjimo atodūsių banga, o mes su Šančių klebonu mostelėjome sutrikusiai stiuardesei prašydami papildyti senkančias alkoholio atsargas.

Pirmąją kelionės Jėzaus pramintais takais dieną mus pasitiko nežmoniškas karštis. Permirkome prakaitu dar nespėję nusileisti lėktuvo trapu. Drabužiai lipte lipo prie odos. Šiaip ne taip leisgyviai sulipome į autobusą ir apžiūrėję keletą vietinės reikšmės įžymybių, norėdami atsigauti, užuot dalyvavę planuotose  mišiose vieningai sutarėme  pailsėti prie Negyvosios jūros. Saulei skrudinant odą maloniai leidome laiką paplūdimyje, kol vienas kurijos veikėjų, jau trečią kartą besilankąs Izraelyje, paragino mus bristi į vandenį, patirti tikruosius kūno malonumus. Tada viskas ir prasidėjo. Stebinčiam iš šalies vaizdas turėjo pasirodyti panašus į „National Geographic” transliuojamus reportažus. Tarsi būrys pabaidytų jūros vėplių apsunkusiais nuo ėdalo pilvais pasileidome ristele į bangas, klimpdami į visą Mendelejevo lentelę savyje turintį dumblą, pačios Egipto karalienės Kleopatros naudotą ypatingoms kosmetinėms kūno procedūroms. Virtę, kliuvę vienas už kito dar krante, pasiekę vandenį pakibome jūros paviršiuje lyg meškeriotojų plūdės. Kad ir kaip stengėmės, negalėjome pasiekti kojomis dugno ar apsiversti ant pilvo. Bet kuris neatsargus judesys grasino panardinti sunkiai atkeliamą nuo vandens paviršiaus galvą į trisdešimties procentų natrio chlorido konsistencijos tirpalą.

Taip mums beplūduriuojant, pakilus vėjui, pastebėjome nuo Jordanijos pusės ateinančius milžiniškus smėlio stulpus. Paskubomis pasileidę į krantą, nuo galvos iki kojų aplipę druska, kapanojamės niekaip negalėdami išsikapstyti iš sumauto karališkojo dumblo. Reikėjo spėti nusiprausti, nes po dešimties minučių sąlyčio druska ima degint odą. Smėlio audra užklupo mus dušo kabinose. Prie jų palikti drabužiai bei avalynė buvo akimirksniu užpustyti, o ir patys paskendome dulkių kamuoliuose, springdami ir kosėdami prakeiktu dykumos turtu. Laimė, tai tęsėsi neilgai. Siaubingai atrodantys, pilnomis smilčių akimis, pasipuošę klaikiausiomis šukuosenomis atkasinėjome savo daiktus, purtėme trankydami į kabinų sienas, beviltiškai bandydami atsikratyti nepageidaujamų gamtos dovanų. Nežinau, kaip kitiems, bet man asmeniškai silicio –  kvarco junginiai kiaušus trynė iki pat grįžimo į viešbutį.

 

Spalio 26 d.

Tel Avivas anksčiau buvo Haifos priemiestis, o dabar Haifa – dalis Tel Avivo. Senasis miestas, primenantis Paryžiaus Monmartrą, puošiamas įspūdingų, kvapą gniaužiančių šiuolaikinio meno kūrinių, toks tolimas mano kraštui, toks artimas mano širdžiai. Cezarėjos iškasenos, senojo Erodo laikus menančio miesto likučiai, baltos kalkakmenio bažnyčios, palmių giraitės, tūkstantmečiai žemaūgiai alyvmedžiai, regėję patį Kristų. Jų stori tarsi baobabų kamienai, laiko ir saulės veikiami, virto akmeniu. Visa tai plaukia pro mano akis, padeda užsimiršti. Kartais atrodo, jog skausmas krūtinėje slopsta, mintys giedrėja ir aš vėl tampu savimi. Tuo tarpu „Prisikėlimo” bažnyčios dekanas pasitelkęs nešiojamą miniatiūrinį DVD grotuvą linksmino mus nuolatos, netgi pasivaikščiojimų metu, žiūrėdamas Pono Byno nuotykius. Tarsi tai būtų ne išvyka į šventąją žemę, o septynių parų angliško humoro telemaratonas, nuo kurio neįmanoma atsitraukti lankant krikščionims šventas vietas, valgant, laikant mišias ar netgi tuštinantis. Toks elgesys turi neabejotiną privalumą. Jei kartais pasimesi minoje, atsiliksi nuo grupės, teisingą kelią visuomet nurodys garsus isteriškas kikenimas, sklindantis iš galingus vargonus primenančių dekano plaučių.

 

Spalio 27 d.

Pašėlęs bėgimas po Jeruzalę pliaupiant nežmoniškam lietui. Didingas trijų tūkstantmečių senumo miestas priima mus itin nesvetingai. Kiaurai permirkę per liūtį beveik nieko doro nepamatėme. Paskubomis aplankyta Dievo tarno ir Visų tautų bažnyčios, Raudų siena, Getsemanės sodai ir Mergelės Marijos kapas. Visur saugumo postai, miestas žaliuoja tviskančiomis izraelitų karių uniformomis. Jei patikėsi turistinėmis brošiūromis – „Jeruzalė užburia“. Kur gi ne, stogą gali nurauti pirmyn atgal zujančios paklaikusių turistų minios, relikvijų prekeiviai ant kiekvieno kampo, o dar ta Raudų siena. Tikiesi pamatyti kažką įspūdingo, ir še tau, kad nori – siena kaip siena, prikaišiota įvairiaspalvių popierėlių, ant kurių visomis pasaulio kalbomis prikeverzota pusė žmonijos troškimų. Prietarų prietarai, tarsi monetą į šulinį mestum, jokio religinio potyrio. Aplankėme labai keistą zoologijos sodą, įrengtą Senojo testamento motyvais. Jame galima rasti visus Senajame testamente minimus gyvūnus bei keletą nepaminėtų, tokių kaip žirafos ar pingvinai. Vos išsisukome nuo kažkokios biblinės scenos iš Izaoko gyvenimo rekonstrukcijos peržiūros. Labiausiai atmintyje įstrigo arabų turgus su nenupasakojamos išvaizdos prekybininkais, siūlančiais kilimus, datules, ochrą,  ypatingus prieskonius, specialiai tau pritaikančiais nuolaidą, tampančiais už rankovių, šaukiančiais vienas per kitą: „My frend, my frend… *” Tave stumdo, trauko vienas iš kito į visas puses, nespėji derėtis. Ore tvyro smilkalų, egzotiškų vaisių, skerdienos kvapai, akys raibsta nuo spalvų paletės, ausys nebeištveria pragariško triukšmo. Tokiame turguje galima parduoti Liuciferiui sielą arba pusvelčiui įsigyti žmoną. Viskas derybų klausimas. Protas temsta, galva sukasi, žiūrėk ims ir įsiūlys tau ką nors tokio, ko pirkti nesugalvotum net baisiausiam sapne. Vos sveiki kojas išnešėme. Dar viena tokia diena ir būsiu sotus rytų kultūros iki ausų.

______________________

* Mano drauge. angl.

 

Spalio 28 d.

1757 metais, kilus katalikų ir stačiatikių ginčui, katalikai prarado teisę aukoti Mišias Betliejaus Jėzaus Gimimo bazilikoje. Stačiatikiai gavo tuo metu Palestiną valdančios Osmanų imperijos valdžios leidimą saugoti Jėzaus gimimo vietą. Dar ir šiandien galioja aštuonioliktame amžiuje nustatytas status quo, pagal kurį turkų vietininkai Palestinos krikščioniškąsias šventąsias vietas paskirstė įvairioms Bažnyčioms ir bendruomenėms. Netekę teisės melstis Betliejaus bazilikoje, 1882 metais katalikai prie pat bazilikos pasistatė kitą bažnyčią, dedikuotą kankinei Šv. Kotrynai Aleksandrietei.

Po pamaldų Šv. Kotrynos bažnyčioje atsiskyriau nuo grupės ir vedamas smalsumo užsukau į stačiatikių valdas. Bazilikos prieangyje kaktomuša atsitrenkiau į keistos išvaizdos apsigaubusį vienuolišku abitu armėnų šventiką, kuris maloniai pasiūlė man įsigyti jo pašventintų žvakių, skirtų uždegti bažnyčioje. Šis veiksmas suteikia garantuotą Dievo palaimą ir paramą nuodėmingame gyvenimo kelyje, taip pat tvirtos sveikatos ir neabejotinos finansinės sėkmės garantijas. Bent jau taip aiškino šventikas. Paaukojęs penkis dolerius gavau tris žvakes ir dėžutę degtukų. Jei gerai supratau birią kaip žirniai armėno šneką, degtukai taip pat pašventinti su geriausia, kokia tik gali būti, intencija.

Neturėdamas daug laiko uždegiau visas tris žvakes po pirma pasitaikiusia ikona, persižegnojau ir skubėdamas patraukiau grožėtis bazilika. Greičiausiai tuo viskas būtų ir pasibaigę, jei ne mano jautrumu pasižyminti klausa. Toldamas nuo ikonos užnugaryje išgirdau kažkokios neaiškios sumaišties atgarsius. Pasirodo, man žengus kelis žingsnius, minėtasis Dievo tarnas, kad jį kur šėtonas pajodytų, su begaliniu įkarščiu puolė gesinti mano uždegtų žvakių, viltingai tikėdamasis jas dar kartą parduoti kokiam nors į mane panašiam kvailiui. Na, šito tai jau per daug! Nedvejodamas kibau jam į atlapus, plūsdamasis visais man žinomais tarptautiniais keiksmažodžiais, pradedant ispanišku puta madre, baigiant lenkiškais daugiaaukščiais algoritmais, į šuns dienas dedančius jį, jo šeimą ir visus tai šeimai artimus išgamas. Šis susigūžė, susikūprino ir kažką neaiškiai murmėdamas pasipustė padus, pakeliui spėdamas nugriebti dar vieną mano uždegtą žvakę.

 

Spalio 29 d.

Sinagogoje iš dailaus žydų berniuko nusipirkau šlikę, tradicinį hebrajišką galvos apdangalą, su išsiuvinėtu užrašu „Šalom”, kas reiškia taiką. Gvidui dovanų parvešiu musulmoniškus maldos karolius. Dar turguje įsigijau smilkalų bažnyčiai bei prabangų kašmyro vilnos šaliką Henriui. Geras draugas ir šalikas –  visa, ko reikia artėjant žiemai. Adrijai lauktuvių nupirkau mėlyną siuvinėtą medvilnės skarą ir kryželį su inkrustuotu deimantu už penkis šimtus dolerių. Tikiuosi, tai padarys reikiamą įspūdį, kitaip pinigai į balą. Kelionėje iš viso išleidau septynis tūkstančius litų, neskaitant lėktuvo bilietų. Visi mano klano apsirijėliai krintančiais iš kelnių pilvais išvykų metu kas dvi valandas reikalavo užkandos, o kas keturias –  karštųjų patiekalų. Jie elgėsi tarsi romėnai, kurie turėdami puotų metu specialius vėmimui skirtus kambarius be saiko šlamštė prašmatniausią maistą, girtavo, krušosi, o laisvu nuo lėbavimo metu valdė valstybę. Visa kelionė priminė didžiulę fiestą. Nė vienas iš vykusių su manimi kunigų šventose vietose neparodė jokių pamaldumo ženklų, tik stumdėsi vienas su kitu ir rėkavo kaip kokios turgaus bobos: „traukis, aš filmuoju”, „traukis, aš fotografuoju”, „ar galėtum mane nufotografuoti”, „kaip manai, ar aš gerai atrodau?”. Visa tai nežmoniškai knisa, noriu namo.

 

Spalio 30 d.

Paskutinės valandos Izraelyje slinko itin lėtai. Taip lėtai, jog tariausi girdįs smėlio laikrodžio dūžių aidą. Laikas tapo nežmoniškai tąsus. Karščio išsekintas organizmas palūžo. Tarsi apgailėtinas narkomanas visu savo kūnu jutau nostalgijos laužomų kaulų skaudesį, tyro vandens troškulį gerklėje, nenumaldomą perštėjimą krūtinėje. Vargani dykumos žmonės, ką jie supranta apie žaliuojančius Lietuvos miškus, žydinčias pievas, neaprėpiamus slėnius. Argi jiems skauda širdį dėl ošiančių beržų giraičių, pušynų, eglynų. O dar šviesiaplaukės Lietuvos dukterys… Panašių į jas čia nei su švyturiu nesurastum. Visos tamsios, atšiauriais veidais, šypsenos neišspausi, kas trečia nešiojasi automatą. Šiuo metu Izraelyje karinę tarnybą privalo atlikti tiek vyrai, tiek moterys. Moters šauktinės pastojimas tarnybos metu laikomas tolygiu karinio inventoriaus sugadinimui ir už tai taikomos griežtos nuobaudos. Gal jas taip veikia nuolatinė įtampa ar neišvengiama teroro grėsmė? Nesuprasi. Jaučiausi lyg koks apsiseilėjęs Maironis, paklydęs tarp keturių kantonų. Tokia nostalgija, kad neiškentęs apėmusio maudulio prieš skrydį įsiveržiau į Šančių klebono numerį.

– Sveiki klebone, ar galėčiau jus sutrukdyti?

Šis stovėdamas prie lango vienais apatiniais išpūtė man į veidą cigaro dūmus ir pašaipiai iškošė pro sukąstus dantis:

– Garbė Jėzui Kristui sakoma Romos katalikų bažnyčioje. Ko tau iš manęs prisireikė, meldžiamasis?

– Nusilaužiau nagą, gal kartais galėtumėte paskolinti žirklutes?

– Tau gal dar ir dezodorantą paskolinti? Ne, draugeli, tokių dalykų kreipkis į kokius pedikus, ne į mane. Geriau leiskimės į barą. Troškina, reiktų gerklę praskalauti.

Nusileidome į apatinį viešbučio aukštą. Ten radome susirinkusius gerus penkis šimtus žydų, švenčiančių hebrajiškas vestuves. Jidiš muzika, šokiai, nemokami gėrimai, nuotaka, apdovanota neregėto ilgumo nosimi. Tai kaip ir viskas, ką prisimenu iš tos dienos įvykių. Į lėktuvą kolegos mane nešte įnešė.

#09 LAPKRITIS

Lapkričio 1 d.

Visus Šventuosius sutinku ne vienas. Adrijos draugė Ivona stulbinančia išvaizda apdovanota būtybė. Jos povyzoje yra kažkas neapčiuopiamai katiniško – žalios smaragdinės akys, siauriausios, kokias tik teko matyti, lūpos, plaukai siekia juosmenį. Iš rankinės ji ištraukia tamsaus nepermatomo polietileno maišelį, jo turinį atsargiai išpila ant stiklinio kavos stalelio. Tada, magnetine banko kortele prasklaidžiusi miltelius, suformuoja tris apylygio ilgio takelius, kiekvienam po vieną. Bandau dėl to ginčytis, tačiau abi kaip susitarusios pareiškia, kad vienas kartas nesiskaito, be to, svarbiausia nemaišyti kokaino su alkoholiu, tuomet viskas praeina be didelių pasekmių.

Adrija pirmoji parodo pavyzdį blizgaus metalo vamzdeliu sutraukdama baltąją palaimos pudrą į nuo nekantrumo virpčiojančias šnerves. Tada Ivonos eilė, galiausiai pasiryžtu ir aš. Iš pradžių pasirodo, kad nieko nepajutau. Pagarsinusi muziką Adrija išjungia šviesą. Į kambario vidurį įvežamas milžiniškas senovinis gaublys, kurį atidarius patalpa nušvinta įvairiaspalvėmis šokčiojančiomis šviesomis. Gaublys be viso ko aprūpintas gausia įvairiausių spiritinių gėrimų atsarga. Kelios ištuštintos taurės ir merginos ne juokais įsiaudrina, o juk sakė – šiukštu nemaišyti. Mes pakylame šokti ar jos pakyla, o aš žiūriu – dabar tiksliai to negaliu pasakyti. Pamenu tik, kaip Adrija prasega Ivonos marškinėlius ir apnuogina milžiniškas, silikonu prisirpusias krūtis ir paėmusi nuo stalo indą su plakta grietinėle purškia ją ant neįtikėtino raudonumo spenelių, pasineria visu veidu į baltą masę. Po to ją nulaižo, išpurškia dar, kviečia mane padaryti tą patį. Viskas atrodo taip keistai, tarsi priešais mane didžiagabaritis kino ekranas transliuotų nerealų erotinį filmą, o aš vienu metu būčiau žiūrovas, operatorius ir pagrindinis dalyvis. Skirtingai nuo įprastų šio žanro filmų, šiame yra įjungtos papildomos uoslės bei lytėjimo juslės ir dar kažkas nenormalaus, greičiausiai sukeltas haliucinogeninio narkotiko poveikio, leidžiančio viską, taip pat ir mane patį, stebėti iš šalies, atitolus keleto metrų atstumu. Dar po kelių akimirkų didžiam merginų nusivylimui aš atsijungiu. Jos bando žadinti mane kišdamos rankas į kelnes, masažuodamos suglebusią varpą, ranka daužydamos per veidą, netgi aplieja šaltu vandeniu – viskas veltui. Belieka pasitenkinti tuo, kas prieinama. Kaip ryte  sužinau iš Adrijos, lesbietiškas seksas nėra pats blogiausias dalykas pasaulyje.

 

Lapkričio 2 d.

Vėlinių vakarą su Adrija aplankėme Audriaus kapą. Nupirkome žvakių, gėlių – viskas kaip pridera. Kapinės skendėjo tūkstančių įšalusią lapkričio žemę šildančių liepsnų šviesoje. Kartu tai tūkstančiai šiltų prisiminimų, privertusių šią niūrią dieną žmones atvykti čia, paminėti į amžinybę išėjusius artimuosius. Jiems kapai virto retų, o kartais nuolatinių pasimatymų vieta. Kai kurie santykiai nekinta, tiesiog įgauna kitokias formas, taip išlaikydami būtiną ryšį.

– Anksčiau kirpdavau jam plaukus, dabar kerpu kapo žolę. Sodindama augalus nenorėjau, kad jie žydėtų.  Per skaudu man tai. Kartais atrodo, kad jis vis dar su manimi. Jeigu tik tu žinotum, kaip stipriai ilgiuosi jo švelnumo, gero būdo, kaip pasiilgstu juoko, šypsenos, pokštų, kuriuos taip mėgdavo krėsti, – Adrija susigraudino ne juokais. Nerasdamas kitos išeities, nusprendžiau ją šiek tiek paguosti.

– Taip, pokštininkai patinka visiems. Įsimintiniausias pokštas, kurį aš girdėjau, buvo iškrėstas mano brolio. Kartą, gerai išgėrus, taip susiklostė, kad  permiegojau su brolio žmona. Šventėme mano sugrįžimą iš armijos. Tai sužinojęs brolis stipriai ant manęs supyko, o ant žmonos dar labiau. Ir nutaikyk man taip, kad tuo pat metu į namų telefoną norėdami pasišnekėti su vienturte dukterimi paskambino žmonos tėvai. Paprašius pakviesti dukterį brolis šaltu veidu pareiškia: „Jūsų dukra numirė, – tada išlaikoma pauzė, kurios metu žmonos tėvai patys pasikiša po velėna. Po kurio laiko brolis pabaigia: – Su balandžio pirmąja, tuojau pakviesiu.”

– Permiegojai su brolio žmona? Nieko sau… – liūdesys palaipsniui palieka Adrijos veido bruožus užleisdamas vietą nuostabai.

– Menkniekis, įvyko ir tiek. Tiesa, po to įvykio mano santykiai su broliu ne kažin kokie, bet, kaip sakė Karlsonas, gyvenime visaip pasitaiko.

– Tu mane stebini.

– Kartais aš stebinu save patį.

 

Lapkričio 5 d.

Pirmosios Šilainių prekybos centro darbuotojų profsąjungos įkūrėjai nutarė nepasiduoti, suvienyti savo pastangas ir protestais bei demonstracijomis išsireikalauti iš tinklo savininkų galimybės ginti savo teises. „Girstučio” kultūros rūmuose didelėmis pastangomis buvo surengta neeilinė konferencija siekiant išsakyti visuomenei susidariusią situaciją. Į renginį atvykau šiek tiek pavėlavęs, tad užėmiau vietą pirmojoje eilėje tarp žurnalistų ir televizijos operatorių. Tuo metu vienas naujosios profsąjungos atstovų sakė audringą, nusikalstamus koncerno vadovybės veiksmus pasmerkiančią kalbą.

– Brangūs bičiuliai, atėjo metas pažvelgti tiesai į akis. Prekybos tinklai žvėriškai išnaudodami ir engdami bei visiškai nepaisydami darbuotojų interesų dulkina mus vidury baltos dienos, o mes nieko negalime su tuo padaryti. Išaušo metas visaverčiam bendruomeniniam sukilimui, bet koks tolesnis delsimas nebeįmanomas. Perfrazuodamas pirmąjį futurizmo manifestą drąsiai pareiškiu: teateinie padegėjai apdegintais pirštais! Jie jau čia! Visai čia pat!.. Pirmyn! Padekite naująsias vartojimo bažnyčias! Nukreipkite kanalus, kad užlietumėte prakaito krautuves! Koks neapsakomas džiaugsmas matyti sunaikintas…

Pranešėjas nespėjo užbaigti sakinio. Jį pertraukė netikėtai į salę įsiveržusios keturios juodai apsirengusios žmogystos, skaromis uždengtais veidais. Rankose jie nešėsi kibirus, slidinus žmogaus ekskrementų. Pirmajam teko oratoriui, vėliau ir publikai, ypač sėdintiems pirmosiose eilėse. Išmatos tiško ant veidų, drabužių, plaukų, aparatūros. Nešiojami kompiuteriai, projektorius, mikrofonai, kameros – viskas užlieta fekalijomis. Kadangi sėdėjau netoli pranešėjo, tad man taip pat gerokai teko. Po kelių akimirkų, nespėjus net tinkamai sureaguoti, prieš mano akis keli vyrai parvertė ant grindų vieną iš provokatorių, dosniai atseikėdami jam spyriais į šonkaulius. Kitiems trims pavyko pasprukti.

Po gero pusvalandžio atvykę kriminalinės policijos inspektoriai apklausė liudininkus, nufotografavo įvykio vietą ir paskubomis išvežė sulaikytąjį. Paskendę spėlionėse apie galimas įvykio aplinkybes visi konferencijos dalyviai susispietė į nedidelius būrelius svarstydami įvairiausias incidento versijas, tarsi pamiršę nuo galvos iki kojų šūduose paskendusį pranešėją. Šis susiėmęs už galvos sėdėjo šalia tribūnos pastatytame krėsle ir  įnirtingai linguodamas burbėjo kažką neaiškaus sau po nosimi. Šiek tiek padvejojęs, priėjau prie jo ranka tiesdamas šaliką.

–  Imkite, gerbiamasis, turėsite kuo apsivalyti.

 

Lapkričio 11 d.

– Tavo laimei išgėriau tik vieną „Bacardi” taurę, būčiau išgėrusi dvi, išprievartaučiau tave negyvai, – taria Adrija palinkusi man prie ausies.

Mes leidžiame laiką tvankioje senamiesčio kavinėje. Patalpoje draudžiama rūkyti, tad ji nervingai beldžia į stalą pirštais, vydama įkyrias mintis apie eilinę nikotino dozę. Ilgą laiką tylime, nelabai turėdami ką vienas kitam pasakyti. Nežinau kodėl, bet Adrija manęs nebetraukia. Nepaisant to, dažnai ji ima mane jėga, netgi tuomet, kai aš to visiškai nenoriu. Mūsų poros lytiškumas asocijuojasi man daugiau su pornografija nei su erotika. Toks savitas, patologinis seksualumas baugina savo gyvuliškomis, iškrypėliškai gosliomis formomis. Kartais užspaustas į kampą jos ego verkia daužydamas galvą į sieną, kad dievybė nerodo dėmesio, nepasigenda, atstumia, kaltindamas elementarų įsimylėjimą patologišku personalijos suabsoliutinimu. Protu, valia, beaistre refleksija įtikinėju save, kad viskas gerai. Kad tai tik simptomatiški vyro ir moters skirtumai, tik tiek. Tiesiog Adrija kitokia asmenybė nei aš, ir ją galima mylėti, netgi pasiilgti, bet tai nesuveikia.

Štai ir dabar, parvažiavę į jos namus, suuostom po eilinį takelį. Adrija pakyla nuo stalo, nuėjusi į vonią atsuka čiaupą. Iš dušo pasipila liūtis. Pasineriu į ją beatodairiškai godžiai siurbdamas karštį nuo demoniška liepsna degančių lūpų. Nespėjame net nusirengti. Vandeniui srūvant prigludusiais kūnais imu springti protarpiais rydamas jį kartu su įkvėpiamu oru. Viena ranka apglėbiu Adrijos kaklą, kita uždengiu akis. Reikalas juda kulminacijos link, bet pačiame aistros įkarštyje pirštams nubraukus blakstienas jos skruostai išsitepa tušu, ir vieną milisekundės ilgio akimirką priešais mane šmėsteli Silvijos veidas. Regiu ją paliktą tame kambaryje, susmukusią ant grindų, palaužtą ir įskaudintą, atstumtą apgailėtinos mano menkystės. Adrija pašėlusiai blaškosi, tarsi kovinis šuo, puma, liūtė, draskanti dar gyvą, krauju pasruvusį grobį. Niekaip negaliu sustoti. Esu priverstas baigti regėdamas priešais save Silvijos atvaizdą. Jausmas ne iš maloniųjų. Po visko, pliaupiant lediniam vandeniui, atsisėdu ant arabiškų vonios grindų ir lieku paskendęs niūriuose apmąstymuose ir prisiminimuose. Laiko pojūtis prarado mane, aš praradau laiko pojūtį. Didysis visatos indas įskilo, jo šone atsivėrė juodoji skylė, išspjovusi mane lauk į paralelų pasaulį.

Tuo metu įsisupusi į šilko chalatą Adrija šalto oro fenu džiovinasi plaukus. O siaube, aš jai nieko nejaučiu, esu visiškai abejingas. Stebėdamas šį fiziškai tobulą siluetą masyvaus antikvarinio veidrodžio rėme trokštu išvysti kitą, tą, kurios atspindį ji taip netikėtai įkūnijo.

 

Lapkričio 23 d.

Šią niūrią, lietingą rudens dieną kaip niekad gerai jaučiu visa apimantį Weltschmerz, slegiantį pasaulio skausmą, gailestį bei liūdesį dėl apgailėtinos mūsų visatos dabarties ir ateities. Seniai nejutau nieko panašaus. Visas miestas užtvindytas pūvančių lapų, drėgmės, vėjo. Miestelėnų aprangoje dominuoja tamsios purvinos spalvos.  Jau daugiau kaip mėnesį neregėjau Jos, bet mintyse apsikabinu kas vakarą. Gelia, maudžia vienatvė, bet dvasia, meilė ima viršų. Tarp mūsų – skambučio atstumas, o aš vis dar nežinau, ko imtis. Galbūt reikia laiko, kad viskas galėtų sugrįžti į senas vėžes. Ar Ji norėtų būti su manimi kaip anksčiau? Nežinau, bet mirtinai ilgiuosi to.

Po vakarinių mišių prišnerkštoje senamiesčio kavinėje netikėtai susidūriau su „Marijos radijo” direktoriumi. Tais pačiais metais mes buvome įšventinti į kunigus, tačiau artimiau nebendravome. Nežinau, kokio įkvėpimo pagautas jis graudžiai išsiliejo man didžiu nepasitenkinimu ir skundais dėl griežtų arkivyskupo nurodymų nuolat „Marijos radijo” bangomis transliuoti vien tik mišias bei įkyrų davatkišką šlamštą.

– Visoms kultūrinėms ir švietėjiškoms laidoms, nors kiek atitrūkusioms nuo Bažnyčios mokymo, uždėtas griežtas veto. Transliacijos –  vieni poteriai. Pagrindinis Jo  Ekscelencijos priekaištas: anksčiau žmonės tikėjo Dievu, dabar tiki tolerancija, – sielvartingai ašarojo direktorius. –  Visuotinė katalikų bažnyčia buvo suformuota pirmųjų krikščionių bendruomenių. Jos nepakluso jokiems nurodymams iš viršaus. Dabar kas kita. Visa ši religinė – politinė struktūra tiesiog smaugia bet kokią laisvesnę mintį. Kauno bažnyčios tapo nemokšos įkaitėmis. Paminėsi mano žodį, anksčiau ar vėliau puikybė jį pražudys. Visur nepasitikėjimas, žvelgimas iš aukštybių, panieka. Vienas mano bičiulis pranciškonas trejus metus susitikinėjo su benediktinių vienuole, po to metė ją, išvažiavo į Romą. Merginai neatlaikė nervai, nusižudė persipjovusi venas. Eiliniams kunigams turėtų būti panaikintas celibatas, atlaisvinti pančiai. Tegul norintys daryti bažnytinę karjerą, tapti vyskupu, kardinolu ar popiežiumi, pasiaukoja bendruomenei laikydamiesi celibato įžadų. Bažnyčiai reikia permainų kaip oro, kitaip supūsim gyvi ir niekas neateis į mūsų šermenis.

 

Lapkričio 28 d.

Dažnai bažnytiniuose susirinkimuose besilankanti moteris pakvietė mane pašventinti jos namų. Dieną užtrukau su laidotuvėmis, tad atsibeldžiau gerokai vėliau, nei buvo tartasi. Kotryna atrodė pritrenkiančiai, tiesiog kitas žmogus. Lūpos padažytos, didžiulė iškirptė, aplink ją kvepalų debesis. Spėjant iš išvaizdos, jai ne daugiau kaip trisdešimt penkeri, o gal dar ir jaunesnė. Sėdėdama priešais mane giliame fotelyje  plonyčiais pirštais vedžiojo kavos puodelio paviršiumi. Kokios vienišos rankos, kokios baltos, beveik permatomos rankos.

–  Jis mirė taip netikėtai, sustojo širdis ir tiek. Turėjau paimti greitojo vartojimo paskolą laidotuvėms. Vos išsimokėjau. Matote šias klumpes? Pirkau pernai rudenį ir tariau Dievui: „Viešpatie, pasižiūrėk kokios jos patvarios, kaip tvirtai kaustytos. Nesukčiauju – jos sunkiai sunešiojamos, neavėsiu jų kasdien, bet kai susidėvės, pasiimk mane pas save.”

–  Kotryna, tikrai mylėjote savo vyrą. Pavydžiu Jums tokio atsidavimo, tvirtų jausmų, ištikimybės, – skiedžiau kiek galėdamas, tuo pat metu kartas nuo karto nepastebimai į jos taurę pildamas brendį. –  Papasakokite man, kaip jūs susipažinote?

–  Jis partrenkė mane savo automobiliu, po to ilgai ir nuobodžiai lankė ligoninėje. Toks mielas, rūpestingas, patikimas.

–  Tikrai neblogas būdas susipažinti.

–  Jeigu kartais kas kris į akį, patariu šiuo būdu pasinaudoti. Ganėtinai efektyvu. Na, praeitis yra praeitis. Širdies neišsioperuosi, – greičiausiai čia ji nusprendė pakeisti pokalbio temą, nes minutėlę susimąsčius, jos kaktoje atsirado raukšlių. –  Turiu kai ką prisipažinti. Mano viena koja trumpesnė už kitą.

–  Kodėl? – asilas, nesugalvojau nieko geresnio paklausti.

– Jaunystėje čiuožiau, netgi buvau patekusi į šalies pirmenybes, bet vėliau krisdama susižalojau klubą, reikėjo pakeisti sąnarį metaliniu. Dabar, kai viena koja trumpesnė, reikia aukštinti kiekvieną įsigytą batų porą.

–  Labai nepatogu?

– Ne, gyvendamas prie visko pripranti, na, bent prie daugumos dalykų. Žinote, noriu padaryti Jums staigmeną, bet dėl to turėsite kurį laiką pabūti vienas mano miegamajame. Sutinkate?

Pagaliau! Tiek laiko sugaišta betiksliams pokalbiams, prisiminimams ir dar bala žino kam. Metas artėti prie reikalo. Viso pokalbio metu Kotryna buvo labai rami, susivaldanti. Jokių bereikalingų emocijų, atsitiktinių prisilietimų – nieko, kas galėtų išprovokuoti rimtesnius veiksmus. Toks šaltakraujiškas valdymasis, o paskui vedimas tiesiai į miegamąjį. Be abejonės, tai palieka neišdildomą įspūdį.

Kambarys skendėjo tamsoje. Atsisėdau ant minkštos dvigulės lovos, gausiai apkrautos pagalvėlėmis, nekantriai laukdamas žadėtosios staigmenos. Kotryna kažkur užtruko. Praėjus kuriam laikui mane apėmė nekantrumas, tad nutariau, jog reikia kažko imtis pačiam, kitaip sakant, padaryti atsakomąjį siurprizą. Ilgai negalvojęs nusimečiau nuo savęs visus drabužius, pasilikau tik laikrodį. Tada apgraibomis susiradau kažkokį šalį, kurį šauniai apsivyniojau aplink savo kaklą, atsistojau visu ūgiu ir kiek galėdamas įtraukiau išdribusį pilvą. Netrukus pasigirdo žingsniai, Kotryna pravėrė duris ir… Net negaliu pasakyti, kuris iš mūsų daugiau nustebo: jinai, pamačiusi mane nuogut nuogutėlį, ar aš, išvydęs priešais mane papuoštą vaišių stalą su garuojančiais jautienos kepsniais lėkštėse. Gerokai apsikvailinau, nieko nepasakysi. Kotrynos reakcija buvo šaltai santūri.

– Dabar galėčiau pasakyti ką nors grubaus, bet nenoriu. Jums būtų geriau susirinkti daiktus ir išeiti, – pratarė be jokios ypatingos intonacijos. Man nieko kito ir neliko. Net nebandžiau kaip nors aiškintis.

 

Lapkričio 29 d.

Šiandien laidojau motiną ir penkiametę jos dukrą angelo veidu. Moterį su protiškai nesveiku vaiku paliko vyras. Išėjo pas kitą. Nerasdama kitos išeities ar iš nevilties ir sielvarto pasimaišius protui, ji išmetė dukrą pro penkto aukšto langą. Mergaitė nemirė, gulėjo išsitėškusi ant šaligatvio grindinio ir virpčiojo apimta traukulių. Išvydusi tai, moteris nusileido į apačią, paėmė mergaitę ant rankų ir sunkiai užnešusi į savo butą dar kartą išmetė dukrą pro kambario langą. Tada iššoko pati.

 

Lapkričio 30 d.

Paštininkai, rytais išnešiojantys laikraščius, telegramas, tviskančius reklaminius lankstinukus, kartais atplėšia laiškus. Vaistininkės, spindinčios nenatūraliai balta šypsena, laisvą nuo darbo akimirką viltingai varto neįmantrų penktadienio horoskopą. „Šią savaitę avinams ypatingai seksis prekiauti akcijomis, nekilnojamu turtu, turite puikią galimybę sutikti artimą žmogų.”  Tolimuosiuose Rytuose vyksta karas. Maisto produktai brangsta ne daugiau kaip dvylika nuošimčių per savaitę. Dauguma žemės gyventojų masturbuojasi dešine ranka. Didžiausio pasaulyje falo savininkas… Tiek to, pakalbėkime apie šios dienos reikalus. Paskutiniąją rudens dieną, krintant šlapdribai, visas permirkęs užsukau į graverio dirbtuvėles senamiestyje. Norėjau užrašyti atminimą ant sidabrinio vizitinių kortelių dėklo, kurį nupirkau Henriui artėjančio keturiasdešimtmečio proga. Turėjau laukti eilėje. Priešais mane stovėjusi peroksidinė blondinė siaubingai dažais nutepliotu veidu paprašė išgraviruoti ant pigaus, blizgančio žiebtuvėlio, greičiausiai skirto jos mylimajam, užrašą: „Amžinai Tavo”. Visiška idiotė, nežinau nieko kito, kas taip lengvai pasimeta kaip žiebtuvėliai.

#10 GRUODIS

ŽIEMA

          „Vienintelis būdas nustatyti ribas – jas peržengti.”

Arthur C. Clarke

Gruodžio 1 d.

Pavargęs nuo sunkių dienos darbų vakarą leidau vienas jaukiame japonų restorane. Pasirinkęs ramų, nuošalų kampą užsisakiau nedidelį suši rinkinėlį, ryžių degtinės. Kuriam laikui pasinėriau į apmąstymus, matyt, atrodžiau pakankamai niauriai, nes priėjęs kelneris paklausė, ar aš viskuo patenkintas. Pasakiau, kad patenkintas, tiesiog diena buvo nelengva. Padavėjas nutaisęs ypač supratingą miną pasišalino. Vėl paskendau mintyse, lazdelėmis mechaniškai mirkydamas suktinukus į aštrų padažą, kimšau juos į burną ir rijau beveik nekramtydamas. Žinoma, tai įžeidimas virtuvės šefui, bet galvoje telkėsi kažkas neapčiuopiamai reikšmingo. Mintis tarsi galingas Lochneso monstras kilo į paviršių, jau galėjau įžiūrėti jos kontūrus, tik staiga susitelkimą nutraukė triukšmingas ketvertas, lyg viesulas įsiveržęs į jaukią rytų oazę.

Dvi pieno plauko blondinės, pasipuošusios trumpais, odiniais, užpakalių nedengiančiais sijonais, atėjo vedinos juoduku ir arabu, kurie kvatojosi taip, kad tikriausiai buvo girdėti ir gatvėje. Blondinių subinės buvo tokios plačios, kad tik galėjai stebėtis, kaip eidamos tarp staliukų jomis neišvarto visko aplink save dešimties metrų spinduliu. Kompanija įsitaisė toje pačioje restorano dalyje kaip ir aš. Juodukas, dėvėjęs raudoną, snapeliu į nugarą apsuktą reperio kepurėlę, jos nenusiėmė visos vakarienės metu. Arabas be perstojo grabinėjo savo kaimynę iš dešinės. Juk  nedidelis stebuklas devyniasdešimt du procentus lietuvių tautybės gyventojų turinčiame mieste išvysti juodaodį su arabu. Atrodo, nėra ko stebėtis, žmonės kaip žmonės. Aš taip pat nesistebėjau, kol jie nepradėjo kalbėtis.  Aiškiausiai girdėjau jų pokalbį, nepaisant to, jog mus skyrė dar keturi staliukai, prie kurių sėdėjo ir kalbėjosi kiti restorano lankytojai. Na, gal tai ir nekeista, vis dėlto kitų šalių kultūra, kitoks temperamentas. Tarkim. Tačiau, nepraėjus nė penkioms minutėms nuo to, kai jiems atnešė įrankius, šaunieji vyrukai ėmė groti įvairiausias melodijas, barškindami valgymui skirtomis lazdelėmis į stalą, padažo bei gėrimų indus. Tai ypatingai džiugino jų palydoves, kurioms, matyt, vien buvimas tokio pobūdžio įstaigoje kėlė susižavėjimą, balansuojantį ties apsimyžimo riba. Šis gera virtuve ir puikiu aptarnavimu garsėjantis restoranas bene brangiausia maitinimo įstaiga Kaune, o aš turiu sėdėti ir stebėti, kaip du mažvaikiai svaido vienas į kitą lazdeles tarsi tik ką iš zoologijos sodo išleistos šimpanzės. Pabrėžiu – vartodamas beždžionių įvaizdį turiu omenyje elgesio diagnostiką, o ne rasinę priklausomybę. Neilgai trukus kepurėtasis juodaodis, matyt, pastebėjęs veriantį mano žvilgsnį, ėmė rodyti visokiausias grimasas ir nepadoriausius gestus mano personai. To jau buvo per daug. Pakilau iš savo vietos, ramiu žingsniu priėjau prie jų stalo, pagriebiau ant jo stovėjusį kokakolos butelį ir tėškiau jo turinį į  besimaivantį veidą. Oficiantai akimirksniu išprašė mane lauk. Bandžiau aiškinti savo elgesio priežastį, veltui.

Reikia pripažinti, kad tuo metu kelias akimirkas pasijaučiau tikrų tikriausiu rasistu. Tačiau blaivus protas pamažu paėmė viršų. Be jokios abejonės, šių chamų vietoje galima pasodinti bet kokį Šančių, Aleksoto ar Žirmūnų skustagalvį berniuką, pasipuošusį išeiginiu, sekmadieniams ar jubiliejams skirtu treningu. Ir jis elgsis lygiai taip pat. Tokia jau primityvų specifika –  gamta juos suformuoja iš kreivo molio.

 

Gruodžio 3 d.

Savaitraštis „Newsweek” pasakoja kraupią istoriją, vykusią 1961-1987 metais. Dešimt jėzuitų kunigų ir trys savanoriai jėzuitai, kaip misionieriai išsiųsti į Aliaską, per ketvirtį amžiaus seksualiai išnaudojo per šimtą vaikų ir paauglių 17-oje eskimų gyvenviečių. Vengdamas teismų už įvykdytus nusikaltimus jėzuitų ordinas sutiko aukoms išmokėti 50 mln. dolerių. Misionieriai pederastai priklausė Oregono jėzuitų provincijai. Pasipiktinimo bangą sukėlė Aliaskos provinciolo tėvo John Whitney sudaryta sutartis išmokėti 50 mln. dolerių 110 aukų (maždaug po pusę milijono kiekvienai aukai), kad ordinas išvengtų teismo procesų. Sudarius tokią moraline prasme abejotiną sutartį, nei vienas jėzuitų kunigų nebus teisiamas, nei vienam nereikės prisipažinti padarius nusikaltimą. Žurnalistai dokumentavo aukų, kurioms dabar yra 30-50 metų, liudijimus. Pasak savaitraščio, eskimai pasakojo, kad daug aukų negalėjo ištverti pažeminimo ir nusižudė, dar kitiems sutriko psichika. Eskimai paprastai yra gana uždari, jų būdui neįprasta reikšti emocijas, skųstis ar demonstruoti skausmą. Liudytojai pasakoja, kad didžiausią siaubą kėlė jėzuitų diakonas Joseph Lundowski, Stebbins ir Saint Michael gyvenvietėse seksualiai išnaudojęs beveik visus 150 ten gyvenusių šeimų vaikus. „Jis buvo tikras milžinas, plika galva ir mėlynų akių”, – pasakojo košmaro negalinčios pamiršti kaltinimus pateikusios 34 dvasininko aukos. Ludowski iš salos, kurioje buvo gyvenvietės, išvyko 1975. Jėzuitai iš pradžių neigė, kad diakonas priklauso ordinui, tačiau vėliau paaiškėjo, kad jis prieš dešimtmetį mirė Čikagoje, Pacific Garden Mission – dvasininkų karšinimo namuose. Tarp kaltinamų jėzuitų kunigų – ir tėvas James Poole – Aliaskos katalikų radijo steigėjas. Pasak aukų, jėzuitams buvo žinoma apie netinkamą Poole’o „seksualinį elgesį”, bet tai jėzuitui pedofilui nesutrukdė grįžti į Oregono sostinę Portlendą, kur jis ir toliau dirbo vaikų mokytoju. Skandalas kilo 2002 metais, kai išaiškėjo nuslėpti pedofilų kunigų nusikaltimai Bostone ir Los Andžele. Padrąsėję eskimai taip pat nusprendė pateikti ieškinius dėl seksualinio išnaudojimo. Aukas ginantis teisininkas Chris Cooke, komentuodamas jėzuitų padarytus nusikaltimus, dienraščiui sakė: „Jie turėjo absoliučią valdžią vietiniams žmonėms ir jų kultūrai. Jie turėjo politinę valdžią. Turėjo rasinę valdžią. Jie galėjo nusiųsti vaikus į pragarą. Aukos neturėjo pasirinkimo”. Tarp aukų yra ir vaikystėje patyręs seksualinę prievartą Tom Cheemuk, kurio du  broliai nusižudė.

 

Gruodžio 7 d.

Iš patikimų prokuratūros šaltinių nutekėjus informacijai apie lapkritį profesinių sąjungų organizuotoje konferencijoje įvykdytą vandalizmo aktą, paaiškėjo akivaizdžios prekybos tinklo vadovybės sąsajos su išpuolio prieš profsąjungiečius organizatoriais. Negana to, per specialią patikrą judėjimo būstinėje buvo aptikta nelegali pasiklausymo aparatūra. Šios naujienos sukėlė milžinišką prekybos tinklo darbuotojų bei juos palaikančių visuomeninių grupių pasipiktinimą. Protestuodami prieš vadovybės veiksmus bei solidarizuodamiesi su puolamais kolegomis visų Kauno prekybos centrų kasininkai vienai dienai užsiklijavo burnas firminiu prekybos tinklo ženklu pažymėta juosta. Ši akcija sulaukė pritarimo ir kituose šalies miestuose. Grupė Kauno aktyvistų paskelbė visuotinę nevartojimo dieną. Prekybos vietose ir jų prieigose buvo dalinamos skrajutės, raginančios nieko nepirkti. Daugeliui miestiečių noriai atsiliepus į šį raginimą, prekybininkai patyrė realiai apčiuopiamus nuostolius. Kai kuriose prekyvietėse ėmė vykti nekoordinuojami protesto performansai. Pavyzdžiui, Aleksoto prekybos centro salėje grupė merginų apsipylė gyvulių krauju. Kęstučio gatvėje keletas studentų imitavo mirtį būryje nieko neįtariančių supermarketo lankytojų. Gatvėse prie prekyviečių iškabinti reklaminiai skelbimai: „Kviečiame prarasti savo laisvę! Jūsų laukia vergiškos darbo sąlygos, minimalus atlyginimas ir nuolatinės patyčios. Mus rasite arti namų. Mes visuomet šalia!” Kažkuris iš tinklo vadovų pasakojo Lietuvos televizijai apie tai, kaip į jo vakarinį susitikimą su užsienio partneriais įsiveržė triukšmą keliantys demonstrantai su plakatais „Ne korporacijoms!”, „Žmogus ne prekė!” ir apmėtė visus ten buvusius verslininkus dažų pripildytais balionėliais. Taip pat sužinojau, kad daugelis protestuotojų, tarp jų ir mano bičiulis Sergio su keliais kitais pasipriešinimo aktyvistais, sulaikyti policijos.

 

Gruodžio 13 d.

Apie savo buvimo psichiatrijos įstaigoje pradžią Sergio negalėjo daug pasakyti. Dvi pirmąsias palatoje praleistas paras jis miegojo. Kartkartėmis regėdavo baltus siluetus, manydamas, kad tai angelai. Kaip vėliau papasakojo palatos draugai, maždaug kas dvi – tris valandas seselės jam statydavo lašelinę, o kartais ir dvi  vienu metu. Pagaliau prabudus visi vaizdai liejosi į vieną tarytum žalsvai pilkos dėmės, o gerklėje jautėsi nepakeliamas troškulys. Šiek tiek prašvitus sąmonei, pirmas dalykas apie kurį Sergio pagalvojo, buvo tualetas. Lašelinės stipriai padidino skysčio koncentraciją organizme, tad žūtbūtinai reikėjo kažko imtis. Lėtais, atsargiais judesiais, tarsi būtų žmogus, kurio kaulai pagaminti iš porceliano ir stiklo, jis pabandė atsikelti. Tai nebuvo taip lengva, kaip tikėjosi. Tik trečiojo bandymo metu jam pavyko išsiropšti iš aukštos geležinės lovos. Smarkiai svyruodamas, pasilaikydamas rankomis į baltutėles sienas jis paliko trivietę palatą ir apžvelgęs abi koridoriaus puses nustatė išvietės vietą. Laimė, ji buvo netoli. Tik įžengęs į patalpą italas suklupo ant žemės. Žvėriškai norėjo šlapintis, tačiau silpnos jėgos neleido pakilti. Maždaug po dešimties minučių (visą tą laiką Sergio praleido gulėdamas ant grindų) į tualetą įžengė galingas aukštaūgis žaliūkas siaubingu randu kaktos srityje. Tai, kad jis įstaigos pacientas, išdavė raudonai juodais langeliais marginta psichiatrinės ligoninės pižama. Sukaupęs visą drąsą Sergio ranka užtvėrė įėjusiam praėjimą. Žaliūkas pabandė perlipti per viršų, bet Sergio įsistvėrė į pižamines kelnes ir laikė tol, kol pastarasis suprato, ko iš jo norima. Viena ranka kilstelėjęs gulintį nuo žemės vyras kantriai laikė jį už pakarpos viso šlapinimosi proceso metu, o atlikus reikalą beveik nešte nunešė į palatą.

Tada prasidėjo keisti dalykai. Užėjusi tikrinti ligonių stambi, senyva seselė aptiko naująjį pacientą prabudusį. Ji iškvietė gydančiąją daktarę, kuri atlikusi apžiūrą pareiškė, jog Sergio būtinai reikia nusišlapinti. Šis bandė sakyti, kad ta pareiga jau įvykdyta, tačiau iš gerklės jam išsiveržė tiktai keistas gargaliavimas. Liežuvis Sergio visai neklausė. Greičiausiai to priežastis – pašalinis jam suleistų stiprių tramdomųjų vaistų poveikis. Gydytojai paliepus, seselė nusmaukė pižamines kelnes. Sergio pabandė priešintis. Toks elgesys sulaukė griežto personalo atsako. Tuojau pat buvo iškviesti sanitarai, kurie maloniai aplamdė ir taip silpną, slopinančių vaistų paveiktą „ligonį”. Tada pririšo jį nusmauktomis kelnėmis prie lovos, rankas ir kojas tampriai apjuosę odiniais diržais. Daktarė traukdama iš kišenės plastikinį vamzdelį laisva ranka suėmė suglebusį Sergio penį. Šis veiksmas sukėlė nevalingą erekciją. Paciento veide vienu metu buvo galima stebėti panikos, nuostabos ir siaubo išraiškų kaitą. Tuo tarpu gražios stovėsenos penis  buvo perduotas vienam iš sanitarų, antrasis streiklaužys užgulė Sergio rankas ir krūtinę. Seselė akmeniniu veidu sukišo į sanitaro laikomą organą plastikinį kateterį. Šis išlašino vos kelis šlapimo lašus. Atrodo, to pakako, nes daktarė spindinčiomis nuo pasitenkinimo akimis bei aksominiu Romos triumfatoriaus balsu ištarė: „Štai ir viskas, o jūs bijojote”.

Likusį pusdienį Sergio praleido pririštas prie lovos, stebėdamas, kaip iš viršaus jį apžiūrinėja kartu palatoje gulintys vyrai bei kiti skyriaus ligoniai. Tuo metu aiškus regėjimas kartu su verbaliniais sugebėjimais jau buvo sugrįžę į savo vietas, tad jis galėjo susipažinti su savo likimo draugais. Jų buvo du: vyresnysis Kazimieras, ūkininkas iš Marijampolės, ir jaunesnis, maždaug trisdešimties metų fotografas Gytis. Kazimieras galėjo valandų valandas pasakoti apie savo ūkį, bites, obelis ir problemas su žmona. Gytis nebuvo toks kalbus, tačiau kartais mėgdavo leistis į filosofinius disputus, visokių metafizinių gyvenimo klausimų analizę. Kazimieras, gulintis ligoninėje savo noru, skundėsi galvos skausmais ir pastoviu ūžesiu ausyse. Jo pagrindinė frazė: „Netikiu, kad daktarai man padės, bet bent nuo žmonos pailsėsiu”. O Gytis buvo uždarytas artimųjų reikalavimu, kaip keliantis sau grėsmę pacientas. Nors jis pats tvirtino, kad giminės nori pasigviešti jo turtą, padarydami jį neveiksnų. Ligoninės taisyklės neleidžia laikyti žmonių per prievartą, kiekvienas, norintis iš ten ištrūkti, privalo parašyti prašymą apie nenorą gydytis. Gytis pasakojo, kad jis tokių prašymų parašęs ne vieną, bet prieš rašant seselės jam visuomet duodavo kažkokių vaistų, po kurių vietoje raidžių ant popieriaus atsirasdavo kažkokie neaiškūs kringeliai.

Sergio prabudus antrąkart, palatą gaubė visiška tamsa. Per grotuotus, aklinai uždengtus langus neprasiskverbė net stiprūs dirbtinio kiemo apšvietimo spinduliai. Visame kūne jautėsi begalinis silpnumas. Išdegusi nuo troškulio burnos ertmė kėlė įtarimą, kad liežuvis negrįžtamai, amžiams priaugo prie gomurio. Prie lovos pritvirtinti  stori odiniai diržai skausmingai įsirėžė į riešus. Bandant suvokti, kas atsitiko, apėmė negera nuojauta, kurią netrukus sustiprino tyliai sėlinančio žmogaus žingsnių garsas, sklindantis tarsi iš niekur. Neilgai trukus palatos durys prasivėrė. Priešingai, nei buvo galima tikėtis, patalpoje nepasidarė šviesiau. Koridoriuje taip pat nedegė šviesos.  Pasigirdo spragtelėjimas, ir siauras šviesos spindulėlis nubėgo palatos sienomis. Kažkas turėjo su savimi miniatiūrinį neoninės šviesos žibintuvėlį. Tokį, kokiu paprastai naudojasi sutuoktiniai norėdami aptikti partnerio neištikimybės pėdsakus šeimyniniame guolyje ar balsvus sėklos likučius ant ką tik namo sugrįžusio mylimojo kūno.

Vargais negalais prietemoje pavyko atpažinti į palatą įžengusios seselės, lankiusios Sergio dieną, kontūrus. Ši pasišviesdama prožektoriumi vikriai orientavosi palatoje nenumaldomai artėdama prie jo, tvirtai pririšto, atsidūrusio bejėgėje padėtyje. Išlaukęs tam tikrą pauzę italas ruošėsi pasiskųsti riešus nutrynusiais diržais, tačiau buvo užčiauptas lipnia burną užklijavusia juosta. „O ne, ir vėl žeminanti procedūra su šlapinimusi,” – šmėkštelėjo mintis Sergio galvoje. Dalinai jis buvo teisus, procedūra buvo žeminanti, tik kiek kitokio pobūdžio. Seselė, kaip ir dieną, mikliai nusmaukė languotas pižamines kelnes, pastatė vyriškąjį agregatą į vertikalią padėtį, tačiau jokio vamzdelio nebuvo. Sergio sekundėlę pasijuto smarkiai sutrikęs, tuo tarpu seselė nesidrovėdama palinko virš jo ir riebiomis, mėsingomis lūpomis godžiai įsisiurbė į dar labiau nustebusią varpą. Tai truko neilgai. Sergio baigus tiesiai į seselės burną, ši iš chalato kišenės išsitraukusi drėgną servetėlę kruopščiai nuvalė sėklą nuo lytinio organo. Tada,  seselei  sugrąžinus viską į savo vietas, patikrinus kitus miegančius pacientus, žibintuvėlio šviesa užgeso, paskandindama patalpą baugioje nežinioje.

Ryte sanitaras atrišo rankas, suteikdamas galimybę atsisėsti. Po pusryčių kiek dvejodamas Sergio pasidalino praėjusios nakties nuotykiais su palatos draugais. Pasirodo, naktinės seselės vizitas savotiškas krikštas, per kurį perėję beveik visi skyriuje gulintys ligoniai. „Sveikas atvykęs į klubą. Pirmoji klubo taisyklė: niekam neprasitark apie klubą. Antroji klubo taisyklė: niekam neprasitark apie  klubą. Septinta taisyklė: jeigu tai tavo pirmas vakaras klube, privalai mautis kelnes,” – juokavo jie draugiškai tapšnodami per petį.

– Sergio, dėl ko tu čia patekai? – paklausiau gaudydamas apsiblaususį bičiulio žvilgsnį. Sunkus sukrėtimas, grotuoti langai, perpildytos palatos, griežtas ligoninės režimas padarė savo. Visi, esantys čia, uždari, apduję, viena koja anapus. Koridoriuje guli negalintis vaikščioti Jeronimas Kristus. Jis nuolat sako pamokslus ir kaulija cigarečių. Prie manęs priėjęs ligonis raudonu, spuogais nusėtu veidu išrėkia beveik į ausį:

– Ar matote, kas užrašyta ant mano šlepečių? P.P. – psichų psichas, kitaip tariant, pažeidžiamos žmogaus teisės. Aš klausiu – kur mano advokatas?!

– Tas užrašas reiškia „Pirmas psichiatrinis”, bandėme jam tai paaiškinti, bet jis vis tiek laikosi savo, – paaiškina priėjusi slaugė ir veda rėksnį išgerti eilinės pilietiškumą malšinančios dozės.

– Protestas, mano drauge, tai aktyvaus veiksmo forma, – atsakydamas į mano klausimą ištarė Sergio. – Po išpuolio prieš kuriamos profsąjungos atstovus nusprendžiau prisirakinti prie pagrindinio prekybcentrio įėjimo. Taip ir padariau. Akcija turėjo atrodyti gana groteskiškai, nes buvau visiškai nuogas, tik galvą dengė indėniškos plunksnos, o veidą puošė kovingas piešinys iš ochros. Apsauga vietoj policijos iškvietė greitąją. Kadangi įnirtingai priešinausi, kažkuris iš apsauginių nutrenkė mane elektros šoku, vėliau medikai suleido slopinančių.

– Kiek laiko tu čia guli?

– Ketvirta para. Sakė, jei elgsiuosi pavyzdingai, po mėnesio paleis. Nieko baisaus, imu su viskuo apsiprasti.

Sergio veidas atrodė ramus. Kalbantis jis gana neblogai orientavosi laike ir erdvėje, atsiminė visus mano išvardintus žmones, netgi reagavo į humorą. Nieko, atrodo išsikapstys. Tokių kaip šis kalės vaikas taip lengvai nepalauši. Pokalbio pabaigoje, prieš atsisveikinimą, Sergio manęs paprašė paslaugos:

– Jei nenoriu, kad šią įstaigą už virvučių tampantys kretinai mane paverstų visiška daržove, žūtbūtinai turiu atgauti jėgas. Kadangi alkoholio čia įnešti negalima, noriu, kad kai ko atgabentum. Užsirašyk vienos porcijos receptą. Būtų gerai, kad užtektų dvidešimčiai tokių. Taigi, receptas: žvaigždėtasis anyžius, malti gvazdikėliai, žiupsnelis druskos, arbatinis šaukštas cukraus, kava, arbata (juoda, žalia, raudona, matė), juodi malti pipirai, raudoni malti pipirai, soda, ciberžolė, karis, kardamonas, malti muskato riešutai, imbieras, vanilinas, cinamonas, citrinos rūgštis, kakava, kvapnieji malti pipirai, malti laurų lapai, saldžioji raudonoji paprika, aitrioji paprika, bazilikai, čiobreliai, ožragė, raudonėliai, rozmarinas, „Mynton” pastilė, balzamas. Pabaigoje užpilama pienu arba grietinėle. Užsirašei?

– Gausiu tau viską, ko tik reikės, – užtikrinau bičiulį atsisveikindamas. – Nieko, atėjus laikui, išmuš nuskriaustųjų valanda, kai beširdžiai mirties vartojimo kultūros monstrai atsiims savo. Pažadu.

 

Gruodžio 16 d.

Kaip atsaką į įvykusius neramumus bažnyčios hierarchai paragino protestuotojus laikytis rimties, neeskaluoti pernelyg išpūstos probleminės situacijos. Malda ir ramybė – vienintelis doro krikščionio pasirinkimas šiame aistrų ir negandų užvaldytame pasaulyje. Stebint tokią reakciją, kyla natūralus pasipiktinimas bei nesuvokimas, kaip Lietuvos katalikų bažnyčia gali taip pavojingai flirtuoti su džiunglių teise besiremiančio kapitalizmo ideologais, tarsi būtų viena mafijinė šeima, biznio lobistų sarginiai šunys. Graudžiai juokingai atrodo visi tie Laisvosios rinkos instituto apologetų raginimai remtis įstatymo raide, žinant, kad įstatymus sau kuria tas pats verslo, valdžios, pinigų ir galios elitas. Tai kažkoks visiškai nestabdomas antikultūrinės dvasios ekshibicionizmo proveržis, absoliuti tautosakos gėda, ne kitaip.

 

Gruodžio 21 d.

Šešias valandas klausiau prieššventinių išpažinčių maratono. Retkarčiais nubėgdavau į tualetą ir vėl į mano ausis pasipildavo godumo, geidulio, pavydo ir visų kitų žavingiausių pasaulio nuodėmių lavina. Žmonės keisti – padaro ką nors, paskui bėga verkšlendami skųstis savimi kunigui, nors žino, kad rytoj pasielgtų lygiai taip pat. Kokia viso to prasmė? Pavyzdžiui aš, jei jau ką nors padarau ne pagal Dievulio įsakymus, tai tvirtai žinau, kad už tai manęs laukia atpildas, nuo kurio nepadės išsisukti jokie apgailėtini atsikalbinėjimai, verkšlenimai ar žegnonės. Vadinkit tai karma ar dar kaip nors. O žmonės tikisi, turi viltį, kad gali dulkinti žmonos seserį, atimt būstą iš savo senolių, sužlugdyti bičiulio verslą ir jiems nieko už tai nebus. Ateis į telefono būdelę primenančią klausyklą, surinks Viešpaties atpirkėjo numerį, paaukos keletą niekingų pinigėlių, sukalbės poterėlį kitą ir visus blogus darbus kaip ranka nuims. Siaubinga saviapgaulė! Viskas šioje žemėje turi savo kainą. Prasižengei – mokėk, kertinis visatos dėsnis. Jei gauni baudą už ne vietoje pastatytą automobilį, kodėl manai, kad nesulauksi bausmės už gerokai sunkesnius nusikaltimus?

Po vakarinių mišių prie manęs priėjo jauna suvargusių studentų porelė: mergina šeštą mėnesį nėščia, vyrukas gal pusantro metro ūgio, negalios perkreiptu stuburu, liūdni tokie. Buvo nuėję į Prisikėlimą tuoktis, ten nuostabusis dekanų dekanas už santuokos sakramentą šaltu veidu užsiprašė tūkstančio litų, suprask, bažnyčia didelė, šalia bendruomenės namai statomi, o  ir visureigis kuro ryja kaip velnias, iš kažko juk reikia gyventi. Pasakiau, kad sutuoksiu nemokamai, tegul žinosi. Tokios istorijos greitos po žmones pasklisti, man ir pačiam reklama šiame kontekste nepamaišys. Ko žmogus nepadarai dėl geros reputacijos.

 

Gruodžio 22 d.

Tais laikais, kai į sapnus neįsiverždavo reklamos, viskas buvo gerokai paprasčiau. Šiandien negaliu remtis net pasąmonės man siunčiamais signalais, nes pasąmonė užteršta ją perpildančiais  informaciniais srautais, ydingai artikuliuojančiais komercinių pranešimų turinį. Viskas iškreipta ir iškrypę – aplinka, reiškiniai, įvykiai įgavę klaidžias, nuolatos kintančias formas. Toks būvis neišvengiamai demoralizuoja, brutaliai žalodamas psichiką, atimdamas bet kokį norą veikti ar bent jau priešintis.

„Kalėdinis išpardavimas” – du vienas su kitu niekaip nesuderinami žodžiai kažkokiu stebuklingu būdu išsitenka mūsų galvose nepalikdami smegenų žievėje jokių apčiuopiamų įspaudų. Šis terminas veikia tarsi trintukas, naudojamas papildomai informacinei erdvei išgauti. Kuo daugiau vietos (erdvės), tuo daugiau šlamšto galima į ją prigrūsti. Televizorius žagina ir migdo slopindamas skausmą, o kartu ir visus kitus pojūčius.

Visi užmiegame stebėdami, kaip iš ekranų gerai įmitęs televizijos pranešėjas atsisveikindamas mums linki laimingų pirkimų, nepamiršdamas pasiūlymo pradžiuginti save laidos rėmėjų gaminiais. Šventės nenumaldomai artėja.

 

Gruodžio 24 d.

Henris kažkokiame bare susipažino su mergina, koordinuojančia Europos sąjungos strateginius projektus. Praleido kartu įsimintiną vakarą, nieko intymaus, tiesiog gerai pašėlo ir tiek. Mergina paliko jam didelį įspūdį, lūpdažio dėmę ant marškinių bei vizitinę kortelę su telefono numeriu. O po to dingo kaip į vandenį kelioms savaitėms. Ir štai prieš pat šventes Henris sulaukė skambučio iš savo troškimo objekto, vardu Simona. Ši kažkaip neįmantriai paaiškino savo dingimo priežastis ir pareiškė turinti dovaną, kurią mielai jam įteiktų dar nesibaigus šiems metams. Be abejo, Henrį tai privertė pasijusti devintame danguje bei nedvejojant užsukti į kleboniją ir atitraukti mane nuo darbo reikalų su prašymu padėti išrinkti atsakomąją dovaną Simonai. Aš sutikau, ir mūsų tandemas pasileido po virtinę mažų juvelyrinių krautuvėlių ieškodamas kažko subtilaus ir išskirtinio, padėsiančio atverti duris į naujosios pažįstamos širdį bei tarpkojį. Pro mūsų akis praslydo virtinės apyrankių, sagių, auskarų, medalionų, kol galiausiai apsistojome ties santūriu platina bei sidabru dekoruotu koljė su pusbrangiais akmenimis. Henris paklojo už jį, mano akimis, žvėrišką sumą, todėl neišlaikęs nusišaipiau, kad jeigu mergina pasitaikė pinigų „melžėja”, užsimindama apie dovaną gali priversti atsakomai padovanoti ką nors brangaus, mainais į kokį bevertį rašiklį ar panašiai. Kita vertus, guodžiau draugą, tai, kad ji parodė rūpestį ir kažką jam nupirko, jau yra savaime dėmesio vertas faktas. Henris man pritarė, teigdamas, kad ir jam buvo atėjusi tokia mintis, bet mergina tikrai pritrenkianti, tad verta surizikuoti. Išrinkę dovaną išsiskyrėme, aš grįžau į bažnyčią prieš vakarines mišias  klausyti išpažinčių, o mano bičiulis – namo, pas šeimą.

 

Gruodžio 25 d.

Vienas didžiausių Ispanijos prekybos tinklų „El Corte ingles”, garsėjęs įspūdingomis Kalėdų prakartėlėmis, šiais metais nusprendė nebeeksponuoti biblinių legendų personažų ir savo fasadus kukliai papuošė paprasčiausiomis snaigėmis. Toks prekybos milžino sprendimas neliko nepastebėtas. Fanatiška katalikų organizacija „Hazte oir” („Būk išgirstas”) pakvietė tirpstančias tikinčių katalikų gretas boikotuoti šio tinklo parduotuves.

Tuo tarpu Lietuvoje pirmą kartą nepriklausomos valstybės istorijoje per šventes buvo uždarytos visos didžiosios  parduotuvės, prekybos centrai, ir netgi patsai gigantas „Nekropolis”, daugumos vaikščiojančių numirėlių šventovė, užvėrė visas savo angas bei išanges. Neilgai trukus, miesto kaulus ėmė laužyti nepakeliama priklausomybė. Kaip taip galėjo nutikti, kad jo arterijomis nepaliaujamai zujantys leukocitai, o ypač eritrocitės, negauna gyvybiškai būtino sąlyčio su deguonimi, pagrindine miestiečių varomąja jėga, t.y. shopping‘u,  kuris daugumai teikia nepalyginamai didesnį pasitenkinimą, nei antrasis malonumų karalius fucking‘as.

 

Gruodžio 26 d.

Savo gėdai ir liūdesiui Kalėdas sutikau vienas. Pačią šviesiausią žmonijos istorijoje šventę praleidau skendėdamas spirito junginiuose, prisiminimuose bei vaizduose iš vokiškų pornografinių filmų. Mano kraujyje nuolat cirkuliuoja alkoholis, mano proto kalėjimas niekaip nenori manęs paleisti. Viešpatie, kaip susimoviau. Už lango pustant pūgai, sumauta savijauta žemiau jūros lygio. Nežinodamas, kur dėtis, naktį nuvykau į tuščią bažnyčią. Buvo per sunku melstis, neturėjau tam jėgų. Pabuvau šiek tiek, apsiverkiau, parvirtau ant šalto marmuro grindų, gulėjau ilgai raudodamas ir kūkčiodamas, kol pagaliau šiaip taip pavyko suimti save į rankas. Tada persižegnojau, užrakinau šventovės duris ir patraukiau namo. Nuolat neduoda ramybės negailestingai kankinantys klausimai: kaip aš praleidau gyvenimą? kuo tapau? ką pasiekiau? kas manęs laukia? Nežinia išvarys iš proto ar/ir nužudys. Faktiškai tai jau padaryta. Manęs nebėra, esu užprogramuotas išnykti. Reikia kažko griebtis, tik ko? Ir čia man į galvą ateina vienintelis galimas teisingas atsakymas – Silvija, nuodėme mano, kad tu žinotum, kaip aš tavęs pasiilgau.

 

Gruodžio 27 d.

Neištvėręs kankinančio dvasios ilgesio atsidaviau gailestingajai apvaizdos malonei. Ilgai mąsčiau, dvejojau, samprotavau, žegnojausi, meldžiausi, kol drebančiu vidumi, apsvarstęs visus už ir prieš, surinkau Silvijos numerį. Keli ilgi kaip šimtmečiai, nervus žudantys telefono signalai, pauzė… Pagaliau pasigirsta dangų nušviečiantis Silvijos balsas. Trumpas pokalbis priverčia mane greitai nusileisti ant žemės. Silvijai negerai, ji guli Raudonojo kryžiaus ligoninėje. Drebančiomis rankomis užsirašęs palatos numerį, tekinas, pamiršęs paltą, šaliką, pirštines išskubu pas ją, vienintelę, trokštamą, mylimą.

Įsitaisiusi ligoninės fojė krėsle, išbalusi tarsi kanceliarinis popierius Silvija pasitinka mane balsu, kurio tembras neatspindi nė menkiausios emocijos.

– Jaučiuosi kaip po narkozės: viskas taip pakitę, tolima, neryšku. Man atliko širdies tyrimą. Bjauriai nemalonus dalykas: į stemplę iki tos vietos kur ji liečiasi su širdimi per nosį įkišo elektrodus, prieš tai prirakinę prie stalo taip, kad negalėčiau pajudėti. Tada pradėjo leisti intensyvius elektros impulsus, verčiančius daužytis širdį žvėrišku ritmu. Tai tęsėsi ilgai, labai ilgai. Neturiu žodžių nusakyti, kaip aš tuo metu jaučiausi, bet tai nebuvo taip blogai, kaip faktas, kad tu manęs neaplankei.

Silvos veidas išblykšta iki pilkumo, skruostais ritasi ašaros, atrodo, tarsi ji gęsta mano akyse. Kurį laiką tylime atsargiai tirdami vienas kitą žvilgsniais, daug laiko praėjo po paskutiniojo mudviejų susitikimo, daug visko prisikaupė. Vėliau, persimetus keliomis glostančio mandagumo frazėmis, išklausiau pribloškiančią žinią: „Raudonojo kryžiaus” kardiochirurgai nustatė jai širdies nepakankamumą, kuris greičiausiai išsivystė po netikėtai ištikusio idiopatinio miokardito. Silvijos širdies raumuo pažeistas, širdis funkcionuoja nevisavertiškai. Norint atstatyti kraujotakos pusiausvyrą būtina neplaninė operacija, tačiau, o siaube, jos negalima atlikti dėl didelio širdies audinių pažeidimo laipsnio ir uždegiminio proceso išplitimo dydžio. Geriausiu atveju gyventi Silvijai liko keletas mėnesių.

Naujiena mane sužlugdė akimirksniu. Pajutau stiprų silpnumą smilkinių srityje, galvos svaigimą, pykinimą ir skausmą šonkauliuose tuo pačiu metu. Jausmas toks, tarsi niekšingiausias šio pasaulio piktadarys grūstų mane gyvą į milžinišką mėsmalę, tuo pačiu metu niūniuodamas pašaipią dainelę apie mano, visų artimųjų ir paties pasaulio pabaigą.  Tiesiog parklupau ties Silvijos kojomis, įsikniaubiau į jas ašarodamas, lyg ką tik tėvus praradęs vaikas, slegiamas nepakeliamos kaltės ir kartėlio. Supratau, jog niekada negalėsiu sau atleisti to, kaip niekšiškai su ja pasielgiau. Desperatiškai ieškojau žodžių, gebančių pramušti mus skyrusią sieną. Sieną, kuri iškilo todėl, kad pats būdamas Viešpaties tarnas, krikščioniškosios bendruomenės mokytojas ir vedlys neradau savyje gailestingumo šiai mylinčiai moteriai.

–  Taip gyventi negalima. Tau reikia pagalbos, – tariau pačius beviltiškiausius ir nuoširdžiausius žodžius savo gyvenime. –  Galėčiau dirbti nors ir kiemsargiu, gatvės šlavėju, „Senukų” kasininku, kad tik turėčiau galimybę būti su tavimi. Net jei galėčiau, nebenorėčiau, nekeisčiau savo padėties unikalumo, mūsų nepakeliamos naštos į tūkstančius kitų šalia esančių, ne tokių sudėtingų meilės istorijų. Visa širdimi trokštu, kad ateitų atpildo diena, kai laimingas galėsiu skalbti tavo ir tavojo vaiko rūbelius, virti valgį, plauti namus, pamiršęs visus sąmokslus, keršto planus kaip apgailėtinas savojo ego liekanas, tuščias ir niekines, palyginti su namais, gyvybe, tėvyste. Gyvenimas mane tam pakankamai subrandino.

Po šių žodžių tvirtai ją apkabinau. Mane užplūdo begalinis palengvėjimas, tarsi milžiniška našta nusprūdo nuo pečių. Galėjai justi, kaip ji  nenumaldomai slysta nugara ir su didžiuliu trenksmu dūžta į palatos grindinį. Staiga tamsus liūdesys atslūgo ir visa siela šviesiai pajutau, jog esu labai laimingas, kad Silvija tiesiog egzistuoja šiame žmonėms skirtame pasaulyje, ir kokia laimė ją pažinti, tiesiog mylėti nesiekiant turėti ar savintis. Žmonių meilė man panaši į religiją, tarsi ilgai laukta dievybės malonė, kai arba sutinki su apvaizda ir besąlygiškai ją priimi neturėdamas jokios pretenzijos, arba esi laisvas atsitraukti, pasmerkdamas save pragarui, abiem atvejais jausdamas tiek palaimą, tiek kančią. Kaip Dievą myliu, nesu tikras, ar Silvija manimi patikėjo, bet dar kartą kartoju: toks nuoširdus ir atviras nebuvau niekad.

 

Gruodžio 30 d.

Per porą dienų po mano apsilankymo Silvijos sveikata pastebimai pagerėjo, todėl įkalbėjau gydytojus išleisti ją namo. Tikra dangaus malonė, kad vėl galiu regėti jos dievišką veidą, būti greta, globoti ir rūpintis. Beprotiškai mylėdamas suvokiu save kaip vieną laimingiausių žmonių šioje žemėje, apdovanotąjį beribe visatos malone, dulke, patekusia po savo dievybės kojomis. Viešpatie, kokia palaima patirti mylimosios prisilietimą, užuosti jos kvapą, grožėtis šiuo tobulu dangaus kūrėjo atvaizdu. Susitaikymas ir ramybė užvaldė mane, galėjau pravirkti dėl perregimo pasaulio grožio ir tobulybės.

Mano dvasinį polėkį netikėtai pertraukė Adrijos skambutis. Ji pranešė, kad Aleksandras organizuoja naujametinį kaukių balių, į kurį ji eisianti su savo vyru. Man taip pat privalu dalyvauti. Paklausus, ar nieko, jei pasirodyčiau ne vienas, gavau teigiamą atsakymą. Tad kvietimą priėmiau. Žinia apie pokylį pradžiugino tiek mane, tiek Silviją. Pagaliau pasitaikė puiki galimybė nors kartą abiem išeiti į viešumą.

 

Gruodžio 31 d.

Viloje susirinko daugybė žmonių. Nepaisant to, kad kvietime į renginį kaukės buvo pažymėtos kaip privalomas atributas, nesugalvojau nieko gudriau, kaip atvykti vilkėdamas sutaną. Silvija pasipuošė prašmatniais aukso spalvos drabužiais ir veidą uždengiančia Venecijos meistrų kauke su saulės atvaizdu. Žengiančius rezidencijos laiptais mus pasitiko kruvina budelio apranga pasipuošęs namų šeimininkas.

– Ar žinojote, kad Rusijos caras Ivanas Rūstusis pavaldinius, atsisakiusius banketo metu dėvėti karnavalinį kostiumą bei kaukę, bausdavo mirtimi. Griežti buvo laikai, nieko nepasakysi. Sveiki atvykę, prašom į vidų.

Vilos fojė mus pasitiko jūra įvairiausių pasakų ir siaubo filmų personažų. Mažai ką iš publikos galėjai pažinti po kaukėmis. Kaip tik tuo metu pro šalį praėjo Swarovski porelė, pasipuošusi tik tuo, kuo apdovanojo gamta – greičiausiai taip jie vaizdavo mūsų rojaus protėvius. Kažkas ne taip buvo Angelinos lūpoms. Ne iš karto į tai atkreipiau dėmesį, pasimatė tik tada, kai jas judino, bet pokyčiai tikrai pastebimi, kuo toliau tuo labiau. Botulino toksinas valdo! Nesuprantu, kokio velnio taip darkytis, juk tikisi tapti gražesnė, o susibjauroja nepataisomai. Pamačiusi šią porą, Silvija tyliai sukrykštė, vaikiškai plodama rankomis:

– Mano krūtys per mažos, norėčiau tokių papų kaip jos.

– Tavo krūtys tobulos.

– Eik jau, sakai tai, norėdamas mane paguosti.

– Aš tikrai taip manau.

– Dėkui.

Palikęs Silviją priėjau prie vešlia Rasputino barzda pasipuošusio Nido, apsupto būrio gerai įkaušusių vyrukų, nagrinėjančių maždaug tokio pobūdžio temas:

– Ji sako: Mielai atlikčiau tau oralinį, bet man sloga, dūstu. Tada sakau: darom paprastai. Ji: Man mėnesinės. Tai kokio velnio, durne, išvis išėjai į gatvę? Man pinigų reikia. Tiek, kad siaubingai graži, teko į kanalizaciją panardyti.

– Ar girdėjote naujausią bajerį apie Angeliną Sutkienę? Nusipirko Angelina van Gogo paveikslą „Saulėgrąžos” ir apklijavo jį visą svarovskiais.

Kaip tik aidint juokui, prie kompanijos prisiartino Marius Sutkus, visas apniukęs, be nuotaikos, su viskio taure rankoje, nuo alkoholio blizgančiomis akimis.

– Angelina vieną dieną perpildys mano taurę, kaip mane gyvą matot. Pasaulis be brangių daiktų ne pasaulis! Pakasiu ją kur nors sode už garažų kartu su visais jos Armani – Ferre ir daugiau niekados nevesiu, – akimirką tai skambėjo rimtai, tačiau iš kitos salės pusės ataidint šaižiam žmonos balsui jo veidas vėl įgavo paklusnaus šunyčio išraišką ir jis tesugebėjo pratarti: – Ateinu, brangioji, tuojau ateinu.

Tuo metu mane už rankovės nutvėrė įkaušęs pusamžis vyras Darto Veiderio kostiumu.

– Labas vakaras, norėčiau Jūsų kai ko paklausti.

– Klauskite.

– Gal kartais žinote, kokia gyvenimo prasmė? Dažnai savęs to klausiu. Bandžiau būti netikintis, bet tai ne mano jėgoms. Kai paskutinį kartą teigiau, kad Dievo nėra, mane deportavo iš Anglijos. Rimtai, nemeluoju. Susiginčijau su kolegomis „Barclays” banke, kad jeigu Dievas yra, rytoj neateisiu į darbą. Vakare prisigėriau airiškam pabe, susimušiau su vienu lenku ir mane deportavo iš šalies.

– Pamokanti istorija, nieko nepasakysi. Deja, turiu jus nuliūdinti – apie gyvenimo prasmę žinau ne daugiau nei Jūs. Netikėkite niekuo, kas teigs tą prasmę atradęs, nes jo gyvenimo prasmė neabejotinai skirsis nuo jūsiškės.

– Labai įdomu… Sakykit, kunige, Jūs pats daugiau reformatas ar ortodoksas?

– Aš alkoholikas.

Tuo pokalbis ir baigėsi, palikau sutrikusį pašnekovą, akimis šaudydamas po salę su viltimi kur nors aptikti Silvą. Radau ją antrame aukšte netoli šokių salės. Tik priėjus ji parodė pirštu į savo tuščią taurę.

– Reikia pripažinti, gerokai apgirtau. Ar tu gali patikėti, kažkokia moteris bandė mane kabinti. Ji stovėjo kitoje šokių salės pusėje ir žvelgė į mane taip demonstratyviai, lėtai glostydama akimis, tarsi nenorėtų išsiduoti susidomėjusi. Man įprastas vyrų dėmesys, priimu jį kaip komplimentą, o čia… Tiesiog nežinojau, kaip reaguoti, sutrikau. Sugavusi jos žvilgsnį šyptelėjau, tikriausiai be reikalo, nes palikusi savo gėrimą, moteris priėjo prie manęs ir pakvietė šokti . Grojo lėta, rami, nors kartu veniškai aistringa muzika, pati nežinau, kaip paklusau, pasidaviau vedimui. Žmonės aplink mus ėmė skirstytis sudarydami vientisą ratą. Atrodo, pritemo šviesos, nors gal tik mano akyse viskas ėmė suktis ir lietis į vieną. Ji kažką šnabždėjo, nepamenu.

– Kaip ji atrodė?

– Nežinau, tikriausiai ji kokio nors verslininko žmona ar meilužė. Neįsidėmėjau pakankamai.

– Dar kartą klausiu, kaip ji atrodė? .

– Na, tokia aukšta, tamsiaplaukė, į kuodą surištais garbanotais plaukais, vilkėjo juodosios našlės kostiumą.

– Aišku, einam iš čia.

Kaip tik tuo metu išmušė dvyliktą. Pasiėmę šampano taures visi būriu pasipylėme  į lauką stebėti naujametinių fejerverkų. „Ypatingas reginys… Aleksandras nusamdė pirotechnikus iš Olandijos… Tuoj išvysime tokį šou…” – susižavėjimo ir vilties pertekę balsai sklinda iš visų pusių. Netrukus milžiniškos ugnies salvės, liepsnojantys fontanai, kurtinantys sprogimai hipnotizuojančiai perskrodė Majos pasaulio dangų. Išsiliejo  galingai, isteriškai, tarsi žemė būtų sugulusi su dangum, o mes regėtumėm pačią jų sueities kulminaciją. Rodos – šviesiau negu dieną. Begaliniai plojimai, ovacijos, pasigėrėjimo bei pritarimo šūksniai aidėjo iš visų pusių. Mane ėmė pykinti, stebint kaip dešimtys o gal šimtai tūkstančių litų išeina tiesiai į orą tiesiogine to žodžio prasme vien tik tam, kad būtų patenkintas saujelės dvasios liliputų, kamuojamų neįtikėtino mažabybiškumo komplekso, įgeidis pasipuikuoti vienam prieš kitą. Gana, laikas iš čia nešdintis. Sugriebiu Silviją už parankės ir pasuku mašinų aikštelės link. Pakeliui dar sutinkame Henrį, pasipuošusį nerūpestingu meškučio kostiumu, visiškai alkoholyje paskendusiomis akimis.

– Sveikas, drauguži, prašnekėjau visą vakarą su kažkokiu vyruku, o ten pasirodo – manekenas. Ar gali tuo patikėt? Visiška šikna, nesuimu, kaip galėjau taip susivelti? Laimingų Naujų, tiesa.

– Laimingų ir tau, Henri.

#11 SAUSIS

Sausio 4 d.

Mes ginčijamės, pykstamės, baramės, šaukiame vienas ant kito, daužome indus į sienas, po to godžiai, karštligiškai mylimės. Viduje lieka ramus, šiltas, beveik nepasiekiamas švelnumas. Kad ir šiandien, susiginčijome dėl visiško niekniekio, išsikrovėme kaip reikiant, iš visos širdies. Paskui pasigaminome romantišką vakarienę, po kurios maudėmės vienoje vonioje. Galva nesuima, kaip abu sutilpome, bet buvo pasakiškai malonu. Prausėme, muilavome vienas kitą, taškėmės vandeniu lyg maži vaikai, ilgiausiai apie kažką kalbėjomės. Silvija ištiesė koją ir įspraudė man ją į tarpkojį, padu masažuodama penį. Susijaudinau labai greitai, o ji vis tęsė ir tęsė, turėjau stipriai įsiremti į vonios kraštus. Jausmas, kad finalas gali ištikti bet kurią akimirką, o stengtis išlaikyti erekciją siekiant patenkinti moterį nėra būtina, svaiginamai malonus. Baigus sėkla ištiško ant šlapios Silvijos pėdos ir sėkmingai nuslydo į vandenį. Nusiprausę ir nusišluostę švarutėliais rankšluosčiais mylėjomės dar kartą, ten pat, neišeidami iš garuose skendinčios vonios. Netiesa, kad vyrams to reikia daugiau nei moterims, tiesiog moterys santūriau reiškia savo norus, ir tai ne visos.

 

Sausio 5 d.

– Sveikas, Henri.

– Labas, nesveikas. Tai yra psichiškai sveikas, fiziologiškai nelabai. Sergu vis dar, gripuoju, skauda visus šonus.

– Užuojauta. Kokios naujienos?

– Naujienos tokios, kad šiandien sausio penkta, tik tiek.

–  Kaip žmona?

– Indrė? Nežinau, turbūt gerai. Mes vienas į kitą žiūrime tarsi Leninas į buržuaziją. Po Naujųjų jos nemačiau.

– Hmm, o tas kitas variantas?

– Visada taip: kai bendrauji virtualiai, tai atrodo ne žmogus, o tiesiog pasaka. O su ta Simona dar geriau išėjo. Atsimeni Kalėdų senelio dovaną, kurią abu jai išrinkome? Žodžiu, auksinė taisyklė: apšiko žmogus vieną kartą, apšiks ir antrą.

– Čia tai tikrai. Pasakok.

– Prieš Naujuosius kažkaip susitarėme susitikti. Ji pasiguodė, kad skuba namo pas tėvus į Marijampolę. Pasisiūliau pavežti. Laužėsi dar iš pradžių, bet vėliau sutiko. Žodžiu, tai buvo proga apsikeisti dovanėlėmis. Primenu, kalbu apie tą projektų vadovę. Taigi mes susitikome dieną, o išvakarėse iki paryčių ji gėrė (tikrąja to žodžio prasme) su bendradarbiais, tai pasiguodė, kad blogai jaučiasi, skuba, neranda tarpmiestinių autobusų grafiko ir panašiai. Na, žinai, moteriškos smulkmenos. Nereikėjo man tokios matyti, visa pagiringa, apniukusi.  Jos akcijos tą akimirką smarkiai krito.

– Bet juk visiems tokių dalykų papuola.

– Beje, primenu, čia ta pati mergina, su kuria sakei elgtis lyg su angelu, lyg ji būtų pirmoji.

– Pats tvirtinai, kad ji pritrenkianti.

– Taip, kai nepagiringa. O jei kalbėsime apie dovanėles, tai svarstydami iš anksto mes buvome teisūs. Tiek aš, tiek tu. Nors gal net ir nelabai teisūs, realybė pranoko lūkesčius. Norint įsivaizduoti daiktus, matmenis realiai, kad būtų įspūdingiau, tau reikėtų turėti dabar po ranka matavimo liniuotę. Žodžiu, jos (ar Kalėdų senelio) dovana susidėjo iš trijų dalių: didžiausios dalies – maišelio, mažesniosios dalies – popierinės dėžutės trijų centimetrų skersmens ir pačios dovanos – maždaug vieno centimetro aukščio ir pločio mikroninės plastikinės pelytės.

– Henri, tuoj apsimyšiu iš juoko. O aš jau įsivaizdavau…

– Mane tik tiek įvertino, ką aš tau galiu pasakyt.

– Vadinasi, dėl jos viskas tikriausiai aišku?

– Tai dar ne viskas. Po dovanos įteikimo ji paprašė ,,bučkio”, bet aš taip nenorėjau – ne dėl dovanos, dėl jos girtumo. O reikėjo iš mandagumo bent. Tikrai nebuvo malonu, pirmą kartą pabučiavau moterį ir nieko nepajaučiau.

– Žiauru. Yra dar koks istorijos tęsinys?

– Aha, yra. Vežiau ją iki Marijampolės, stengiausi padėti, bet taip norėjosi grįžti į namus, pas žmoną. Kadangi pažadėjau, tai nebuvo kaip atsisakyti. Ji vos neužmigo mašinoje, visa ištinusi. Tik ir laukiau iš jos klausimo ,,ar galima sustoti, aš norėčiau išsivemti… “, bet ji laikėsi,  na žinai, Marijampolė ne taip ir toli.

– Ar įteikei savo dovaną?

– Turėjau įteikti. Tiesiog stengiausi nesutelkti dėmesio į dovanas, nes man atrodo, ji nekaip jautėsi. Pastebėjau, kad jos veide nebuvo jokiu emocijų.  Toks jausmas, kad ji priėmė ją kaip kokią skolą. Žinoma, pažiūrėjo, kas viduje, bet visai be jokio susidomėjimo. Tokia buvo mano gruodžio trisdešimt pirmoji.

 

Sausio 6 d.

Po Naujųjų kelias dienas neatsiliepiau į Adrijos skambučius. Šiandien, jai skambinant kokį ketvirtą kartą, pakėliau ragelį.

– Mums reikia susitikti, – Adrija nelikusi tuščiažodžiauti – jei ko nors užsimano, turi gauti tuojau pat.

– Šiandien negaliu, Trys karaliai, įtemptas darbo grafikas.

– Aš tau ne kokia mažvaikė ar mėmė, kuriai gali sakyti: „Lauk šiandien, lauk poryt, kol lapai pabirs, kol sniegas nutirps”. Nenori susitikti, taip ir sakyk, nesiruošiu rangytis tau po kojomis.

– Neprisigalvok nieko baisaus, esu laisvesnis rytoj arba poryt. Kurią dieną tau patogiau? – bandau laimėti šiek tiek laiko. Nujausdamas besitelkiantį įtūžį virš mano galvos visai nenoriu papulti po plienine šėtonės žoliapjove. 

– Gerai jau, žinai, kokia aš drama Queen, bet kad ryt mane aplankytum, reikia pasišnekėti, rimtai.

Tas „rimtai” nieko gero man nežada. Sutinku užsukti apie pietus, o viduj neramu, dreba kinkos. Sena išmintis sako, kad nėra nieko baisiau už moters rūstybę, o dar tas priežodis apie du krėslus ir vieną subinę. Nujaučiu, subinė bus kaip reikiant, visiška subinė.

 

Sausio 7 d.

Rytais mėgstu ankstėliau atsikelti. Žvaliai išsiropščiu iš lovos, basomis įsispiriu į elegantiškus, purpurinius, dizainerių kurtus batelius tam, kad švilpaudamas filmo „Ir velnias dėvi Pradą” melodiją šiek tiek svirduliuodamas nusliūkinčiau iki išvietės, dekoruotos senųjų renesanso meistrų, kur susikaupęs atlieku visus būtiniausius gamtinius reikalus, meldžiuosi. Paskui pusryčiauju, vėliau susitinku su keletu reikalingų žmonių ar šiaip įkyriai mano dėmesio siekiančių tipelių. Po to pietūs, kuklūs, bet užtat iš paauksuotų lėkščių su mano herbu ir inicialais. Popietes ir vakarus leidžiu vienas, paskendęs giliuose apmąstymuose. Kiek sykių valdžios ženklai, nešiojami šio pasaulio galingųjų, yra buvę iššūkis tiesai, teisingumui ir žmogaus orumui! Kiek sykių jų ritualai ir skambūs žodžiai iš tiesų yra buvę ne kas kita kaip įmantrus melas, pareigų, privalomų jiems atlikti pagal užimamą padėtį, tai yra tarnauti gėriui, karikatūra. Dažnai mąstau apie tai, kad gelbėti žmoniją nuo homoseksualizmo yra taip pat svarbu, kaip ir rūpintis išsaugoti atogrąžų miškus. Dažnai prisimenu mokslininką, kuris teigė, kad Žemė sukasi aplink Saulę. Bažnyčia paskelbė jį eretiku, grasino sudeginti, jei šis neatsiims savo žodžių, ir jis atsiėmė. Mūsiškiai niekuomet neklysta. Taip vangiai slenka mano dienos, mano naktys. Palaukit, čia gi ne aš, o Ratzingerių Josephas. Mano gyvenimas turi gerokai daugiau ugnies.

Kaip buvau žadėjęs, po pietų nuvykau aplankyti Adrijos. Ji pasitiko mane basa, susivėlusi, veidą dengiančiu vakarykštės dienos makiažu, su brendžio taure rankoje, alkoholio kvapu iš burnos bei deginančiu Medūzos Gorgonės žvilgsniu akyse. Kurį laiką tylėjome, paskui atsainiai mostelėjusi mano pusėn aikštingai paklausė:

– Kas tu per žmogus, kad būdamas kunigu gali atlape nešioti ženkliuką su Che Gevaros atvaizdu? Tavęs nė kiek netrikdo faktas, kad jis žudė žmones, išlydėjo į kitą pasaulį ne vieną šimtą ir tūkstančius įkvėpė elgtis taip pat kaip ir jis?

– Kare kaip kare. Revoliucija ir jos apgynimas karinėmis priemonėmis buvo atsakas į CŽV remiamo diktatoriaus fašistinį režimą ir jį remiančių JAV korporacijų išnaudojimą, kairiųjų politinių oponentų persekiojimą!

– Tavo garbinamas Che taip pat persekiojo savo oponentus, žudynės buvo vykdomos  jau laimėjus, po revoliucijos, siekiant įtvirtinti savo valdžią iš visiškai savanaudiškų sumetimų.

– Na, jis bent jau mirė garbingai.

– Tai ne priežastis kelti jį į šventųjų panteoną. Daugybė žmonių mirė garbingiau už jį, aukodami savo gyvybes už kitus, nieko nenužudę.

– Tu visada randi būdą, kaip mane įskaudinti.

– Atleisk, kad gimiau, taip sakant, barstausi galvą pelenais. Beje, ar tau kada teko mylėtis su girta menstruojančia moterimi? Vyrai dažnai guodžiasi mintimi, kad svarbu ne dydis, o gebėjimai. Siaubas, kaip jie apsigauna. Šiame reikale dydis – svarbiausia. Moterims itin patinka jausmas, kai jas „daro”, lygiai taip pat kaip vyrams patinka jas „daryti”. Tie vyrai, kurie patys nori būti „padaryti”, kelia man gailestį. Tu juk ne toks, tiesa? Viduje jie jaučiasi silpni ir dažniausiai dėl to itin kompleksuoja. Įsivaizduok keturiasdešimtmetį, prašantį išpisti jį su dirbtiniu bybiu. Pakankamai apgailėtina, tiesa?

– Ne, dėkui, nepasakyčiau, kad norisi. Turėjau tokią draugę, kuri labai gerai dulkinosi, bet ji mane užpiso negyvai, tad teko išsivaikščioti.

– Niekšas! – sušuko ji ir iš visų jėgų paleido taurę į sieną. Ši sudužo keli centimetrai nuo mano galvos. Jutau, kaip į nugarą ir plaukus krinta stiklo šukės. – Tu miegi su ta baltaplauke kalės išpera. Net nebandyk to paneigti, netikiu tavimi. Jei man reikėtų pasirinkti tarp vyro, kuris yra neištikimas, ir vyro, kuris muša, pasirinkčiau pastarąjį, – šaukė, beveik vaitodama – Kaip tau su ja? Maloniai švaistai laiką? Patinka skaičiuoti šonkaulius, mielesni veido bruožai? Kuo jos tarpkojis geresnis nei mano?

Adrija svaidė į mane visus po ranka pasitaikiusius daiktus.

– Nekenčiu tavęs! Nekenčiu! – jos įnirčiui nebuvo galo. Parvertusi mane ant žemės ėmėsi ilgai ir intensyviai spardyti, daužyti kumščiais visai be jokios sistemos. Kentėjo galva, pilvas, visos kitos kūno dalys taip pat. Tai truko gal penketą minučių, galop suplukusi, sunkiai alsuodama parklupo ant grindų. Tuo tarpu aš atsistojau ir košdamas pro sukąstus dantis: „Man patinka, kai su manimi elgiamasi grubiai” – atsisagsčiau kelnes. Atsisveikindamas paėmiau šį gašlų, jėgas ir įsiūtį praradusį kūną paskutinį kartą iš nugaros. Negaliu pasakyti, ar ką nors tuo metu jutau. Tuo labiau nežinau, ką galėjo jausti ji, palaužta, pažeminta, išduota. Tiesiog taip reikėjo ir tiek. Šiaip ar taip mūsų sąjunga neturėjo ateities. Jokiu būdu mums nebūtų pavykę kartu pasenti. Anksčiau ar vėliau būtumėm užsmaugę vienas kitą plikomis rankomis. Nors kaip laimingo gyvenimo receptą geriausi Lietuvos odontologai rekomenduoja sveikus ekologiškus lytinius santykius, knygą ir pasivaikščiojimus gryname ore, mums iš to būtų nieko neišėję. Tiesa, kartais jausmingai mylėdavomės, bet dažniausiai tai būdavo seksas ir nieko daugiau.

 

Sausio 13 d.

Šiltai užsiklojęs antklode namie žiūriu Andrejaus Tarkovskio filmus. Darbai tiesiog užburia, pribloškia savo tapybišku vizualumu ir poetika. Aukščiausios prabos malonumas, kokį tik galiu sau leisti. Po „Stalkerio” peržiūros mane perskrodė mintis: menas kaip maistas – kuo maitiniesi, tuo ir esi. Niekaip neatsistebiu planeta, gimdančia tokius humanizmo genijus kaip Andrejus. Keista, kaip viena asmenybė gali palikti žmonijos istorijoje sprogusios atominės bombos ryškumo pėdsaką su visiškai priešingais destrukcijai padariniais. Atrodo, žmogus pagavo visatos sielą, sukonstravo ją tobulame laiko inkliuze ir atidavė mums – mirtingiesiems, leisdamas akies krašteliu pažvelgti į kerintį neregimo pasaulio švytėjimą. 

Vakare netikėtai sulaukiau Nido skambučio.

– Kaip tavo love life, kunige?

– Niekaip.

– O mano sensorinės čakros kužda ką kita.

– Turėtum tikėti Dievu, o ne kosmosu.

– Tikiu švytinčiais viešpaties angelų vamzdeliais, pumpuojančiais išmintį, Šventąją dvasią bei nušvitimą į tuščias asurų galvas. Gal turi noro šį vakarą prasiblaškyti? Žinau vieną itin prastos reputacijos įstaigą, kur mus mielai priims.

– Nidai, ką tu turėjai omenyje sakydamas prastos reputacijos?

– Yra tik vienas būdas tai sužinoti. Užsuksiu tavęs po pusvalandžio.

Iš Nido galėjau tikėtis daug ko, bet tik ne to. Manęs laukė vizitas į slaptą striptizo klubą – viešnamį, įsikūrusį miesto pakraštyje, netoli Lampėdžių karjero. Įėjusius mus pasitiko durininkas, atidavėme jam savo paltus ir pirštines. Tada buvome palydėti į erdvią prietemoje skendinčią patalpą, kurios centre podiumas su dviem stulpais, aplink minkšti aksominiai baldai, publikos nedaug. Veik vieni banditų snukiai, nebejaunos šokėjos, mačiusios ir šilto, ir šalto savo gyvenime, tikra skylė. Žiūrėdamas į jas suprantu, kad toks išsirenginėjimas – sunkus alinantis darbas, itin kenksmingas sveikatai. Dirbama tik naktį, dažniausiai apsinešus nuo kvaišalų ar alkoholio.

Klubo tualete tiesiai virš pisuarų – didžiulis langas su veidrodiniu stiklu į šokėjų persirengimo kambarius. Antrame aukšte įrengti VIP kambariai, į kuriuos galima patekti už atitinkamą mokestį. Kaip pasakojo Nidas, striptizo klubo savininkas augina trylikos metų mergaitę, paimtą iš kažkokių vargetų už skolas. Jis išnaudoja ją seksualiai, verčia šokti svečių akivaizdoje. Sulaukus vakaro kulminacijos, strazdanota mergaitė, bjauriai dažais nutepliotu veidu, užkeliama ant aukšto apskrito stalo tam, kad kraipytųsi pagal kažkokią arabiškų motyvų muziką, dviem vėduoklėmis dangstydama savo  nuogą, dar ne visai subrendusį kūną.

Prie baro užsisakęs porą taurių „stipraus” Nidas atvėrė širdį:

– Esu susikūręs tobulą uždarą vidinį pasaulį, į kurį niekas kitas nepatenka. Kartais išeinu į jį tam, kad siautėčiau, žvėrinėčiau, žudyčiau, o kartais tiesiog sėdžiu jame ant uolos viršūnės, žvilgsniu aprėpdamas horizontą. Tai nuima įtampą, padeda neišeiti iš proto. Žmonės mato tai, ką nori matyti, susiduria su tuo, ko yra patys verti. Jei tikėsi, jog aplink tave pasaulis pilnas iškrypėlių, taip ir bus. Jei ne… bus vis tiek panašiai.

Nieko į tai jam neatsakiau, todėl Nidas tęsė:

– Aš esu liūtas. Žinai vienintelį padarą, kurio tikrai bijo liūtas?

– Žmogaus?

– Kokio velnio liūtui bijoti žmogaus, įtraukusio jį į nykstančių gyvūnų sąrašus, saugančio, globojančio ir paniškai bijančio? Vienintelis žvėris, keliantis siaubą liūtui, yra kitas liūtas, kuris, jei pasirodys stipresnis, išvys jį iš bandos, išpjaus visą vadą jauniklių, perkruš visas pateles skersai, išilgai.

– Tu taip pat to bijai?

– Žinoma, juk sakiau tau, kad esu liūtas.

Prie baro sėdėjom ilgai, gerokai apgirtom. Į pokalbio pabaigą galėjome glėbesčiuotis tarsi geriausi draugai. Alkoholis pastebimai naikina barjerus. Vėliau Nidas pareiškė turįs man dovaną – VIP kambarį su personaliniu šokiu. Ilgai negalvojęs sutikau. Girtam jūra iki kelių, ką čia koks nors VIP kambarys. Dėl to sprendimo dabar labai gailiuosi, nes kambaryje ilgai rangymusi apie nikeliu padengtą stulpą nesivarginusi šokėja nieko nelaukdama prasegė mano kelnes, ištraukė seniai prisirpusį vyriškumą ir ėmė jį kandžioti bei laižyti, liežuviu šiurkščiai slysdama vertikale tol, kol baigiau jai ant veido. Tada, pasiėmusi viršutinę aprangos dalį, skubiai pasišalino. Velnias, kaip reikės paaiškinti Silvijai iš kur ant mano penio dantų žymės?

Vakarą užbaigė geniali Nido frazė, kurią jis ištarė sodindamas mane į taksi:

– Vadovaukis gana paprasta filosofija: mašina, kuri tave veža, yra geriausia mašina. Stogas, kuris tave priglaudžia, yra geriausias stogas. Subinė, į kurią gali įsprausti savo bybį, yra… Na, tu mane supratai.

 

Sausio 17 d.

Vakar sostinėje, prie parlamento, o ir visuose didžiuose šalies miestuose vyko riaušės. Esu tikras, kad šį kartą visko negalima suversti eilinei Rusijos provokacijai. Tai atsakas į savos, politinės, visų mūsų išrinktos valdžios šutvės purvinus darbelius. Tik jėga prasiveržus gyvuliškai į kampą užspęsto mažo žmogaus baimei galima sustabdyti šį į valdžią patekusios naujosios, stambiakapitalistinės oligarchijos gaivalą. Jų amoralus godumas, puikybė ir elementaraus padorumo nepaisymas duoda pirmuosius vaisius. Ateityje bus dar blogiau. Nebeįmanoma neremti profsąjungų, nes tai tikroji savivaldos, asmens orumo,  visuomenės apsaugos nuo korporacijų garantija. Juk tiek laiko socialdemokratai su konservatoriais ėjo išvien, savo valdymu sekindami šalį, versdami Lietuvą maža, buržuazine akropolių kunigaikštyste. Lietuvoje nėra partijų. Egzistuoja vienintelė valdžios struktūra, turinti kairę ir dešinę rankas, tampančias visus už virvučių, su aptarnaujančiais žiniasklaidos magnatais, tikrojo valdžios fasado grimuotojais ir tvirtu oligarchiniu užnugariu. Sulig kiekvienais metais šalyje vis labiau įsigali kišeninė, vaizduojamoji „demokratija”. Ištikus sunkmečiui varžyti reikia maximas, jų  bosus, bankus, o ne kultūrą, socialinę apsaugą, švietimą, mediciną. Toks vaizdas, kad šalyje liko vien bedvasiai koncernų konglomeratai ir laisvosios rinkos institutų smegenis uzurpuojančios propagandos apmulkintos masės, lengvai parsiduodančios už dešrą ar butelį.

Naivus valdžiai palankių žurnalistų bandymas suversti visus neramumus saujelei girtų jaunuolių kelia nuostabą. Mitinguose dalyvavo daugybė taikiai nusiteikusių žmonių iš profsąjungų, Naujosios kairės, socialdemokratų sąjungos, anarchistų. O ir girtas jaunimas – taip pat kapitalistinės sistemos ir besaikio vartojimo aukos, nesąmoningai protestuojantys prieš save pačius, prieš neteisingą, antivertybinį jų ugdymą, taigi prieš  mus: korumpuotus tėvus, valdininkus, mokytojus, kunigus ir t.t.  O dar tas valdančiųjų prasivardžiavimas – trūksta žodžių. Išvadino pensininkus valkatomis, profsąjungos atstovus – girtu svetimos valstybės ruporu! Pats būčiau vedęs protestuotojus prieš tą korupcijos ir arogantiško egoizmo irštvą, jei ne laidotuvės… 

#12 VASARIS

Vasario 5 d.

Kavinėje prie manęs prisėdo smulkutė neįtikėtino grožio tamsiaplaukė, lengvai kamuojama anoreksijos. Gal kokių dvidešimties, dvidešimt vienerių metų, puošniai, bet neskoningai apsirengusi, ryškiai dažytu veidu, priklijuotais plastikiniais nagais. Žodžių ilgai į vatą nevyniojo.

– Sveikas, mano vardas Inga, ar norėtum artimiau susipažinti?

Žinoma, sutikau. Įsikalbėjus paaiškėjo, kad ji jauna dvynukų motina, palikta mylimojo, gyvenanti kartu su mama ir šiuo metu intensyviai ieškanti darbo. Na, aš graudžių istorijų per gyvenimą prisiklausęs, taip lengvai manęs nepaimsi. Nieko per daug apie save nepasakodamas klausiau jos rimtu, paguoda švytinčiu veidu. Ir tada prasidėjo, tiksliau, ji uždavė esminį klausimą:

– Turiu tau įdomų pasiūlymą, ką planuoji veikti kitą sekmadienį?

– Tikriausiai dirbu, nors mano užimtumas, žinoma, priklauso ir nuo pasiūlymo. 

– Važiuojam kartu į seminarą? Jis vyks Sopote, garsiausiame Lenkijos kurorte. Turėtum puikią progą pabūti su manimi visą dieną, pažinti mane geriau. Ten tu gautum atsakymus į visus reikalingus ir svarbius klausimus. Tai padėtų lengviau priimti sprendimus, geriau orientuotis erdvėje ir laike. Suprantu, kad reikia tau pačiam leisti sužinoti apie gyvenimo paslaptį, tikrąją gyvenimo paslaptį. Tu atsidursi išskirtinėje aplinkoje, tarp sėkmingų ir laimingų žmonių, kurie tau pasiruošę atsakyti į bet kokį klausimą, suteikti svarbios, visapusiškai vertingos informacijos.

– Net nežinau, labai jau netikėtas pasiūlymas.

– Tau tereikia paaukoti visą sekmadienį nuo penktos valandos iki vidurnakčio ir turėti su savimi du šimtus litų. Nes bilieto kaina į seminarą 65 zlotai, ir dar kelionei autobusu reikia plius – minus 60 litų. Visi kiti klausimai vėliau. Taip arba ne?

– Kad nežinau, nelabai sudomino.

– Aš tiesiog noriu tave daugiau pažinti ir kad tu geriau pažintum mane, seminaras ne taip svarbu. Tiesiog turiu labai mažai laiko užsakyti tau vietą šalia manęs, kad sėdėtumėm kartu visos kelionės ir seminaro metu. Vietos suskaičiuotos, o aš trokštu, kad šalia sėdėtum tu, o ne kitas žmogus. Tavo reikalas rinktis.

Daug kalbantys žmonės naudoja įdomią techniką – jie daro pauzes sakinio viduryje ir greitai peršoka sakinių jungtis tam, kad negalėtum jų sustabdyti. Visa veido mimika parodžiau, kad neužkibau. Inga šiek tiek nuliūdo. Pokalbio metu ji sugebėjo išgerti keturias energetinio gėrimo dozes, gal todėl žodžius bėrė tarsi prisukta spyruoklinė beždžionėlė. Man jos netgi pagailo, nuleidusi rankas žiūrėjo į vieną tašką, nervingai virpindama lūpas.

– Turbūt šiek tiek persistengiau su agitacija. Kaip suprantu, greičiausiai mums nieko neišdegs. Atleiskit, aš šituose reikaluose dar nelabai patyrus, kitaip sakant, visiškai žalia.

– Nieko tokio, – paguodžiau. – Vietomis kalbėjai labai įtikinamai, vos neužkibau.

– Dėkui, jūs labai malonus, – nusišypsojo. – Tikiuosi kitą kartą man geriau pasiseks.

Atsisveikinome draugiškai, šiltais bučiniais į abu skruostus. Taip ir likau nesupratęs, kur mane viliojo: į sektą ar į finansinę piramidę. Merginos laukia didelės gyvenimo perspektyvos, įdomu, kaip atrodys mulkis, sutiksiantis užimti vietą autobuse.

 

Vasario 14 d.

Šv. Valentino diena – siaubingiausia kalendorinė šventė metuose. Masinės psichozės apimtas jaunimas nenulaiko kelnėse tūnančio žvėries, beprecedentis žmonių skaičius trinasi vienas į kitą begėdiškai apsikeitinėdami kūno skysčiais. NeduokDie, tokią dieną likti vienam ankštame bute, prigludus prie mažos įstrižainės televizoriaus, neturint šiam vakarui pakvietimo į naktinį klubą, teatrą ar jaukų dainuojamosios poezijos koncertą, negavus pigios širdelės formos atvirutės su romantišku įrašu „Made in China” ar bent jau bendradarbės, buvusios tavo simpatijos, atsiųsto SMS.

Šią dieną Silvija mane apdovanojo stulbinamai romantišku prisipažinimu: „Ak, kaip norėčiau, kad visuomet galėtum į mane atsiremti, sagstyčiau tau marškinius net ir tada, kai nepajėgtum jų užsisegti, slaugyčiau, jeigu susirgtum, maitinčiau, jei neįstengtum valgyti, balsu skaityčiau knygas, jeigu apaktum, mylėčiau, jei nepajėgtum mylėti, mano vyre.”

Tokie pareiškimai glosto širdį. Retai jaučiuosi taip mylimas kaip šiandien. Skambino Henris. Net jį apėmusi Valentino dienos beprotybės karštinė.

– Sveikas brolau, gal gali padėti? Tokia diena, o aš šitiek prisidirbęs savo šeimyniniame gyvenime, kad per šūdo kalnus dangaus nesimato. Pagalvojau, gal žmoną į kokį koncertą ar teatrą nusivesti?

– Nebloga mintis, kas konkrečiai tave domintų?

– Na, gal nueitume kartu į kokį Kauno Muzikinį Dramos teatrą ar panašiai?

– Henri, baik juokus, toks teatras neegzistuoja. Yra Kauno Valstybinis Muzikinis teatras ir Kauno Valstybinis Dramos teatras, čia dvi atskiros įstaigos. Dar galiu pasiūlyti Kauno Mažąjį bei Jaunimo Kamerinį teatrus, be to, šiuo metu Girstučio kultūros rūmuose vyksta Vilniaus teatrų gastrolės.

– Palauk, palauk… Baigi mane iš vėžių išmušti, visai nebesusigaudau. Gyvenime jokiam spektaklyje nesu buvęs, tik vaikystėje Lėlių teatre žiūrėjau „Zuikių mokyklą”, bet ir tą jau nelabai pamenu. Gal gali išrinkti ką nors tokio, kad nelabai rimta būtų, kitaip sakant, nekruštų smegenų ir kad kostiumo nereiktų vilktis?

– Na, jei taip, tai nupirk bilietus į „Smulkius vedybinius nusikaltimus”. Spektaklis apie tai, kaip nepasitikėjimas vienas kitu nuodija sutuoktinių gyvenimus. Jį rodo šeštadienį Dramteatrio mažojoje scenoje. Manau, tavo žmonai patiks.

– Dėkui už pagalbą, tu – draugas iki mirties.

Štai taip mano brangus bičiulis žengė dar vieną žingsnį kultūros link. Meilė žmonėms turi milžinišką įtaką ir veikia juos keistu, visiškai nenuspėjamu būdu. Na, jei ir ne meilė, tai bent jau pareigos ir kaltės jausmas tikrai.

 

Vasario 19 d.

– Kas ten?

– Įsileisk, čia aš, Henris. Atleisk, kad tik dabar, bet sveikinu iš visos širdies. Žaviuosi tavo nepakartojama asmenybe ir valia gyventi. Tegul tai niekados nesikeičia. Su gimtadieniu!

– Amen. Užeik į vidų, šalta. Džiaugiuosi, kad užsukai. Kokios naujienos?

– Ką tik „Eurovaistinėje” pirkau žvakučių nuo hemorojaus, supista inteligentų, biurokratų, vilkikų vairuotojų liga. Niekada nepagalvočiau, kad apie tokį nemaloniai vulgarų sveikatos sutrikimą galima taip mielai pasišnekėti su pritrenkiančiu vizualumu bei jaunyste apdovanota kasininke, kuri tau skiria begalę laiko, kantrybės ir švelnumo nepaisydama siautėjančios eilėje minios. Sistema neįgali prieš tokius gamtos perlus.

– Kas tiesa, tas tiesa, prieš tikruosius gamtos stebuklus net „Maximos” bejėgės.

– Klausyk, kas čia per kvapas? Kambarys skendi aštrių vyriškų kvepalų, amareto ir moters tonuose. Kvepia kova, korida, lytiniais organais. Šio aromato nesumaišysi su jokiu kitu. Dvelkia ką tik įvykusia bakchanalija.

– Henri, nuo tavęs nieko nepaslėpsi.

– Mane kamuoja pagirios. Pačios sunkiausios pasaulyje pagirios, kokias tik galima įsivaizduoti. Šiandien jaučiuosi gražus tarsi Andy Warholo paveikslai. Reik kažką daryti su savo įpročiais. Juk žinai, kad iš visų šia žeme vaikštančių spermatozoidų tu man patinki labiausiai, tad pasakok, ir kuo smulkiau. Gal kiek prasiblaškysiu.

– Kad nėra ko pasakoti. Tai ta pati mergina iš mūsų pasiplaukiojimo jachta. Turėjai ją matyti per Naujametinį kaukių balių. Nežinau tik, ar pameni. Kaip sakė Erlickas apie vieną jauno poeto knygą – man viskas joje gražu.

– Nei pridėsi, nei atimsi iš tokio atsakymo. Žinai, jei moteris tau tikrai brangi, duosiu draugišką patarimą. Pribadyk skylučių prezervatyve –  devyni mėnesiai ir ji tavo. Sakau tau kaip draugas. Savąją taip ir užkariavau. Tiesa, po poros metų įgriso tarsi šėtonas, tad turi būti tikras dėl savo jausmų, kitaip pasigailėsi. 

– Dėkui Henri, kaip nors ir be tavo patarimų susitvarkysiu.

– Nežinau, ar girdėjai apie tai, kad Švedijoje bus įregistruota nauja religinė bendruomenė – Orgazmo Mergelės bažnyčia. Bažnyčios įkūrėjas ir vyriausiasis kunigas (prisistatantis kardinolu) yra menininkas iš Paragvajaus. Bendruomenės moto: „Orgazmas yra Dievas ir turi būti garbinamas”. Tiesa, šiuo metu bažnyčia dar nėra labai gausi: ji turi apie 300 pasekėjų. Gal, sakau, laikas keisti profilį?

– Ir be tavo juokelių gyvenimas man nemielas. Rytais kraujuoja dantenos, nuo nemigos įplyšo lūpų kampučiai, stipriai krinta svoris. Nežinau, ar tai kas nors rimto, bet smegenis užplūsta visokios negeros mintys. Greičiausiai prisižaidžiau su narkotikais. Šie sudarkė ir taip neišpuoselėtą mano gyvybinio kiauto vidų. Dabar gendu iš vidaus, kraujas virsta pūliais, mėsa ir kiti gyvybei palaikyti būtini organai pūna, iš burnos ima sklisti negeras kvapas, akys pernelyg jautrios šviesai, gerklėje žiojasi žaizdos. Tai tarsi koks nors vėžys ar kuris kitas niekingas gyvūnas be gailesčio ėda mane iš vidaus. Pusryčiams suryja inkstą, kepenis –  pietums, plaučius ar širdį pasilieka vakarienei.

– Baik su tokiomis kalbomis, negąsdink nei savęs, nei kitų. Su narkotikais reikia rišti ir tuojau pat. Čia tau ne šnapsas, kurį gali lakti, kol pasieki dugną, tada užsidarai į kliniką, prasivalai kraują lašalinėmis ir vėl šviežutėlis. Nuvarysi save į kapus. Kas tave ant šito šūdo užsodino? Adrija? Per tą velnio bobą prarasi sveikatą, ne kitaip. Man ji niekuomet nepatiko. 

– Pats kaltas, kad įsitraukiau, nieko kito, be savęs, nekaltinu. Bandysiu nutraukti, tik nežinau, ar pavyks. Pernelyg greit įjunkau. Henri, kaip manai, ar pajėgsiu?

– Turi pajėgt, niekas, be paties tavęs, iš šito mėšlo neištrauks. Turėsi tapti Miunchauzenu.

 

Vasario 25 d.

BNS agentūra pranešė, kad šįryt savo namuose rasti Šilainių prekybos centro  profsąjungos įkūrėjo Mindaugo Vaišnoro ir jo sutuoktinės kūnai. Abu nužudyti šūviais į galvą. Apklausti kaimynai teigia nieko įtartino nepastebėję. Prokuratūra atlieka tyrimą. Siaubas, kaip nervai nelaiko po tokių naujienų. Kaip sakė klasikas, „Duokit man, broleliai, kulkosvaidį, oi duokit kulkosvaidį!”

 

Vasario 26 d.

Velnias, praėjo vienuolika mėnesių, o aš be atodairos atsidavęs visiems įmanomiems palaido gyvenimo malonumams nė piršto nepajudinau tam, kad ką nors išsiaiškinčiau apie Audriaus mirtį. Šiuolaikinėje visuomenėje pelną neša viskas, pradedant seksu, baigiant kvaila skambučio melodija mobiliajame telefone. Audriaus nužudymo priežastis greičiausiai taip pat pinigai. Pažinau žmones, kurių verslui mano bičiulis stojo skersai kelio, įėjau į jų ratą, tapau jiems savas, artimas ir… nieko. Nei mažiausios užuominos apie tai, kad būtų jį pažinoję ar bent nutuokę apie jo egzistavimą. Skaičiau Audriaus straipsnius, jo pokalbius su prekybos centrų darbuotojais apie nežmoniškas darbo sąlygas, neapmokamus viršvalandžius, išnaudojimą, panieką ir visišką nesiskaitymą. Tos publikacijos buvo viena esminių varomųjų jėgų, įkvėpusių kurtis profsąjungas, kovoti už darbuotojų teises, ginti jų žmogišką orumą. Jis neabejotinai trukdė tiems žmonėms nebaudžiamai daryti savo darbus.

 Sapnavau antžmogiškas įtampas, vidaus ir išorės kovas, galynėjausi su juodu ir baltu dievais. Juos įveikus Didysis Juodasis Jis įtikinėjo, kad Baltojo Jo nesą, bet aš nepasidaviau, be atvangos tvirtinau, kad taip būti negali, Baltasis neabejotinai yra… o pats klausiau savęs, kokia prasmė už kančios, už mirties, už visą apimančios juodumos ir baltumo ir kur yra Tikrasis Jis, kodėl man negelbsti? Dar sapne mačiau didžiulę baziliką perregimu krištoliniu stogu, moderniai fantasmagorišką, įrengtą tarsi didžiulis kosminis laivas. Vaikščiojau po jos vidų, kur viskas tviskėjo beprotiška prabanga: altoriai, paveikslai, vargonai išpuošti auksu. Aplinkui daugybė žmonių, girdisi grigališkieji choralai ir kažkoks keistas žvangėjimas. Jausmas toks, tarytum kažkas negerai aplinkoje. Lyg ir viskas kaip turi būti, tik… Pagaliau suvokiu, mane tiesiog perskrodžia akinantis nušvitimas: aš ne bažnyčioje, o milžiniškame turguje. Šventovė virto prekyviete, kur viskas perkama ir viskas parduodama. Visai kaip toje istorijoje, nutikusioje Jėzui. Prabudau siaubingos būsenos, lyg pamišęs naktinis drugys, aptikęs šviečiančią elektros lemputę, blaškausi niekaip nerasdamas vietos. Mane kamuoja šventas įniršis, norisi paimti ir sudaužyti viską į šipulius, nagais nusidraskyti odą arba susiskaldyti galvą į priešais mane tobulai sumūrytą sieną. Viskas baigta, nebematau jokio galimo problemos sprendimo. Visiškas bet kokios prieinamos informacijos trūkumas, ši nežinia tiesiog plėšia čerpes nuo stogo. Belieka įsibėgėti ir, išvysčius maksimalų greitį, iš visų jėgų trenktis į tuos supistus pragaro vartus. Ilgiau laukti nebėra prasmės. Kas bus, tas bus, juk net ir Jėzus, būdamas ypatingai taikios prigimties, neištvėręs nusiaubė prekijų turgavietę. Šie žmonės, parsiduodantys už gardesnį duonos kąsnį, neturintys nieko švento, jie, o ne kas kitas ir nužudė Audrių. Atėjo metas patirti visą mano įnirčio rūstybę. Negaliu teigti, kad neturiu ką prarasti. Velnias, taip galėjau pasakyti prieš metus, tačiau viskas pasikeitė. Mano kūne vėl pulsuoja gyvybė. Buvau miręs, dabar prisikėliau. Šlovė Visagaliui už tokį stebuklą! Laikas mokėti skolas, nes Dievas mato, kažkas ne taip Danijos karalystėje, ir aš su tuo taikytis nežadu. Nusprendžiau imtis kardinalių, išimtinių priemonių. Radikali situacija reikalauja radikalaus atsako. Laikas kirsti Gordijaus mazgą iš peties, ir aš tai nedvejodamas padarysiu. Rytoj. 

 

Vasario 27 d.

Iš pačio ryto prikėliau iš lovos Gvidą. Pasakiau aiškiai ir nedviprasmiškai – tai ilgiau tęstis negali. Apmetėme artimiausių veiksmų planą, išanalizavome sumanymo sėkmės galimybes ir pavojų, su kuriuo susidursime ateityje. Tuomet internetu nupirkau Gvidui lėktuvo bilietą į Škotiją, išsiėmiau iš banko visas likusias santaupas, įsigijau būtiną operacijai amuniciją. Pagrobti Nidą ir Aleksandrą buvo mano sumanymas. Daugybę laiko praleidau svarstydamas, kas gali slypėti už Audriaus mirties, ir visuose tyrimo etapuose šmėkščiojo jų vardai. Šie tipai privalėjo žinoti, kokia nelaimė ištiko mano draugą, neabejoju, kad gerai pasvilinęs padus, gausiu informacijos ir apie Mindaugo Vaišnoro nužudymą. Karo patirtis vėjais nenuėjo. Nespėjus net mirktelėti abu užrištomis akimis atsidūrė mano namo rūsyje. Prikaustėme juos prie radiatoriaus, virš galvų paleidome tekėti ledinį vandenį. Davę kelias ilgas kaip amžinybė valandas pasikankinti nežinioje nuėmėme nuo akių raiščius.

– Garbūs ponai, leiskite paskelbti jums gerąją naujieną: palaiminti tie, kurie Dievo rūstybę patiria šiame, o ne anapusiniame gyvenime.

– Tai tu ir esi ta Dievo rūstybė? Nejuokink, – bandydamas suvokti, kas ką tik įvyko, Nidas stengėsi išlaikyti ramybę.

– Dar pažiūrėsim, ar ilgai juoksitės, Gvidai,  apliek juos vandeniu.

Šis padarė ko prašomas, tada atvilkęs iš mašinos ištrauktus laidus su gnybtais  prijungė juos prie išplėšto iš lizdo elektros kabelio.  

– Dėl Dievo meilės, jūs gi tikintis žmogus, – netikėdamas savo akimis išlemeno Aleksandras. – Nesuprantu, kodėl taip su mumis elgiatės?

– Tamsta esi gnyda, o ne Dievo tarnas, – Nidas, kaip žinia, nepasižymėjo santūrumu. Atsakiau ramiai, apgalvodamas kiekvieną žodį.

– Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad šitaip elgtis mane verčia keletas priežasčių. Pirmiausia, ramybės neduoda baimė, kad galiu virsti gyvu gėrio lavonu žiūrėdamas į begalinį šio pūvančio pasaulio grožį bei harmoniją. Antra, ką taip pat svarbu paminėti, tikras mano karo tarnybos draugo lavonas, virtęs anglimi ir pelenais vieno iš jūsų kompanijos dėka. Ir, žinoma, trečia, aš taip elgiuosi priėjęs ribą, kirtus kurią gausios mano kantrybės atsargos negrįžtamai baigėsi. Per visą pažinties su jumis laiką prisižiūrėjau tokių dalykų, kad norom nenorom atėjo laikas pateikti sąskaitas. Gvidai, įjunk elektrą.

– Jūs neišdrįsite, – Aleksandro balsas drebėjo.

– Žudymas – pirminė ir pagrindinė kario užduotis, tikroji jo profesijos esmė. Patikėkit, jis tai padarys, – sulig šiais mano žodžiais Gvidas prilietė gnybto galu vandens klano paviršių, ir du prirakinti kūnai ėmė tampytis purtomi siaubingų traukulių.

– Nieko iš manęs neišpešite, prisiekiu, aš nieko nežinau, – pro sukąstus dantis iškošė Nidas.

– Gvidonai, išjunk srovę, metas pasikalbėti.

Palinkęs virš pat galvos įrėmiau į Nido krūtinę peilį. Šis sušvokštė nesavu balsu:

– Neabejoju, kad čia purvini Adrijos darbeliai, ji tave įkalbėjo. Supista karalaitė ant bybio. Ar esi kada girdėjęs seną kaip pasaulis išmintį? Jei moteris atrodo kaip kekšė, elgiasi kaip kekšė, tai dar nereiškia, kad ji nėra kekšė.

– Paaiškink savo žodžius.

– Adrija dažnai žaidžia žaidimus, kurių rezultato pati nenutuokia, tačiau ši nežinia neatleidžia nuo atsakomybės. Tuo metu, kai susipažinome, joje gyveno dvi būtybės. Bėgant metams mane pavergusi jautri mergaitiška Adrija pasirodydavo vis rečiau, užleisdama vietą nuožmiajai, valdingajai. Dovanodavau jai tik dėl trapios moteriškos prigimties bei meilės, tad ji žinojo, kad gali tai sau su manimi leisti. Mūsų santykius suvokiu kaip keistą, įdomų, miglotą, nors, žiūrint iš šalies, gal kaip tik tuščią, permatomą, amoralų eksperimentą, ko gero, pareikalausiantį vieno iš mūsų mirties arba beprotybės. 

– Ir visgi, kaip žuvo Audrius? 

– Kaip tu nesupranti? Nepakęsdama būti atstumta Adrija pati nužudė Audrių, nugirdė, o po to padegė gyvą. Būdama plėšri, aikštinga patelė ji niekuomet ir niekam nėra atleidusi ar pasigailėjusi. Ji – kerštingas monstras, siaučiantis tarsi kaubojus iš „Menantis pikta”.

– Netikiu tavimi.

– Čia ne tikėjimo, o faktų klausimas. Visureigis, kurį matė kaimynai, jos nuosavybė. Automobiliu turėjome atsikratyti iškart po gaisro. Taip ir galvojau, kad kas nors vis tiek turėjo pastebėti prabangią mašiną. Neabejoju, kad tavimi ji pasinaudojo, norėdama suvesti senas sąskaitas. Ką gi, kaip matau, pavyko. Mylėjau Adriją, nes ji palaikė mane dar tada, kai buvau niekas. Tiesa sakant, neturėdamas jos aš ir esu niekas, tuščia vieta, su keletu nulių sąskaitoje. Pyzdon visa tai, nusibodo. Kažkodėl prisiminiau viena irakiečių sugautą kareivį. Jam ruošiasi kirsdinti galvą, filmuoja tikėdamiesi įamžinti jo baimę, o jis ištaria paskutinius žodžius: „Žiūrėkit, kaip miršta italai.”

Sulig šia fraze Nidas įtempė virves, susmukdamas nuoga krūtine ant mano peilio ašmens. Nespėjau atsitraukti, ištiestos rankos sugavo orą. Akimirkai viskas apmirė. Tyloje sustingęs iš siaubo stebėjau nejudantį kūną. Tūkstančiai minčių vėjais prakošė mano smegenis. Kas dabar bus? Ką mes padarėme, peržengę visas galimas žmogiškumo ribas? Ar vertėjo? Ar tikrai buvo verta pažvelgt į patį bjaurasties veidą? Ką tikėjomės jame išvysti? Susitepę nekalto žmogaus krauju pasmerkėme save amžinai pražūčiai.

– Gyvens niekšelis, – pertraukė tylą Gvidas. – Šį peilį pirkau bulgarų atrakcionų parke, tiksliau pasakius, ne pirkau, o išlošiau tire. Šimtaprocentinis elastingas hidrokarbonato polimeras, suprask gumos muliažas. 

– Gvidai, aš tave dievinu.

 

Vasario 28 d.

Pačiais paryčiais grįžau pas savo moterį. Ji pasitiko mane apsimiegojusi, nuostabos sklidinomis akimis. Apsikabinau ją, per liemenį tvirtai apglėbdamas rankomis, ir kilstelėjau į orą.

– Atrodai dieviškai, siaubingai tavęs pasiilgau. Mano kelnėse styro Eifelio bokštas.

– Nejaugi?!

– Bičiulis iš Paryžiaus parvežė raktams susegti. Mastelis vienas su šešiais tūkstančiais keturiais  šimtais. Puiki priemonė sužadinti romantiškiems jausmams.

– Pokštininkas. Nejaugi tu tiki tokiais prietarais? Oi, mano naktiniai krenta, – Silvija pasitaisė ranka smunkančią petnešėlę.

– Žinau vieną prietarą, jeigu naktiniai krenta.

– Kokį?

– Nusimesk, pasakysiu.

– Ei, aš rimtai klausiu.

– Aš irgi rimtai. Maukis kelnes, bučiuosimės.

Nuskambėjus nepadoriam pasiūlymui Silva lėtai nusismaukė apatinius, tada atsargiai išlipusi iš jų atsigulė ant grindų pasikišdama po sėdmenimis pagalvėlę taip, kad galėčiau į ją geriau patekti. Užguliau ją visu sunkumu, prieš tai nuo kojų ligi galvos apibėręs bučiniais, paskutiniu „kontroliniu” pataikęs į kaktą. Tai buvo išskirtinis seksas, toks, koks nutinka kartą ar du per visą gyvenimą. Tarsi sprogtų nedidelio kalibro visata, nesuvaldoma branduolinė reakcija kiekvienoje kūno ląstelėje. Atsivėrė durys į niekur, ir aš pro jas iškritau. Pribloškiantis dviejų sąveikaujančių biologinių kūnų energetinis laukas išsiurbė mane į beorę erdvę tarsi dūžtančio erdvėlaivio astronautą. Buvau pamėtėtas į viršų ir sprogau lyg milijonas kiniškų fejerverkų, iššautų švenčiant raudonojo ugnies drakono metus. Sėklos išsiveržimas man visuomet asocijavosi su pralaimėjimu, tačiau šį kartą buvo kitaip. Silvijos veidas spinduliavo šypsenas.

– Aš patyriau jį.

– Ką?

– Orgazmą. Pridėk ranką prie mano pilvo. Jauti kaip dilgčioja?

– Jaučiu.

– Netikėjau, kad gali būti taip gera. Visame kūne šėlsta elektros srovės, trūksta oro, beveik alpstu. Tu tiesiog neprilygstamas meilužis, geriausias, kokį kada nors teko sutikti. Esu tokia laiminga, tokia lai…

Silvija mirė labai netikėtai. Buvo be dešimties minučių aštuonios. Sustojus širdžiai, laikiau jos galvą ant savo kelių. Verkiau, ašaros krito ant stingstančių lūpų, blakstienų, kaktos, ritosi mėnesienos balkšvą įgaunančiais skruostais. Aš – purvinos žemės grumstas, sviestas iš nevilties į nepasiekiamus viešpaties langus, nepajėgiau jos išsaugoti. Jaučiau, kaip įnirtęs trenkiuosi į nepermaldaujamą dangišką stiklą, beviltiškai slystu glotniu poliarizuotu paviršiumi, tokiu tamsiu ir neperregimu, nepažiniu net labiausiai įgudusiam žvilgsniui. Dar viena akimirka ir manyje atsiveria nepasotinama kiaurymė, juodoji skylė, siurbianti iš vidaus visa, kas gyva. Per vieną naktį tapau savo paties iškamša. 

#13 KOVAS

PAVASARIS

(epilogas)

  „God is  a DJ.”*

     Faithless


——————
*„Dievas yra diskžokėjus.”

Kovo 1 d.

Sartras klydo teigdamas, kad pragaras – tai kiti. Iš tiesų, pragaras – tai beribis, visa užgožiantis „Aš”, niekinantis, skaudinantis, žudantis kitus nerodydamas nė mažiausio pasigailėjimo. Dažnai gyvenime manasis „aš” be jokio vidinio pasipriešinimo pasiduodavo geidulingai šios žemės mėsai, nebuvo nieko, kas galėjo jį nuo to sustabdyti. Tikrų tikriausias Babelio vaikas, Gomoros benkartas. Tokius skandino tarp Tigro ir Eufrato, degino Pompėjoje, karūnavo Romoje, Vokietijoje, Rusijoje, visuose pasaulio bjaurasties reichuose. Baisu gyventi žinant, kad gličios beformės būtybės tau ruošia vietą inferne. Jau niekada nebeišvysiu reginiškos dievybės karūnos, būsiu paliktas vienas kankinančioje amžinybėje su pačiu savimi. Koks baisus šitas rytas, koks šaltas ir atstumiantis. Silvijos nebėra, turėsiu apie tai pranešti Juozapui. Ištarsiu: „Vaike, tu praradai motiną. Viešpatis pabučiavo ją šalčiausiu savo bučiniu. Ši žiema niekuomet nesibaigs. Verk, verk, kiek gali, vaike. Nes kai ašarų nebeliks, turėsi tik skausmą ir tuštumą, kurios niekas nebepajėgs užpildyti. Skausmas plėš nuo tavęs odą, užplūs plaučius, degins smegenis, o aš niekuo negalėsiu padėti. Visai kaip ir tavo mamai. Šalinkis, venk manęs, vaike. Nešu vienas nelaimes ir prapultį.”

Sukrėstas netekties, nebeturėdamas kur dėti savo skausmo drebančiais pirštais surinkau Adrijos telefono numerį. Sunku pasakyti, kas privertė mane taip pasielgti, galbūt tikėjausi rasti nors kokią paguodą.

– Klausau?! – Adrijos balso tonas nežadėjo nieko paguodžiančio.

– Silvijos nebėra, – žodžiai tiesiog išsiveržė iš krūtinės.

– Kaip nebėra?

– Sustojo širdis.

– Užjaučiu.

– Mirė šiąnakt.

– Jau sakiau, užjaučiu.

– Man labai bloga.

– Užjaučiu.

– Be to, kalbėjau su Nidu, jis sakė, jog tu kalta dėl Audriaus mirties.

– Už… – matyt, tik po kurio laiko mano žodžiai pasiekė Adrijos smegenis, nes po ilgos pauzės ši pratarė: – Kaip suprantu, atėjo metas sušiktam pasiaiškinimui. Tikriausiai seniai reikėjo papasakoti, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Galbūt tu ir nežinojai, bet paskutiniaisiais gyvenimo metais mūsų visų garbinamas ir mylimas Audrius ne tik rūpinosi prekybos centrų klausimu, bet ir stipriai pasinešė į ezoteriką, visokias rytų religijas. Pradėjo domėtis visokias Brahmomis, Višnomis, upanišadomis, nuolat kliedėjo apie tantras bei kažkokį velnio kundalini ar panašiai. Beveik kalbėjosi su angelais. Palaipsniui tai tapo nebepakeliama, visiškai negalėjau išsimaldauti jo dėmesio, švelnumo. Susipykome žvėriškai. Įtūžusi kelioms savaitėms palikau jį be maisto ir pinigų, iš pykčio net ramentus išsivežiau, taip jį įkalindama namuose. Žinai, koks jis išdidus, pagalbos neprašė iš nieko. Praėjus kuriam laikui aplankiau jį, atrodo, susitaikėme. Tačiau, man išvažiavus, jis smarkiai užgėrė. Manau, ir gaisrą sukėlė pats, sąmoningai. Galbūt iš keršto, o gal tiesiog norėjo reinkarnuotis į geresnę būtybę. Norisi tikėti, kad jis nesudegė gyvas, greičiausiai užduso nuo smalkių būdamas antrame aukšte. Tave suklaidinau tik todėl, kad nenorėjau likti visiškai vieniša. Beprotiškai to bijojau. Matai, kokia aš beviltiška: žmogus tarp mirties ir manęs pasirinko mirtį.

– Nekalbėk taip, pats pasirinkčiau tave, jei tik pajėgčiau suprasti.

– Suprasti ką?

– Tave, visus tuos painius jausmus, motyvus.

– Esu naivi kvaiša, va ir visas motyvas. Niekuomet neatleisiu sau, kad taip ir nesugebėjau tapti Audriaus moterimi. Mums galėjo pavykti.

– Tu niekieno moteris, Adrija. Supratau tai pirmąją mūsų susitikimo minutę. Tačiau vėliau tavasis žavesys ir spindėjimas privertė mane užsimiršti. Nesuvokiu, kaip galima tavęs nemylėti.

– Tai labai paprasta: žmogų myli, arba ne. Ne mes tokius dalykus nusprendžiame. Aš pati tikriausiai nemyliu nieko. Palieku viską parklupusi ties savojo gyvenimo šukėmis. Mano galiojimo laikas pasibaigė, niekas nebeturi prasmės. Sudie.

Ragelyje pasigirdo pypsėjimas. Jėzau, Marija, kad mane kur Ratzingeris, diena pasitaikė bjauri kaip reta, mačiau tokią grabe, išžergtomis kojomis. Kuo skubiausiai sugraibiau raktus nuo mašinos, šiaip taip įsispyręs į batus tekinas pasileidau laukan. Kaip nusigavau iki Adrijos buto, tiksliai nupasakoti negalėčiau, žinau tik, kad važiavau ir prieš eismą, ir pėsčiųjų zona Laisvės alėjoje. Į duris neskambinau, išspyriau jas koja. Širdis sakė, kad šį kartą Adrija nejuokauja, šimtasis savižudžio eilėraštis gali baigtis mirtimi. Aptikau ją ant virtuvės grindų, apsigaubusią galvą prekių maišeliu su „X” ženklu, lipnia juosta aplink kaklą ir kažkokiu tirpikliu rankoje, kurio turinį, matyt, buvo supylusi į maišelį. Sudraskiau jį  akimirksniu. Greičiausiai Adrija jau kuris laikas buvo praradusi sąmonę, tačiau širdis plakė, pulsą dar užčiuopiau. Kiek galėdamas skubiau atidariau visus buto langus, apliejau jos veidą vandeniu iš filtro ir iš visų jėgų įpūčiau į plaučius oro.

Istorijos tikrumo dėlei reikia konstatuoti, kad po kelių akimirkų jos skrandžio ir plaučių turinys bjauriu fontanu ištiško į mano burną, bet Adrija išgyveno. Savižudybė baigėsi nesėkme, tad jai atsigavus po šios kraupios mizanscenos beveik jėga išplėšiau iš Adrijos lūpų pažadą, kad artimiausiu metu nebandys žudytis ar bent jau bandymo metu paliks mane visiškoje nežinioje.

Kovo 3 d.

Pagaliau išaušo atpildo metas, kai maži vabalo didumo sutvėrimai įkąs į storą šarvuotą nuožmaus žvėries odą ir šiam tikrai skaudės. Kiekvienai tironijai anksčiau ar vėliau atsiranda besipriešinanti jėga. Kaip reakcija į klaidingus tironijos poelgius pasipriešinimas stiprėja sulig kiekvienu neteisingu jos žingsniu. Bet kuri papildoma skriauda ar neteisybė gimdo mažo žmogaus viduje kartėlio jausmą, ir tas jausmas auga jame tarsi gerai laistoma gėlė. Augalas stiebiasi į viršų, skleidžia lapus, brandina žiedą, kol pagaliau savo žiedadulkėmis bei nektaru pritraukia aštriageluonius maištininkus, pasiruošusius gelti, net jeigu už tai reikėtų paaukoti gyvybę.

Neabejoju, kad šią sekmadienio naktį žmonės įsimins ilgam. Jai bus sugalvotas koks nors stigmatizuojantis pavadinimas, o gal ir skaičius kaip 911 ar Šv. Baltramiejaus naktis Prancūzijoje. Visa mūsų šalies vyriausybė, seimas, didžiosios žiniasklaidos informavimo priemonės, bažnyčia vieningai pasmerks šį „įžūlų vandalizmo aktą” kaip neleistiną, antihumanišką, nukreiptą prieš didžiąsias vakarų pasaulio vertybes. Bet atsiras žmonių, kurie savo ankštose  virtuvėse, užmiesčio soduose, fabrikuose ar tiesiog mintyse tyliai pritars: „Seniai taip reikėjo”.

Žinoma, iš pirmo žvilgsnio prekybos centrų padegimas neatrodo itin vykęs sumanymas. Gaisro metu gali nukentėti žmonės, didieji prekybos centrai turi puikias gesinimo sistemas, nuostolius už sunaikintas prekes, apgadintus pastatus, sugaištą renovacijai laiką padengs draudimas. Tačiau, yra vienas bet

Tas bet – tai gaisras, pastatų padegėjų – tavo pikčiausių priešininkų, pačių niekingiausių pasaulio močkrušių – akyse. Šis gaisras priverčia susimąstyti. Norom nenorom imi įsivaizduoti, kaip jie buriasi bjauriuose pridvokusiuose rūsiuose, apšnerkštuose baruose, gatvėse, kalba apie tave, planuoja, tariasi, kruopščiai maišo benziną su alyva „Molotovo kokteiliams”, suėję draugėn, nuožmiai sėlina tavo brangenybių brangenybės, gyvybinės svarbos turto link ir sviedžia į jį liepsnojantį ugnies užtaisą su tokiu šauksmu ir įniršiu, nuo kurio tu dar ilgai būsi šlapias vidury nakties nesuvokdamas, kas su tavimi atsitiko.

Arba gali tiesiog įsivaizduoti Gvidą, mane, bet kurį kitą iš maištingos anarchijos brolių, ironiškai niūniuojantį prie būsimų tavo pilies griuvėsių: „Pažiūrėk, pažiūrėk, kaip liepsnoja centrai…” Pasistenk, pasitelkęs vaizduotę, išvysti kitus, išsekusius, bet pakerėtus sukrečiančio liepsnojančio pastatų reginio, išvargusiais, pertemptais, tačiau palaimingais balsais, su pasimėgavimu jam pritariančius:

Dek, šviesk ir neužgesk,

Šildyk rankas, glostyk akis atmerktas,

Būk vienintelė viltis,

Nors ir mano paties uždegta naktyje.

Šią naktį visoje Lietuvoje suliepsnojo 27 mažmeninės prekybos centrai. Šis gaisras yra platus viltį praradusių žmonių žingsnis pergalės link. Anksčiau ar vėliau pasaulio galingieji turės atsikvošėti ir jei taip jiems nepavyks padaryti patiems, mes juos priversime.

Kovo 4 d.

Mes visi žaidžiame savo gyvenimus, giliai širdyje netikėdami neišvengiama baigtimi. Nuolatos gyvename taip, tarsi galėtume gimti iš naujo, ištaisyti praeities klaidas. Žmogui lengviausia užsimiršti, nesukti galvos būties pamatus drebinančiais klausimais. Jis lengvai atsiduoda lėlininkui, tampančiam visus už virvučių tam, kad nesėkmės atveju būtų galima kaltinti lėlininką, o ne jį – žmogų.

Kartais man atrodydavo, kad visuomet mylėjau tą pačią moterį, tik skirtingais pavidalais. Ji ateidavo pas mane netikėčiausiomis savo formomis, palikdavo randų žymes mano netobulame astraliniame kūne, trumpam atverdavo akis į spindintį iliuzijų pasaulį ir vėl kuriam laikui pasišalindavo tam, kad atrastų mane iš naujo.

Manau, kad buvimas čia, Žemėje, yra savotiška dovana, atostogos nuo nebūties ar beprasmybės, ir galbūt tenai, anapus, mes prabusime priverstais dangaus skliautą laikyti titanais, save ryjančiomis hidromis, kosmoso šiukšlėmis ar dar baisiau – pačiu Juo, kenčiančiu nuo begalinės vienatvės, privertusios sukonstruoti tokį beprotiškai sudėtingą pasaulį, kraštutinę laikino užsimiršimo priemonę. Sunkiausia – patikėti, kad tavęs čionai nebebus, o saulė kils ir leisis, žmonės kabins vienas kitą gatvėse, baruose, parkuose, po to mylėsis, dulkinsis, ris spermą, gimdys, palikinės, kurs ir išradinės, riesis, žudys, sudarinės paliaubas, šienaus žolę, augančią palei namus, skaitys laikraščius, melsis Dievui, praradinės tikėjimą, įtikės iš naujo, o tavęs niekada nebebus, tu niekuomet to neišvysi, nebepapasakosi to, ką jau regėjai ir patyrei.

P.S.

Jei perskaitėte romaną internete, ir jis Jums patiko, galite paremti autorių parsisiųsdami “Gomora.LT” į savo elektroninę skaityklę ar kompiuterį.